BIO

Urodzony 11 marca 1923 w Szczebrzeszynie; syn Piotra Kozickiego, lekarza, i Jadwigi z domu Estreicher, parazytologa. Do września 1939 uczęszczał do gimnazjum w Zamościu. Brał udział jako ochotnik w kampanii wrześniowej (w obronie Warszawy). W czasie okupacji ukończył szkołę rybacką w Warszawie. Należał do Armii Krajowej. Okresowo ukrywał się przed gestapo w Lubelskiem i Białostockiem. Pracował w wielu zawodach: jako uczeń ślusarski, dekarz, drwal, pomocnik magazyniera, stróż nocny, robotnik rolny. Walczył w powstaniu warszawskim 1944 i został odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po powstaniu przeszedł przez obóz przejściowy w Pruszkowie. Po wyzwoleniu powrócił do Warszawy i wstąpił do Związku Walki Młodych (ZWM) pracował jako instruktor w Zarządzie Wojewódzkim. W 1945 ukończył Centralną Szkołę Organizacyjną ZWM w Łodzi, był zastępcą członka Zarządu Głównego. Debiutował w 1945 reportażem ogłoszonym w „Walce Młodych” i w tymże roku, uzyskawszy pierwsze miejsce w konkursie Zarządu Głównego ZWM na publikację prasową rozpoczął pracę w tym piśmie jako reporter. Następnie przechodząc kolejno wszystkie szczeble pracy dziennikarskiej doszedł do stanowiska redaktora naczelnego. Od 1946 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (1946-48). W 1948-1950 przebywał w Paryżu pracując w „Gazecie Polskiej”. Po powrocie kontynuował studia na Uniwersytecie Łódzkim (1951-52). W 1951-59 był członkiem redakcji „Nowej Kultury”, początkowo jako sekretarz redakcji, następnie zaś jako reporter. W tym czasie współpracował z „Po prostu” (1956). W 1959 rozpoczął pracę w redakcji „Polityki” jako reporter (do 1969). Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). Zdobył wiele wyróżnień i nagród w konkursach na reportaż i publicystykę. W 1961 otrzymał nagrodę „Życia Literackiego” za całokształt twórczości. Od 1962 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W tymże roku otrzymał nagrodę Klubu Publicystów Politycznych przy SDP. Współpracował stale z czasopismami „Sztandar Młodych” (1961-63; pod pseudonimem Antymol), „Świat” (1965), „Odra” (1967-68; tu w 1967 cykl felietonów pt. S.K. donosi). W 1969-81 pracował w redakcji tygodnika „Kultura”. Był stałym współpracownikiem pisma „Argumenty” (1972-76; tu w 1972-75 cykle felietonów, w 1974-75 pt. Coś do słuchu). W 1974-80 był wiceprzewodniczącym SDP, a w 1980 przewodniczącym Klubu Reportażu. W 1977 otrzymał nagrodę im. K. Pruszyńskiego. W 1982-85 pracował w redakcji tygodnika „Tu i teraz” (1982-85; w 1984 cykl felietonów pt. Polska norma). W 1985-86 był współredaktorem serii „Ekspres reporterów.” W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1964) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1973). Zmarł 5 marca 1991 w Warszawie.

Twórczość

1. Prowincja czyli Tajemnice powiatowej władzy. [Reportaże z Polski]. Warszawa: Książka i Wiedza 1957, 262 s.

Pierwodruk w większości w „Nowej Kulturze” i „Po prostu” w 1952-1957.

2. Kazachstan. Warszawa: [Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej] 1961, 31 s.

Materiały pomocnicze dla lektorów.

3. Sputniki na co dzień. [Reportaże z podróży do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich]. Warszawa: Iskry 1961, 189 s.

Zawartość

Zawiera drobne fragmenty autorstwa M. Radgowskiego.

4. Szukam miss powiatu. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1961, 229 s.

5. Nie ma ucieczki od ludzi. [Reportaże z Polski]. Warszawa: Iskry 1963, 248 s.

6. Podzwonne dla parafii. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1965, 215 s.

7. Brudny zeszyt Agnieszki. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966, 47 s. Wyd. 2 tamże 1969.

8. Sekretarz. Scenariusz filmu dokumentalnego. Ekranizacja 1967.

Nagrody

Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w 1967.

9. Delegacja do czyśćca. [Reportaże z Polski]. Warszawa: Iskry 1971, 428 s. Wyd. 2 tamże 1976.

Dotyczy zagadnień społecznych w PRL.

10. Szpakami karmieni. [Reportaże; autorzy:] S. Kozicki, A. Rowiński. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 325 s.

Dotyczy przestępczości.

11. Obiad u Boga Ojca. [Reportaże z Polski]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 242 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Chałasińskiego w 1980.

12. Tam gdzie woda najczystsza. [Opracowanie popularne o przyrodzie]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 71 s.

Przekłady

1. M. Feraoun: Ziemia i krew. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1958, 249 s.

Prace redakcyjne

1. A. Markusfeld: Trudny teren. Oprac. literackie: S. Kozicki. Warszawa: Książka i Wiedza 1955, 35 s.
2. W. Kisielewski: Z Torunia do Londynu. Podróż z przeszkodami. [Wspomnienia]. Oprac. literackie i wstęp: S. Kozicki. Warszawa: Iskry 1956, 209 s.
3. A to Polska właśnie. Wybór reportaży z lat 1944-1969. Wybór i oprac.: S. Kozicki, K. Koźniewski, B. Seidler. Warszawa: Czytelnik 1969, 607 s.
4. M. Wańkowicz: Od Stołpców po Kair. [Reportaże]. Wybór, układ i przypisy: S. Kozicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 675 s. Wyd. 2 tamże 1971.
5. Krajobraz ogni. Antologia reportaży o Nowej Hucie. Wybór: S. Kozicki i Z. Smolarek. Warszawa: Iskry 1971, 456 s.
6. W. Skulska: Lata patykiem pisane. Wspomnienia alkoholików. Wybór i układ S. Kozicki. Wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1974, 386 s.
7. Pamiętniki urzędników. Wybór i red.: B. Chlabicz, S. Kozicki. Wstęp S. Kozicki. Warszawa: Czytelnik 1976, 387 s.
8. Dziki i ludzie. Wybór i oprac. red. [oraz wstęp:] S. Kozicki. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 186 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967.

Wywiady

Szczebrzeszyn, Mońki – Lubaczów... Rozm. J. Snopkiewicz. Radar 1977 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

K. Goldbergowa: Stefan Kozicki. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 15.
K. Goldbergowa: Stefana Kozickiego spotkania z prowincją. Kontrasty 1979 nr 8.
A.W. Pawluczuk: Reporter świętej prowincji. Kontrasty 1979 nr 1.
T. Torańska: Kozicki od przodu. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 26.
Halny: Delegacja do czyśćca. Prawo i Życie 1991 nr 12 [wspomnienie pośmiertne].

Prowincja czyli Tajemnice powiatowej władzy

J. Hen: Reporter na prowincji. Nowa Kultura 1957 nr 51/52.

Szukam miss powiatu

J. Ambroziewicz: Miss powiatu i mister reportażu. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 6.
B. Seidler: Prowincja pod lupą. Nowe Książki 1962 nr 1.

Nie ma ucieczki od ludzi

A. Żeromski. „Nowe Książki1964 nr 4.

Podzwonne dla parafii

J. Doliński: Mądrość i odwaga. Życie Literackie 1965 nr 43.
M. Wierzyński: Listy z plebanii. Kultura 1966 nr 3.

Delegacja do czyśćca

L. Borski: Między delegacjami. Nowe Książki 1972 nr 5.
A. Mencwel: Fakty i Myśli1972 nr 15.
K. Mętrak: Współrozumienie. Kultura 1972 nr 10.

Szpakami karmieni

A.W. Pawluczuk. „Nowe Książki1979 nr 7.
M. Radgowski: Parada oszustów. Polityka 1979 nr 19.

Obiad u Boga Ojca

L. Borski: Rzeczywistość jak magnes. Nowe Książki 1980 nr 6.
A. Staniszewski: Sama zwykłość i codzienność. Kontrasty 1980 nr 4.

Krajobraz ogni

A. Krzepkowski: Krajobraz jaskrawo malowany. Nowe Książki 1971 nr 12.