BIO

Urodzony 18 sierpnia 1926 w Chełmnie; syn Władysława Kowalskiego, ekonomisty, i Marii z domu Kilian. Po wybuchu II wojny światowej został wysiedlony z Chełmna i zamieszkał wraz z rodzicami w Bogucicach (pod Pińczowem). Pracował w kopalni manganu w Pińczowie (1940-41), a następnie jako robotnik leśny w nadleśnictwie Bogucice (1941-42), ucząc się jednocześnie na tajnych kompletach gimnazjalnych. Od 1942 był żołnierzem Batalionów Chłopskich (BCh) i brał udział w wielu walkach z Niemcami, m.in. w tych, które doprowadziły do powstania tzw. Republiki Pińczowskiej. Ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych BCh w stopniu podporucznika. Został odznaczony Krzyżem Walecznych (1944). Po wojnie powrócił do Chełmna. W marcu 1945 związał się z podziemną organizacją Niezwyciężeni, na której polecenie wstąpił do Związku Walki Młodych i Polskiej Partii Robotniczej. Aresztowany wraz z grupą został w lipcu skazany przez sąd w Bydgoszczy na pięć lat więzienia. Dzięki amnestii z 2 sierpnia 1945 wyszedł na wolność pod koniec roku. W 1946-47 kontynuował naukę na tzw. przyśpieszonych kursach gimnazjalnych i licealnych i w 1947 uzyskał maturę. Był współorganizatorem miejscowego pisma młodzieżowego „Znicz”, w którym debiutował powieścią pt. Złoty róg (1946). Pracował w Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmnie oraz w Komendzie Powiatowej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (zastępca komendanta do spraw Hufców Szkolnych). W 1947 zamieszkał we Wrocławiu, gdzie studiował polonistykę. Tu też podjął pracę w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego (SD). W 1948 ożenił się ze Stanisławą Nowakówną. Przeniesiony służbowo w 1952 do Opola, pracował kolejno w Wojewódzkim Komitecie SD, w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) jako zastępca kierownika Wydziału Kultury, wreszcie jako dyrektor Państwowej Orkiestry Symfonicznej. Był współorganizatorem Opolskiego Zespołu Pisarskiego, przekształconego później w lokalny oddział Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1954 rozpoczął pracę w Rozgłośni Opolskiej Polskiego Radia jako kierownik Redakcji Literackiej (do 1983); od 1955 pisał liczne słuchowisk radiowe (m.in. pod pseudonimem Piotr Zawada). Był inicjatorem i organizatorem Festiwali Artystycznych Ziem Zachodnich i Północnych „Wiosna Opolska”. W 1955 został członkiem ZLP. Otrzymał Wojewódzką Nagrodę Artystyczną (1957, powtórnie 1981), nagrodę literacką WRN w Opolu za rok 1958 oraz wiele nagród za opowiadania i słuchowiska na konkursach literackich. Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Propagandy przy Okręgowym Zarządzie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1961-66 redagował wydawaną przez Rozgłośnię Opolską Polskiego Radia serię „Zeszyty Literackie” (1961-1966); siedem jej tomików opracował również graficznie. W 1962 został członkiem Instytutu Śląskiego, w 1969 członkiem Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. W 1974-77 był wiceprezesem Oddziału Opolskiego ZLP. Za działalność kulturalną otrzymał w 1977 nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. W 1980-84 pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kultury przy wojewodzie opolskim. W 1980-82 był członkiem rady redakcyjnej „Trybuny Opolskiej” i został później stałym współpracownikiem tego pisma. W 1982 otrzymał nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji I stopnia za twórczość radiową. W 1983, po zlikwidowaniu Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Opolu, został przeniesiony na stanowisko komentatora, od 1988 pełnił funkcję sekretarza programu; był członkiem rady programowej rozgłośni, w latach dziewięćdziesiątych prowadził raz w miesiącu własny program literacki. Od 1986 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Był wykładowcą na Uniwersytecie Opolskim. Został prezesem Oddziału Opolskiego ZLP. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim (1961), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1965), Odznaką Honorową Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1972), Złotą Odznaką im. J. Krasickiego (1974), Krzyżem Kawalerskim (1970) i Krzyżem Oficerskim (1984) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Rodła (1987), Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Honorową „Obrońca Kresów Wschodnich II RP”. Zmarł 12 października 2012 w Opolu; pochowany na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.

Twórczość

1. Złoty róg. [Powieść]. Znicz 1946/1947 nr 1-7.

2. Urodził się człowiek. Opowiadania. Przedmowa: Z. Bednorz. Opole: Związek Literatów Polskich 1956, 134 s.

Zawartość

Kolczyki; Dziwni ludzie; Szczęśliwa podróż jajek; Co to jest odwaga; Urodził się człowiek; Celina i Zygmunt, co za para; Chrypka; Czy można prosić o ogień?; Opowiadania sarkastyczne.

3. Los. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1958. Prapremiera: Biała Prudnicka, amatorski zespół teatralny przy Klubie Młodzieżowym Związku Młodzieży Socjalistycznej 1961.

4. Piekło. [Opowiadanie]. [Opole:] Redakcja Audycji Artystycznych Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu 1961, 28 s. Por. Słuchowiska radiowe.

5. Pięć nocnych godzin. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1961, 132 s.

Zawartość

Przygoda romantyczna; Którego kocham; Miłość do pierwszej kobiety; Słuchowisko; Dziś w teatrze dramat; Za ścianą; Mama; Pięć nocnych godzin; Między tak a nie [por. słuchowiska radiowe]; Zośka; Umierać, to ze starości.

6. Partyzant nie składa broni. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1964, 313 s. Wyd. nast. tamże 1969.

7. Upieranie się przy nadziei. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1965, 184 s.

Zawartość

Piękny był pogrzeb, ludzie płakali [por. poz. ]; Człowiek na trybunie; Polowanie; Upieranie się przy nadziei; Uporządkowanie spraw; Józek.

8. Zdrada. [Powieść]. Powst. 1964-1965. Wyd. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 166 s.

Pierwotny tytuł: Czyżyk. Druk fragmentów: Niknąca w oddali wieś. „Kalendarz Opolski1966 s. 182-192.

9. Pośrodku lasu. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 168 s.

Zawartość

Wędrujące miłosierdzie boże; Księżniczka; Rozmowa z cieniem; Zdarzenie w lesie; Suplement [por. poz. ].

10. Prozy z „Pośrodku lasu. [Opowiadania]. Układ graficzny: K. Kowalski. Opole: Redakcja Literacka Rozgłośni Polskiego Radia, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1966, 90 s.

Zawartość

Wtorek, 18 czerwca; Płaczący na ścieżce obok torów.

11. Piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Scenariusz filmowy. [Współautor:] Z. Chmielewski. Ekranizacja 1967. Por. poz. .

12. Przygody dawnego partyzanta. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 369 s.

13. Jaki strach, kiedy się myśli rozpuści. [Utwór dramatyczny]. Teatr Polskiego Radia 1970 nr 1 s. 89-99. Polskie Radio 1970.

14. Odnalezione listy. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Zespół Aktorski Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1970.

Autorska adaptacja sceniczna opowiadania Suplement, por. poz. .

15. Ostatni wieczór. [Utwór dramatyczny]. Teatr Polskiego Radia 1970 nr 3 s. 29-39. Polskie Radio 1970.

16. Listy. [Utwór dramatyczny]. Opole: Wojewódzki Dom Kultury 1972, 37 s.

Opracowane na podstawie książki pt. Pośrodku lasu. Por. poz. .

17. Ludzie w lasach. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1972. Wyd. Opole: Wojewódzki Dom Kultury 1973, [14] s.

18. Najważniejszy dzień. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1972. Wyd. Opole: Wojewódzki Dom Kultury 1973, [9] s.

19. Dziadek w nie swoim ubraniu. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: radiowa: Polskie Radio 1973; teatralna: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1974. Druk: „Teatr Polskiego Radia 1975 nr 1 s. 49-63.

Nagrody

Nagroda Polskiego Radia, Naczelnej Redakcji Programów Literackich za realizację słuchowiska w 1973.

20. Najdroższej Katarzynie. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Ziemi Opolskiej 1973.

21. Wstrząsający sen letniej nocy czyli Skrzypek Sierotka. [Powieść]. Opole: Redakcja Literacka Rozgłośni Polskiego Radia, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 1975, 144 s.

22. Ballada o dwóch synach. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1976.

23. Jak to jest czyli głupi dziadek, głupi, kupił se kapelusz. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1977.

24. Strip-tease bez uciechy. Powieść. Katowice: Śląsk 1977, 246 s.

25. Serca nasze obie 1777. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 454 s.

26. Zatem dziś o drugiej. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1978.

27. La mort nad wanną Marata. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1980. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1981 nr 2 s. 22-41.

28. Skąd ich ród. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Małych Form Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych 1981.

29. Szalone z miłości. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1984, 205 s.

30. Ucieczka na łąki zielone. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1985, 213 s.

Zawartość

Tren na śmierć matki; Niech wygrają Niemcy; Pierwsza Wigilia wojenna; Pole na górce; Ludowiec; Ucieczka na łąki zielone; Opisanie domu; Stachu i jego ciotka; Wieś w ciszy nocnej pogrążona; Pierwsza miłość, pierwszy smutek. [Radio 1979]; Ostatnia Wigilia z ojcem; Chłopiec z kwiatkiem w ręku; Katarzyna, czyli w ziemię przemienianie; Oczekiwanie choroby; Nikt nie wie, jaka była Zuzanna; Sen; Czterej mężczyźni z dala od żon i kochanek; Sprawozdanie ze spotkania dawnych partyzantów; Janka wie najlepiej; Notatki do opisu świąt wielkanocnych; Krzesło przy długim białym stole; Śpi pan, pyta Marian. [Radio 1980]; Już słychać śpiew skowronków.

31. Opole, ostatni przystanek życiowej podróży Stanisława Wasylewskiego. [Szkic]. Opole: Towarzystwo Przyjaciół Opola 1986, 24 s.

32. Długi powrót Odysa. [Słuchowiska]. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1988, 314 s.

Zawartość

Świętej pamięci [Radio 1969]; Ludzie w lasach [Radio 1971]; Jak żyją, czegoś takiego nie widzieli [Radio 1971]; Karta obiegowa [Radio 1972]; Otwórz drzwi szerzej [Radio 1973]; Dwa litry łez [Radio 1974]; Przerwa w życiorysie [Radio 1975]; Bajka o ludziach zza siódmej miedzy i siódmego krzaku tarniny [Radio 1978]; 10 termidora, późnym popołudniem; Długi powrót Odysa.

33. Którego kocham. [Opowiadania]. Szczecin: Glob 1989, 228 s.

Zawartość

Którego kocham [poz. ]; Którą kocham aż po grób; Nikt nie wie, jaka była Zuzanna [poz. ]; Wędrówki ze Steciem erotomanem, czyli najbrzydsze dziewczyny w całej republice; Maria; Epizod z Miriam; Przygoda romantyczna; Płaczący na ścieżce obok torów.

34. Ani zbyt późno, ani za wcześnie. [Powieść]. Opole: Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe 1991, 86 s.

35. Pamiętnik opolski. [Pamiętnik]. Opole: Miejska Oficyna Wydawnicza 1997, 303 s.

36. Pięćdziesiąt lat przemija, radio opolskie trwa. Bardzo poważnie i trochę żartobliwie o 50-leciu Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Opole: Instytut Śląski [2002], 91 s.

Do książki dołączona płyta kompaktowa pt.Ludzie i wydarzeniaoprac. przez K. Kowalskiego.

37. Nocne mgły. Zdarzenia miłosne. [Powieść]. Opole: Instytut Śląski 2003, 268 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

• Zob. Twórczość poz. .
Piekło. Polskie Radio 1959 [por. Twórczość poz. ].
Między tak a nie. Polskie Radio 1964 [por. Twórczość poz. ].
Udawanie. Polskie Radio 1964.
Nocny pejzaż wsi. Polskie Radio 1968.
Burza za oknem. Polskie Radio 1970.
Ostatni wieczór. Polskie Radio 1970.
Przykre zdarzenie podczas uroczystości jubileuszowych. Polskie Radio 1970.
Romeo nie kocha Julii. Polskie Radio 1970.
Ten pociąg nigdy nie przyjedzie. Polskie Radio 1970.
Dlaczego. Polskie Radio 1971.
Dziewczyna jeżdżąca autostopem. Polskie Radio 1972.
Samotność. Polskie Radio 1972.
Świętej pamięci. Polskie Radio 1972.
Ucieka, choć go nikt nie goni. Polskie Radio 1972.
Dziewczyny na drodze. Polskie Radio 1974.
Pada deszcz, schrońmy się do kina. Polskie Radio 1975.
Co za noc. Polskie Radio 1976.
Kogut zapiał i kończą się czary. Polskie Radio 1976.
Kto spuścił wodę ze stawu. Polskie Radio 1976.
Pokój w hotelu Szabatsàg. Polskie Radio 1977.
Wędrujące miłosierdzie Boże. Polskie Radio 1977 [4 części; por. Twórczość poz. ].
Odwiedziny nieznajomej. Polskie Radio 1978.
Ofelia, dziewczyna Hamleta. Polskie Radio 1978.
Zgubiła Hanka wianek, nie upilnowała. Polskie Radio 1978.
Ryzykanci. Polskie Radio 1979.
W ziemię przemienianie. Polskie Radio 1980.
Matylda, czyli kocham cię kochanie moje. Polskie Radio 1983.
Wyjdźcie późnym wieczorem przed dom. Polskie Radio 1983.
Żyła sobie gdzieś rodzina Bouleau. Polskie Radio 1984.
Droga w jesiennym lesie. Polskie Radio 1985.
Ukamienowanie. Polskie Radio 1985.
Jeden dzień Robespierra. Polskie Radio 1988.
Niedaleko umarłego lasu. Polskie Radio 1988.

Prace redakcyjne

1. Almanach artystyczny Opole 1957. Red.: K. Kowalski. Opole: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1958, 164 s.
2. J. Goczoł: Małgorzata. Opole: Redakcja Audycji Artystycznych Rozgłośni Polskiego Radia 1961, 14 s.
Wyd. bibliofilskie.
3. [II] Wiosna Opolska. Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych. Opole dnia 26-27 maja 1962. [...] Red. i układ graficzny: K. Kowalski. Opole: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1962, [38] s.

Nagrody

Tu m.in. fragment nagrodzonego w 1960 słuchowiska K. Kowalskiego: Ten pociąg nigdy nie przyjedzie.
4. T. Chruścielewski: Wiersze opolskie. Opole: Redakcja Literacka Rozgłośni Polskiego Radia; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1966, 16 s.
Wyd. bibliofilskie.
5. A. Markowa: Piętnaście kartek. Opole: Redakcja Literacka Rozgłośni Polskiego Radia; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1966, 40 s.
Wyd. bibliofilskie.
6. [IV] Wiosna Opolska. Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych. Opole czerwiec 1966 rok. [...] Red. i układ graficzny: K. Kowalski. Katowice: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa 1966, 89 s.
7. Próg. Almanach młodej poezji opolskiej. Red. i oprac. graficzne: K. Kowalski. Przedmowa: Z. Bieńkowski. Opole: Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej 1967, 79 s.
8. J. Kozarzewski: Dar codzienności. Red. i posłowie: K. Kowalski. Opole: Wers 1992, 52 s.
9. M. Sławska: Chwila z tobą. Red.: K. Kowalski. Opole: Dom Książki 1995, 68 s.
10. A. Wierciński: Głowy opolskie. Red.: K. Kowalski. Opole: Miejska Oficyna Wydawnicza 1999, 152 s.
11. Z. Bednorz: Gniazdo wędrujące. Red. i posłowie: K. Kowalski. Opole: Miejska Oficyna Wydawnicza 2000, 156 s.
12. E. Dziewońska: Taniec jaszczurek. Red. i posłowie: K. Kowalski. Opole: Decorum 2000, 62 s.
13. J. Goczoł: Na brzozowej korze. Red.: K. Kowalski. Opole: Miejska Oficyna Wydawnicza 2000, 158 s.
14. J. Kozarzewski: Późne żniwo. Wybór i układ: K. Kowalski. Wyd. 2 skrócone Opole: Instytut Śląski 2001, 102 s.
15. M. Sławska: Smutek miłowania. Red.: K. Kowalski. Opole: Instytut Śląski 2001, 40 s.
16. J. Hirshaut: Ciemne noce Pawiaka. Red.: [K. Kowalski]. Opole: Instytut Śląski 2002, 220 s.
Redaktor podpisany pseudonimem: Piotr Zawada.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1988, 1995, 2004.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Książki

W. Olkusz: Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej 1995, 162 s. [tu: Wykaz słuchowisk K. Kowalskiego].
S. Rogala: Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego. Kielce: Gens 1996, 221 s. [tu: utwory K. Kowalskiego nieogłoszone drukiem].
S. Rogala: Kazimierz Kowalski. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1997, 77 s.

Artykuły

F. Fornalczyk: O wierności sobie. Nurt 1969 nr 10 [dot.: Przygody dawnego partyzanta; Partyzant nie składa broni; Zdrada].

Pięć nocnych godzin

J. Kolbuszewski. „Kwartalnik Opolski1962 nr 3/4.
E. Pochroń: Sukces połowiczny. Trybuna Opolska 1962 nr 5.

Partyzant nie składa broni

E. Martuszewski: Zaraz po wyzwoleniu. Pomorze 1964 nr 21.

Zdrada

W. Nawrocki: Pytanie o granicę wierności. Nowe Książki 1967 nr 17.
L. Herbst: Nie wykorzystana szansa. Nadodrze 1968 nr 2.

Pośrodku lasu

T. Gospodarek. „Kwartalnik Opolski1966 nr 3.
J. Falkowski: Zwykłe sprawy ze zwykłej Polski. Kultura 1967 nr 2.

Przygody dawnego partyzanta

B. Świątkowski: Partyzanckiej przygody ciąg dalszy. Nowe Książki 1969 nr 8.
M. Kucner: Spojrzenia. Ziemia Łódzka 1970 z. 2.

Strip-tease bez uciechy

T. Chróścielewski: Strip-tease mocno ucieszny. Odgłosy 1978 nr 16.
F. Fornalczyk: Świat na miarę wyobraźni pana Miecia. Literatura 1978 nr 14.
K. Koszutski: Otello w kalesonach, albo nic czyli wszystko. Wiadomości 1978 nr 9.
H. Kubicki. „Opole1978 nr 7.

Serca nasze obie 1777

F. Fornalczyk: Saga rodzinna. Życie Literackie 1978 nr 41.
G. Kościński: Powieść czy dwie kroniki. Odgłosy 1978 nr 40.
S. Tomala: Wysiłek na rzecz prawdy. Miesięcznik Literacki 1978 nr 12.
N. Kracherowa: Nowa twarz Kowalskiego. Opole 1979 nr 4.

Szalone z miłości

J. Ryszkowski: Miłość raz jeszcze. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 26.
W.K. Siewierski. „Nowe Książki1985 nr 6.

Ucieczka na łąki zielone

S. Nyczaj: Świat spod powiek. Przemiany 1986 nr 5.

Długi powrót Odysa

S. Rogala: Słuchowiska. Przemiany 1989 nr 2.

Którego kocham

J. Koprowski: Opowiadania o miłości. Nowe Książki 1989 nr 11.