BIO

Urodzona 27 marca 1915 we Lwowie; córka Jana Węgrzyńskiego, adwokata, wicedyrektora Banku Hipotecznego we Lwowie, i Marii z Szeligowskich. Uczęszczała do Gimnazjum im. Błogosławionej Jolanty w Jaśle. W lipcu 1939 otrzymała dyplom Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich pracowała jako robotnica w fabryce włókienniczej. Zagrożona deportacją przedostała się na teren Generalnej Guberni, skąd została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec i przydzielona do pracy w drukarni w Weimarze jako projektantka reklamy handlowej. W 1941 przedostała się do Szwajcarii, gdzie rozpoczęła pracę literacką i społeczną. W tymże roku wyszła za mąż za Stanisława Nahlika, sekretarza poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie. Należała do zarządu Towarzystwa Polskiego w Bernie. Była m.in. założycielką polskiego teatru objazdowego dla Polonii szwajcarskiej z siedzibą w Bernie, który prowadziła jako autor, dekorator i reżyser do 1945. Brała równocześnie udział w objazdach wszystkich obozów internowanych w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców z teatrem kukiełek zorganizowanym przez Muzeum Polskie w Rapperswilu. Debiutowała w 1942 pod pseudonimem Ina Wadwicz wspomnieniami pt. Niemcy w czasie wojny: Grosskundgebung. W pewnym niemieckim domu, Człowiek z krajobrazu i Betty, ogłoszonymi w „Wiadomościach Polskich” (Londyn, nr 37, 40, 50). Latem 1945 przeniosła się do Anglii, zamieszkała w Londynie i pracowała w drukarni jako projektant druków, afiszów i reklam. Przystąpiła do centrum polskich artystów plastyków pod nazwą Décorative Art Studio Ltd. Równocześnie pracowała dla Young Men's Christian Association. W 1948 przeniosła się do Francji. W tymże roku wyszła za mąż za Wacława Zyndrama-Kościałkowskiego, byłego radcę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i osiedliła się wraz z mężem w Laloubère w południowej Francji, gdzie otworzyła własną pracownię malarską, specjalizującą się w ręcznym malowaniu porcelany. W 1949 została członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Wiersze, prozę oraz recenzje literackie publikowała m.in. w emigracyjnych czasopismach: „Wiadomości” (Londyn, od 1949, z przerwami, pod pseudonimem Janina Wadwicz), „Życie” (Londyn, 1953), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn, 1965-67, 1970-74,1984) oraz jego dodatek pt. „Tydzień Polski” (Londyn, 1962-67, 1972, 1982-83), „Na Antenie” (Mannheim, 1965, pod pseudonimem Jan Beliwar). W 1960-64 była stałym współpracownikiem francuskiego dziennika „La Nouvelle République des Pyrénées” (Tarbes; tu opowiadania pod pseudonimem Jibe). W 1991 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureatka licznych konkursów literackich, ogłaszanych przez emigracyjne czasopisma bądź instytucje. Zmarła 23 lipca 2004 w Laloubère we Francji.

Twórczość

1. Szlakiem Muzy Polskiej. (Dzieje literatury polskiej inscenizowanej). Powst. i wystawienie Szwajcaria ok. 1943. Druk „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich”, Londyn 1947 nr 61.

Autorka podpisana: Nina Nahlik.

2. Poemat z dyliżansem. [Wiersze]. Nicea: [S.] Tyszkiewicz 1946, 47 s.

Autorka podpisana: J.M. Wadwicz.

3. Emigranci. Powieść. Powst. ok. 1950. Druk fragmentów „Wiadomości”, Londyn 1950 nr 18, 1951 nr 29, 41.

4. Karczma Rzym. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1955.

Wyróżnienie w konkursie Związku Artystów Scen Polskich w Londynie w 1955.

5. Łyse Wzgórze. Powieść. Powst. ok. 1955. Druk fragmentów pt. Święto na Łysym Wzgórzu. „Wiadomości”, Londyn 1955 nr 39.

6. Arcypanna. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1958.

Nagrody

I nagroda w konkursie dramatycznym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie w 1958.

7. Kapliczka przydrożna. Zapiski wrześniowe. Londyn: Koło Księży Kapelanów w USA 1958, 25 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Koła Księży Kapelanów Polskich Sił Zbrojnych w USA.

8. Żółty pokój. [Powieść]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1965 nr 242-308, 1966 nr 2-50 z przerwami.

9. Jutro inaczej. [Powieść]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1967 nr 235-308, 1968 nr 1-41.

Autorka podpisana: Jan Szeliga.

10. Sprawa numer jeden. Powieść. Londyn: B. Świderski 1967, 336 s.

11. Trzeci od prawej. [Powieść]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1970 nr 70-190.

Autorka podpisana: Jan Szeliga.

12. Orłem i reszką. [Powieść]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 187-309, 1973 nr 1-8.

Autorka podpisana: Jan Szeliga.

13. Ostatni weekend w Paryżu. [Powieść]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1974 nr 178-281.

Autorka podpisana: Jan Szeliga.

14. Sny nocy letnich. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1976.

Nagrody

Nagroda w konkursie Związku Artystów Scen Polskich w Londynie w styczniu 1977 z okazji 30-lecia Teatru Polskiego w Londynie.

15. Kwartet o zachodzie słońca. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1983.

16. Łódź bukowa. [Wspomnienia]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1988, 229 s. Wyd. nast.: Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1992.

Nagrody

Nagroda londyńskich „Wiadomości” w 1989.

Przekłady

angielski

Beech boat. [Przeł.] A. Mariańska. London 1993.

17. Bih me!. [Powieść]. Wstęp, oprac. i przypisy: W. Lewandowski. Warszawa: Open 2000, 211 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1995.

Sprawa numer jeden

Z. Kozarynowa: Rzecz o odebranym mieście. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 25.

Łódź bukowa

J. Kott: Wczoraj i przedwczoraj. Tygodnik Powszechny 1992 nr 37.
P. Skórzyński: Navigare necesse est. Nowe Książki 1992 nr 12.

Bih me!

M.E. Cybulska: Wyspy cudownych przeobrażeń. Kultura” Paryż 2000 nr 7/8.