BIO

Urodzony 17 listopada 1922 we Lwowie; syn Adama Koszutskiego, ogrodnika, i Marii ze Stankiewiczów. Do szkoły średniej, IV Państwowego Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza uczęszczał we Lwowie. Debiutował w 1938 wierszem Oto jest miasto (incipit), opublikowanym w młodzieżowym dwutygodniku „Pokolenie” (nr 5/6, podpisany Juliusz Kosior). Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ukończył w 1941 średnią szkołę dziesięcioletnią. Podczas okupacji niemieckiej pracował m.in. jako robotnik drogowy i zbieracz ziół. Oskarżony o działalność konspiracyjną przebywał od stycznia do września 1943 w więzieniu na ulicy Łąckiego we Lwowie. Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej pracował od lipca 1944 w wojskowym zaopatrzeniu we Lwowie. W sierpniu 1945 przyjechał do Świdnicy, gdzie zajmował się osiedlaniem repatriantów. W tym okresie rozpoczął aktywną działalność społeczno-polityczną. W 1946 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)). W 1947 przeniósł się do Wrocławia, gdzie zaczął pracować jako robotnik w Cukrowni Sułkowice, a następnie w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Równocześnie przez dwa lata studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1948 zaczął ogłaszać wiersze w „Dzienniku Literackim”, dodatku do krakowskiego „Dziennika Polskiego” (tu m.in. w numerze 4 Skok ze spadochronem, uważany przez pisarza za właściwy debiut literacki) oraz w „Ekranie Tygodnia”, dodatku do wrocławskiej „Gazety Robotniczej”. W 1949 przerwał studia i po ukończeniu w 1950 kursu dla nauczycieli uczył w Państwowej Szkole Pracy Społecznej we Wrocławiu, a w 1951-52 był dyrektorem tej szkoły. W 1952 podjął pracę w redakcji literackiej Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia (do 1971; używał pseudonimu Juliusz Kosior). W 1957 ukończył Studium Zaoczne Centralnej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Centralnym PZPR. Wiersze, opowiadania, przekłady publikował m.in. w tygodniowym dodatku do „Gazety Robotniczej” pt. „Sprawy i Ludzie” (1951-58), „Życiu Literackim” (1951-52 i od 1965), „Odrze” (od 1958), „Nadodrzu” (1959-60). W 1958 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1961-72 był kierownikiem literackim Państwowej Opery we Wrocławiu. W 1964 otrzymał nagrodę literacką miasta Wrocławia, a w 1970 za działalność w dziedzinie kultury na Dolnym Śląsku – Dyplom Honorowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W 1972-78 pracował jako tzw. samodzielny publicysta we wrocławskim tygodniku „Wiadomości”; tu też publikował liczne wiersze, prozę, artykuły i recenzje. W 1978-81 był kierownikiem literackim Teatru Dramatycznego w Legnicy. Otrzymał kilkakrotnie nagrody na festiwalach poetyckich „Wiosna Opolska” i „Kłodzka Wiosna Poetycka”, a w 1988 w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. K. Makuszyńskiego. Wyróżniony odznaką „Budowniczy Wrocławia”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotym Krzyżem Zasługi (1969) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984). Zmarł 11 marca 1996 we Wrocławiu; pochowany tamże na Cmentarzu Osobowickim.

Works

1. Trudny horyzont. [Wiersze]. Wrocław: Związek Literatów Polskich. Oddział Wrocławski 1957, 16 s.

2. Spotkanie o zmierzchu. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, 76 s.

Zawartość

O zmierzchu; W pociągu; Jola; Szklanka herbaty; Roma è bella; Początek sierpnia; Szczupak rebe Eleazara; Jeden ptyś i siedem Zdrowaś Mario; Spotkanie.

3. Ostatnia ziemia. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1959, 49 s.

Zawartość

Cykle: Ziemia; Ty pójdziesz ...; W nocy.

4. Szeptem. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 74 s.

5. Dorzecza dosłowności. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, 75 s.

Zawartość

Cykle: Okolice milczenia; Archeologie; Źródłosłowia potoczne.

6. Nie wierzcie tulipanom. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1966, 117 s.

Zawartość

Rozmawiam z ojcem [poz. ]; W pociągu [poz. ]; Pamiętasz, sankami ...; Nie wierzcie tulipanom; Skóra na niedźwiedziu; Pada deszcz; Nic się nie stało; Pierwszy śnieg; Eksperyment z bocianami; Na jeziorze; Szczupak, czyli opowieść z haczykiem; Ostatnie słowo oskarżonego; Pada śnieg.

7. Rozmawiam z ojcem. Powst. 1966. Druk zob. poz. .

Nagrody

II nagroda w konkursie Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej i Oddziału Związku Literatów Polskich w Opolu na prozę w 1966.

8. W miasteczku za trzy grosze. Opowiadania. [Katowice]: Śląsk 1967, 152 s.

Zawartość

Ktoś inny, podobny; Za jedyne pięćdziesiąt groszy; Klucz; Krzysztof; Zanim świt; Tryptyk karkonoski; Majowa noc; Marysia; Niebieska chusteczka; Fragment z „Fausta”; Julia i ciemność; Suita hiszpańska Albeniza; Szczupak rebe Eleazara [poz. ]; Samokrytyka; Nic dwa razy; Zanim śnieg.

9. Uprawianie pamięci. [Poemat]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 41 s.

10. Świadectwo tożsamości. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 106 s.

Zawartość

Cykle: Trudny horyzont; Ostatnia ziemia; Szeptem [por. poz. ]; Dorzecza dosłowności [por. poz. ]; Uprawianie pamięci [poz. ]; Izabelie.

11. Imiona bezsenności. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 126 s.

Nagrody

II nagroda im. A. Kowalskiego – Olka w 1987.

Zawartość

Okno naprzeciw; Rozmawiam z ojcem [poz. ]; Niebieska chusteczka [poz. ]; Nie wierzcie tulipanom [poz. ]; Pamiętasz, sankami... [poz. ]; Barwy bezsenności; Wariant baskijski; Pedro; Skrzypce i karabin; Pamiątkowe fotografie; Granat pierwszy i drugi; Wyjmij tę rękę z kieszeni; Wedle stawu problem; Sabjechajrłe, neno; Czas przeszły teraźniejszy.

Przekłady

1. J. Zonsztajn: Rozdroża. Przeł.: K. Koszutski, T. Kowalczyk. Wrocław: Związek Literatów Polskich. Oddział Wrocławski 1957, 16 s.
2. Szerszeń. Libretto według powieści E.L. Voynich: J. Keller. Przeł. K. Koszutski. Muzyka: A. Spadavecchia. Wystawienie: Wrocław, Opera 1967.
3. L. Breżniew: Mała ziemia. [Publicystyka]. Wiadomości”, Wrocław 1978 nr 8-14.

Analyses and reviews

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1966, 1973, 1993.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).

Trudny horyzont

J. Kwiatkowski: Poezja jest jak choroba. Życie Literackie 1957 nr 31.

Spotkanie o zmierzchu

[A. Bielicki] (bal): Proza poety. Sprawa i Ludzie 1958 nr 38.
Z. Hierowski: Nowelki z gazet. Odra 1958 nr 37.

Ostatnia ziemia

M. Grześczak. „Tygodnik Zachodni1960 nr 2.
Z. Rawski. „Nadodrze1960 nr 2.
P. Soszyński: Bliżej ziemi. Odra 1960 nr 4.

Szeptem

P. Soszyński. „Odra1961 nr 1.
B. Ostromęcki. „Twórczość1962 nr 4.

Dorzecza dosłowności

A. Cieński: Anty-Panglos. Odra 1966 nr 3.
R. Krynicki: Niekonsekwencje poetyki. Nurt 1966 nr 10.
K. Nowicki: O słowa dorzeczne. Kultura 1966 nr 29.
M. Orski. „Poezja1966 nr 6.

Nie wierzcie tulipanom

T. Setta: U Koszutskiego nihil novi. Agora 1966 nr 14.
Ch. Skrzyposzek: Kazimierza Koszutskiego literatura o ludziach prostych. Miesięcznik Literacki 1966 nr 4.
W. Szwedowicz: Nie wierzcie Kazimierza Koszutskiego obrazkom. Nowe Książki 1967 nr 4.

W miasteczku za trzy grosze

J. Rybak: Odrabianie literatury. Agora 1967 nr 18.
Z. Łukaszewicz: W kręgu codziennej rzeczywistości. Nadodrze 1968 nr 3.

Uprawianie pamięci

Z. Śmigielski. „Odra1977 nr 4.

Świadectwo tożsamości

E. Twarowska: Wokół tożsamości. Odra 1980 nr 11.

Imiona bezsenności

J. Koprowski: Opowiadania Koszutskiego. Nowe Książki 1988 nr 2.