BIO

Urodzony 8 stycznia 1919 w Monasterzyskach; syn Stanisława Kowalewskiego, buchaltera, i Jadwigi z Pruszyńskich. Gimnazjum ukończył we Włocławku w 1936 i w tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W okresie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik, a następnie jako urzędnik w przemyśle cukrowniczym. Po wojnie ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach; w 1947 uzyskał dyplom inżyniera chemika i magistra nauk technicznych. Od 1946 pracował w przemyśle cukrowniczym, najpierw na Ziemiach Zachodnich, a potem w Sokołowie Podlaskim (od 1951 jako dyrektor techniczny cukrowni). Ożenił się z Izabelą Brzezińską. W 1948 współpracował z redakcjami gazet wrocławskich „Słowo Polskie” i „Wrocławski Kurier Ilustrowany.” Od 1951 należał do Związku Literatów Polskich (do 1957). Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1953-78 współpracował stale z dziennikiem „Trybuna Ludu” w dziale publicystyki gospodarczej i reportażu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1951). Mieszkał w Warszawie.

Twórczość

1. Nowy dyrektor. Komedia jednoaktowa. Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1948, powielone [Inf. autora].

2. Kampania znaczy walka. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1950, 394 s.

Nagrody

Państwowa Nagroda Artystyczna II stopnia w 1950.

Przekłady

węgierski

Cukorhegyek. [Przeł.] F. Komény. [Budapest] 1951.

3. Kędzierzyńska przygoda. [Opracowanie popularnonaukowe dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1965, 59 s. Wyd. 2 tamże 1969.

4. Kominy nad Kujawami. [Opracowanie popularnonaukowe dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1965, 52 s.

5. Agata i inni. Powieść. Katowice: Śląsk 1972, 234 s.

Nadto wiele prac popularnonaukowych z zakresu: chemii, normalizacji, cukrownictwa, papiernictwa, włókien sztucznych i handlu.

Prace redakcyjne

1. Polemiki i dokumentacje. Wybór: M. Kowalewski. Warszawa: Książka i Wiedza 1977, 240 s.
Wybór publicystyki drukowanej w 1976-1978 w „Trybuna Ludu”.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Kampania znaczy walka

A. Lam. „Twórczość1950 nr 12.

Agata i inni

J. Walc: Małego Kazia rozrachunki z przeszłością. Literatura 1972 nr 28.

Polemiki i dokumentacje

R.M. Cieśliński. „Nowe Książki1977 nr 9.