BIO

Urodzona 5 kwietnia 1904 w Krakowie; córka Bronisława Koszutskiego, lekarza okulisty, działacza Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Komunistycznej Partii Polski (KPP), Polskiej Partii Robotniczej (PPR), i Józefy ze Zboromirskich. W 1909 zamieszkała wraz z rodzicami w Kaliszu, gdzie uczęszczała do prywatnej szkoły początkowej, a od 1920 do Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich. Od tegoż roku należała do Związku Harcerstwa Polskiego, w 1924 przeszła do Wolnego Harcerstwa. W 1924 była też współorganizatorką Klubu Niezależnych w Kaliszu, zamkniętego po roku. Po zdaniu matury w 1924 studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, następnie w 1925-28 medycynę i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Około 1926 zawarła związek małżeński z Pawłem Maksymilianem Hoffmanem, działaczem robotniczym. Przez rok uczyła się też w szkole zdobniczej. W czasie studiów należała do organizacji studenckiej Życie, a następnie do Komunistycznego Związku Młodzieży. Ze względów politycznych musiała w 1929 opuścić Kraków. Przez pewien czas przebywała w Warszawie i pracowała w KPP, do której od 1929 należała, potem w Kaliszu, gdzie kontynuowała działalność partyjną, prowadząc grupy szkoleniowe. W 1932 zamieszkała w Warszawie. Po zdaniu egzaminu nauczycielskiego pracowała od 1934 jako nauczycielka w Warszawie (1937-38 w szkole Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu). W tym czasie rozpoczęła współpracę z pismami dziecięcymi. W 1934-37 drukowała utwory dla dzieci w „Płomyczku” oraz „Płomyku.” Po wybuchu wojny 1939 przedostała się do Lwowa, zajętego już przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Została zatrudniona najpierw w domu dziecka jako kierowniczka oddziału przedszkolnego, a następnie w lwowskim radiu, dla którego pisała audycje dziecięce. W czerwcu 1941 w związku z ofensywą niemiecką ewakuowała się w głąb ZSRR i zamieszkała w Kujbyszewie. Początkowo zajmowała się pisaniem audycji radiowych oraz tłumaczeniem tekstów z języka rosyjskiego, a od 1942 była zatrudniona w redakcji „Nowych Widnokręgów”. W marcu 1943 została przeniesiona do Moskwy. Przez pewien czas pełniła funkcję starszego inspektora domów dziecka w Komitecie do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR. W 1944-45 redagowała pismo dla dzieci „Płomyczek” (dodatek do „Nowych Widnokręgów”; tu liczne opowiadania i artykuły podpisywane też Alina Huszczyńska) oraz brała udział w pracach Związku Patriotów Polskich. W 1945 powróciła do Polski i zamieszkała w Łodzi. Została członkiem PPR (od 1948) PZPR. Pracowała jako redaktor w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik oraz redagowała pismo dla dzieci „Przyjaciel” (1945-51; tu m.in. opowiadania i artykuły podpisywane: H.H., Halina Huszczyńska). Kontynuowała pracę literacką zamieszczając utwory dla dzieci i artykuły w „Płomyczku” (1944-46, tu m. in. bajki podpisywane: Alina Huszczyńska, Zofia Rogacka), „Płomyku” (1945-46, 1955-59), „Świerszczyku” (1945-46, 1955-59). W marcu 1949 została redaktorem naczelnym wszystkich czasopism dziecięcych wydawanych przez Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia. Od 1952 była zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Przyjaciółka”. Od 1953 należała do Związku Literatów Polskich. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1945), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1961). Zmarła 18 grudnia 1989 w Warszawie.

Twórczość

1. Spełnione marzenia. [Opowiadanie]. Łódź: Czytelnik 1945, 15 s.

2. Zaczarowane pantofelki. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Książka 1948, 22 s. Wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 49 s.

Zawartość

Wyd. 2 zawiera także opowiadanie: O Burku, co służby szukał.

3. Mieszkańcy zaklętego zamku. [Powieść dla dzieci]. Przyjaciel 1949 nr 1-35.

4. O Bartku, co trzy wieki przespał. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949, 32 s. Wyd. 2 tamże 1950, 15 s.

5. Psia służba. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 43 s. Wyd. nast.: tamże 1951; wyd. 2 [!] Warszawa: Czytelnik 1955, 72 s., tamże: wyd. 3, 1960; wyd. 4 1969; wyd. 5 Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 92 s.

Zawartość

Psia służba; Poszukiwacze min; Murka; W obronie życia człowieka. – Od wyd. z 1955 opuszczono: Psia służba, dodano: Uratowane życie; Aniuta; Zwiadowcy; O Franku Mrozie i kudłatym Zbóju; Dżek.

6. Jemiołka. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 15 s. Wyd. 2 tamże 1952.

7. O starej wronie i żelaznym potworze. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 15 s.

8. Podróże Maćka. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 108 s. Wyd. 2 tamże 1953.

9. Jaś, Małgosia i ich mama. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Biblioteka „Przyjaciółki1957, 47 s.

Autorka podpisana: Halina Huszczyńska.

10. Srebrzysty jeż. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 60 s.

Zawartość

Dary królowej myszy; Srebrzysty jeż; Jacuś nad morzem; O Tomku-Nierobie; Co Marysi powiedział skowronek; Jak mucha zdobyła serce gospodyni; O Kurczątku-Niebożątku, co chciało zwiedzić świat; Strach ma wielkie oczy; Kura na mnie patrzy; Jak Dudek ryby łowił; Jak to było; Jak kogut gospodarował; Pożegnanie.

Wyd. osobne opowiadania: Jak kogut gospodarował. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, [8] k. Wyd. 2 tamże 1979.

11. Jak Marysia na wiosnę czekała. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, [8] k.

12. Czerwony samochodzik. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, [14] k.

Przekłady

niemiecki

Das kleine Auto. [Przeł.] H. Więcławska. Warszawa 1975, wyd. 2 tamże 1976.

Przekłady i adaptacje

1. Ch. Kellog: Dziewczę, które rządziło królestwem. Powieść o królowej Jadwidze. Warszawa: Księgarnia Literacka 1939, 236 s.
Przekład podpisany: Halina Huszczyńska.
2. O Jędrusiu Psotniku. Według tekstu R. Wallance napisała H. Koszutska. Warszawa: Księgarnia Literacka 1939, 111 s.
Autorka podpisana: H. Huszczyńska.
3. W państwie króla Ćwieczka. Według tekstu H. Waddingham Seers napisała H. Koszutska. Warszawa: Księgarnia Literacka 1939, 98 s.
Autorka podpisana: H. Huszczyńska.
4. Zaczarowana kraina. Według tekstu F. Martina napisała H. Koszutska. Warszawa: Księgarnia Literacka 1939, 95 s.
Autorka podpisana: H. Huszczyńska.

Prace redakcyjne

1. Czytanki polskie. [Dla 2 klasy ]. [Współautorka:] H. Wierbłowska. Moskwa: Komitet do Spraw Dzieci Polskich w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 1944, 111 s.
2. Nasza klasa. Czytanki dla kl. 3 szkoły podstawowej. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 264 s. Wyd. 2 Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951.
3. Czytanki. Dla klasy 3. [Współautorka:] S. Aleksandrzak. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1952, 268 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953; wyd. 3 1954; wyd. 4 1955.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Zaczarowane pantofelki

A. Mikucka: Kilka dobrych książek dla dzieci. Panorama 1949 nr 5.

Czytanki polskie

H. Bobińska: Nowe Widnokręgi1944 nr 11/12.