BIO

Born on 20 May 1942 in Komarowice near Dobromil, now in Ukraine; son of the shoemaker Leon Kurylak and Zofia, née Bilaczad. He and his family arrived in Poland in 1945 as part of population transfers, or 'repatriation' as it was termed at the time. They settled in Przemyśl. He attended the Trade School, which then became the Economic Technical School. It was during this period that he wrote his first pieces of poetry. He made his debut in 1960 with the poem Pianistka (The Pianist), which was published in the periodical "Nowiny Rzeszowskie" (no. 162). He subsequently published in the magazine "Widnokręgi" (1961-66). In 1963, he started a degree in Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow, but abandoned his studies in 1964 for health reasons. He then studied Polish philology at the University of Warsaw (UW) for three years but did not complete his degree. He became acquainted with the poet Mieczysław Jastrun during this period, establishing a long-lasting friendship. He continued to write poetry, publishing his verse in the local weekly "Życie Przemyskie" (1968-86) and in the poetry monthly "Poezja" (1971-78). He was employed in various jobs, including a post at a fibreboard factory in Przemyśl and as a teacher at a village primary school in Hucisko Nienadowskie. He was also head of the cultural section at the Przemyśl branch of PAX, the pro-communist Catholic association, before finding employment at the State Archive in Przemyśl. He was a secret informer for the Security Service (SB) between 1968 and 1989. In 1987, he was awarded the city of Przemyśl prize. Between 1989 and 2001, he split his time between Przemyśl and Warsaw before moving to Krakow. He joined the Polish Writers' Association (SPP) 1991, before becoming a member of the Polish PEN Club in 1995. He received the Mikołaj Sęp Szarzyński Award in 1996 for his oeuvre, but (Spirit Mountain) in particular. Together with Krzysztof Karasek he co-organized the Przemyśl Spring Poetry Festival (Przemyska Wiosna Poetycka) from 1997. During this period he published poetry in the periodicals "Fraza" (1994-97), "Literatura" (1995-98), "Magazyn Literacki" (1995-97, 2000), "Tygodnik Powszechny" (1995-99), "Sycyna" (1996-98; where he was also a member of the editorial board), "Pracownia" (1997-2003), "Kwartalnik Artystyczny" (1999, 2002, and 2004-05), and "Nowa Okolica Poetów" (2000-03; also a member of the editorial board). He married the Polish philologist Zofia Teresa Karpińska in 1968, divorcing in 1974. In 2004 he married the food technician Wiesława Barbara Sznajdrowska. He has a daughter, Joanna (b. 1980). He lives in Krakow.

Twórczość

1. Ziemskie prochy. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 107 s.

Nagrody

Nagroda im. K. Iłakowiczówny za najlepszy debiut w roku 1990.

2. Jasno ciemno jasno ciemno. [Wiersze]. Warszawa: Przedświt 1991, 72 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1995, 82 s.

Nagrody

Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 1992.

3. Tragedia zwierząt. [Wiersze]. Przemyśl: Gdzie indziej. Wydawnictwo T. Nuckowskiego 1992, [24] s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1994.

Wydanie bibliofilskie.

4. Kołatanie do bramy. [Wiersze]. Warszawa: Latona 1993, 95 s.

5. Góra duchów. [Wiersze]. Warszawa: Latona 1995, 99 s.

Nagrody

Nagroda im. M. Sępa Szarzyńskiego w 1996.

6. Dolina poetów nad Wiarem. [Wiersze]. Warszawa: Magazyn Literacki”; Herbut 1998, 95 s.

7. Zmierzch jest doktorem filozofii. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2001, 111 s.

8. Wojna tajemnic. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2002, 54 s.

9. Inspiracje przemyskie. [Wiersze; współautor: ]. M. Olbromski, T. Piekło. Wstęp i oprac. red.: Z. Szeliga. Przemyśl: Grafit na zlec. Starostwa powiatowego 2003, [14] s.

Zawiera także reprodukcje prac plastycznych A. Cieszyńskiego, E. Kmiecika i M. Mikruta.

10. Staw chorążego. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2006, 54 s.

11. Chłop i poeta. [Wiersze]. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2008, 56 s. Biblioteka Toposu, t. 37.

12. Dziewczyna z uciętą głową. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010, 63 s.

13. Wyspa Monte Christo. [Wiersze]. Rzeszów: Wydawnictwo Lisia Góra 2012, 54 s.

14. Ciemna głęboka woda bez Boga. [Wiersze]. Rzeszów: Wydawnictwo Lisia Góra 2013, 91 s.

15. Zegar słoneczny na murze przemyskiej katedry. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2016, 29 s.

16. Thau. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2018, 91 s.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

białoruski

Napjaarèumy. Ad Buga da Varty. Antalogìja pol'skaj paèzìì XX stagoddzja. [Przeł.]. A. Lojki. Mìnsk 2003.

francuski

Le pire est certain. Anthologie de la poésie catastrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.] C-H. du Bord et Ch. Jezewski. Orthez 2009.

macedoński

Sovremena polska poezja. [Przeł.] P. Nakovski. Skopje 1996.

włoski

La comunita dei vulcani. Messina 2006 [wiersze J. Kurylaka. w przekł. T. Cincinatto].

Prace redakcyjne

1. M. Jastrun: Poezje. Wyboru dokonał i posłowiem opatrzył J. Kurylak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 641 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN. 2008, 2010.

Wywiady

Dążę do poezji czystej. Rozm. S. Dłuski. Nowy Nurt 1996 nr 5.
Dusza jest formą form. Rozm.: J. Górzański, Z. Skrok. Literatura 1996 nr 9.
Ujarzmianie snów. Rozm. J. Wos. Nowiny 1996 nr 9.
Dobroć, czyli siła. Rozm. J. Baran. Dziennik Polski 2000 nr 182.
Sen opowiedziany przez poetę. Rozm. M. Peron-Kowal. Galicja 2000 nr 1.
Józefa Kurylaka rozmowa z żoną o poezji. Rozm. W. Sznajdrowska-Kurylak. Nowa Okolica Poetów 2007 nr 1.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny XX w. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

S. DŁUSKI: Samotnik z Przemyśla. Pogranicze 1993 nr 50.
G. KOCIUBA: Światła szukam w cmentarnych trenach. (O poezji Józefa Kurylaka). Fraza 1994 nr 5/6.
A. WITKO-DŁUSKA: Tak cicho w rzeźni…Wiadomości Kulturalne1994 nr 17.
L. ŻULIŃSKI: Ciemna droga pesymizmu. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 33.
Z. BIEŃKOWSKI, W. WOROSZYLSKI: Dwugłos o poezji Józefa Kurylaka. Fraza 1996 nr 13.
S. DŁUSKI: Anachronizm czy powrót do starych prawd?Przegląd Artystyczno-Literacki1996 nr 1/2 [dot. także K. Brakonieckiego].
T. FERENC, Z. JANKOWSKI: Józef Kurylak. Topos 1996 nr 3.
K. KARASEK: Czarna nić Józefa Kurylaka. Literatura 1996 nr 1.
A. WITKO-DŁUSKA: Józefa Kurylaka „kołatanie do bramy” „Pracownia 1996 nr 17/18.
A. HERMAN: Życie moje jest walką o uśmiech Boga.” „Magazyn Literacki 1998 nr 1, polemika: A. NAGÓRSKA: Prorok full-color. „Magazyn Literacki” 1998 nr 2/3.
G. KOCIUBA: W nicości żyjesz, lecz nie ku niej płyniesz (o poezji Józefa Kurylaka). Nowa Okolica Poetów 2000 nr 5.
J. SZUBER: O Józefie Kurylaku słów kilka. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 1.
A. WITKO-DŁUSKA: Dzieciństwo jak oczy kotów. O poezji Józefa Kurylaka. Pracownia 2003 nr 2.
J. GÓRZAŃSKI: Mroczny urok poezji. Nowa Okolica Poetów 2005 nr 3 /4.
J. ŁUKASIEWICZ: Zmiana warty. Notatki literackie. Odra 2009 nr 5 [m.in. dot. J. Kurylaka].
J. WOLSKI: Poeci obcy czy osobni? ([K] Hoffman, [J.] Kurylak, [J.] Szuber, [K.] Brakoniecki). W: Nowe dwudziestolecie. Poznań 2011.
D. IWANECZKO: Tajny współpracownik „X. Studium współpracy agenturalnej Józefa Kurylaka. Aparat represji w Polsce Ludowej1944-1989 2012 nr 1.
B. URBANKOWSKI: Samogwałt jako najwyższe stadium samokrytyki. Przyczynek do poezji polskich Twórców, konsultantów i innych wdów po SB. Niezależna Gazeta Polska. Nowe Państwo 2014 nr 8.

Ziemskie prochy

A. BICHTA: Poeta rozdarty. Twórczość 1991 nr 1.
G. KOCIUBA: Oswajanie klęski. Fraza 1991 nr 1.
M. PĘKALA: Rozpacz, która ocala. Nowiny 1991 nr 229 [dot. też: Jasno ciemno jasno ciemno].
B. URBANKOWSKI: Poezja na przełomie dziesięcioleci. Polonistyka 1991 nr 7.
L. ŻULIŃSKI: Gdziekolwiek, tylko z dala od świata. Literatura 1991 nr 1.
M. STALA: Pod słońcem rozpaczy. „Tygodnik Powszechny1992 nr 33, przedruk w tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997 [dot. też: Jasno ciemno jasno ciemno].

Jasno ciemno jasno ciemno

M. PĘKALA: Rozpacz, która ocala. Nowiny 1991 nr 229 [dot. też: Ziemskie prochy].
M. STALA: Pod słońcem rozpaczy. „Tygodnik Powszechny1992 nr 33, przedruk w tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997 [dot. też: Ziemskie prochy].
S. DŁUSKI: Poezja „sytuacji granicznych. Nowe Książki 1993 nr 1.
J. WOLSKI: Jasne ciemności Józefa Kurylaka. Kresy 1993 nr 14.
S. DŁUSKI: Motyle, sny, obrazy – czyli poetycki „Przedświt” „Tytuł 1996 nr 3.

Tragedia zwierząt

A. WITKO-DŁUSKA: Tak cicho w rzeźni…Wiadomości Kulturalne1994 nr 17.
J. WOLSKI: Obrona życia poniewieranego. Odra 1996 nr 1.

Kołatanie do bramy

M. PĘKALA: Księga rozpaczy, która ocala. Nowiny 1993 nr 135.
J. WOLSKI: Rozpacz samotnego człowieka. Więź 1993 nr 8.
S. DŁUSKI: Twórczy pesymizm. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 4, toż „Zeszyty Literackie” 1994 nr 48.
S. JURKOWSKI: Cmentarz świata. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 5.
J. HARTWIG: O „Kołataniu do bramy” Józefa Kurylaka. Fraza 1996 nr 14.
A. WITKO-DŁUSKA: Kołatanie do bramy. Pracownia 1996 nr 17/18.
S. DŁUSKI: Brama Józefa Kurylaka. W tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.

Góra duchów

J. WOLSKI: Zdobędziesz wszystko, jeśli wszystko stracisz. Kresy 1995 nr 25.
K. ZIELONKA. „Magazyn Literacki1995 nr 12/13.
L. ŻULIŃSKI: Ciemna Dolina Pesymizmu. „Wiadomości Kulturalne1995 nr 33.
Z. BIEŃKOWSKI. „Fraza1996 nr 13.
S. DŁUSKI: Dzwoni na wietrze Fasola…Nowy Nurt1996 nr 5, polemika L. SZARUGA: Czas na polemiki. „Nowy Nurt” 1996 nr 9.
S. DŁUSKI: Lament i szczęście poety. „Arkusz1996 nr 10, przedruk w tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.
K. MALISZEWSKI: Drugie światło. Literatura 1996 nr 5, toż „Pracownia” 1996 nr 17/18.
Z. SKIBIŃSKI: Góra cudów wszelakich. Tygiel Kultury 1996 nr 10/11.
A. SZYMAŃSKA: Wspinaczka. Przegląd Powszechny 1996 nr 3.
W. WOROSZYLSKI. „Fraza1996 nr 13.
L. SZARUGA: Przemienienie. W tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.

Dolina poetów nad Wiarem

J. CZERWIŃSKI: Poezja jest walką o uśmiech Bogów. Portret 1998 nr 7.
A. LAM: Wciąż ciemna jasność. Literatura 1998 nr 12.
K. MALISZEWSKI: W somnambulicznej ekstazie. Topos 1998 nr 5/6.
J. MIKOŁAJEWSKI: Pejzaż doliny. „Gazeta Wyborcza1998 nr 283.
K. PIEŃKOSZ: Niech odpłyną ciemności. Sycyna 1998 nr 13.
A. SZYMAŃSKA: Sługa mocy najwyższych. Nowe Książki 1998 nr 10.
R. RŻANY: Wizje spóźnionego piękna. Twórczość 1999 nr 3.
[W. WOŹNIAK] ww.: Panie, nie jestem godzien. Pracownia 1999 nr 21.
J. WOLSKI: Hiob w płaszczu proroka. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 2.

Zmierzch jest doktorem filozofii

J. BARAN: To czego się boimy. Dziennik Polski 2001 nr 202.
J. KLEJNOCKI: Wiersze dla Boga. Gazeta Wyborcza 2001 nr 170.
S. ŁUPAK: Wiersze dla Boga. Gazeta Wyborcza 2001 nr 170.
S. STERNA-WACHOWIAK: Poeta, albo doktor sowa. Nowe Książki 2001 nr 11.
A. KRAWCZYK: Nie piszcie doktoratów o zmierzchu. Topos 2002 nr 3.

Wojna tajemnic

J. NAPIÓRKOWSKI: Wojna tajemnic – nowy tom wierszy Józefa Kurylaka. Pracownia 2003 nr 31.

Staw chorążego

J. GIZELLA: Poezja jako cierpienie. Nowe Książki 2006 nr 10.
R. RŻANY: Nagość i kostium. Nowa Okolica Poetów 2006 nr 2.

Chłop i poeta

P. MACKIEWICZ: Chłop z Krakowa. Nowe Książki 2008 nr 10.
E. ANTONIAK: Pseudo-chłop. Śląsk 2009 nr 3.
P.W. LORKOWSKI: Kogo dziś stać na poemat?Topos2009 nr 1 /2.
G. MATUSZEK: Poeci mnie zdradzą, należą do Gry. „Dekada Literacka 2009 nr 1/ 2.

Wyspa Monte Christo

J. HNIDIUK: Zamieszkać w zaświatach. Nowe Książki 2012 nr 6.
S. RUSIN: Widma na huśtawkach. Akant 2012 nr 13.

Ciemna głęboka woda bez Boga

M. OLSZEWSKI: Ciemno, ciemniej…Nowe Książki2014 nr 2.
S. RUSIN: Trumna Matki Boskiej. Akant 2014 nr 7.