BIO

Urodzony 27 maja 1903 w Odessie w rodzinie robotniczej; syn Jana Kozłowskiego i Martyny z Ołowińskich. W 1904 przyjechał wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do Gimnazjum im. T. Reytana. Po zdaniu matury w 1924 odbył służbę wojskową, w czasie której ukończył szkołę podchorążych rezerwy. Następnie pracował kolejno jako nauczyciel w szkole powszechnej Polskiej Macierzy Szkolnej w województwie wileńskim (1927) i urzędnik w Urzędzie Celnym w Łodzi (1928). W 1928 złożył jako seminarialny ekstern egzamin dojrzałości z zakresu przedmiotów pedagogicznych i do 1939 uczył w szkolnictwie powszechnym w Łodzi. W 1932 ożenił się z Wacławą Rosińską. W 1936-39 studiował na oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi i uzyskał świadectwo ukończenia kursu Collegium Pedagogicum. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej jako podporucznik 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Wzięty do niewoli, przebywał do 1945 w obozie jenieckim w Gross Born. Uczestniczył w organizowaniu obozowego życia kulturalnego; prowadził m.in. sekcję imprezową Koła Nauczycielskiego, był sekretarzem Klubu Literackiego, uczestniczył w konkursach literackich, w których otrzymywał nagrody. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i był wizytatorem Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. Równocześnie w 1945-47 kontynuował studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1946 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). W tymże roku debiutował prozą pt. Order podziemnej przyłbicy, opublikowaną na łamach pisma „Przyjaciel” (nr 8); drukował tu do 1956. Utwory dla dzieci i przekłady ogłaszał także m.in. w „Świerszczyku” (od 1946 z przerwami). „Świerszczyku-Iskierkach” (1952-56) i „Płomyczku” (sporadycznie od 1953/54). W 1947 podjął stałą pracę w redakcji „Świerszczyka”. Od 1948 mieszkał w Warszawie. Od tegoż roku był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). W 1956-68 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Świerszczyka.” Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965). Zmarł 6 maja 1992 w Warszawie.

Twórczość

1. Czarodziejski aparat. [Opowieść dla dzieci]. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 105 s.

2. Klub 402. [Opowieść dla dzieci] Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 135 s.

3. Truś i Trusia. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 22 [k].

4. Order podniesionej przyłbicy. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 155 s. Wyd. 2 tamże 1969.

5. Dwie góry. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 117 s.

Zawartość

Dwie góry; Upalny dzień; Nasza ulica; Lanka; Tchórz; Dżungla.

6. Pomponik i piórko. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 16 [k]. Wyd. 2 tamże 1966.

7. Tchórz. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 31 s. Wyd. 2 tamże 1977. Zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

autorska: Polskie Radio 1969.

8. Imieninowa przygoda. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 16 [k].

9. Kosmobajka. Scenariusz krótkometrażowego filmu lalkowego. Ekranizacja 1969.

10. Zen duży. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 42 s.

11. Operacja Himmler. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W.T. Kowalski. Ekranizacja 1979.

Tytuł roboczy: Prowokacja gliwicka.

12. Przylecą jak ptaki na wiosnę. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1983, 105 s.

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka przyznana przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w 1985.

13. Podmiejski 7.04. [Powieść] Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 156 s.

Nadto cztery drobne książeczki dla dzieci, wydane przez Naszą Księgarnię w 1952-1968, m.in. w serii Poczytaj mi Mamo.

Przekłady

1. A. i P. Barto: Jula płakula. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 16 [s].
2. W. Bieriestow: Nikt mnie więcej nie zobaczy. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 8 [k]. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1969, wyd. 4 1974.
3. A. Kardaszowa: Mały Rob. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 19 [k].
4. F. Hrubin: Zabłąkane kurczątko. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 16 [s].
5. Z. Prokofiewa: Zadziwiające przygody chłopca bez cienia i cienia bez chłopca. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 68 s.
6. J. Guro: Wakacyjna przygoda. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 63 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1975; wyd. 4 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, wyd. 5 tamże 1982.
7. J. Jakowlew: Lew wyszedł z domu. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 62 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1954, 1973, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (J.Z. Białek).

Przylecą jak ptaki na wiosnę

I. Bolek. „Nowe Książki1984 nr 6.