BIO

Born on 19 September 1940 in Wieluń; son of the craftsman Stefan Kania and Wanda, née Muszalska. He attended the Tadeusz Kościuszko Grammar School No. 1 in Wieluń from 1954 to 1959. After completing advanced secondary education, he studied Romance philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow from 1959 to 1964. During this period he also learned Hebrew, Chinese and Sanskrit. He was also a competitive weightlifter. He took part in a language course in Sinaia in Romania in 1963. Between 1964 and 1968, he worked as a proofreader, then as a technical editor and production inspector at the Krakow office of Polish Scientific Publishers PWN. In 1968, he took up a post at the Central Refrigeration Institute (Centralny Ośrodek Chłodnictwa) in Krakow, where he worked initially as an archivist before becoming head of the autonomous international collaboration section. He further developed his interests in the Orient, particular Tibet and Buddhism. He made his debut in 1972 with a review of the Polish translation of W. Forman and B. Rinchen's work Lamajskie maski taneczne (Lamas' Dance Masks) in the journal "Przegląd Orientalistyczny" (no. 1), while his debut translation appeared in 1974 in the same journal (no. 2), under the title Wyjątki z tybetańskiej epopei o Geserze w jej wersji z Amdo (Excerpts of the Amdo version of the Tibetan Epic of King Gesar). He published numerous translations in subsequent years, initially from Portguese and then later from other languages including English, German, French, Russian, Romanian, Italian, Swedish and Sanskrit. From 1975 he worked at the publishing house Wydawnictwo Literackie, deputizing as editor and then serving as deputy director of the Translation Section, where he was responsible for Iberian and Latin American literature. He spent a month in Cuba in 1978, supporting colleagues at the Havana-based publishing house Editorial Arte y Literatura, who were preparing an anthology of Polish poetry. He was a member of the Polish Writers' Union (Związek Literatów Polskich, ZLP) from 1980 until its dissolution in 1983. He left Wydawnictwo Literackie in 1981 and focused on his own writing, particularly translations. He joined the Polish Translators' Association (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, STP) in 1983. Between 1983 and 1988, he offered private tuition in classical Tibetan. His translations, articles and reviews appeared in periodicals including "Znak", "Literatura na Świecie" and "Dekada Literacka". He was involved in literary and research symposia, including a Tibetan studies symposium in Hungary in 1976, a musicology conference in Podkowa Leśna, Poland, in 1993, and a literary symposium in Romania in 2003. He wrote the introductions and afterwords to books that he translated. He joined the Association of Polish Writers (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, SPP) in 1989 and was a member of the Board of the Krakow Branch and the Executive Board. In the 1990s he taught courses on literary translation on the Postgraduate Programme in Literary and Artistic Studies at UJ. He acted as a regular internal reviewer and consultant for the publishing houses including Wydawnictwo Literackie, Austeria, Homini and Instytutu Książki in Krakow. He received many awards for his translations, including STP's award in 1992, the "Literatura na Świecie" prize in 1993 and 1998, the Award of the Krakow Branch of the Polish Cultural Foundation (Nagroda Krakowskiej Filii Fundacji Kultury Polskiej) in 1995, and the Polish PEN Club Prize in 1996. After retiring in 2005 he remained active as a writer. He won the City of Krakow Prize in 2017. He received the Officer's Cross of the Meritul Cultural Order of the Republic of Romania in 2004 and received the fifteenth-anniversary honour of the Centre for Jewish Culture in Krakow in 2010. He married the editor Maria Pawica in 1966. He lives in Krakow.

Twórczość

1. Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. [Studium]. W: Opowieści Zoharu. Przeł. z hebrajskiego, wstępem i komentarzem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988 s. 7-31. Wyd. nast.: wyd. zmienione i rozszerzone pt. O Kabale i Zoharze, 78 s. Współwyd. z: Opowieści Zoharu. Kraków: Oficyna Literacka 1994; wyd. rozszerzone Kraków: Wydawnictwo Homini 2005, s. XV-LXXXIX; wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2012.

2. Ścieżka nocy. [Eseje]. Wybór i oprac. Ł. Tischner. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2001, 346 s.

Zawartość

Ścieżka nocy, ścieżka mądrości – z Ireneuszem Kanią rozmawia Krzysztof Dorosz. – Kultura. Jasność i mrok. – Podróże na Wschód: Dharma a Krzyż. Z dziejów dialogu teologicznego chrześcijańsko-buddyjskiego; Czy buddyści słusznie obrazili się na Papieża?; Milarepa – Atleta Dharmy. – Przemiany „Księgi” [Przemian]. – Jamesa Hiltona pożegnanie z Utopią. – Bukareszt i okolice. – Między przypadkiem a koniecznością, czyli życie jako „próba labiryntu” [dot. M. Eliadego]: Kryptoautobiografia fantastyczna Mircei Eliadego; Rendez-vous na Mlecznej Drodze. (O powieściach „Majtreji” Mircei Eliadego i „Mircea” Maitreyi Devi). – Nihilista pielgrzymujący [dot. E. Ciorana]: Cioran, albo o anachronizmie mądrości; Constantin Noica: Kultura jako projekt soteriologiczny. – Tropy biblijne: Nowy Testament a Kabała. (Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii); Do czego są nam potrzebne anioły? – Muzyczne pogranicza: Srebrna nić. Rozważania o muzyce Wagnera jako o kształcie drogi zbawczej; Nirwana po germańsku. Rzecz o buddyjskim podłożu twórczości Wagnera; Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki?; Poezja a muzyka. (Verlaine –Mallarmé – Debussy). – „Świat w złem leży”: Jeszcze wokół Hioba; Moje pierwsze Unde malum?; Recepta na długowieczność. (Czullawagga, XII).

Przekłady

serbski

Przekład artykułu: Do czego są nam potrzebne anioły?: Zbog čega su nam potrebni anđeli? [Przeł.] B. Rajčić. „Polja”, Nowy Sad 2007 [nr] 444.

3. Dług metafizyczny. Eseje i rozmowy. Wybór tekstów i posłowie: D. Czaja. Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2021, 349 s. Tempus Fugit. Wyd. nast. tamże 2022.

Zawartość

Pasaże buddyjskie: Nauka w konflikcie z religią: Wokół interpretacji kilku pojęć buddyzmu; Gdzie jest prawdziwa Śambhala?; Rozmowa o buddyzmie. Z Ireneuszem Kanią rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, – Powroty idei: Kabała, czyli ku desekrualizacji sakralnego; Wątki kosmologiczne w Kabale; Noica o "duchu rumuńskim". VIII rozdział "Sześciu chorób"; O pewnej propozycji aksjologicznej Mircei Eiadego; PeRU UReWU. Dwa programy Jahwe a źródła współczesnego kryzysu ekologicznego; czy żyjemy w czasach ostatnich?; Osobliwość początku i końca. Z Ireneuszem Kanią rozmawia Jacek Borkowicz, – Labirynt literatury: Największy triumf mędrca; O radości obcowania z tajemnicą; Śladem świetlika. Mrok i światło w poezji Tomasa Tranströmera; Milion lat samotności; Jabès, czyli o składaniu rozsypanego tekstu; Coś w rodzaju Biblii. Z ireneuszem Kanią rozmawia Marta Bartosik, – Na końcu języka: Smugi; Skleić rozbite lustro; Jaki język, taki świat. Z Ireneuszem Kanią rozmawiają Łukasz Kaniewski, Tomasz Stawiszyński, – Tęsknota, utrata: Lizbońskie lato; Fado – pieśń portugalskiego losu; Dług metafizyczny. Z Ireneuszem Kanią rozmawia Mateusz Burzyk, – D. Czaja: W żywiole języka.

4. Pieśni losu. [Esej]. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2021, 31 s. Z Rękopisów.

5. Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki? Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2023, 31 s. Z Rękopisów . Zob. poz. .

6. Tłuk pięściowy i czerwone jabłuszko. Uwagi o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2023, 31 s. Z Rękopisów.

7. Trzy przypisy do naszych czasów. [Esej]. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2023, 48 s. Z Rękopisów.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Czesław Miłosz a buddyzm. „Dekada Literacka2011 nr 1/2 s. 82-97.
Moje muzyczne odkrycia. Pieśni losu Europy Południowej. W: W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne. Katowice 2016 s. 81-94.
Noica o „duchu rumuńskim. VIII rozdział „Sześciu chorób ducha współczesnego”. W: Constantin Noica i filozofia XX wieku. Kraków 2018 s. 39-52.

Przekłady

1. W. Gombrowicz: Nasz dramat erotyczny. Przeł. [z hiszpańskiego] I. Kania. Druk w: W. Gombrowicz: Dzieła. T. 13. Kraków 1966 s. 109-153. Wyd. osobne Przeł. I. Kania. Wstęp: R. Gombrowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 77 s. Wyd. 2 tamże 2017.
2. J. R. Miguéis: Szczęśliwych świąt. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 141 s.
3. A. Neto: Palmy nadziei. [Wiersze]. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 141 s. Humanum Est.
4. V. Ferreira: Objawienie. [Powieść]. [Posłowiem opatrzyła J.Z. Klave]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 170 s. Literatura Iberyjska..
5. M. da Fonseca: Pieśni z gościńców. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posłowie: I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 83 s. Humanum Est.
6. J. London: A niech to żółwie Tasmana. [Opowiadanie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 50 s.
7. D.R. Popescu: Łowy królewskie. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 161 s.
8. Bhartrhari: Bhartrhariego strof trzykroć po sto. O mądrości życia, o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu. Przeł. z sanskrytu, wstępem i przypisami opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 69 s.
9. A.M. do Tojal: Wesele Stu Tysięcy Barbarzyńców. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 81 s.
10. H. Sales: Diamenty z Andarai. [Powieść]. Posłowiem opatrzyła J.Z. Klave. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 298 s. Proza Iberoamerykańska.
11. V. Segalen: Syn Nieba. Kronika dni panowania. [Powieść]. Przekł., nota i przypisy: I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 162 s. Seria z Klepsydrą.
12. M. de Andrade: Macunaima, bohater zupełnie bez charakteru. Rapsodia. [Powieść]. Posłowie: J.Z. Klave. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 163 s. Proza Iberoamerykańska..
13. M. Eliade: Tajemnica doktora Honigbergera. [Opowiadanie]. Przeł. i posłowiem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 81 s.
14. Dalai Lama XIV: Wprowadzenie do buddyzmu. Cz. 1-2. Tłum. z angielskiego i przypisy I. Kania. Kraków: Klub „Athanor [1985], 15 + 13 s.
15. J. Green: Tysiąc dróg stoi otworem. [Powieść]. Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 211 s.
16. J. Brosse: Wielcy mistrzowie duchowi świata. Leksykon. Łódź: Wydawnictwo Opus 1988, 252 s. Vademecum – Opus Wyd. nast.: tamże 1995; wyd. 2 [właśc. 3] uzupełnione pt. Mistrzowie duchowi. Leksykon. Katowice: Książnica 2000.
17. Opowieści Zoharu. Przeł. z hebrajskiego, wstępem i komentarzem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 204 s. Wyd. nast.: wyd. rozszerzone Kraków: Oficyna Literacka 1994; wyd. 3 Kraków: Homini 2005; wyd. 2 [!] Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2012.
Wstęp I. Kani zob. Twórczość, poz. .
18. G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. [T.] 8. [Cz. 2]. G. Milanesi: Komentarze do „Żywotów” Giorgia Vasariego. Przetłumaczył i objaśnieniami opatrzył I. Kania. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 544 + 487 s.
19. M. Eliade: Zapowiedź równonocy. Pamiętniki. Tłum., przypisy oraz posłowiem opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 302 s.
20. M. Eliade: Dajan. [Powieść]. Kraków: Oficyna Literacka 1990, 110 s.
21. M. Eliade: Młodość stulatka. [Powieść]. Kraków: Oficyna Literacka 1990, 189 s. Wyd. 2 Warszawa: W.A.B. 2008.
22. J.M. Román: Święty Wincenty à Paulo. Biografia. Kraków: Nasza Przeszłość 1990, 819 s.
23. P. Salama: Dolaryzacja. [Esej]. Kraków: Oficyna Literacka 1990, 80 s.
24. G. Bataille: Historia oka i inne historie. Wybór i wstęp: T. Komendant. Przeł.: T. Komendant, W. Gilewski, I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1991, 301 s.
25. Y. Beauvois: Stosunki polsko-francuskie w czasie „dziwnej wojny. Kraków: Oficyna Literacka 1991, 107 s.
26. D. Beauvois: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T. 1-2. Rzym; Lublin: Fundacja Jana Pawła II; Red. Wydawnictw KUL 1991, 382 + 459 s.

T. 1. Uniwersytet Wileński; T. 2. Szkoły podstawowe i średnie.

27. [Dwudziesty] XX wiek – przekroje. Kraków: Oficyna Literacka 1991, 354 s.
Antologia tekstów związanych z literacką historią Francji w XX w.
28. M. Eliade: Świętojańskie żniwo. Pamiętniki. (1937-1960). Kraków: Oficyna Literacka; Wydawnictwo Literackie 1991, 174 s.
29. Sakja Pandita: Drogocenna skarbnica wytwornych maksym. Z oryginału tybetańskiego przeł., wstępem i przypisami opatrzył I. Kania. Kraków: Wydawnictwo M&M 1991, 298 s. Klasyka Literatury Orientalnej..
30. Tybetańska księga umarłych. Przeł. z tybetańskiego i oprac. I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1991, 265 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 poprawione 1993, wyd. 3 1996, wyd. 4 poprawione 2001; wyd. 5 poprawione Kraków: Wydawnictwo „A” 2005. Seria Buddyzm, tamże wyd. 6-9 poprawione: 2007, 2009, 2012, 2013.
31. G. Bataille: Historia erotyzmu. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 162 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
32. E. Cioran: Na szczytach rozpaczy. [Eseje]. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 175 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2007, wyd. 3 tamże 2020.
33. M. Eliade: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Kraków: Oficyna Literacka 1992, 149 s. Wyd. 2 Warszawa: KR 2004.
34. E. Lundström: Wojna o srebrne kulki. Powieść sensacyjno-dokumentalna. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1993, 265 s.
35. P. Poupard: Religie. Wrocław: Siedmioróg 1993, 112 s. Co Wiem? , 6.
36. E. Cioran: Upadek w czas. [Eseje]. Kraków: Oficyna Literacka 1994, 102 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
37. H. Duméry: Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji. Tłum. I. Kania. Przedmowa P. Siejkowski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1994, 177 s. Biblioteka Filozofii Religii.
38. L. Kołakowski: Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu. Tłum. [z angielskiego] I. Kania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1994, 281 s. Biblioteka Filozofii Religii Wyd. 2 tamże 2001.
39. B. Moyers: Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1994, 357 s. Mity, Obrazy, Symbole. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2007, wyd. 3 2013.
40. H. Oldenberg: Życie, nauczanie i wspólnota Buddy. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1994, 368 s. Wyd. 2 tamże 1999.
41. L. de Camões: Luzytanie. Przeł. i przypisami opatrzył I. Kania. Posłowie: J. Waczków. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995, 342 s.
42. E. Cioran: Zły demiurg. [Aforyzmy]. Przeł. i opatrzył posłowiem I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1995, 132 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
43. H. de Lubac: Aspekty buddyzmu. Wstęp: H. Waldenfels. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1995, 209 s. Teologia Żywa.
44. E. Cioran: O niedogodności narodzin. [Aforyzmy]. Kraków: Oficyna Literacka 1996, 165 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008, tamże 2021.
45. [Mi-la-ras-pa]: Opowieść o życiu Milarepy czcigodnego, wielkiego i potężnego jogina albo Drogowskaz wyzwolenia i wszechwiedzy. Przeł. z tybetańskiego, oprac., wstępem i komentarzami opatrzył I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1996, 317 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1997; wyd. 3 poprawione Kraków: Wydawnictwo „A 2005.
46. A.M. Di Nola: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych po teraźniejszość. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1997, 406 s. Wyd. nast. 2-5 tamże: 2000, 2001, 2004, 2013.
47. F. Filostratos: Żywot Apolloniusza z Tiany. Przeł. I. Kania. Przedmowa: M. Dzielska. Kraków: Oficyna Literacka 1997, 357 s.
48. K. Kerényi: Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1997, 332 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008, 409 s., tamże 2022.
49. Mikołaj z Kuzy: O oświeconej niewiedzy. Przeł. i przypisami opatrzył I. Kania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1997, 253 s. Filozofia i Religia. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2014.
50. C. Noica: Sześć chorób ducha współczesnego. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka 1997, 178 s.
51. G.G. Scholem: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. Wstęp: M. Galas. Warszawa: Czytelnik 1997, 519 s. Nowy Sympozjon. . Wyd. nast.: Warszawa:Wydawnictwo Aletheia 2007, 2020.
52. U. Eco, C.M. Martini [i inni]: W co wierzy ten, kto nie wierzy? Kraków: Wydawnictwo WAM 1998, 121 s. Biblioteka Życia Duchowego , t. 8. Wyd. nast.: Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2018.
53. Gombrowicz – walka o sławę. Korespondencja. Cz. 2. Układ, przedmowa: J. Jarzębski. Przypisy: T. Podolska, M. Nycz, J. Jarzębski. Tłum. listów z francuskiego I. Kania. [Oprac. tekstu, red., indeks, nota wydawnicza: M. Nycz, T. Podoska]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 376 s. Korespondencja Witolda Gombrowicza, [t. 1].
54. M.I. Macioti: Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji, mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1998, 343 s. Wyd. nast. tamże 2006.
55. C. Ripa: Ikonologia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1998, XXIV, 503 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 2002, [wyd. 3] 2004, [wyd. 4] 2008, [wyd. 5] 2010, wyd. 2 [właśc. 6] 2011, [wyd. 7] 2012. 2013,.
56. W.W. Rozanow: Pół-myśli, pół-uczucia. [Aforyzmy]. Esej o Wasiliju Rozanowie napisał J. Czapski. Kraków: Oficyna Literacka 1998, 197 s.
57. E. Cioran: Rozmowy z Cioranem. Z Cioranem rozmawiają F. Bondy [i inni]. Warszawa: Wydawnictwo KR 1999, 259 s.
58. F. Cuomo: Wielkie proroctwa. Nowy klucz do odczytania najsłynniejszych przepowiedni w dziejach, od starożytnego Egiptu do Biblii, od Nostradamusa do Fatimy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1999, 422 s. Wyd. nast. tamże 2004.
59. U. Eco: Pięć pism moralnych. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1999, 97 s. Wyd. 2 tamże 2008.
60. M. Edelman: Strażnik. Marek Edelman opowiada. [Oprac.:] R. Assuntino, W. Goldkorn. Wstęp J.J. Szczepański. Przekł. [z włoskiego] I. Kania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1999, 293 s. Wyd. 2 tamże 2006.
61. M. Eliade: Dziennik indyjski. Warszawa: KR 1999, 201 s.
62. Muttāvali. Księga wypisów starobuddyjskich. [Wybór, przekł. i komentarz I. Kania]. Kraków: Oficyna Literacka 1999, 396 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2007.

Zawartość

Antologia zawiera wybrane fragmenty w oryginale palijskim (w transkrypcji łacińskiej).
63. R. Safranski: Zło. Dramat wolności. Warszawa: Czytelnik 1999, 299 s. Nowy Sympozjon. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2013.
64. J.-E. Cirlot: Słownik symboli. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2000, 507 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 dodruk 2006, wyd. 3 2012.
65. M. Eliade: Alchemia azjatycka. Warszawa: Wydawnictwo KR 2000, 127 s.
66. M. Eliade: Kosmologia i alchemia babilońska. Warszawa: Wydawnictwo KR 2000, 139 s.
67. M. Eliade: Przyczynki do filozofii Renesansu. Wędrówki włoskie. Warszawa: Wydawnictwo KR 2000, 177 s.
68. R. Graves: Biała Bogini. Warszawa: Alfa-Wero 2000, 576 s. Wyd. nast. z podtytułem Gramatyka historyczna mitu poetyckiego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
69. K. Kerényi: Misteria Kabirów; Prometeusz. Warszawa: Czytelnik 2000, 168 s.
70. M. Eliade: Moje życie. Fragmenty dziennika 1941-1985. Przypisy: R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR 2001, 1250 s.
71. M.C. Ghyka: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. Listem poprzedził P. Valéry. Posłowie: M. Eliade. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2001, 389 s. Wyd. nast. tamże: 2006, 2014.
72. R. Kieckhefer: Magia w średniowieczu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2001, 302 s.
73. G. Liiceanu: Dziennik z Pǎltinişu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej. Sejny: Pogranicze 2001, 291 s. Meridian , 1733-7372.
74. J. Conder: Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych. Rekomendacja: H.S. Kreis. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 174 s., LIV k. Wyd. nast. tamże [2017].
75. S. Toksvig: Emanuel Swedenborg: uczony i mistyk. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 444 s.
Zawiera także: Ciągle poszukujemy klucza. O Emanuelu Swedenborgu rozmawiają Czesław Miłosz i Ireneusz Kania.
76. G. Tucci: Mandala. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2002, 167 s.
77. E. Cioran: Święci i łzy. [Esej]. Warszawa: Wydawnictwo KR 2003, 195 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2017, 2022.
78. Dionizjusz z Furny: Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej. Przeł. z nowogreckiego i przypisami opatrzył I. Kania. Red. naukowa i wstęp: M. Smorąg Różycka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003, XXX, 320 s. Wyd. nast. tamże: 2011, 2017.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021 , plik w formacie EPUB, MOBI, PDF.
79. H.G. Wunderlich: Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2003, XIV, 334 s.
80. A. de Andrade: Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu. [Pamiętnik]. Z portugalskiego przeł. i przypisami opatrzył oraz oprac. I. Kania. Wstęp: M. Mejor. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, 238 s.
81. E. Cioran: Zeszyty 1957-1972. Przeł. i przypisami opatrzył I. Kania. Słowo wstępne S. Boué. Warszawa: Wydawnictwo KR 2004, 936 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2016, tamże 2017.
82. M. Eliade: Patańdżali i joga. Warszawa: Wydawnictwo KR 2004, 177 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2022.
83. K. Kerényi: Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki. Kraków: Wydawnictwo Homini 2004, 295 s. Wyd. 2 tamże 2014.
84. K. Armstrong: Krótka historia mitu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2005, 146 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2021.
85. W. Benjamin: Pasaże. Pod red. i z wprowadzeniem R. Tiedemann. Przekł. I. Kania. Posłowiem opatrzył Z. Bauman. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 1164 s. Pisarze języka niemieckiego.
86. W. Gombrowicz, J. Dubuffet: Korespondencja. Przeł. [z francuskiego] I. Kania. Wstęp: P. Pachet. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 71 s.
87. L. Russo: Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, 469 s.
88. P. Brown: Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie. Kraków: Wydawnictwo Homini 2006, 517 s.
89. J. Le Goff, N. Truong: Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik 2006, 181 s. Pejzaże Kultury. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2018.
90. W. Gombrowicz: Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans. Przeł. [z francuskiego] I. Kania. Wstęp: M.P. Markowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, 114 s. Wyd. 2 tamże 2017.
91. Gampopa: Drogocenny różaniec najwyborniejszej drogi. Łódź; Wrocław: Wydawnictwo Thesaurus 2007, 128 s.
92. R. Calasso: Ka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008, 381 s.
Dotyczy mitologii indyjskiej.
93. E.M. Cioran: Sylogizmy goryczy. [Aforyzmy]. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2009, 180 s.
94. P. Veyne: Początki chrześcijańskiego świata (312-394). Warszawa: Czytelnik 2009, 198 s. Pejzaże Kultury.
95. D. Beauvois: Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, 824 s. Acta Universitatis Wratislaviensis , nr 3203. Dodruk tamże 2012.
96. A. Laignel-Lavastine: Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu: trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2010, 442 s.
97. Art Meeting Tomaszowice 2011. Festiwal 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego 1911-2011. [Tekst S. Tabisz. P rzeł.: M. Głogoczowski, I. Kania]. Kraków: Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Krakowski 2011 , 65 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
98. M. Falk: Mit psychologiczny w starożytnych Indiach. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2011, XXI, 423 s.
99. J. Goody: Renesans. Czy tylko jeden? Warszawa: Czytelnik 2012, 402 s. Pejzaże Kultury.
100. K. Kawafis: Czekając na barbarzyńców i inne wiersze. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kraków: Austeria 2013, 300 s.
101. W.W. Rozanow: Opadłe liście. Przeł.: J. Chmielewski, I. Kania. Wstępem poprzedził P. Nowak. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2013, XXXIII, 527 s. Biblioteka Kwartalnika „Kronos.
Tekst w języku polskim i greckim.
102. M.C. Ghyka: Złota liczba: rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2014, 389 s.
103. W. Rozanow: Odosobnione. (Niemal na prawach rękopisu). Przeł.: I. Kania, P. Nowak. Posłowie: P. Nowak. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2014, 165 s. Biblioteka Kwartalnika „Kronos.
104. M. Falk: Dwa „misteria” romantyczne: Novalis, Słowacki. Przeł.: I. Kania, W. Juszczak. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2015, 213 s.
105. M. Cârtârescu: Nostalgia. [Opowiadania]. Przeł.: J. Kornaś-Warwas, I. Kania. Wrocław: Książkowe Klimaty 2016, 492 s. Rumuńskie Klimaty..

Zawartość

Ruletkarz; Słabołebski; Bliźnięta; Rem; Architekt.
106. E. Cioran: Brewiarz zwyciężonych. [I]-II. Warszawa: Aletheia 2016, 171 + 122 s.
107. E. Cioran: O Francji. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2016, 111 s.
108. J. Roth: Poziomki i inne fragmenty prozy. Przeł: M. Gero-Rożniewicz, I. Kania, A.M. Linke, wstęp M. Łukasiewicz. Kraków: Austeria 2016, 294 s.
109. E. Cioran: Dywagacje. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2017, 162 s.
110. E. Cioran: Rozmowy. Rozmawiają: François Bondy, Fernando Savater, Helga Perz, Jean-François Duval, Léo Gillet, Luis Jorge Jalfen, Verena von der Heyden-Rynsch, J. L. Almira, Lea Vergine, Gerd Bergfleth, Eshter Seligson, Fritz J. Raddatz, François Fejtő, Benjamin Ivry, Sylvie Jaudeau, Gabriel Liiceanu, Bernard-Henri Lévy, Georg Carpat-Focke, Branka Bogavac Le Comte, Michael Jakob. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2017, 276 s. Wyd. nast. tamże: 2019, 2021.
111. E. Cioran: Święci i łzy. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2017, 218 s.
112. K. Kawafis: Wiersze wszystkie = Apanta poiītika. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2019, 639 s.
Tekst w języku nowogreckim i polskim.
113. P.S. MacDonald: Psychē – dzieje pojęcia. Dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume'a. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2019, X, [2], 711 s. Biblioteka Kwartalnika „Kronos.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2019 , plik w formacie PDF.
114. J. Ortega y Gasset: Idee, przeświadczenia, historia.Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2019, plik w formacie PDF.
115. E. Cioran: Listy do kraju. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2020, 418 s.
116. E. Cioran: Okno na Nic. [Aforyzmy]. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2020, 283 s.
117. E. Cioran: Zmierzch wszelkiej myśli. Warszawa: Wydawnictwo Altheia 2021, 265 s.
118. N. Kazantzakis: Grek Zorba. Pierwszy pełny przekład. Kraków: Wydawnictwo Znak 2021, 365 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Wydawnictwo Znak , plik w formacie EPUB, MOBI.
119. Dhammapada = Dhammapada czyli Strofy o Dhammie. Z palijskiego przełożył i przypisami opatrzył I. Kania. Red.: E. Jogałła. Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2023, 155 s.
Tekst równolegle w języku palijskim i w przekładzie polskim. Tekst palijski w alfabecie łacińskim.
120. C. Noica: Dziennik filozoficzny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 103 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023 , plik w formacie EPUB, MOBI.
121. Suttanipāta. Zbiór nauk buddyzmu pierwotnego. Przełożył z języka palijskiego oraz opatrzył przedmową i przypisami I. Kania. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego 2023, XVII, [1], 385 s.

Prace redakcyjne

1. J. Hilton: Zaginiony horyzont. [Powieść]. Przeł. W. Chwalewik. Przekład przejrzał, zweryfikował i wstępem opatrzył I. Kania. Katowice: Śląsk 1989, 195 s. Science Fiction, Klasyka , 2. Wyd. nast. Katowice: Książnica 2004. Książnica” Kieszonkowa..
2. Godzina dla Adama [Włodka]. Wspomnienia, wiersze, przekłady. Wybór wierszy: W. Szymborska. Wybór przekładów: J. Baluch, I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 246 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2010, 2013.

Autor o sobie

Mój Tybet…Znak2005 nr 12.
Zapiski ze współczesności [1-5] [on-line] Polskie Radio 1998. Dostępny w Internecie:Zob. link [dostęp 27 października 2023].

Wywiady

• Zob. Twórczość poz. , .
Podróż przez języki. Rozm.: A. Franaszek, R. Kozik. Gazeta Wyborcza 1994 nr 208, dodatekGazeta o Książkachnr 9.
Klucze do duchowych światów. Rozm. M. Borczak. Nowe Książki 1999 nr 7.
S. Frolov: Čelovek sta jazykov. „Novaja Pol'ša2002 nr 12.
Duszy nasze wyobrażenia. Rozm. M. Pasicka. Znak 2009 nr 1.
Na trzeźwo. Słowa w lustrze. Rozm. A. Serafin. Tygodnik Powszechny 2012 nr 38.
Żaden ze mnie heros atleta. Rozm. Z. Zaleska. W tejże: Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie. Wołowiec 2015, wyd. 2 tamże 2016.
Dobrze żyć w cieniu. Rozm. A. Gac. „Znak2022 nr 1.

Ścieżka nocy

A. PIERZCHAŁA: W stronę światła. Gazeta Wyborcza 2001 nr 272.
G. KALINOWSKI: Miraż ponad równiną. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1.
J. PROKOPIUK: Piękny nastrój naszych czasów. Nowe Książki 2002 nr 1.
A. OSĘKA: Spojrzenie w ciemność. Znak 2003 nr 5.

Dług metafizyczny

A. KOMOROWSKI: Znalezione w tłumaczeniu. „Twórczość2022 nr 6.
J. PETROWICZ : Książka z wieluńskim smugiem . Rocznik Wieluński”. 2022 t. 22.
A. ZAWADA: Rozumieć siebie i nasz czas. „Kwartalnik Artystyczny2022 nr 2.