BIO

Born on 3 February 1936 in Ościsłowo (Ciechanów district); daughter of the administrator Stefan Pyszniewski, and Filomena, née Smoleńska. She lived in Strzegowo (Mława district) from 1945, completing primary school and two classes of secondary school there. She moved to Ciechanów in 1950, completing her education at the Zygmunt Krasiński Grammar School in 1952. She started studying Polish philology at the University of Warsaw (UW) the same year. After graduating with a master's degree in 1956, she worked as an assistant and then senior assistant at the Chair of Literary Theory at UW to 1964. She made her debut in 1957 with the article Zagadnienia wersyfikacji w publikacjach ostatnich lat (Versification in recent publications) in "Polonistyka" (no. 2, under the name: T. Pyszniewska). In her research, she focused primarily on studying the literature and culture of the Polish Enlightenment and on questions related to literary theory. In 1960, she married Wojciech Kostkiewicz. From 1962 to 1973, she served on the Organizing Committee of the Literary Theory Conferences of Early Career Researchers in Polish Philology. She was also a member of the editorial committee of the series of edited volumes that emerged from these events. She was awarded a doctoral degree in 1963 for her dissertation Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego (The model of sentimental lyric poetry in the works of Franciszek Karpiński). She was supervised by Prof. Kazimierz Budzyk ↑. The same year, she was appointed lecturer at the Chair of Literary Theory at UW, remaining in the post to 1971. Between 1963 and 1972, she was also secretary of the editorial committee of Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej (Aspects of the History of Artistic Forms in Polish Literature), which was published jointly by the chair and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). She collaborated with IBL from 1967, including from 1968 as editor of Słownik literatury polskiego Oświecenia (Dictionary of the Literature of the Polish Enlightenment) and from 1969 as a member of the publication series Studia z Okresu Oświecenia (Studies of the Enlightenment Era). Aside from teaching in Polish philology at UW – including seminars and lectures in poetics and literary theory, as well as a master's seminar (1969/70 and 1970/71) – she also taught a seminar on literary theory in 1970/71 for doctoral researchers in English and Romance studies at UW. She was awarded a habilitation degree from UW in 1971 for her study Kniaźnin jako poeta liryczny (Kniaźnin as a lyrical poet). That year, she stopped teaching at UW and took up a post at the Department of the History of the Literature of the Polish Enlightenment at IBL. She was appointed senior lecturer in 1972. That year, she started collaborating with the Teacher Training Institute in Warsaw as an academic consultant for training programmes. She also joined the Central Committee of the Olympiad in Polish Literature in Language in 1976. From 1984 to 2010, she chaired the committee before being appointed its honorary chair. She was appointed director of the Department of the History of the Literature of the Polish Enlightenment at IBL in December 1973. That year, she was also appointed co-organizer of organizing the Doctoral Programme at IBL. Between 1975 and 1979, she gave lectures at the State Theatre School (PWST) in Warsaw. In 1978, she was appointed to the editorial committees of the journals "Wiek Oświecenia" and "Pamiętnik Literacki", serving as deputy editor-in-chief of the latter from 1982. She was also appointed to the Scientific Council of IBL in 1978. Between 1979 and 1981, and again in 1987/88, she worked as an associate professor at the Slavonic studies section at the university in Clermont-Ferrand. She joined the Committee on Polish Literary Studies (KNoLP) of the Polish Academy of Sciences in 1981, serving as its deputy chair for the 1987-89 term. She joined the Société Française d'Etude du XVIIIe siècle in 1983 and then the Société d'Histoire Moderne et Contemporaine in 1989. In 1983, she was appointed associate professor and then in 1991 full professor at IBL PAN. From 1 January 1984, she served as deputy academic director of IBL, before resigning from the post in June 1985. From 1986, she was a member of the Executive Board of the Adam Mickiewicz Literary Society (serving as its president from 1998 to 2006). From 1991, she was on the editorial committee of the Society's yearbook "Rocznik". She joined the Warsaw Learned Society in 1988. She served on the Central Commission for Academic Degrees and Titles in the terms 1991-93 and 1994-96. From 1992 to 1994, she was involved in the bilateral Polish-Lithuanian commission on teaching history. During this period, she was also a member of the Council of Research Institutes of the Polish Academy of Sciences. In 1993/94, she was involved in the work of a working group established by the Ministry of National Education to develop the framework for a new curriculum for teaching Polish literature and language. From 1997, she was involved in efforts to establish a Faculty of Humanities at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw, while from 1998 to 2010 she gave lectures there and held the Chair in Literary Theory. From 1998 to 2018 she was editor-in-chief of the Enlightenment studies yearbook "Wiek Oświecenia". She became a member of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). Between 1996 and 2012, she chaired the Polish Society for Eighteenth-Century Studies, before serving as its honorary president. While from 2003 to 2007, she was the first deputy president of the Société Internationale d'Etude du XVIIIe siécle. She served on the Presidium of the Board of the Warsaw Learned Society from 2001 to 2004. In 2004, she was awarded an honorary doctorate from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and then in 2011 from the John Paul II Catholic University of Lublin. In 2005, she received the F. Karpiński literary prize. She retired from IBL PAN in 2007 but remained active as a researcher. She received the Knight's Cross (2003) and the Officer's Cross (2012) of the Order of Polonia Restituta, the Medal of the Commission of National Education (1990), the A. Naruszewicz Medal (2007), and the Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis (2007). She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Ćwiczenia z poetyki opisowej. [Współautor:] J. Sławiński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1961, 215 s.

Zawartość

Zadania i metoda ćwiczeń z poetyki w Studiach Nauczycielskich. – Cz. 1. Proza epicka. – Cz. 2. Gatunki poetyckie. – Cz. 3. Dramat.

2. Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 134 s. Katedra Teorii Literatury UW. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 2.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

Wstęp. – Główne założenia poetyki polskiego Oświecenia a program „poety serca”; Sentymentalna korekta w dziedzinie poezji dydaktycznej; O nową normę intymności w sielance; Sentymentalny model liryki osobistej. – Zakończenie.

3. Czytamy utwory współczesne. Analizy. [Współautorzy:] A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1967, 271 s.

Tu autorstwa T. Kostkiewiczowej: Antoni Słonimski: Exegi monumentum, s. 19-28; Konstanty Ildefons Gałczyński: Ulica Sarg, s. 47-59; Mieczysław Jastrun: Idąc w słońcu, s. 73-81; Krzysztof Kamil Baczyński: Ciemna miłość, s. 82-93; Bruno Schulz: Sanatorium pod Klepsydrą, s. 192-204; Tadeusz Różewicz: Kartoteka, s. 228-249.

4. Kniaźnin jako poeta liryczny. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 199 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 25.

Nagrody

Nagroda Naukowa im. T. Mikulskiego za 1971 przyznana przez Radę Naukową IBL.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Koncepcje poezji w „Erotykach”; Znaczenie wariantów tekstowych wierszy Kniaźnina; Poematy „Balon” i „Rozmaryn” wobec tradycji gatunkowej; Poetyka wierszy okolicznościowych; W kręgu liryki osobistej; Kategoria autora w badaniach poetyki utworów lirycznych.

5. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, 479 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1976.

Zawartość

Wprowadzenie. – Klasycyzm: Z dziejów pojęcia i terminu; Sytuacja i literackie przejawy klasycyzmu w literaturze polskiego Oświecenia; Filozoficzno-ideowa problematyka prądu; Zagadnienia estetyki i poetyki klasycyzmu; Tematy i motywy literatury klasycystycznej; Formy artystyczne literatury klasycyzmu; Uwagi końcowe. – Sentymentalizm: Z dziejów pojęcia i terminu; Literackie przejawy sentymentalizmu polskiego; Filozoficzno-ideowe założenia prądu; Zagadnienia poetyki i estetyki prądu; Motywy i tematy literatury sentymentalizmu; Formy artystyczne literatury sentymentalizmu; Uwagi o dynamice rozwojowej i znaczeniu prądu. – Problemy rokoka: Założenia generalne; Poszukiwania Kniaźnina; Propozycje teoretyczne i poetyckie Szymanowskiego; Wojciech Mier – próba uzasadnień filozoficznych; Panegiryki, sielanki i bajki Gawdzickiego; Miejsce Węgierskiego; W kręgu pamfletu i obrazków obyczajowych: Jan Ancuta i Jan Czyż. Komedia obyczajowa warszawska; Wśród poetów zapomnianych: Stanisław Kubicki i Walenty Gurski; Proza Jana Potockiego; Wśród tendencji poetyckich początku XIX wieku: Wincenty Reklewski; Próba wniosków; Zbliżenia i kontakty; Problemy rokoka. – Uwagi o pojęciu „Oświecenie” i zasadach współistnienia prądów.

6. Słownik terminów literackich. [Autorzy:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński. Pod redakcją J. Sławińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 577 s. Oprac. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Vademecum Polonisty. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone i poprawione 1989, wyd. 3 poszerzone i poprawione 1998, dodruk 2000, wyd. 4 2002, dodruk: 2005, 2007, wyd. 5 2008, dodruk 2010.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1977.

7. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, 403 s.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1985.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Cztery pory roku; Człowiek i walka namiętności. (Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich; W kręgu serca i czucia; „Gdzie lud rzekł: chcę być wolnym”. (Główne motywy słowne poezji patriotycznej); O języku poetyckim Ignacego Krasickiego; Horyzonty wyobraźni.

8. Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia. [Autorki:] E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 352 s. Oprac. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Vademecum Polonisty.

Zawartość

Cz. I. E. Sarnowska-Temeriusz: Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku, s. 5-150; Cz. II. T. Kostkiewiczowa: Krytyka literacka w Polsce w epoce Oświecenia, s. 151-341.

9. Podręczny słownik terminów literackich. [Autorzy:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński. Pod red. J. Sławińskiego. Warszawa:Open 1993, 285 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2-9 1994-1996, wyd. 10 zmienione 1997, wyd. 11 zmienione 1998, wyd. 12 zmienione 1999, wyd. 13 2000, wyd. 14 poprawione 2001, dodruk 2005.

10. Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa: Semper 1994, 258 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Oświeceni polscy wobec Europy: Jedność i zróżnicowanie Europy w opiniach polskiego Oświecenia; Francja i Francuzi w oczach polskich Oświeconych; Charakter Włochów – Oświeceni o mieszkańcach Italii; Inspiracje i motywy szwajcarskie w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. – Przemiany kultury literackiej: O kulturze literackiej czasów stanisławowskich (Rekonesans); Literatura a instytucje w osiemnastowiecznej Polsce; Literatura a rozwój prasy w XVIII wieku; Wokół „Zdarzyńskiego”. Osiemnastowieczne świadectwa lektury powieści Dymitra Michała Krajewskiego; „Księgi, wiersze, dzienniki...”. O poglądach na książki i czytanie w epoce Oświecenia i w pismach Ignacego Krasickiego; Wizje miasta w literaturze wieku Oświecenia. – Problemy perswazji literackiej: O sposobach perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia (Konarski-Wybicki-Kołłątaj-Staszic); Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788-1791: Z zagadnień literackiej perswazji; „Przewodnik słów polskich do prawdy”. Ludzie Oświecenia o manipulacji językowej.

Przekłady

francuski

artykułu: Literatura a instytucje w osiemnastowiecznej Polsce: Remarques sur les rapports entre la littérature et les institutions dans la période des Lumières polonaises. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 s. 61-71.

11. Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Leopoldinum; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, 422 s. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagrody

Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcie naukowe w 1997.

12. Studia o Krasickim. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1997, 227 s.

Zawartość

Ignacego Krasickiego myśli o zadomowieniu i ruchliwości; „Księgi, wiersze, dzienniki...” O poglądach na książki i czytanie w epoce oświecenia i w pismach Ignacego Krasickiego [poz. 10]; O poetyce wierszy lirycznych Krasickiego; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – propozycja lektury; O ważnych motywach słownych w poezji Krasickiego; Krasicki a oświecenie; O języku poetyckim Ignacego Krasickiego [poz. 7].

13. Polski wiek świateł. Obszary swoistości. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, 449 s. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wyd. 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017, 475 s. Res Humanae.

Nagrody

Nagroda im. J. Długosza w 2003.

Zawartość

Wprowadzenie: „Wiek świateł” – nowe perspektywy badawcze; Problem komparatystyki: jak opisać cechy swoiste formacji kulturowej; Założenia badawcze. – Rozdział 1. Problemy uniwersalizmu i rodzimości: Perspektywa europejska; Tożsamość i różnica; Rodzimość i obcość w połowie wieku; Ubiory, fryzury, ozdoby twarzy; Fircyk, mędrek, dama modna i sarmaci; Metapoetyckie i poetyckie refleksje nad rodzimością; Rodzimość w piśmiennictwie końca wieku; Próba podsumowania. – Rozdział 2. Wobec dziedzictwa antyku: Generalia; Sprawa łaciny; Antyk i etyka społeczna; Myśl moralna Seneki; Horacy, Cyceron, Wergiliusz; W kręgu wzorów ustrojowych i osobowych. – Rozdział 3. W kręgu myśli utopijnej: utopie przyszłości – utopie przeszłości: Utopia w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim; Wyspa Nipu i Sielania; Między utopią a mitem historycznym; „Rzepicha” Jezierskiego w kręgu myśli utopijnej; Utopia a ideały rustykalne; Zarys wniosków. – Rozdział 4. Sytuacja twórczości poetyckiej: Wiersz w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim XVIII wieku; Poezja w Polsce XVIII wieku. Między wierszomanią a olimpem poetyckim; Miejsce dużych form poetyckich; Poezja okolicznościowo-polityczna: gatunki, style, funkcje; Poetycka moralistyka; Liryka: formy, tereny eksploatacji, sposoby przeżywania; Poezja a filozofia. – Rozdział 5. Literatura wobec wiary: Uwarunkowania ogólne; Odmiany poezji religijnej: wyraz wiary afirmatywnej i poetyckiej medytacji; Bóg w świetle rozumu; Poezja a indywidualne przeżycie wiary; Wymiar wspólnotowy i publiczny twórczości religijnej; Religijne inspiracje myśli społecznej. – Rozdział 6. Dylematy „wieku oświeconego”: Problem autodefinicji – od „oświecenia” do „wieku oświeconego”; „Wiek oświecony” – spojrzenie z dystansu; „Czcze światła, dymy znikłe...” problem „wieku oświeconego” w poezji i prozie literackiej. Polski wiek świateł.

14. Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydawnictwo Neriton 2010, 437 s.

Zawartość

Cz. I: Wiek osiemnasty znany i nieznany; Co to jest oświecenie – wprowadzenie do dyskusji; Sporne problemy w badaniach nad oświeceniem; Historia literatury polskiego oświecenia – rewizje i pytania; Notatki do syntezy historii literatury polskiej po rozbiorach. – Cz. II: Osiemnastowieczne drogi do szczęścia: perspektywa polska – perspektywa europejska; Refleksja o patriotyzmie w piśmiennictwie XVIII wieku; Pisarze polskiego oświecenia między Wschodem a Zachodem; Rola tradycji antycznej w tworzeniu duchowych podstaw Europy – perspektywa polskich oświeconych; Oświecenie a barok; Figura adresata w pierwszych rocznikach „Monitora”; O kategorii codzienności i o codzienności w literaturze na przykładzie poezji XVIII wieku. – Cz. III: Krasicki – perspektywy badań twórczości; Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”; Czytanie Naruszewicza; Paradoksy refleksji Naruszewicza o poezji; Odkrywanie Zabłockiego; „Fircyk w zalotach” – dramat o relacjach międzyludzkich; Król w kraju rozkoszy – rewelacyjna propozycja dramatu i teatru.

15. Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte. Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 2015, 174 s. Studia i Materiały – Zamek Królewski w Warszawie, 4.

16. Myśli różne. [Miscellanea]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016, 26 s.

17. Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN; Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017, 189 s.

Rozmowy dotyczące wspomnień osobistych i pracy naukowej.

18. Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019, 360 s.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Rozdział I. Doświadczenie – wspominanie – upamiętnianie. Reprezentacje pamięci indywidualnej w poezji polskiej drugiej połowy XVIII wieku: Wspominanie; Pamięć a poetycka autobiografia; Upamiętnianie; Pamięć w utworach metapoetyckich; Pamięć i czas. – Rozdział II. „Kościół nieprzerwanej pamięci”: reprezentacje zbiorowej pamięci o przeszłości w poezji drugiej połowy XVIII wieku: Uwagi wstępne; Pamięć o świecie antyku: reprezentacje „czasu” mitycznego; Pamięć o świecie antyku: reprezentacje pamięci o antycznej przeszłości historycznej; Reprezentacje zbiorowej pamięci o przeszłości krajowej: pamięć zbiorowa jako wyobrażenie przeszłości; Pamięć zbiorowa jako doświadczenie przeszłości; Upamiętnianie dla przyszłości. – Rozdział III. Reprezentacje przeszłości w utworach narracyjnych: Dawność w eposie bohaterskim: pamięć w „Wojnie chocimskiej” Krasickiego; Przeszłość w „Historii” Ignacego Krasickiego; Tytuł i instancje nadawcze; Bohater; Czas; Historia; Historia i pamięć w „Leszku Białym” Michała Dymitra Krajewskiego, Historia, fikcja, gatunek; Czas i pamięć w narracji; Obroty czasu i pamięci w utworach historycznych Franciszka Salezego Jezierskiego; Opowieść, czas, historia w „Gowórku herbu Rawicz”; Mit, pamięć, historia w „Rzepisze matce królów”: „konfiguracja w opowieści fikcyjnej”. – Rozdział IV. Twórczość dramaturgiczna drugiej połowy XVIII wieku jako medium pamięci: Uwagi wstępne; Przeszłość w tragedii historycznej; Historia w operze i dramie; Motywy średniowieczne w dramacie historycznym; Temat antyczny w dramacie; Próba podsumowania.

19. Pod znakiem Klio. Pamięć zbiorowa w polskiej poezji drugiej połowy XVIII wieku. Białystok: Prymat Mariusz Śliwowski; Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku 2019, 115 s. Prelekcje Mistrzów, 7.

Zawartość

Pamięć zbiorowa wobec mitów antycznych; Pamięć zbiorowa o starożytności historycznej; Poetycka pamięć zbiorowa o przeszłości krajowej. – J. Ławski: Prelekcja Profesor Teresy Kostkiewiczowej; Teresa Kostkiewiczowa – biogram.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Liryka i gatunki liryczne w poetykach polskiego oświecenia. W: Z teorii i historii literatury. Wrocław 1963 s. 9-24.
Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego „Sofiówka” [S. Trembeckiego] i „Ziemiaństwo polskie” [K. Koźmiana]. W: Styl i kompozycja. Wrocław 1965 s. 61-78.
Z dziejów polskiej ody klasycystycznej. W: Wiersz i poezja. Wrocław 1966 s. 9-20.
Kartoteka” Tadeusza Różewicza. (Analiza dramatu). W: Dramat i teatr. Wrocław 1967 s. 83-101.
Miejsce ody w poezji polskiego Oświecenia. W: Studia z teorii i historii poezji. Seria I. Wrocław 1967 s. 185-215.
Koncepcja poezji i poety we wczesnej twórczości Kniaźnina. W: Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Wrocław 1968 s. 196-219.
Poezja i czułe serce. Szkic o sensach „czucia” w świadomości poetyckiej Oświecenia i Mickiewicza. W: Studia romantyczne. Wrocław 1973 s. 77-108.
Sentymentalizm w literaturze polskiego Oświecenia. (Zarys problematyki). W: Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Wrocław 1973 s. 237-314.
Problemy całościowej charakterystyki stylu pisarza. W: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976 s. 274-294.
Rozważania o kulturze literackiej czasów stanisławowskich. W: Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Wrocław 1978 s. 9-32.
Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 1980 z. 4 s. 105-114.
Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej. (Zarys problemu). W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Wrocław 1981 s. 143-162.
Autour des „Confessions” en Pologne au XVIII siècle. (Un compte rendu des „Annonées et Avis Divers de Varsovie” de 1782). Le Cahiers de Varsovie 1982 s. 203-212.
Poezja religijna czasów Oświecenia w Polsce. W: Religijne tradycje literatury polskiej. 1. Polska liryka religijna. Lublin 1983 s. 111-139.
Les horizons de l'imagination sur la langue de la poésie du siècle des Lumières. [Przeł.] M. Kallaur. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 17: 1987 s. 140-146.
L'image du Français et de la France dans la littérature des Lumières polonaises. [Przeł.] M. Bogusławska. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 19: 1988 s. 79-100.
L'Italie rue par des Polonais éclairés. Relation des voyages de Stanisław Kostka Potocki et d'August Moszyński. W: Viaggiatori Polacchi in Italia. Slatkina, Genève 1988 s. 203-216.
Z zagadnień typologii ról społecznych pisarzy w epoce Oświecenia. Wiek Oświecenia 1988 t. 5 s. 31-54.
Poetyckie adresy do wrogów. Ethos 1989 nr 8 s. 158-171.
Ignacy Krasicki et son roman Aventures de Nicolas Doświadczyński. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 23: 1990 s. 93-115.
Ignacy Krasicki o książkach, ich pisaniu i czytaniu. W: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Roma 1990 s. 213-225.
Il carattere degli Italiani secondo il „Magazyn Warszawski” del 1785. W: Munera et Slavica. Udine 1990 s. 117-126.
Kilka uwag o „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1991/1992 s. 11-25.
Józef Szymanowski. W: Pisarze polskiego Oświecenia. T. 1. Warszawa 1992 s. 640-657.
La pensée polonaise de la deuxiéme moitié du XVIIIe siécle face à la tradition de l'antiquité. W: L'Eredita classica in Italia e Polonia. Wrocław 1992 s. 55-62.
Poezja polska XVIII wieku wobec Konstytucji 3 Maja. W: Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Rzeszów 1992 s. 35-45.
Sławni poeci polscy XVIII wieku wobec Konstytucji 3 Maja. W: Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1992 s. 29-51.
Poeci ze środowiska pijarskiego w wieku oświecenia. W: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XVIII wieku. Warszawa – Kraków 1993 s. 73-91.
Filip Neriusz Golański; Franciszek Ksawery Dmochowski; Walenty Gurski. W: Pisarze polskiego Oświecenia. T. 2. Warszawa 1994 s. 230-253; 254-282; 451-473.
La Lithuanie, l'Ordre des Chevaliers Teutonique et la Pologne dans l'oeuvre de Adam Mickiewicz. W: La vie dell' Ambra. Bologna 1994 s. 365-376.
Sanatorium pod Klepsydrą[B. Schulza];Śmierć w starych dekoracjach” Tadeusza Różewicza. W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów 1994 s. 291-302; 431-448.
Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740-1765. W: Studia zur polnischen Literatur-, Sprach-, und Kulturgeschichte im 18. Jahrhunderd. Köln, Weimer, Wien 1994 s. 171-185.
Jedność i zróżnicowanie Europy w opiniach pisarzy polskiego oświecenia. W: Oświecenie: Kultura i myśl. Gdańsk 1995 s. 47-65, wersja francuska: L'ideé de l'unité et de la diversité de l'Europe au temps de Lumières. W: La nascita dell Europa. Per una storia delle idee fra Italia e Polonia. Firenze 1995.
Transcendencja w liryce Kniaźnina. W: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia. Lublin 1995 s. 191-214.
Kwestie sporne w badaniach nad Oświeceniem. W: Wiedza o literaturze i edukacji. Warszawa 1996 s. 223-241.
Odległe źródła refleksji o wzniosłości: co się stało między Boileau a Burke'em. Teksty Drugie 1996 z. 2 s. 5-13.
Oświecenie w pracach Instytutu Badań Literackich. (Refleksje związane z czterdziestą piątą rocznicą powstania IBL). Wiek Oświecenia 1996 s. 135-145.
Czytanie Naruszewicza. W: Wśród pisarzy oświecenia. Bydgoszcz 1997 s. 25-37.
Miejsce wyobraźni w polskich poetykach 1800-1830. W: Między oświeceniem i romantyzmem. Warszawa 1997 s. 337-346.
Piśmiennictwo polskiego Oświecenia w pracach naukowych Sante Graciottiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1997 s. 175-185.
Orientacje badawcze i kondycja współczesnej komparatystyki. Wprowadzenie do dyskusji; Ocena dzieł literackich w „Paralelach” Charles'a Perrault; Historyczna perspektywa badań porównawczych; Ad vocem; Podsumowanie dyskusji dnia pierwszego; Konteksty kulturowe interpretacji dzieł artystycznych. Miejsca wspólne różnych dziedzin sztuk (motywy, tematy, mity, symbole, ikony, struktury wyobraźni, struktury morfologiczne); O konieczności komparatystyki literackiej, o ograniczeniu zakresu porównań literatury narodowej i obcych do literatur o wspólnym rodowodzie. W: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Radziejowice 6-8 lutego 1997 r. Izabelin 1998 s. 11-16; 18; 19-20; 28; 42; 49-50; 123-124.
Comme une truite parmi les carpes”: Jean Potocki dans le paysage intellectuel des Lumières européennes. „Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises1999 nr 51 s. 101-117.
Notatki do syntezy historii literatury polskiej po rozbiorach. W: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. Rzeszów 1999 s. 11-22.
Franciszek Zabłocki „Fircyk w zalotach. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1. Kraków 2001 s. 81-97.
Cierpienia oświeconych. W: Cierpienie w literaturze polskiej. Siedlce 2002 s. 23-44.
Le motif du déclin olas puissances dans la poésie polonaise á la charnière du XVIIIe et XIXe siècles. W: Polonia 1795/Venezia 1797. Mortie et eredità di due republique. Warszawa 2002.
Jak formować humanistów początku trzeciego tysiąclecia. Refleksja w związku z twórczością Zdzisława Libery. W: Etos inteligenta humanisty pokolenia 1910. Warszawa 2003 s. 159-175.
Czy literatura umie mówić o zdrowiu. W: Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. Warszawa 2004 s. 193-208.
Czy „Ody napoleońskie” Koźmiana są cyklem poetyckim? Uwagi na temat wyznaczników cykliczności. W: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Warszawa 2004 s. 144-160.
Echa „Triumfów” Petrarki w poezji staropolskiej i oświeceniowej. Pamiętnik Literacki 2004 z. 3 s. 139-144.
Historia literatury polskiego oświecenia – rewizje i pytania. W: Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej. Wrocław 2004 s. 23-36.
Wokół wiersza „Do malarza”. Walenty Gurski – Kniaźnin – Angelo Durini. W: Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wieku. Warszawa 2004 s. 379-387.
Historia literatury w przebudowie. Teksty Drugie 2005 nr 1/2 s. 22-43.
Północ i Południe – kategorie geograficzne, kulturowe, osobiste; Komparatystyka w świetle nowych tendencji w nauce o literaturze. W: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej. Olsztyn 2005 s. 19-25; 29-37.
Idea natury i idea „towarzystwa. Myśl, uczucie, wyobraźnia w pisarstwie Stanisława Staszica. Wiek Oświecenia 2006 s. 145-160.
Image de la noblesse polonaise dans la littérature du XVIIIe siècle. Entre le cosmopolitisme et la tradition nationale. W: Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture, XVIe-XXe siècles. Sous la dir. de Jarosław Dumanowski et Michel Figeac; [organisé par le] Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine [et l'Université Nicolas Copernic de Toruń]. Pessac 2006 s. 287-299.
Osiemnastowieczne drogi do szczęścia. Perspektywa europejska – perspektywa polska. Rozprawy z Dziejów Oświaty 2006 t. 45 s. 11-22.
Figura adresata w pierwszych rocznikach „Monitora. „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka2007 nr 1 s. 7-40.
Inspiracje psałterzowe wyobraźni poetyckiej epok dawnych (rekonesans). W: Księga Psalmów”. Modlitwa, przekład, inspiracja. Warszawa 2007 s. 85-103.
Problem granic w myśli estetyczno-literackiej XVIII wieku. W: Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi.Lublin2009 s. 471-479.
Czesława Zgorzelskiego sztuka interpretacji: w kontekście jego czasów i z perspektywy dzisiejszej. W: Czytanie liryki po Zgorzelskim. Warszawa 2010 s. 21-31.
Komparatystyka literacka dzisiaj – preliminaria: co, jak i po co porównujemy. W: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. T. 1. Bydgoszcz 2010 s. 153-169.
Uwagi o nauczaniu przedmiotu „język polski” w dzisiejszej szkole. „Wiek XIX2010 s. 177-185.
Wizja człowieka po przejściach. Wokół wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny „Job”. W: Hiob biblijny – Hiob w kulturze. Warszawa 2010 s. 169-176.
Ignacego Krasickiego sposoby refleksji o kulturze. W: Obszary kultury. Księga ofiarowana Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin. Rzeszów 2011 s. 26-36.
Jan Lechoń – Jan Potocki. W: Jak się z wami zrosło moje życie. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011 s. 181-191.
Wokół t. 45-47 „Polskiego Słownika Biograficznego. [Współautorzy:] T. Kizwalter, M. Nagielski. Kwartalnik Historyczny 2012 nr 4 s. 751-779.
Liryczność, liryzm, liryka – próba wstępnych rozróżnień pojęciowych i terminologicznych. W: Liryczność. W kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury… Warszawa2013 s. 247-265. Problemy Romantyzmu, 9.
Liryczność, liryzm, liryka – próba wstępnych wyróżnień pojęciowych i terminologicznych. W: Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury. Warszawa 2013 s. 247-265.
Między dramatami polityki a idyllą ogrodową. (Wakacyjne refleksje o zainteresowaniach badaczy piśmiennictwa polskiego Oświecenia w początku XXI wieku). Prace Polonistyczne Seria 68: 2013 s. 9-25.
Poetyka dawniej i dziś. Tematy i Konteksty 2013 nr 3 s. 35-44.
Jedność i różnorodność w dziele i procesie literackim. Propozycje i tezy dyskusyjne. W: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Warszawa2014 s. 9-20.
Z dziejów refleksji nad semantyką słów polskich: „Synonimy” Kazimierza Brodzińskiego. W: Znaczenie, tekst, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. Warszawa2014 s. 85-95.
Galeria portretów w „Pamiętnikach” Stanisława Augusta. W: Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie. Warszawa 2015 s. 25-51.
Polityka – poetyka – profecja: „Na powrót senatorów. W: Czytanie Naruszewicza. 1. Warszawa 2015 s. 123-135. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia; t. 3, 1.
Biografia pisarza jako przedmiot badań i twórczości naukowej Zbigniewa Golińskiego. W: Zbigniew Goliński. Portret badacza. Warszawa 2016 s. 95-109.
Kościuszkowska liryka wysoka. „Czasy Nowożytne2016 t. 29 s. 123-132.
Kwestia interpunkcji w utworach poetyckich Ignacego Krasickiego. Spostrzeżenia i uwagi w związku z edycją krytyczną wiersz. W: Na szlakach literatury... Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej. Łódź 2016 s. 267-279. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 1505-9057, 4 (34).
Kwestia interpunkcji w utworach poetyckich Ignacego Krasickiego. Spostrzeżenia i uwagi w związku z edycją krytyczną. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2016 nr 4 s. 267-279.
Lekkość w kulturze baroku i rokoka. Różne waloryzacje = Lightness in baroque and rococo culture. Different valorisation. W: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia. Warszawa2016 s. 293-311. Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów s. 293-311.
Mistrzostwo poetyckiej perswazji: Gość w Heilsbergu do J.O.X.B.W. W: Czytanie Trembeckiego. 2. Warszawa 2016 s. 137-151.
Piosenka pasterska. Dziedzictwo sielanki w poezji polskiej XX wieku. Prace Polonistyczne Seria 71: 2016 s. 19-30.
Jan Chrzciel nowoczesnej poezji polskiej. Wizerunek Franciszka Karpińskiego w „Nurcie” Wacława Berenta. W: (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu. Warszawa 2017 s. 193-202.
Spojrzenie i intymność. Wokół wiersza Elżbiety Drużbackiej „Opisanie oczu ciekawych Akteona. W: Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej. Olsztyn2017 s. 75-84.
Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie: o nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku. Rocznik Komparatystyczny 2018 nr 9 s. 205-220.
Centrum-prowincja? Notatki na temat oświecenia w regionie krakowskim. W: Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. [Cz. 1].Kraków 2019 s. 9-27 Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 16.
Nauka o literaturze wobec świata wartości. W: Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość. Lublin 2019 s. 21-28.
O niezbędności humanistyki. Kilka przypomnień spraw podstawowych. W: Genesis. Księga Rodzaju: literatura, kultura, trwanie. Warszawa 2019 s. 12-21.
O reprezentacji pamięci indywidualnej w poezji polskiej połowy XVIII wieku. W: Oświeceniowe zapisywanie pamięci. Lublin 2019 s. 11-49.
Uwagi o pisarstwie historycznoliterackim Wacława Borowego. Właściwości i funkcje języka krytycznego. W: Wacław Borowy – po latach. Warszawa2019 s. 11-22.
Poetics then and now. „Tematy i Konteksty2020 nr 1 s. 31-42.
Izabela Czartoryska jako adresatka wierszy Franciszka Dionizego Kniaźnina. W: Izabela Czartoryska dux femina facti. Lublin 2021 s. 11-22.
Tony prorockie w poezji polskiej przełomu XVIII i XII wieku. W: Prorocy... Kielce 2021 s. 11-23.
How to study the Enlightenment. A cultural and literary perspective. „Wiek Oświecenia2022 [t.] 38.

Prace redakcyjne

1. Słownik literatury polskiego Oświecenia. Pod red. [i ze wstępem] T. Kostkiewiczowej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 853 s. Oprac. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Vademecum Polonisty. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone i poprawione 1991, 724 s., dodruk 1996; wyd. 3 2002; wyd. 4 2006.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1978.
2. Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 184 s. IBL PAN.
3. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Założenia, oceny, postulaty. Praca zbiorowa pod. red. B. Chrząstowskiej, T. Kostkiewiczowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1980, 247 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione tamże 1988.
Tu m.in. T. Kostkiewiczowa: Miejsce olimpiady polonistycznej we współczesnej kulturze literackiej.
4. Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia. Oprac.: T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. [Wstęp:] T. Kostkiewiczowa: Poeci Oświecenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 591, XXIV s. Wyd. 2 przejrzane Kraków: Zielona Sowa 2004.
5. Pisarze polskiego Oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego. T. 1-3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1992, 1994, 1996, 834 + 791 + 947 s. IBL PAN.
6. „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Praca zbiorowa pod red. T. Kostkiewiczowej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN1992, 267 s. IBL PAN.
7. Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992, 233 s.
8. Świadomość literacka w Polsce. Antologia. [T. 1 cz. 1-2]. ]Oprac.: T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. IBL PAN. 1993-1995.

[T. 1]. Oświeceni o literaturze. [Cz. 1] Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. [Wstęp:] T. Kostkiewiczowa: Myśl literacka polskiego Oświecenia, 1993, 555 s.

[T. 1]. Oświeceni o literaturze. [Cz. 2]. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830, 1995, 477 s.

9. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. Historia literatury, nauka o języku, wiedza o teatrze. Wstęp i konsultacja merytoryczna: T. Kostkiewiczowa. Red.: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1994, 245 s. Wyd. nast.: tamże: 1999, 299 s., 2000 (pt. Historia literatury, nauka o języku, wiedza o teatrze. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach), 318 s.; Warszawa: KGOLiJP [Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego] 2003, 331 s.
10. Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1995, 278 s.
11. Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Komitet red.: S. Bylina, M. Hamanowa, T. Kostkiewiczowa, W. Kriegseisen, A. Mączak, H. Samsonowicz, J. Staszewski, L. Szczucki, A. Wyczański. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Semper 1997, 501 s.
12. Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810. Oprac.: T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa: Semper 1997, 671 s.
13. Dramaty Franciszka Zabłockiego. Interpretacje. Pod red. M. Cieńskiego i T. Kostkiewiczowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2000, 198 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2217.
14. Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia. Redakcja naukowa: Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz. Warszawa: DiG 2001, 372 s.
Materiały z konferencji 16-19 maja 2001, Olsztyn, Lidzbark Warmiński.
15. Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe. Pod red. T. Kostkiewiczowej i A. Roćko. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2005, 391 s.
16. Oświecenie. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria 2007, 246 s.Biblioteka Między Tekstami.
17. Oda w poezji polskiej. Antologia. Oprac.: T. Kostkiewiczowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009, 489 s. Biblioteka Narodowa I, 316.
18. Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia = Méditation. Attitude intellectuelle, moyen de connaissance, genre de discours. Pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Saganiak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, 299 s.
Materiały z konferencji, październik 2009, Warszawa.
19. Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2011, 332 s. Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym, 5.
20. Czytanie Krasickiego. Pod red. T. Kostkiewiczowej, R. Doktóra, B. Mazurkowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2014, 624 s. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, 2.
21. Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014, 288 s.
22. Czytanie Naruszewicza. 1-2. Pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2015, 468 + 398 s. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, 3, 1-2.
23. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. Indeksy. Red. naukowa: J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN; Toruń: Instytut Literatury Polskiej UMK: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016, 232 s. Vademecum Humanisty.
24. I. Krasicki: Zbiory wierszy. Oprac.: T. Kostkiewiczowa. Red. naukowa: A.P. Lesiakowski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2019, 1001 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1983, 2006, 2023.

Wywiady

Zob. też Twórczość poz. .

Jestem dzieckiem przyrody. Rozm. T. Kaczorowska. „Gazeta Wyborcza1998 nr 229 dod. „Gazeta na Mazowszu”.
Z oddali i z bliska. Rozm. M. Abramczyk. Załącznik Kulturoznawczy 2017 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).
M. Górska: Bibliografia prac Teresy Kostkiewiczowej. W: Literatura, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej. Warszawa 2006.
Bibliografia prac prof. Teresy Kostkiewiczowej za lata 2006-2015. Oprac.: M. Abramczyk. W: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Warszawa2015.

Ogólne

Książki

Profesor Teresa Kostkiewiczowa. Historyk literatury. Doktor honoris causa. Lublin, 14 kwietnia 2011 r. [Zebranie materiałów, red. i projekt graficzny: Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu. Tłum. dyplomu na język łaciński: M. Babiński]. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2011, 41 s.

Zawartość

T. Chachulski: Recenzja; J.T. Pokrzywniak: Recenzja; R. Doktór: Laudacja; T. Kostkiewiczowa: Wystąpienie.

Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego

M. Szpakowska. „Przegląd Humanistyczny1964 nr 1.

Czytamy utwory współczesne

J. Baluch. „Życie Literackie1968 nr 8.

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko

Z. Libera: Nowa synteza Oświecenia. Nowe Książki 1976 nr 12.
I. Łossowska: O prądach literackich Oświecenia. Przegląd Humanistyczny 1976 nr 6.
Cz. Zgorzelski: Wśród kierunków literackich polskiego Oświecenia. Tygodnik Powszechny 1976 nr 25.
J. Abramowska: Oświecenie jako całość znacząca. Teksty 1977 nr 1.

Horyzonty wyobraźni

M. Cieński. „Pamiętnik Literacki1986 z. 4.

Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia

J. Abramowska, B. Mazurkowa. „Pamiętnik Literacki1992 z. 2.
A.K. Guzek. „Wiek Oświecenia1995.

Oświecenie

A. Norkowska. „Pamiętnik Literacki1996 z. 4.

Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku

Z. Chojnowski: Oda – probierz wspólnoty. Twórczość 1997 nr 8.
K. Koehler. „Arcana1997 nr 1.
Z. Libera: Oda przez wieki. Teksty Drugie 1997 nr 2.
E.Z. Wichrowska: Dlaczego oda?Nowe Książki1997 nr 4.
W. Woźnowski. „Ruch Literacki1997 nr 2.

Studia o Krasickim

Z. Rejman: Jeszcze jedna książka o Krasickim?Nowe Książki1998 nr 7.
Z. Goliński. „Wiek Oświecenia1999.
S. Obirek: Oświecony biskup. Przegląd Powszechny 2000 nr 6.

Polski wiek świateł

M. Klimowicz. „Wiek Oświecenia2003.

Mnemozyne i córki

P. Pluta: Horyzonty pamięci. Wiek Oświecenia 2020 [t.] 36.

Słownik literatury polskiego Oświecenia

J. Rudnicka: Słownik dla polonisty. Twórczość 1978 nr 9.
J. Ślaski. „Nowe Książki1978 nr 1.

Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia

Z. Rejman: Życie literackie w XVlII-wiecznej Polsce. Nowe Książki 1979 nr 1.
W. Adamiec: Z badań nad Oświeceniem. Przegląd Humanistyczny 1980 nr 7/8.
J. Snopek. „Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza1984 t. 19.
Z. Libera. „Rocznik Literacki 1981wyd. 1986.

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło

M. Klimowicz: Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło” nowa antologia polskiego Oświecenia. „Nowe Książki1981 nr 19.

Pisarze polskiego Oświecenia

B. Wolska. „Pamiętnik Literacki1994 z. 3.
Z. Libera. „Wiek Oświecenia1996.

Świadomość literacka w Polsce

P. Matuszewska. „Pamiętnik Literacki1996 z. 4.
T. Chachulski. „Wiek Oświecenia1998.

Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia

T. Namowicz. „Wiek Oświecenia1998.

I. Krasicki: Zbiory wierszy

J. Paszek: Krasicki pod lupą filologa. Śląsk 2020 nr 8.