BIO

Urodzona 20 czerwca 1931 w Rakówce pod Biłgorajem w rodzinie nauczycielskiej; córka, Hipolita Kozioła i Czesławy z domu Kargol. Dzieciństwo i okres II wojny światowej spędziła na Zamojszczyźnie i w Biłgorajskiem. W 1950 zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Zamościu i rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutowała w 1953 wierszem pt. Już jesień, ogłoszonym na łamach tygodniowego dodatku „Gazety Robotniczejpt.Sprawy i Ludzie” (nr 46); w piśmie tym publikowała następnie do 1958. Od 1953 była działaczką Koła Młodych Pisarzy przy Oddziale Wrocławskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Po ukończeniu studiów I stopnia w 1953 (magisterium w 1969 na studiach zaocznych), pracowała od 1954 jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1956 przeprowadziła się do Wrocławia, gdzie przez dwa lata kierowała działem literackim w redakcji „Poglądów”. W 1958 powróciła do pracy pedagogicznej i uczyła języka polskiego w szkołach wrocławskich. W 1960 wyszła za mąż za Feliksa Przybylaka, germanistę, tłumacza literatury niemieckojęzycznej. Rozwijała twórczość literacką, brała udział w wielu konkursach poetyckich (zdobyła m.in. pierwsze miejsce w I i II Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej w 1961 i 1962). Wiersze, fragmenty prozy, felietony i artykuły publikowała m.in. w „Odrze” (1958-60 i od 1964; tu m.in. od 1967 stały felieton pt. Z poczekalni), „Współczesności” (1959-64), „Tygodniku Kulturalnym” (1963-65), „Poezji” (1967-72). W 1963 została członkiem ZLP i weszła w skład zarządu Oddziału Wrocławskiego, przejmując równocześnie opiekę nad Dyskusyjnym Klubem Młodych Pisarzy. Była laureatką nagród literackich, m.in.: nagrody im. W. Broniewskiego, przyznawanej przez Radę Naczelną Zrzeszenia Studentów Polskich (1964), nagrody im. S. Piętaka (1965), nagrody literackiej miasta Wrocławia (1965). Od stycznia 1965 do lutego 1967 pełniła funkcję dyrektora Wrocławskiego Ośrodka Kultury, równocześnie była radną Dzielnicowej Rady Narodowej we Wrocławiu (Stare Miasto). Następnie pracowała jako nauczycielka w Technikum Elektroenergetycznym we Wrocławiu. Od 1970 współpracowała ze Studenckim Teatrem „Kalambur”. W 1969 otrzymała nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie, w 1970 – nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. Po zakończeniu pracy w szkolnictwie, objęła kierownictwo działu literackiego w redakcji „Odry” (kontynuowała tu m.in. druk cyklicznych felietonów pt. Z poczekalni). W 1971 została członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1971-76 była prezesem Wrocławskiego Oddziału ZLP, a od 1978 wchodziła w skład prezydium Zarządu Głównego ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Podróżowała kilkakrotnie za granicę (jako stypendystka oraz z teatrem „Kalambur”), m.in. do Włoch, USA i Francji, brała udział w międzynarodowych festiwalach poezji w Belgii, Francji, Portugalii i Jugosławii. W 1982 została laureatką włoskiej nagrody Złoty Centaur przyznanej przez Akademię Sztuki i Pracy w Salsomaggiore. W 1988 została wybrana do Zarządu Polskiego PEN Clubu, w 1989 była jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1993 członek Zarządu Głównego). Była na stypendiach literackich w Iowa City w USA (1991) i w Poitiers we Francji (1993). Za twórczość literacką otrzymała w 1998 nagrodę Polskiego PEN Clubu oraz przyznawaną przez władze Dolnej Saksonii Nagrodę Kulturalną Śląska (Haupt-Preis Schlesien des Landes Niedersachsen). Cykliczne felietony literackie zamieszczała na łamach regionalnego dodatku „Gazety Wyborczejpt.Gazeta Dolnośląska” (cykl pt. Mimochodem w 1998-2002) oraz dodatku „Rzeczpospolitejpt.Plus Minus” (cykl pt. Inaczej mówiąc w 1999-2004). W 2000 otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Wrocławia, a w 2002 literacką nagrodę im. J. von Eichendorffa. W 2003 została doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 prowadziła w miesięczniku „Odra” rubrykę pt. Zagraniczne sygnały literackie. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim (marzec 1981) i Krzyżem Komandorskim (1997) Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Gumowe klocki. [Wiersze]. Wrocław: Związek Literatów Polskich Oddział we Wrocławiu 1957, 16 s.

2. W rytmie korzeni. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 65 s.

Nagrody

Nagroda „Pióra” przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku 1963.

Zawartość

Cykle: I. Powroty; II. Rzeczy zgubione; III. Blaszany wieniec; IV. Chwila liści; V. Pestki deszczu.

Przekłady

serbsko-chorwacki

W ritmu korenja. [Przeł.] B. Rajčić. Kruševac 1972.

3. Postoje pamięci. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 338 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1977; wyd. 4 poprawione Wrocław: Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2004.

4. Smuga i promień. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 54 s.

5. Lista obecności. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 54 s.

Zawartość

M.in. cykle: Ze snu; Biocenoza.

6. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autorki. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 127 s.

Zawartość

Wiersze z tomów poz. , , .

7. Ptaki dla myśli. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 367 s. Wyd. nast. poprawione i rozszerzone Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 387 s.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz: B. Litwiniec. Wystawienie: Wrocław, Akademicki Ośrodek Teatralny „Kalambur1977. Druk łącznie z tryptykiem Trzy światy [poz. ] pt. Biała skrzynia w: B. Litwiniec: Scenariusze teatralne. T. 1. Wrocław 1989.

8. Gonitwy. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Rzeszów, Zespół Teatralny przy Wyższej Szkole Inżynierskiej 1972.

9. W rytmie słońca. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 54 s.

Zawartość

M.in. poemat: W rytmie słońca 1968. Pierwodruk „Miesięcznik Literacki1968 nr 12 s. 14-19.

Adaptacje

teatralne

poematu W rytmie słońca 1968: Oprac. inscenizacyjne: B. Litwiniec. Wystawienie: Wrocław, Studencki Teatr „Kalambur 1970. Druk w: B. Litwiniec: Scenariusze teatralne. T. 1. Wrocław 1989.

10. Kobieta niezależna. [Monodram]. Scena 1976 nr 12 s. 44-49. Przedruk w: Monodramy. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1984 s. 149-169.

11. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1976, 197 s.

12. Biało i duszno. (Układ dramatyczny). Scena 1977 nr 10 s. 43-47. Por. poz. .

Przekłady

niemiecki

Weiss und Schwül. [Przeł.] Ch. Echert. [NRD] 1988.

13. Narada familijna. [Utwór dramatyczny]. Teatr Polskiego Radia 1978 nr 2 s. 36-50. Polskie Radio 1978.

14. Przerwany wykład. [Monodram]. Scena 1978 nr 12 s. 41-42.

15. Z poczekalni (wybór felietonów) oraz Osobnego sny i przypowieści. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 286 s.

Wybór felietonów drukowanych w „Odrze” w 1967-1976.

16. Król malowany. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur1979. Druk pt. Król malowany. (Na motywach baśni J.Ch. Andersena „Nowe szaty króla”). Wrocław: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur 1986, 82 s.

Przekłady

słowacki

Bábkový král. [Przeł.] D. Holákova. Bratislava 1988.

17. Weekend. [Utwór dramatyczny]. Opole 1981 nr 1 s. 14-16, nr 2 s. 14-16, 18.

18. Spartolino, czyli jak Rzempoła ze szwagrem Pitołą stracha przydybali. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Wrocław, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur 1982.

19. Trzy światy. [Dramaty]. Warszawa: Czytelnik 1982, 203 s.

Zawartość

Izba wytrzeźwień. – Trzy światy: Ich sen; Ich biuro; Ich rodzinne łono. (Tryptyk). – Ciamkanie. Tragedia, lecz jeśli kto woli, komedia.

Adaptacje

teatralne

tryptyku Trzy światy łącznie z Ptaki dla myśli [poz. ] pt. Biała skrzynia. Scenariusz: B. Litwiniec. Druk w: B. Litwiniec: Scenariusze teatralne. T. 1. Wrocław 1989.

20. Podwórkowcy. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: teatralna: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 1983; radiowa: Polskie Radio 1984; telewizyjna: Telewizja Polska 1984.

21. Noli me tangere. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 174 s.

Zawartość

Noli me tangere; Dzisiaj się chyba uśmieję; My i one; Awaria; Biało i duszno. (Nowela filmowa) [por. poz. ]; Literackie majówki; Turysta.

22. Poezje wybrane (II). Wstęp i wybór [oraz nota biograficzna]: U. Kozioł. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1985], 144 s.

23. Psujony. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Scena 1985 nr 1 s. 38-41, nr 2 s. 38-44.

24. Magiczne imię. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 35 s. Prapremiera: Poznań, Teatr Lalki i Aktora 1988.

25. [Wybór wierszy]. Posłowie: E. Nyrkowska. Warszawa: Czytelnik 1986, 126 s.

Wyd. miniaturowe.

26. Żalnik. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 97 s.

27. Postoje słowa. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994, 173 s.

28. Wielka pauza. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 112 s.

29. Im Zeichen des Feuers. Polnisch und deutsch. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] H. Bereska, E. Novak. [Wybór i posłowie:] D. Nick. [Wyd.:] R.Th. Heiderhoff, V. Mundt. Eislingen: Heiderhoff 1997, 169 s.

Teksty w języku polskim i niemieckim; na karcie tytułowej i okładce tylko w języku niemieckim.

30. Osobnego sny i przypowieści. (Wyborek). [Miniatury literackie]. Wrocław: Okis 1997, 53 s.

31. Wiersze niektóre. W wyborze autorki. Warszawa: Bis 1997, 61 s.

32. Voll Geheimnis – ganz wie die Welt. Begegnungen auf der Grenze. [Wiersze]. [Autorzy:] U. Kozioł, J.-P. Lefebvre, J. Kühn. [Wyd. i posł.:] B. Rech. Eislingen: Heiderhoff 1998, 154 s.

Teksty U. Kozioł w języku polskim i niemieckim.

33. W płynnym stanie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 82 s.

34. Stany nieoczywistości. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999, 381 s.

35. Supliki. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 72 s.

36. Przelotem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 112 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Izba wytrzeźwień. Adaptacja: Z. Kopalko. Polskie Radio 1972 [por. Twórczość poz. ].
Ich sen, ich rodzinne łono. Polskie Radio 1975 [por. Twórczość poz. ].
Natręctwa, przywidzenia. Polskie Radio 1981.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Poems. [Przeł.] R. Gral-Prokopczyk. [USA] 1989.

niemiecki

Im Rhytmus der Sonne. [Wybór i posłowie:] J. Janke. [Przeł.:] A. Bostroem, Ch. Grosz, J. Janke. Berlin 1983.

Prace redakcyjne

1. Pomosty. II wrocławski almanach młodych. Red.: U. Kozioł i J. Łukasiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 241 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1973, 1989, 2003, 2005.

Autor o sobie

U. Kozioł: Puls własnej mowy. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 6.
U. Kozioł: Sposobem drzewa. W: Debiuty poetyckie 1944-1960. Warszawa 1972.
U. Kozioł: Za sprawą słowa. Odra 2003 nr 6 [przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego].

Wywiady

Urszula Kozioł. Rozm. W. Wiśniewski. W tegoż: Tego się nie dowiecie w szkole. T. 3. Warszawa 1983.
Akty strzeliste o miejscu urodzenia. Rozm. P. Szewc. Nowe Książki 1996 nr 10, przedruk w: P. Szewc: Wolność i współczucie. Kraków 2002.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

J. Łukasiewicz: Kozioł. [Przeł.] B. Grzegorzewska. Varsovie: Agencja Autorska, Czytelnik 1981, 53 s.
D. Szajnert: Kukułcze jajo z myśli przodków. O „Noli me tangere” Urszuli Kozioł. Łódź: 1995, 71 s.
M. Mikołajczak: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł. Kraków: Universitas 2000, 281 s.
Urszula Kozioł. [Oprac. i przekł.:] F. Przybylak, H.J. Althaus, A. Haas. [Red.:] E. Kalinowska-Styczeń, J. Czudec, A. Volk. Kraków: Villa Decius 2000, 27 s. [zawiera fragmenty wypowiedzi i utworów U. Kozioł oraz fragmenty recenzji jej książek; teksty w języku niemieckim].

Artykuły

S. Barańczak: Pomiędzy niestałym” czyli poezja Urszuli Kozioł. Odra 1967 nr 12.
B.S. Kunda: Kwestie otwarte czyli o poezji Urszuli Kozioł. Agora 1968 nr 20.
J. Kwiatkowski: Dialog z Ziemią. W tegoż: Remont pegazów. Warszawa 1969.
S. Jaworski: Wybitne zjawisko poetyckie. W: Debiuty poetyckie 1944-60. Warszawa 1972.
K. Meloch: Urszuli Kozioł sprawy małe i duże. W tejże: Zaproszenie do kochania. Lublin 1972.
J. Łukasiewicz: Człapy. W tegoż: Republika mieszańców. Wrocław 1974.
I. Maciejewska: Poezja jako odpowiedzialność za świat. Literatura 1974 nr 23.
J. Szymura: Pierwotność i racjonalizm: Pierwotność i racjonalizm czyli Rzecz o poezji Urszuli Kozioł. Ruch Literacki 1974 nr 5.
F. Fornalczyk: O Urszuli Kozioł. Wczoraj i dziś oglądane „z zatrzymania”. W tegoż: Młodsi, starsi... Poznań 1976.
Cz. Sobkowiak: Znaki obecności. Odra 1977 nr 10.
L. Isakiewicz: Bunt pozornie zaangażowany. Poezja 1978 nr 5.
R.K. Przybylski: W rytmie słowa. Nurt 1978 nr 2.
W. Duszka: Kakofonia liryczna. Ruch Literacki 1981 nr 6.
S. Jurkowski: Dosadność natury. O twórczości Urszuli Kozioł. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 13.
E. Mikoś: Zgadując przyszłość, ciebie myślę czasem. (Urszuli Kozioł dyskurs o ludzkiej egzystencji). Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991 z. 2.
M. Garlińska: Poetyckie poznawanie świata Urszuli Kozioł. Roczniki Humanistyczne 1993 z. 1.
M. Mikołajczak: Urszuli Kozioł zaklinanie czasu. Studia i Materiały. Filologia Polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 1995 [z.] 8.
A. Zawada: Autoportret z czasem. Tygodnik Powszechny 1995 nr 18. Przedruk w tegoż: Mit czy świadectwo? Wrocław 2000.
I. Misiak: Zewnętrzna i wewnętrzna przestrzeń, czyli o wzajemnych relacjach natury i poezji w wierszach Urszuli Kozioł. Odra 1996 nr 3, przedruk pt. Relacje natury i poezji w wierszach Urszuli Kozioł. W tejże: Zmysł czytania. Rzeszów 2003.
J. Drzewucki: Podwojone ja w poszukiwaniu wyższego porządku. Pomosty 1997/98 [t.] 2/3.
M. Mikołajczak: Praktyka poetycka Urszuli Kozioł w świetle problematyki wiersza wolnego. Studia i Materiały. Filologia Polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 1999 [z.] 10.
A. Zawada: Rytm i styl dokumentu; Czarna skrzynka. W tegoż: Mit czy świadectwo? Wrocław 2000 [dot. Żalnik; Postoje słowa; Wielka pauza].
J. Łukasiewicz: Perła Terborcha. W tegoż: Ruchome cele. Warszawa 2003.
J. Łukasiewicz: Poetka. Pomosty 2003 t. 8.
A. Pantuchowicz: Z zagadnień „bliskości” w liryce Urszuli Kozioł. W: Tkanina. Katowice 2003.

W rytmie korzeni

[A. Bruzda] S. Dan: Rewelacyjny debiut. Twórczość 1963 nr 8.
J. Trznadel: ... powtórzę ciebie dalej .... Współczesność 1963 nr 16, przedruk w tegoż: Róże trzecie. Warszawa 1966.

Postoje pamięci

Cz. Miłosz: Przyziemne. Kultura”, Paryż 1966 nr 10.
S. Melkowski: Dwa światy rozdzielone przepaścią. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984 [dot. też: Ptaki dla myśli].
H. Bereza: Żywioły. W tegoż: Sposób myślenia. Warszawa 1989 [dot. też: Ptaki dla myśli].

Smuga i promień

J. Przyboś: Poetka prawdziwa. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 49, przedruk w: Proza, poezja 1965. Warszawa 1966.
R. Matuszewski: Znaki myśli. Życie Literackie 1966 nr 10.
W.P. Szymański: Za Safoną – przeciwko retoryce. Twórczość 1966 nr 2, przedruk w tegoż: Między ciemnością i świtem. Kraków 2005.

Lista obecności

S. Barańczak: Pomiędzy. Nurt 1967 nr 11, przedruk pt. Antynomie „bycia w świecie” albo Kobieca sztuka pośredniczenia: Pomiędzy w tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973.
J. Przyboś: Obecność poezji. Nowe Książki 1967 nr 22 , przedruk w: Proza, poezja 1967. Warszawa 1968.

J. Prevért: Poezje wybrane

I. Smolka: W poszukiwaniu pewności. Poezja 1969 nr 11.

Ptaki dla myśli

E. Balcerzan: Jak są zrobione „Ptaki dla myśli. Miesięcznik Literacki 1972 nr 8.
S. Barańczak: Szymon zwany Piotrem. Odra 1972 nr 5.
L. Ludorowski: Licytacja lektur w labiryncie powieści. Literatura 1972 nr 10.
J. Ślósarska: Forma i otwarcie w powieści Urszuli Kozioł. „Ptaki dla myśli”. Acta Universitatis Lodziensis 1979 nr 50, przedruk pt. Happening. W tejże: Rozum, transcendencja i zło w literaturze. Warszawa 1992.
S. Melkowski: Dwa światy rozdzielone przepaścią. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984 [dot. też: Postoje pamięci].
L. Ludorowski. „Kieleckie Studia Filologiczne1986 nr 3.
H. Bereza: Żywioły. W tegoż: Sposób myślenia. Warszawa 1989 [dot. też: Postoje pamięci].
E. Kuźma: Fantastyka postmodernistyczna. (Na przykładach z polskiej prozy). W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994.
T. Mizerkiewicz: Metafizyczne przypadki w tekstowym świecie – o światopoglądzie powieści „Ptaki dla myśli” Urszuli Kozioł. W: Śladami człowieka książkowego. Poznań 1997.

W rytmie słońca

M. Grześczak: Głos pełnej dojrzałości. Itd 1970 nr 51/52.
J. Pieszczachowicz: W rytmie słońca – i cienia. Regiony 1975 nr 2, przedruk rozszerzone w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
M. Zaleski: Lęki codzienne. Nowy Wyraz 1975 nr 3.
J. Łukasiewicz: W rytmie słońca 1968” – taniec. W tegoż: Oko poematu. Wrocław 1991.

Wybór wierszy [2000]

S. Sterna-Wachowiak: Kinestezja. Twórczość 1976 nr 12.

Noli me tangere

K. Mętrak: Sens wyrzeczenia. Literatura 1984 nr 12.
J. Łukosz: Pojedyncze przeżycie. Pismo Literacko-Artystyczne 1985 nr 2.
P. Szewc: Opowiadania Urszuli Kozioł. Znak 1985 nr 3.
M. Ratajczak: Siła aluzji – intertekstualny wymiar opowiadania „Noli me tangere” Urszuli Kozioł. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientae Artium et Litterarum 2000 z. 9.

Żalnik

J. Adamowicz. „Kresy1990 nr 1.
B. Latawiec: Lament po polsku. Kultura Niezależna 1990 nr 62.
A. Szymańska: Szarowiersze. Przegląd Powszechny 1990 nr 5.
J. Łukasiewicz: Żalnik. W tegoż: Rytm, czyli powinność. Wrocław 1993.
A. Witko-Dłuska: Przyszłam na świat w dzikim skansenie. O poezji Urszuli Kozioł. Akcent 1996 nr 4.

Postoje słowa

J. Łukasiewicz: Perspektywa. Odra 1994 nr 12.
A. Szymańska: Nicowanie świata. Przegląd Powszechny 1994 nr 12.
K. Rodowska: Być poza sobą. Nowe Książki 1995 nr 6.
A. Legeżyńska: Biały karzeł mowy. (O wierszach Urszuli Kozioł). W tejże: Krytyk jako domokrążca. Poznań 2002.

Wielka pauza

J. Łukasiewicz: Wśród wielkich figur. Nowy tom wierszy Urszuli Kozioł. Tygodnik Powszechny 1996 nr 46.
J. Grądziel: Pod namiotem poezji. Arkusz 1997 nr 2.
P. Kajewski: Biegnąc po kole czasu. Odra 1997 nr 1.
K. Kłodawska: W chwili i przez nią. Tygiel Kultury 1997 nr 3.
A. Nasiłowska: Pasja i pauza. Kresy 1997 nr 1.
A. Szymańska: Wiersz – dowód na istnienie chwili. Przegląd Powszechny 1997 nr 2.

Im Zeichen des Feuers

A. Więckowski: Urszuli Kozioł znaki ognia. Odra 2000 nr 3 [dot. też: Stany nieoczywistości].

W płynnym stanie

A. Szymańska: Szyfry istnienia. Przegląd Powszechny 1998 nr 10.
A. Dobrowolski: Wiersze odśrodkowo spiralne. Odra 1999 nr 6.
J. Drzewucki: Zapis chwili. W tegoż: Smaki słowa. Wrocław 1999.
S. Słowik: Pomiędzy niestałym”, czyli peregrynacja w krainę łagodności. Fraza 1999 nr 2/3.

Stany nieoczywistości

A. Więckowski: Urszuli Kozioł znaki ognia. Odra 2000 nr 3 [dot. też: Im Zeichen des Feuers].
L. Zubińska: Przemijanie w słowo. Fraza 2000 nr 4.

Supliki

D. Pawelec: Wsłuchać się w pustkę po słowie. Fa-Art 2005 nr 4.
J. Łukasiewicz: Intonacje. Kwartalnik Artystyczny 2006 nr 1.
M. Mikołajczak: Odchodzę. Najnowsze wiersze Urszuli Kozioł. Twórczość 2006 nr 3.