BIO

Urodzony 13 kwietnia 1926 w Umieniu pod Kołem; syn Zygmunta Kosińskiego i Marii z Rogowskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i uczestniczył w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu „Kampinos”. Ukończył Miejskie Gimnazjum i Liceum w Łodzi. Studiował architekturę w Krakowie i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Następnie powrócił do Łodzi i podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1950 został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na siedem lat więzienia. W czasie odbywania kary, w 1953 zdobył I nagrodę w konkursie literackim. W wyniku starań Związku Literatów Polskich (ZLP) został w 1954 warunkowo zwolniony. W tymże roku debiutował wierszem pt. Moja dziewczyna opublikowanym w tygodniku „Po prostu” (nr 23). W 1955 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, które ukończył w 1962. W czasie studiów prowadził w Łodzi eksperymentalny teatrzyk poetycki Jaskinia, był także założycielem teatru przy Szkole. Wiersze publikował m.in. w czasopiśmie „Odgłosy” (1958-67). W 1959 został członkiem ZLP. Był współorganizatorem grupy plastyczno-literackiej Piąte Koło, a także członkiem grup literackich Nowa Linia (1960-61) i Krąg (1961). Po ukończeniu studiów pozostał na uczelni jako asystent pracowni malarstwa, rysunku i kompozycji. W 1969 założył grupę artystyczną Konkret, która aktywnie działała do 1973. W 1977 przeszedł na rentę. Kontynuował twórczość literacką oraz plastyczną w dziedzinie malarstwa i rzeźby; wystawiał swoje prace, był laureatem konkursów malarskich. Odznaczony Odznaką Honorową m. Łodzi (1974). Zmarł 23 listopada 1991 w Łodzi.

Twórczość

1. Port egzotyczny. [Wiersze]. [Łódź]: Wydawnictwo Łódzkie 1957, 30 s.

2. Mój anioł lewy. [Wiersze]. [Łódź]: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 45 s.

Wraz z innymi tomikami serii objęte wspólną teką z nadrukiem: „Biblioteka Poetów 1961”.

3. Starszy o głowę. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 47 s.

4. Wzroki. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 129 s.

5. Czytanie o miłości. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Łódź, Teatr Pstrąg 1980.

6. Pleonazm. [Wiersze i proza poetycka]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 80 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Niby wywiad. Rozm. H. Pustkowski. Poezja 1989 nr 10/12 [ w charakterze odpowiedzi -montaż fragmentów utworów poetyckich Z. Kosińskiego].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

W. Pusz: Zbigniew Kosiński. Słownik pisarzy łódzkich. Odgłosy 1975 nr 14.
H. Pustkowski: Od prostych stwierdzeń do traktatu (Zbigniew Kosiński). W tegoż: Przestrzenie poezji. Łódź 1986.
M. Świerkocki: Być przeciw. (O twórczości Zbigniewa Kosińskiego). Poezja 1989 nr 10/12.

Port egzotyczny

Z. Dolecki: Kalejdoskop łódzkich poetów. Kierunki 1958 nr 8.
A. Kamieńska: Łódzka teka poetycka. Twórczość 1958 nr 5.
B. Ostromęcki: Łódzka biblioteka poetycka. Nowe Książki 1958 nr 7.

Mój anioł lewy

M. Głowiński: Poeta oszczędny. Twórczość 1962 nr 3.
E. Wróblewska: O poezji, katzu i różnych manierach. Odgłosy 1962 nr 8.

Starszy o głowę

Z. Skibiński: Jestem sobą sobie. Odgłosy 1968 nr 23.
M. Wyka: Wśród liryków. Introspekcja i eksperyment. Życie Literackie 1968 nr 33.

Wzroki

Z. Dominiak: Krzykliwa ryba. Poezja 1976 nr 5, przedruk pt. Krzykliwa ryba – albo pułapki „Dzieła otwartego” w tegoż: W poza siebie. Dziennik paru lektur. Łódź 1992.
J. Poradecki: Śliczne zjawisko zwane tajemnicą. Odgłosy 1976 nr 19.

Pleonazm

H. Pustkowski: W kręgu outsiderów. Tu i Teraz 1982 nr 17.