BIO

Urodzony 26 maja 1905 w Białej Podlaskiej; syn Jerzego Kosteckiego, adwokata, i Heleny Kowalik. Uczęszczał do prywatnego gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. W tym czasie był redaktorem i wydawcą pisma szkolnego „Sztubak”. Po zdaniu matury w 1925 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim (1925-26) i na Uniwersytecie Warszawskim. W 1929 uzyskał magisterium. W 1931 ożenił się z Wandą Czaplicką. Był kolejno aplikantem sądowym w Warszawie, asesorem sądowym i sędzią grodzkim w Skierniewicach (1933-35) i w Warszawie (od 1935). W 1934-39 ogłaszał artykuły prawnicze w miesięczniku „Głos Sądownictwa”. Jako pisarz debiutował w 1938 powieściami Krwawy szlak pogranicza oraz Żółtodziób. Po wybuchu II wojny światowej, podczas oblężenia Warszawy, został 16 września 1939 zabrany przez Niemców z Anina pod Warszawą i przez dwa miesiące był więziony w obozach: Ostrów Komorowo, Goerchen, Stallach i Działdowo. Po zwolnieniu i powrocie do Warszawy pracował w czasie okupacji niemieckiej nadal w sądzie grodzkim. Zajmował się też twórczością literacką, pisząc powieści: Droga mężczyzny, Plamy na słońcu, Sługa Boży (maszynopisy uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych). Po powstaniu warszawskim przebywał na wsi pod Jaktorowem, skąd po wyzwoleniu przeniósł się do Katowic, gdzie po półrocznej pracy w sądzie, przeszedł w styczniu 1946 do adwokatury. Był około trzech lat syndykiem Związku Literatów Polskich (ZLP) w Katowicach i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Kontynuował twórczość literacką. Poza powieściami przygodowymi i sensacyjno-kryminalnymi, które ogłaszał m.in. w „Co tydzień powieść” (1947-48; podpisanymi: Krystyn T. Wand, W.T. Christine), publikował codzienne felietony w „Gazecie Robotniczej” (1945-48; cykle: Zezem, Plewy przez sito; podpisane: K.T.W.), wiersze, humoreski i artykuły w tygodniku „Jutro” (1945-46; podpisane: Krystyn T. Wand, K.T.W.), „Dzienniku Zachodnim” (1948-50) i „Odrze” (1948-50). Od 1949 należał do ZLP. W 1950 zamieszkał w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Pracował w Ministerstwie Zdrowia, w Przedsiębiorstwie Deratyzacji, później kierował referatem informacji i wystaw w Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej (1950). Przez pół roku zabiegał o wpisanie na listę adwokatów w Warszawie (1950), a następnie przez kilka lat o przyjęcie do zespołu adwokackiego. W 1950-52 pisywał słuchowiska radiowe, scenariusze do filmów rysunkowych oraz recenzje dla Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia”. W 1960 został przyjęty do zespołu adwokackiego, wkrótce jednak zarzucił praktykę adwokacką, żeby zająć się wyłącznie pracą pisarską. Zmarł 30 maja 1966 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Krwawy szlak pogranicza. Powieść. Warszawa: J. Przeworski 1938, 385 s. Wyd. 2 Katowice: Uniwersum 1947.

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand.

2. Żółtodziób. [Powieść]. Warszawa: Rój 1938, 298 s. Wyd. 2 Katowice: Oficyna Wydawnicza [ok. 1946].

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand (Tadeusz Kostecki).

3. Czerwony diabeł. [Powieść]. Warszawa: J. Przeworski 1939, 374 s.

4. Kanion Słonej Rzeki. Powieść. Warszawa: J. Przeworski 1939, 279 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Katowice: Uniwersum 1946; wyd. 3 Warszawa: Iskry 1957; [wyd. 4] Łomianki: LTW 2006.

Wyd. 1 i 2 podpisane: Krystyn T. Wand.

5. Cena wolności. Powieść. Jutro 1946 nr 7-27 [niedokończona].

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand.

6. Niesamowita farma. (Powieść z Dzikiego Zachodu). Nowy Świat Przygód 1946 nr 1-20. Wyd. osobne Katowice: Oficyna Wydawnicza 1946, 93 s.

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand.
Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

7. Waza z epoki Ming. Powieść sensacyjna. Katowice: AWiR 1946, 226 s. Wyd. nast.: pt. Krwawe ślady. (Waza z epoki Ming). Katowice: M. Kowalski 1946; pt. Waza z epoki Ming: wyd. 2 Katowice: Przyszłość 1948; [wyd. 3] Warszawa: Iskry 1959; wyd. 2 [właśc. 4] Warszawa: Orbita 1990.

Wyd. pt. Waza z epoki Ming z 1946 i 1948 podpisane: W.T. Christine; wyd. pt. Krwawe ślady oraz pt. Waza z epoki Ming z 1959 podpisane: Krystyn T. Wand.

8. Wilk. Cykl powieściowy. Katowice: AWiR 1946.

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand.

[T. 1]. Wilk. Powieść z życia współczesnej Alaski, 200 s.

[T. 2]. Białe piekło. Powieść z życia współczesnej Alaski, 195 s. Por. opowiadanie „Przez śnieżną pustynię” poz. .

[T. 3]. Cień wilka, 176 s.

Wyd. łączne pt. Wilk. (Trylogia): Lublin: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, 375 s.; pt. Wilk. Warszawa: Epoka 1988.

Adaptacje

w formie komiksu

K. Babecki [pseudonim], A. Nowakowski: Wilcze imperium. Na motywach powieści „Wilk”. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 24 s.

9. Dom cichej śmierci. [Powieść]. Katowice: Przyszłość 1947, 250 s. Wyd. nast.: wyd 2. Katowice: Śląsk 1958; wyd. 3 Warszawa: GiG 1990.

Wyd. 1 i 2 podpisane: W.T. Christine.

Przekłady

rosyjski

Dom tichoj smerti. [Przeł.] V. Selivanova. [Współwyd. z przekł.:] J. Roj: Černyj kon' ubivaet po nocam; R. Brutter: Nasledstvo po zakazu. Krasnojarsk 1994.

10. Droga powrotna Płowego Jima. [Powieść]. Katowice: Przyszłość 1947, 254 s.

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand.

11. Dwie miłości. [Powieść]. Katowice: AWiR 1947, 189 s.

Autor podpisany pseudonimem: Tadeusz Kryswan.

12. Kaliber 6'35. [Powieść]. Katowice: AWiR 1947, 329 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Katowice: Śląsk 1959; [wyd. 3] Łomianki: LTW 2006.

Wyd. 1 podpisane: W.T. Christine, wyd. 2 i 3 podpisane: T. Kostecki (W.T. Christine).

13. Śmiertelna walka. [Fragment powieści]. Nowy Świat Przygód 1947 nr 8-12.

Autor podpisany pseudonimem: Krystyn T. Wand. Powieść niedokończona.
Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

14. Powódź. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 30 s.

15. W ostatniej chwili. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 88 s.

16. Cień na pokładzie. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1955, 442 s.

17. Nocny desant. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 194 s.

18. Kilka nocnych godzin. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1956, 204 s.

Zawartość

Kilka nocnych godzin; Trzecie wyjście; Starcze dni Caligoroo; Bracia krwi; Ochotnik Joe Black; Przez śnieżną pustynię [nowela oparta na fragmentach powieści „Białe piekło” por. poz. (t. 2)].

19. Zaułek mroków. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1956, 443 s. Wyd. nast. tamże: [wyd. 2] 1958, wyd. 3 1989.

Na karcie tytułowej wyd. 1 i 2 także pseudonim Krystyn T. Wand.

20. Przez morza nieznane. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 270 s.

21. Trująca mgła. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1957, 305 s.

Na karcie tytułowej także pseudonim Krystyn T. Wand.

22. Zagadka jednej nocy. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1958, 381 s.

Na karcie tytułowej także pseudonim Krystyn T. Wand.

23. Dziwna sprawa. [Powieść]. Pierwodruk. pt. Dziwna historia. Gazeta Białostocka 1959 nr 3-140; „Kurier Lubelski” 1959 nr 87-184. Wyd. osobne Katowice: Śląsk 1959, 361 s.

Druk w czasopiśmie podpisany: Krystyn T. Wand; w wyd. osobnym ten pseudonim obok nazwiska.

24. Maska śmierci. [Powieść]. Dziennik Łódzki 1959 nr 81-174; „Trybuna Mazowiecka” 1959 nr 118-242. Wyd. osobne Katowice: Śląsk 1960, 256 s.

Druk w czasopiśmie podpisany: Krystyn T. Wand; w wyd. osobnym ten pseudonim obok nazwiska.

25. Smuga grozy. [Powieść]. Gazeta Białostocka 1959 nr 280-310, 1960 nr 2-160.

26. Veragua. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1962, 199 s. Wyd. 2 tamże 1982.

Przekłady

niemiecki

Veragua. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1990.

27. Śmierć przyszła w południe. [Powieść]. Trybuna Robotnicza 1964 nr 199-251; pt. To przyszło w południe. „Głos Robotnika” 1964 nr 260-309, 1965 nr 1-20.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 14 cz. 3. Wrocław 1969 (E. Muszalski).

Krwawy szlak pogranicza

[A. Grot-Bęczkowski] T. K-c: Nowy talent pisarski: Krystyn Wand. Cała Polska 1938 nr 7/8.
A. Jesionowski: Lektura na zielonej trawce. Kultura 1938 nr 34.

Żółtodziób

W. Pietrzak. „Prosto z Mostu1938 nr 38.
A. Jesionowski: Powieść z Dzikiego Zachodu. Prosto z Mostu 1939 nr 18.

Czerwony diabeł

H. Galle: Literatura piękna. Nowa Książka 1939 z. 6.
W. Pietrzak. „Prosto z Mostu1939 nr 26.

Kanion Słonej Rzeki

A. Jesionowski: Lektura w pociągu. Kultura 1939 nr 31.

Waza z epoki Ming

[Z. Kubikowski] zk. Odra 1959 nr 21.

Dom cichej śmierci

[Z. Kubikowski] zk. Odra 1958 nr 21.

Kaliber 6'35

[Z. Kubikowski] zk. Odra 1959 nr 14.

Cień na pokładzie

Z. Safjan. „Książka dla Ciebie1956 nr 1.

Zaułek mroków

B. Biernacka: Niebezpieczne „łowy. Nowe Książki 1957 nr 5.

Przez morza nieznane

K. Kuliczkowska: Kolumb-wielki czy mały?Nowe Książki1957 nr 15.

Trująca mgła

[Z. Kubikowski] zk. Odra 1958 nr 9.

Zagadka jednej nocy

[Z. Kubikowski] (zk). Odra 1958 nr 40.

Dziwna sprawa

[Z. Kubikowski] (zk). Odra 1960 nr 7.