BIO

Urodzony w 1886 w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej; syn Józefa Teodora Kościelskiego, właściciela m.in. Miłosławia pod Wrześnią, polityka, poety, dramaturga, i Marii z Blochów, autorki powieści (pseudonim Szarlej). Studiował literaturę i sztukę na uniwersytecie w Monachium; studiów nie ukończył. W 1911 przebywał w Paryżu. W tym czasie założył i do 1913 wydawał i redagował wraz z Ludwikiem Hieronimem Morstinem miesięcznik literacko-artystyczny „Museion” (finansował numery 1-9; siedzibą redakcji był w 1911 Kraków i Paryż, w 1912-13 Kraków). Na łamach „Museionu” debiutował w 1911 przekładem dramatu Émile'a Verhaerena Klasztor (z. 1, 2, 5) oraz jako poeta wierszem Sny szlacheckie (z. 2); w piśmie tym publikował też do 1913 inne wiersze i przekłady poezji francuskiej. Następnie odziedziczywszy majątek po ojcu zamieszkał w Poznańskiem. Lata I wojny światowej spędził w Bawarii. W 1916-19 wspólnie z Aleksandrem Guttrym wydawał w Monachium serię „Polnische Bibliothek”, mającą na celu zaznajamianie cudzoziemców poprzez niemieckie przekłady z polską kulturą i literaturą. W 1918 ożenił się z Moniką Krystyńską, aktorką i śpiewaczką. Po wojnie kontynuował działalność wydawniczą w kraju. Nabywszy w 1919 zakłady drukarskie w Bydgoszczy, założył w Warszawie w 1920 Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” S.A. (był jego głównym akcjonariuszem), który wydawał arcydzieła literatury polskiej i obcej, m.in. w serii „Wielka Biblioteka” (144 tomy do 1933). W 1920-21 wydawał w Warszawie (i finansował) pismo „Nowy Przegląd Literatury i Sztuki”, redagując je wspólnie z Wacławem Berentem, Leopoldem Staffem i Stefanem Żeromskim, następnie w 1921-25 miesięcznik „Przegląd Warszawski”, którego redaktorami byli: Wacław Borowy (1921-22), Stefan Kołaczkowski (1923), Mieczysław Treter (1923-25). Kontynuował twórczość przekładową i poetycką publikując m.in. w czasopismach „Nowy Przegląd Literatury i Sztuki” (1920), „Rzeczpospolita” (1922). W okresie kryzysu gospodarczego po 1930 zmuszony był, ze względu na krytyczną sytuację majątkową, do ograniczenia działalności wydawniczej. Zmarł śmiercią samobójczą 12 lutego 1933, wyskakując z okna hotelu „Bazar” w Poznaniu (istniały też jednak przypuszczenia, że był to nieszczęśliwy wypadek).

Twórczość

1. U brzegu ciszy. [Wiersze]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1919, 115 s.

Zawartość

Cykle: Tercyny; Pieśni; Luźne kartki; Fragmenty; Certosa di Pavia; Confiteor; U brzegu ciszy; Epilog.

2. Tercyny. [Wiersze]. Powst. 1931. Wyd. [pośmiertne] Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej [1933], 94 s.

Przekłady

1. J.W. Goethe: Faust. Cz. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1926, 228 s. Wyd. nast.: tamże 1937; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, tamże wyd. 2 1961, wyd. 3 1967.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 12. Wrocław 1966-1967 (A. Biernacki).
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (J. Podgóreczny, K. Podlaszewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

W. Tatarkiewicz: Wspomnienie o Władysławie Kościelskim. Wiadomości Literackie 1933 nr 54.
A. Szyperski: W Miłosławiu. Wspomnienie o Władysławie Kościelskim. Wici Wielkopolskie 1935 nr 6.
T. Sinko: Poezja tęsknoty do zaświata. Różaniec liryki religijnej Władysława Kościelskiego. Kurier Literacko-Naukowy 1937 nr 53.
S. Szenic: Trzy generacje poetów. Nowe Książki 1974 nr 1.
J. Podgóreczny: Władysław Kościelski. W tegoż: W służbie książki i prasy polskiej. Bydgoszcz XIX-XX w. Bydgoszcz 1978.
A. Biernacki: Rozrzutny. (25 lat Fundacji imienia Kościelskich). Tygodnik Powszechny 1986 nr 4.

U brzegu ciszy

[T. Sinko] T.S.: Sny o przeszłości. Czas 1919 nr 196.

Tercyny

K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1934”.
J. Koller: Piewca prawdy życia i śmierci. Dziennik Poznański 1934 nr 62.
Ws. „Pion1934 nr 13.
K.W. Zawodziński. „Nowa Książka1934 z. 9.

J.W. Goethe: Faust

W. Hulewicz: O trzech polskich „Faustach. Myśl Narodowa 1926 nr 12-15.
W. Hulewicz: Polski „Faust. Rzecz o nowych polskich przekładach. Warszawa 1926.
[Cz. Jankowski] Cz.J.: Cztery przekłady. Słowo 1926 nr 44.