BIO

Urodzony 26 lipca 1919 w Warszawie; syn Wacława Koźniewskiego, inżyniera architekta, i Wiktorii z Majkowskich. W 1929-38 uczęszczał do Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie. Od 1931 należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Pierwsze teksty ogłaszał w 1934 w harcerskim tygodniku 16. Warszawskiej Drużyny Harcerska „Sulimczyk”, którego w 1935-37 był redaktorem. W 1936 zaczął zamieszczać artykuły publicystyczne w „Kuźni Młodych” (pierwszy – pt. Praca szkolna lat temu 30, nr 26). Pracował w redakcjach pism młodzieżowych, harcerskich i studenckich, m.in. w „W kręgu wodzów” (1935-38), „Nowej Kuźni Młodych” (1936), „Wolnej Trybunie Młodych”, „WoTuM” (1937), „Orce na Ugorze” (1938). Publikował też w pismach „Na tropie” (1935-38), „Skaut” (1935-37). W 1938 zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W pierwszych dniach września 1939 był instruktorem w pogotowiu harcerskim w Warszawie. W październiku 1939 należał do założycieli i kierownictwa konspiracyjnej organizacji Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa (PLAN); po jej rozbiciu w styczniu 1940 przedostał się przez Węgry do Francji i wstąpił do formowanego tam Wojska Polskiego, wraz z którym po klęsce Francji ewakuowany został do Anglii. Ogłaszał pod pseudonimem Wiktor Winiarski artykuły w londyńskich „Wiadomościach Polskich” (1940-41) oraz w „Polsce Walczącej” (1941). Wysłany w 1941 z Londynu do kraju jako kurier cywilny ministra spraw wewnętrznych do Delegata Rządu Rzeczpospolitej Polskiej (RP) na Kraj, został w sierpniu tegoż roku aresztowany w Budapeszcie i był więziony do grudnia 1942. W czerwcu 1943 został przerzucony do Warszawy i do końca okupacji niemieckiej pracował w Departamencie Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj. Był współpracownikiem, potem członkiem Głównej Kwatery „Szarych Szeregów”. Publikował w prasie konspiracyjnej. Po zakończeniu wojny mieszkał w Warszawie i kontynuował studia polonistyczne na UW (nieukończone). W 1945 ożenił się z Leonią Winiarską. Do 1947 działał w ZHP. Równocześnie w 1946-58 był członkiem redakcji i publicystą „Przekroju”. Od około 1947 do 1989 był współpracownikiem Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (później Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), dla którego sporządzał raporty na temat środowiska byłych członków Szarych Szeregów, kombatantów Armii Krajowej, literatów krajowych i emigracyjnych, a także środowiska naukowego i kościelnego. W 1947 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich (ZLP)); w 1950-53 wchodził w skład zarządu Oddziału Warszawskiego, w 1953-56 był członkiem Zarządu Głównego Związku jako wiceprezes komisji weryfikacyjnej. Od 1954 przez trzy lata prowadził seminarium reportażu w Studium Dziennikarskim UW. Współpracował z wieloma czasopismami, publikując liczne felietony, reportaże, recenzje literackie i fragmenty prozy, m.in. z „Dziś i jutro” (1945-50), „Odrą” (1946-48), „Odrodzeniem” (1946-48), „Nowinami Literackimi” (1947-48; tu stałe działy Notatki polemiczne i Spostrzeżenia), „Nową Kulturą” (1950-55), „Życiem Literackim” (od 1951), „Przeglądem Kulturalnym” (1952-57). W 1956 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wznowił współpracę z ZHP jako instruktor, następnie harcmistrz; publikował też w pismach harcerskich. Współpracował z Polskim Radiem, w 1956-58 ogłaszał stały felieton dla Polonii. W 1957-82 był członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Polityka”, a w 1958-82 redaktorem naczelnym miesięcznika „Magazyn Polski”, następnie do 1988 członkiem redakcji. W 1973-81 współpracował z tygodnikiem „Literatura” jako autor recenzji literackich oraz prozy. W 1975-77 przygotowywał dla Polskiego Radia cykl Pięć minut o wychowaniu. Od 1978 ponownie wchodził w skład Zarządu Głównego ZLP, m.in. do 1980 pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Zagranicznej. W 1979-81 publikował w „Faktach” reportaże w cyklu Europa na godziny. W styczniu 1982 należał do komisji inicjującej utworzenie Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), a w 1987-89 do Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON. W 1982-85 był redaktorem naczelnym tygodnika „Tu i teraz”, w którym zamieszczał m.in. felietony wstępne pt. Ociosywanie mgły, artykuły w rubryce Tak i nie (podpisane pseudonimami cyfrowymi) oraz w cyklu Paryskie tak i nie, podpisane kolejno literami od (a) do (i). W 1983-84 współredagował serię „Ekspres reporterów”, wydawaną przez Krajową Agencję Wydawniczą (ukazało się 12 zeszytów). W 1985 przeszedł na emeryturę. Od 1985 był ponownie członkiem redakcji „Polityki”. Publikował także w „Odrodzeniu” (tu m.in. w 1985-87 cykl felietonów Lustra na gościńcu), „Życiu Warszawy” (1985-87), „Zdaniu” (1986-90), „Trybunie Ludu” (1987-90; tu m.in. cykl Myślę inaczej), „Miesięczniku Literackim” (od 1986) i „Sztuce dla Dzieci” (od 1986), od 1991 w pismach „Dziś”, „Nie”, „Res Humana”, od 1993 w „Trybunie”, później także w „Metaforze”, „Myśli Socjaldemokratycznej”, „Przeglądzie Tygodniowym”, od 1995 w „Wiadomościach Kulturalnych”, w 1997-98 w „Bez Pardonu” (tu cykl artykułów historycznych pt. Państwo polskie od 1905 do 1918). Pracował nad książką Po prostu Polityka. W 2002 otrzymał nagrodę artystyczną im. K. Janickiego, przyznaną przez kwartalnik „Metafora”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1952), Krzyżem Kawalerskim (1955), Krzyżem Oficerskim (1959), Krzyżem Komandorskim (1974) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002), Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP (1973) i Rozetą z Mieczami do Krzyża Zasługi dla ZHP (1995), medalem im. T. Boya-Żeleńskiego, przyznanym przez Towarzystwo Kultury Świeckiej (1998). Zmarł 15 kwietnia 2005 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Rok ziemi obcej 1940-1941. [Wspomnienia wojenne]. Powst. 1944. Wyd. Kraków: Czytelnik 1946, 180 s.

2. Szczotka do butów. Powieść. Przekrój 1946 nr 40-60. Wyd. osobne Katowice: AWiR 1946, 232 s.

Pt. Wojenna podróż czyli szczotka do butów. Powieść-reportaż z lat 1941-1943. „Rolnik Polski1948 nr 38-72; tytuł zmieniony przez redakcję bez wiedzy autora.

3. Przez dziesięć wojen. [Wspomnienia wojenne]. Kraków: Czytelnik 1947, 285 s.

4. Rzeczy pospolite. Cz. 1. Żywioły. (Rzecz o Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej). [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie [1948], 437 s.

Zawartość

Cykle: Oracze; Kamienie i kłosy; Fale złota; Twór rąk naszych; Cud ruin; Nie tylko praca; Ozimina; Po roku.

5. T.T. Jeż – „Siewacz. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1949, 179 s.

6. Extry i primy. Bitwa o jakość w przemyśle bawełnianym. [Reportaż]. Warszawa: Czytelnik 1950, 61 s.

7. Wężowe studnie. Zakład leczniczy Ojców Bonifratrów. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 45 s.

Dot. procesu namysłowskiego.

8. Biała plebania w Wolbromiu. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 54 s.

Dot. procesu wolbromskiego.

9. Co z tego mają. Reportaż ze Spółdzielni Produkcyjnej w Bynowie. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 49 s.

10. Siła lotu. [Reportaże]. Warszawa: Czytelnik 1951, 61 s.

Dot. II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju.

11. Wielka konfrontacja. Niemiecka Republika Demokratyczna. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 103 s.

12. Otwarte wrota. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 158 s.

Zawartość

Prośba; Analiza; Dzień najpiękniejszy; Trzykroć; Dlatego; Czoło wieku; Drogi.

13. Piątka z ulicy Barskiej. Powieść. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 283 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 1953, wyd. 4 1954, wyd. 5 1954, wyd. 6 1955, wyd. 6 [właśc. 7] 1962, wyd. 8 1964, wyd. 9 1964; wyd. 10 Warszawa: Czytelnik 1968; wyd. 11 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976. Por. poz. .

Nagrody

Państwowa Nagroda Artystyczna III stopnia w 1952.

Przekłady

czeski

Pětka z Barské ulice. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1955.

rumuński

Cei cinci din strada Barska. [Przeł.:] R. Hefter, T. Holban. Bucureşti 1957.

serbsko-chorwacki

Petorica iz ulice Barske. [Przeł.] D. Durišić. Beograd 1958.

słowacki

Pätorka z Barské ulice. [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1953.

14. Reportaż pedagogiczny. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 74 s.

Dot. pracy członków Związku Młodzieży Polskiej w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie.

15. [Siedemdziesiąt] 70 lat w dwa tygodnie. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1954, 184 s.

Dot. IV Festiwalu Młodzieży Demokratycznej w Bukareszcie 2-16 VIII 1953.

16. Piątka z ulicy Barskiej. Scenopis filmu. [Współautor:] A. Ford. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, 212 s. Por. poz. .

Przekłady

angielski

przed 1964.

hiszpański

Loc cinco de la calle Barska. [Przeł. z języka angielskiego] J. Hernández. México 1964.

17. Półchłopek. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1955, 252 s.

18. Zamknięte koła. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1957-1967.

[Cz. 1]. Różowe cienie zob. poz. .

[Cz. 2]. Zamknięte koło. Pamiętnik z lat 1940-1943. 1957, 513 s. Wyd. łącznie z poz. skrócone i zmienione pt. Zamknięte koła. [Wspomnienia z 1930-1943]. 1965, 591 s.

[Cz. 3]. Zamknięte koła. W podziemnym świecie [Wspomnienia z 1943-1945]. 1967, 265 s.

Wyd. 2 [całości] przejrzane i uzupełnione pt. Zamknięte koła. Wspomnienia z lat 1929-1945. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 453 + 365 s.

19. Człowiek z lustra. [Powieść kryminalna]. [Współautor:] G. Terlikowska-Woysznis. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 219 s.

Autorzy podpisani wspólnym pseudonimem: Antoni Armand.

20. Zimowe kwiaty. Powieść współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 438 s. Por. poz. .

21. Różowe cienie. [Wspomnienia z 1930-1939]. Warszawa: Iskry 1960, 440 s. Wyd. nast. zob. poz. .

Cz. 1 cyklu; cz. 2-3 zob. poz. [cz. 2].

22. Drugi człowiek. Scenariusz filmowy. [Współautor:] K. Nałęcki. Ekranizacja 1961.

Adaptacje

Adaptacja powieści Zimowe kwiaty [poz. ].

23. Ognie i ogniska. Drogi i przemiany harcerstwa polskiego. Przedmowa: Z. Zakrzewska. Warszawa: Wiedza Powszechna 1961, 252 s.

24. Kraj, w którym żyjemy. 87 fotoreportaży. Koncepcja albumu i wybór fotografii: Z. Szarek-Szargut, Z. Woszczyński. Teksty: K. Koźniewski. Warszawa: Arkady 1964, 191 s.

25. Tydzień do siódmej potęgi. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1964, 251 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1970, wyd. 4 1977.

26. Pierwsza bitwa z Gestapo. Wspomnienie o Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN). [Współautor:] J. Drewnowski. Warszawa: Czytelnik 1965, 221 s. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1969.

Nagrody

Nagroda „Polityki” w 1964.

27. Od dziś... za kwadrans. O Rożnicy. Warszawa: Czytelnik 1966, 237 s.

Dot. Uniwersytetu Ludowego w Rożnicy.

28. Paryż – Warszawa bez wizy. Scenariusz filmowy na podstawie opowiadania K. Sławińskiego „Powietrzne awantury”. Ekranizacja 1967.

29. Po oboim beregam Visly. [Przewodnik po Polsce]. [Współautor:] E. Godlewska. [Warszawa:] Interpress 1967, 61 s.

30. Bunt w więzieniu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 295 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1985.

31. Sztyletem prosto w serce. Echo Krakowa 1968 nr 228-255; „Wieczór Wrocławia” 1968 nr 182-236. Wyd. osobne pt. Sztyletem w serce. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1968, 46 s.

32. [Jedenaście] 11 naszych dni. Powieść. Warszawa: Iskry 1970, 318 s.

33. Sto koni do stu brzegów. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 303 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1980.

Przekłady

węgierski

Száz lóval száz határig. [Przeł.] G. Radó. Budapest 1971.

Adaptacje

filmowe

Adaptacja: Z. Kuźmiński. Ekranizacja 1978.

34. Czerwony harcmistrz. Opowieść o Juliuszu Dąbrowskim. Warszawa: Horyzonty 1971, 182 s.

35. Śmierć w trójkącie błędów. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1971, 214 s. Wyd. 2 tamże 1979.

36. Wszystko w porządku. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1973, 301 s.

37. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych. [1920-1939]. Warszawa: Czytelnik 1976, 459 s. Por. poz. , .

Nagrody

Nagroda „Życia Literackiego” i nagroda im. W. Rzymowskiego przyznana przez Stronnictwo Demokratyczne w 1977, nagroda „Polityki” w 1978.

Zawartość

Zabawa w „Wiadomości Literackie”; Szkolna przygoda literatury [dot.Kuźni Młodych”]; „Wydajemy we Lwowie...” [dot.Sygnałów”]; Intelektualista w amoku [S. Piasecki]; Test na faszyzm i socjalizm [dot.Oblicza Dnia”]; Prima aprilis poznańskiej „Kultury”; Legionowe bunty [dot.Czarno na Białem”].

38. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa: Czytelnik 1977, 479 s. Por. poz. , .

Nagrody

Nagroda „Polityki” w 1978.

Zawartość

Węzły życia [dot.Odrodzenia”]; Wściekli, czerwoni encyklopedyści [dot.Kuźnicy”]; Spór o metodę [dot.Nowin Literackich”]; By nie zawołać w próżnię... [dot.Twórczości”]; Salon plus... [dot.Przekroju”]; Między oporem i udziałem [dot.Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnika Warszawskiego”, „Dziś i Jutro”]; Na wydmuchu [dot.Odry”].

39. Dwie „Kobry. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 158 s.

40. Rocznica ślubu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1978, 216 s.

Przekłady

bułgarski

Godišina ot svatbata. [Przeł.] R. Cvetkova. Sofiâ 1984.

41. Noc stolarza Norberta. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 185 s.

42. Rehabilitacja. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 171 s. Wyd. 2 tamże 1985.

43. Dostałem Niderlandy. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1980, 217 s.

44. Zostanie mit. [Szkice]. Warszawa: Książka i Wiedza 1980, 252 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1988.

Zawartość

Wyd. 1: Roman Dmowski; Etos Janusza Korczaka; Przez Wielkie Drzwi [dot. H. Dembińskiego]; Tygiel polskiej demokracji [dot. Klubu Demokratycznego]; Papierowy, niewidzialny tygrys [dot. masonerii]; Legenda – jaka? [dot. Szarych Szeregów]; U zbiegu ulic Anielewicza i Lewartowskiego [dot. powstania w getcie warszawskim]; Rogatywki Jerzego Borejszy; Prawo i nakaz wyboru [dot. W. Babinicza]; Zostanie mit [na marginesie książki „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim”. T. 3]. – Wyd. 2 zawiera ponadto: Coś ty Atenom zrobił ...? [dot. J. Piłsudskiego]; Zagadek pełnaś... [dot. W. Wasilewskiej]; Aracjonalny, apaństwowy, awychowawczy [dot. majora H. Dobrzańskiego, „Hubala”]; Skirtotymików portret własny [na marginesie wystawy „Polaków portret własny”]; ...byłby to nawet piękny ból [dot. wystawy dziejów Polskiej Partii Robotniczej]; Ciężar winy [dot. B. Piaseckiego i Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”]; Pytania na Zamku Królewskim w Warszawie.

45. Gawęda o szesnastce Zawiszy Czarnego. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1981, 204 s., powielone.

Na prawach rękopisu.

46. Klucz. [Powieść]. [Autorzy: K. Koźniewski, A. Minkowski, Z. Safjan]. Tu i teraz 1982 nr 22-31.

Autorzy podpisani: Albin Kazbal.
Wyd. osobne Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989, 206 s. ukazało się bez rozdziałów VI-VIII („Tu i teraz” nr 27-31) autorstwa K. Koźniewskiego.

47. Ile głosów – tyle prawd. O warszawskich tygodnikach literacko-społecznych w latach 1859-1918. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 212 s.

Zawartość

Tylko w Warszawie; Pokarm zdrowy, bez goryczy [dot.Tygodnika Ilustrowanego”]; Lokomotywa wyjeżdża z tunelu [dot.Przeglądu Tygodniowego”]; Tyle prawd... [dot.Prawdy”]; Tyle głosów... [dot.Głosu”]; Wielka awantura „Wędrowca”; W Powstaniu Roku Piątego [o czasopismach po 1905]; W przedpokoju [dot.Tygodnika Ilustrowanego”]; Stypa nader skromna [dot.Świata”]; I jeszcze kilka słów... jako dodatek; Kalendarium.

48. Ociosywanie mgły. Publicystyka z lat 1980-1983. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1984, 247 s.

Artykuł drukowany w „Trybunie Ludu”, „Tu i Teraz” i „Polityce”.

49. I zawsze krzyż oksydowany... Refleksja nad historią Harcerstwa w Polsce 1911-1986. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 445 s. [Wyd. 2 poszerzone] Warszawa: Horyzonty 2003.

50. Od Golgoty do Masady. [Reportaże z Izraela]. Warszawa: Bellona 1991, 197 s.

51. Słownik swoich i obcych czyli alfabet Koźniewskiego. Warszawa: Iskry 1994, 285 s.

Dot. m.in. pisarzy i osób ze środowiska kultury.

52. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1950-1990. Warszawa: Czytelnik 1999, 446 s. Por. poz. , .

53. Przekorni: Boy-Żeleński, Słonimski, Cat-Mackiewicz, Pruszyński, Stachniuk, Kisielewski, Tyrmand, Kałużyński, Urban. Warszawa: Iskry 2000, 455 s.

Prace redakcyjne

1. Most. Wybór reportaży. Oprac. i wstępem opatrzył K. Koźniewski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 329 s.
Tu też reportaż K. Koźniewskiego.
2. Pamiętniki emigrantów. Wybór i przedmowa: K. Koźniewski. Warszawa: Polonia 1965, 325 s.
3. A to Polska właśnie. Wybór reportaży z lat 1944-1969. Oprac.: S. Kozicki, K. Koźniewski, B. Seidler. Warszawa: Czytelnik 1969, 607 s.
Tu też reportaże K. Koźniewskiego.
4. [Siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć] 7599 dni Drugiej Rzeczpospolitej. Antologia reportażu wojennego. Wybór i oprac.: E. Sabelanka i K. Koźniewski. Wstęp: K. Koźniewski. Warszawa: Iskry 1983, 424 s.
5. Książka dla Karola. [Wspomnienia i szkice o K. Kuryluku]. Wybór, wstęp i oprac.: K. Koźniewski. Warszawa: Czytelnik 1983 [właśc. 1984], 293 s.
6. S. Zyskind: Światło w dolinie łez. Opowieść o czasie holocaustu. Przeł. z hebrajskiego S. Zyskind przy współpracy K. Koźniewskiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1994, 244 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1964, 1966, 1979, 1988, 2004.

Wywiady

Powinniśmy wisieć za nogi. [Rozm.] M. Woźniak. Czas 1978 nr 18.
Wygładzanie szkodzi. [Rozm.] K. Targosz. Panorama 1982 nr 20.
Marzę, by zniknęli inżynierowie... Pisarz, który nie ma kompleksów. [Rozm.] D. Bardzińska. Trybuna Ludu 1989 nr 182.
Mój optymizm. [Rozm.] J. Strzemżalski. Kultura 1989 nr 35.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

E. Zalewska: ...był człowiekiem skromności spartańskiej. Nowe Książki 1972 nr 15.
S. Bratkowski: Reklama dla trzech książek: Koźniewski, czyli próba rozliczenia z nierozliczonym. Literatura 1980 nr 34.
[S. Dąbrowski] W. Wyszehradzki: Kazimierza Koźniewskiego autoportret podwójny. „Podpunkt”* 1988 nr 4 [dot. twórczości wspomnieniowej K. Koźniewskiego].
Z. Pietrasik: Pan Kazimierz. Polityka 2005 nr 17.
S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk: Konfident z wyboru. Kazimierz Koźniewski, wieloletni publicysta „Polityki”, był jednym z najcenniejszych współpracowników UB i SB. Wprost 2006 nr 24.

Rok ziemi obcej

P. Jasienica: Bez filtrów i kompleksów. Tygodnik Powszechny 1946 nr 38.
E. Szuster: Dwie książki o wojsku polskim na zachodzie. Kuźnica 1946 nr 35.

Szczotka do butów

J. Dobraczyński: Przygody Kazimierza jednego imienia Koźniewskiego. Dziś i Jutro 1947 nr 4.

Przez dziesięć wojen

P. Jasienica: Awanturniczej trylogii sprawa druga. Tygodnik Powszechny 1947 nr 36.
M. Kurzyna: Podróżnik trzech kontynentów. Dziś i Jutro 1947 nr 37.
W. Żukrowski: Książka dla każdego. Odra 1947 nr 29.

Rzeczy pospolite. Cz. 1. Żywioły

B. Dudziński: Reportaże z Ziem Odzyskanych. Kuźnica 1949 nr 19.
P. Jasienica: Z historią na bakier. Tygodnik Powszechny 1949 nr 28 [dot. też: T.T. Jeż – „Siewacz”].
O. Terlecki: Z pasją o żywiołach. Dziennik Literacki 1949 nr 13.

T.T. Jeż – „Siewacz”

P. Jasienica: Z historią na bakier. Tygodnik Powszechny 1949 nr 28 [dot. też: Rzeczy pospolite. Cz. 1. Żywioły].

Otwarte wrota

H. Bereza. „Twórczość1953 nr 3.
E. Szonert. „Dziś i Jutro1953 nr 30.

Piątka z ulicy Barskiej [Powieść]

M. Krupiński. „Przegląd Powszechny1952 nr 12.
K. Kuliczkowska: Książka o odzyskanej młodzieży. Życie Literackie 1952 nr 21, przedruk w tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970.
Z. Lichniak: Wyprostowanymi ścieżkami. Dziś i Jutro 1952 nr 42, przedruk w tegoż: Obrachunki ze współczesnością. Warszawa 1957.
R. Matuszewski: Uwagi o tematyce współczesnej. Nowa Kultura 1952 nr 23.
Z. Wasilewski: Zwycięstwo chłopców z ulicy Barskiej. Po prostu 1952 nr 47.
H. Bereza. „Twórczość1953 nr 1.

Piątka z ulicy Barskiej [Scenopis filmu]

K.T. Toeplitz: Rzeczy dla dorosłych. Nowa Kultura 1954 nr 11, przedruk w tegoż: Spotkania z X muzą. Warszawa 1960.
Z. Nowakowski: Konfederacja barska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1956 nr 46.

Półchłopek

B. Hamera: Fakty mogą być śliskie. Nowa Kultura 1956 nr 5.
M. Pankowski: Dwie książki, dwie epoki. Kultura”, Paryż 1956 nr 5.
R. Wasita. „Twórczość1956 nr 5.

Zamknięte koła

S. Zabiełło: Przygody i historie. Kierunki 1957 nr 38 [dot. cz. 2. Zamknięte koło. Pamiętnik z lat 1940-1943].
A. Paczkowski: Czternaście lat młodości. Pokolenie 1966 nr 3.
W. Szwedowicz: Przez ogień, wodę i trąby miedziane. Nowe Książki 1966 nr 4.
A. Paczkowski: Opóźniony finał. Pokolenie 1967 nr 4 [dot. cz. 3. Zamknięte koła. W podziemnym świecie].
M. Radgowski: Koniec życiorysu (wojennego). Polityka 1967 nr 26 [dot. cz. 3. Zamknięte koła. W podziemnym świecie].
M. Tyrowicz: Autobiografia współczesnego dziennikarza. Zeszyty Prasoznawcze 1986 nr 1.

Zimowe kwiaty

Z. Chociłowska: Nowa polska powieść współczesna. Nowe Książki 1959 nr 12.
T. Łubieński: Nic nowego. Twórczość 1959 nr 9.
A. Ziemilski: Anty Dobraczyński czyli powieść Kazimierza Koźniewskiego. Nowa Kultura 1959 nr 26.

Różowe cienie

[M. Radgowski] M. Rad.: Książka bardzo polityczna. Polityka 1960 nr 53.
S. Zieliński: Za parawanem Marszałka Piłsudskiego. Nowe Książki 1960 nr 17, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 3. Warszawa 1966.

Ognie i ogniska

K. Sosnowska, M. Tarakanowska. „Kwartalnik Historyczny1962 nr 3.

Pierwsza bitwa z Gestapo

M. Turlejska: Jedna z pierwszych konspiracji. Polityka 1966 nr 3.
T. Strzembosz. Rocznik Warszawski 1971.

Bunt w więzieniu

T. Drewnowski: Bunt na kolanach. Polityka 1968 nr 38.
K. Nowicki: Od dokumentu do zmyślenia: klęska eksperymentu. Życie Literackie 1968 nr 43.
Z. Taranienko: Żywioł i intelekt. Literatura 1973 nr 21.

Sto koni do stu brzegów

B. Czeszko: Kryminał okupacyjny Koźniewskiego. Nowe Książki 1970 nr 9.

Śmierć w trójkącie błędów

W. Dewitzowa: Kryminał pedagogiczny. Polityka 1972 nr 13.
J. Wegner: Okruchy zamierzeń. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 18.

Wszystko w porządku

[Z. Bieńkowski] G. Traczyk: Pęta stereotypu. Twórczość 1974 nr 6.
L. Bugajski: W dwóch powstaniach. Literatura 1974 nr 13.
Z. Macużanka: Coś nie w porządku. Nowe Książki 1974 nr 4.
J. Walc: Dwakroć powstaniec. Polityka 1974 nr 12.

Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950

B. Rogatko: W narodowym tańcu. Życie Literackie 1977 nr 9.
S. Bębenek. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1978 nr 4.
W. Wirpsza: Historia z tego i nie z tego świata. Kultura”, Paryż 1978 nr 1/2.

Rocznica ślubu

W. Maciąg: Antygona w fabryce pomp. Nowe Książki 1978 nr 21.
E. Sabelanka: Rozwód z konformizmem. Życie Literackie 1978 nr 49.

Noc stolarza Norberta

W. Maciąg: Noc obrachunków politycznych. Życie Literackie 1979 nr 13.
W. Sokorski: Powieść polityczna. Miesięcznik Literacki 1979 nr 8.
A. Urbański: Noc polityków. Literatura 1979 nr 23.
M. Milewski: Przegadana noc i próba rehabilitacji. Nowe Książki 1980 nr 11 [dot. też: Rehabilitacja].
S. Nicieja: Powieść historyczna Kazimierza Koźniewskiego. Opole 1980 nr 26.

Rehabilitacja

L. Bugajski: Władza i człowiek. Życie Literackie 1980 nr 21.
T. Drewnowski. „Polityka1980 nr 15.
M. Milewski: Przegadana noc i próba rehabilitacji. Nowe Książki 1980 nr 11 [dot. też: Noc stolarza Norberta].
R. Pawlukiewicz: Inwersje powieści. Miesięcznik Literacki 1980 nr 9.

Zostanie mit

J. Gondowicz: Zamieszkać w historii. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 42.
L. Pułka: Ludzie żywi, ludzie obok. Odra 1980 nr 12.
J. Tymiński: Mitologia polska. Kierunki 1989 nr 17.
S. Zieliński: Zawsze w ataku. Nowe Książki 1989 nr 7.
L. Żuliński: Zostanie spór. Literatura 1989 nr 6.

Słownik swoich i obcych czyli alfabet Koźniewskiego

E. Syzdek. „Res Humana1995 nr 2.
A. Wolan: Pamięci Koźniewskiego. Dziś 1995 nr 8.
L. Żuliński: Alfabet Koźniewskiego. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6.

Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1950-1990

A. Kaczyński: O Wandzie Wasilewskiej i siedmiu tygodnikach. Rzeczpospolita 2000 nr 54.
B. Kaliski: Redaktorzy i nie tylko... Nowe Książki 2000 nr 4.

Przekorni

J. Jacewicz: Pochwała przekory. Dziś 2001 nr 7.
A. Krawczyk: Koźniewski całą gębą. Przegląd 2001 nr 2.
R. Matuszewski: Przekora w różnych kolorach. Nowe Książki 2001 nr 5.