BIO

Urodzony 3 lutego 1934 w Wilnie; syn Jana Henryka Królikowskiego, oficera Policji Państwowej (zginął w Twerze 1940), i Heleny z Wysockich, urzędniczki. W czasie okupacji niemieckiej i po zakończeniu wojny mieszkał w Zamościu. Od 1947 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego. Po zdaniu matury w 1951, studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL); w 1955 uzyskał magisterium. Debiutował w 1956 recenzją pt. Grabski o piastowskim Śląsku zamieszczoną we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim” (nr 21). W tymże roku ożenił się z Bogumiłą z Siedleckich, chemiczką. W 1956 podjął też pracę w Bibliotece KUL. W 1958 został członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Liczne recenzje, artykuły oraz prozę publikował m.in. w „Kamenie” (1958-80; tu m.in. recenzje podpisywane: B.K., Błażej), „Kierunkach” (1958-60), „Przeglądzie Humanistycznym” (1965-75), „Twórczości” (1965-79). Otrzymał wyróżnienie w konkursie „Młoda literatura lubelska” (1964). W 1965-67 wykładał historię literatury polskiej na Wydziale Zaocznym Studium Nauczycielskiego w Lublinie. W 1967 doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Pamiętniki Marcina Matuszewicza (promotor prof. Juliusz Nowak-Dłużewski). Pracując nadal w Bibliotece KUL (od 1970 na stanowisku kustosza, a od 1976 starszego kustosza dyplomowanego), równocześnie kontynuował twórczość literacką i krytycznoliteracką na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1971-88). W 1971-75 współpracował z Polskim Radiem (Program III, II, potem Rozgłośnia Lubelska), jako autor około czterdziestu gawęd historyczno-obyczajowych (cykle: Staropolskie niedyskrecje, Historia w szlafroku, Wśród usarzy i pancernych). Otrzymał II nagrodę w konkursie literackim Moja pasja Wojewódzkiego Domu Kultury (1974). W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1978-79 przebywał we Francji na stypendium rządu francuskiego, w następnych latach odbył kilka podróży naukowych do Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Szwajcarii i Austrii. Otrzymał dwukrotnie nagrodę im. B. Prusa za pisarstwo historyczne (1979, 1995). Brał aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy jako prezes Oddziału Lubelskiego (1969-81), członek Zarządu Głównego (1980-91; od 1985 wiceprezes). Od stycznia 1981 do rozwiązania ZLP w 1983 był prezesem Oddziału Lubelskiego. W 1980 został członkiem Rady Muzealnej Muzeum Lubelskim. W okresie stanu wojennego brał udział w pracach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Lublinie. W 1982-83 przebywał w Belgii jako stypendysta Université Catolique w Louvain-La-Neuve. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od stycznia 1991 prezes Oddziału Lubelskiego). W 1993 jako stypendysta Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej w Paryżu przebywał we Francji. W 1994 przeszedł na emeryturę. Kontynuuje twórczość literacką. Mieszka w Lublinie.

Twórczość

1. Labirynt wojny północnej 1700-1706. [Praca popularnohistoryczna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 161 s.

2. Polski orzeł wojskowy wieku XX. Informator wystawy. Tekst: B. Królikowski. Lublin: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Oddział Lubelski 1975, 12 s.

3. Błażeja Siennickiego diariusz z wojny szwedzkiej. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 334. Wyd. nast. tamże 1984.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 i 3 zob. poz. , .

4. Błażeja Siennickiego przypadki wojenne osobliwsze. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 226 s. Wyd. nast. tamże 1984.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 i 3 zob. poz. , .

5. Błażeja Siennickiego z wojen przeszłych notacje. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 346 s. Wyd. nast. tamże 1984.

Cz. 3 cyklu; cz. 1 i 2 zob. poz. , .

6. Polski orzeł wojskowy 1807-1978. [Katalog wystawy]. Tekst: B. Królikowski. Wstęp: Z. Nasalski. Lublin: Muzeum Okręgowe w Lublinie, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział w Lublin 1978 [właśc. 1979], 71 s.

7. Generała artylerii koronnej żywot własny. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 326 s. Wyd. nast. poprawione i uzupełnione 1986.

8. Dopóki szabla w garści. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 268 s.

9. Dwa stulecia polskiego orła wojskowego. Wstęp.: I. Zielińska. Wrocław: Muzeum Historyczne 1980, 25 s.

10. Pamięć wrzosu. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981, 255 s. Wyd. nast.: wyd. [zmienione] z podtytułem Opowieść ułańska tamże 1989; wyd. 3 zmienione i poprawione Lublin: Norbertinum 2004.

11. Rotmistrz z kradzionym herbem. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982, 237 s.

12. Szable nie rdzewiały czyli Przewagi lisowczyków nad Turkiem srogim pod Cecorą i Chocimiem czynione. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1983, 315 s. Wyd. 2 tamże [1988].

13. Fortalicium Marianum albo Szaniec Bogarodzicy na obronę narodu polskiego wystawion, spod którego nieprzyjaciel wszelki z konfuzją odejdzie. Opowieść jasnogórska. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1984, 269 s. Wyd. nast.: wyd. 2 pt. Twierdza. Opowieść jasnogórska. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1998; wyd. 3 Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.

Nagrody

I nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim pod patronatem Episkopatu Polski na dzieło sztuki związane tematycznie z Jubileuszem Jasnogórskim w 1984.

14. Polska czapka wojskowa. 1785-1985. [Wystawa, sale wystawowe Zamku Lubelskiego, grudzień 1985-marzec 1986. Tekst wydawnictwa cz. historyczna B. Królikowski, spis eksponatów B. Królikowski i Z. Nasalski]. Lublin: Muzeum Okręgowe w Lublin 1986, 77 s.

15. Znak wojska polskiego. Rzeszów: Muzeum Okręgowe 1988, 58 s.

16. Bez amarantów. Ułańska jesień. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 261 s.

17. Szabla ta sama. Ułańska historia rodzinna. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1992, 179 s.

18. Czas ułanów. Polski wrzesień 1939. [Powieść]. Warszawa: Bellona 1993, 347 s.

19. Wiatr na szablach. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie [1994], 393 s.

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa w 1995.

20. Odyseusze z 10. Brygady. [Opowieść dla młodzieży]. Lublin: Test 1995, 252 s.

21. Ten dzielny Miś. [Opowieść dla młodzieży]. Lublin: M. Łoś 1995, 131 s.

22. Na ułańskich drogach. Spotkania przedziwne. [Szkice wspomnieniowe]. Lublin: Norbertinum 1996, 178 s.

23. Generał Mikołaj Bołtuć. Wizerunek żołnierza. Warszawa: Stowarzyszenie Katolików Wojskowych 1998, 279 s.

24. Listy znad Sekwany. [Felietony]. Lublin: Norbertinum 1998, 147 s.

25. Ułańskie lato. Od Krechowiec do Komarowa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999, 351 s. Wyd. 2 poprawione z podtytułem Szkice do dziejów jazdy polskiej 1917-1921. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.

26. Listy znad Tamizy. Lublin: Norbertinum 2000, 115 s.

27. Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2000, 317 s.

28. Grzechy pamięci. [Wspomnienia]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 2002, 253 s.

29. Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, 334 s.

30. Lekcja pokory. Sceny z jeździeckiego żywota. [Opowiadania]. Lublin: Test 2003, 46 s.

31. Rewolwery z Paryża. Opowieść powstańcza. Lublin: Norbertinum 2003, 78 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Z dziejów Koła Miłośników Książki w Zamościu (1923-1939). Rocznik Biblioteki Narodowej 1966 t. 2 s. 397-431.
Drobne formy narracyjne w „Pamiętnikach” Matuszewicza. W: Kultura i literatura dawnej Polski. Warszawa 1967 s. 464-478.
O źródłach inspiracji twórczej Władysława Łozińskiego. Przegląd Humanistyczny 1967 nr 2 s. 103-113.
Marcina Matuszewicza o czasach saskich świadectwo. Kwartalnik Historyczny 1968 z. 2 s. 386-396.
Marcin Matuszewicz – zapomniany satyryk wczesnego Oświecenia. Przegląd Humanistyczny 1969 nr 5 s. 108-120.
Materiały do historii „Teki Zamojskiej. 1937-1939. Rocznik Biblioteki Narodowej 1969 t. 5 s. 218-239.
Z. Klukowski zbieracz, wydawca i autor pamiętników. „Pamiętnikarstwo Polskie1972 nr 3 s. 28-39.
Wiadomość o braciach Pomarańskich, zamojskich księgarzach i wydawcach. Rocznik Biblioteki Narodowej 1980 t. 14 s. 151-178.
Przedziwny uniwersytet. Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1983 nr 1/2 s. 57-92.
Czas ułanów. Wspomnienie o kawalerii polskiego Września. Ethos 1990 nr 1/2 s. 117-130.

Prace redakcyjne

1. [A. Parowicz.] Anna Mironowicz: Od Hajnówki do Pahlavi. [Tekst przygotował do druku B. Królikowski]. Paris: Editions Spotkania 1986, 75 s.
Wkład w przygotowanie tekstu wg informacji B. Królikowskiego.
2. M. Matuszewicz: Diariusz życia mego. Tekst oprac. i wstępem poprzedził B. Królikowski. Komentarz: Z. Zielińska. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 928 + 814 s.
T. 1: 1714-1757; t. 2: 1758-1764.
3. M. Kątski: Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku 1683. Do druku przygotował i wstępem poprzedził B. Królikowski. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, 86 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1995, 2004, 2005.

Autor o sobie

B. Królikowski: Nie wielka, ale uczciwa. Kamena 1979 nr 23.

Wywiady

Diariusz z wojny szwedzkiej. [Rozm.] Cz. Dąbrowski. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1977 nr 30.
Są tematy, wobec których milknę... [Rozm.] A.L. Gzella. Dziennik Lubelski 1992 nr 238.

Ogólne

Artykuły

Z. Góralski: Błażeja Siennickiego konterfekt pełny. Kamena 1979 nr 23 [dot. cyklu powieściowego o Błażeju Siennickim].
A. Kij: Stylizacja na pamiętnik i gawędę w „Błażeja Siennickiego z diariuszu z wojny szwedzkiej” Bohdana Królikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1981 nr 459.
Z. Kośmiński: Czterdzieści lat powieści historycznej autorów Lubelszczyzny (1944-1984) [m.in. o B. Królikowskim]; L. Ludorowski: Refleks sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego; M. Pouczyński: Stylizacja archaiczna w powieściach historycznych Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego; W. Sołtys: Powieściopisarstwo historyczne Bohdana Królikowskiego. Źródła i zagadnienia genologiczne; M. Tomikowska: Cecora i Chocim. Tragizm i heroika w powieściach historycznych Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego. W: Polska powieść historyczna XX wieku. Lublin 1990.

Błażeja Siennickiego diariusz z wojny szwedzkiej

M. Hryniewicz: Z czasów „Potopu. Nowe Książki 1977 nr 24.
A. Jopkiewicz: Diariusz z wojny szwedzkiej. Mówią Wieki 1977 nr 7.

Generała artylerii koronnej żywot własny

S. Grabowski: Generał, architekt, organizator. Nowe Książki 1979 nr 22.
K. Mazowski: Zanim przyszli Sasi. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1980 nr 16.

Dopóki szabla w garści

Z. Płażewski: Polskie szable w garści. Nowe Książki 1980 nr 19.
C. Listowski: Radość pisania. Kamena 1981 nr 10.

Pamięć wrzosu

Z. Łukaszewicz: Przybliżanie historii. Kamena 1983 nr 9 [dot. też: Rotmistrz z kradzionym herbem].

Rotmistrz z kradzionym herbem

Z. Łukaszewicz: Przybliżanie historii. Kamena 1983 nr 9 [dot. też: Pamięć wrzosu].

Szable nie rdzewiały

R. Karpowicz: Losy lisowczyków. Przegląd Tygodniowy 1984 nr 2.

Fortalicium Marianum albo Szaniec Bogarodzicy na obronę narodu polskiego wystawion, spod którego nieprzyjaciel wszelki z konfuzją odejdzie

P. Smogorzewski: Opowieść jasnogórska. Słowo Powszechne 1985 nr 64.

Czas ułanów

A. Konstankiewicz. „Polska Zbrojna1993 nr 228.

Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze

J. Tazbir: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7.