BIO

Born on 1 December 1954 in Tarnów; son of the craftsman Stanisław Mazurkiewicz and Józefa, née Wrońska. In 1969, he started attending the Economics Grammar School in Tarnów, completing his advanced secondary education in 1973. He then studied Polish philology at the Higher School of Education (WSP) in Krakow. In 1977, he made his debut with an interview with the head of the Study of Word (Studium Słowa) at WSP, which was published in the Krakow-based "Magazyn Studencki" (vol. 10). He was awarded a master's degree in 1979 for his thesis Semiotyka kultury Jurija M. Łotmana (Yuri M. Lotman's cultural semiotics) and then took up a post as a research assistant at the Institute of Polish Philology (IFP) at WSP (which in 1999 became the Pedagogical Academy before becoming the Pedagogical University of Krakow, named after the Commission of National Education, [UP] in 2008). From 1977 to 1979, he also took a two-year postgraduate programme in religious studies with a major in the philosophy of religion at the Institute of Religious Studies at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. He made his debut as a literary scholar in 1980 in "Ruch Literacki" (no. 4) with a discussion of the contents of ten volumes of the Tartu-based journal, Trudy po Znakovym Sistemam (1964-1978) (Sign Systems Studies), which was founded by Yuri Lotman. He published articles, reviews and translations from Russian in journals including "Teksty" (1981) and "Znak" (1982-86). In 1980, he founded the student Radio Theatre Strzykawka at the student radio station Centrum (Radio Akademickie Centrum), which he led until 1981. In 1981-82, he was a researcher at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). In 1986, he graduated with a postgraduate degree in teaching Polish as a foreign language from the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw (UW). His research largely focused on religious themes in Old Polish literature, in particular hymns to Mary. His articles, reviews and translations appeared in publications including "Pamiętnik Literacki" (1987, 1989, and 1990), as well as in periodicals published outside the reach of state censorship, "Arka" (1987; using the name erem) and "Aletheia" (1988). In 1987, he received a grant in recognition of his independent publishing activities from the editorial board of the Paris-based journal "Kultura". enabling him to visit Maisons-Laffitte near the French capital. Using the pseudonym Marek Burski he translated three studies from Russian that were then published in an edited volume that appeared outside the reach of state censorship, De profundis. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji (De profundis. A collection of essays on the Russian Revolution; Warsaw 1988). He was awarded a doctoral degree from WSP in 1989 for his dissertation Paradygmat Deesis a tradycja świętojańska w kulturze staropolskiej (The Deesis Paradigm and the tradition of St John in Old Polish culture), which was supervised by Prof. Jan Okoń. In 1990, he received second prize in the K. and M. Górski Foundation Award for the best doctoral degree in the humanities awarded in 1989 and the prize of the Minister of National Education (third class). He was appointed lecturer in 1989 at the Department of Old Polish Culture and Literature at the Institute of Polish Philology at WSP. In 1994, he was made head of department (in 2003 it became the Chair of Old Polish and Enlightenment Literature). He remained active as a literary historian and translator, again publishing in "Znak" (1990-97), as well as in the journals "Ruch Literacki" (1990 and 1994), "Dekada Literacka" (1991), "Teksty Drugie" (1992 and 1995), and "Przegląd Humanistyczny" (1993). During this period he was also involved in editing key Old Polish texts. Between 1995 and 1997, he was editor of the publication series Dziedzictwo Średniowiecza (Heritage of the Middle Ages), which appeared with the Znak publishing house. In 2000, he became a regular contributor to the quarterly "Salvatoris Mater". He presented a paper at the Mariological Marian International Congress in 2000 in Rome and also held a fellowship from the John Paul II Foundation to research at the Vatican Library. He was awarded a habilitation degree from the Pedagogical Academy (formerly WSP) in 2002 for his study Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne (Medieval Polish Marian hymns: Philological studies). He was appointed professor at the Pedagogical Academy in 2003. He has been a member of various organizations, including, the East European Commission of the Polish Academy of Learning (PAU), the Polish Mariological Society (Polskie Towarzystwo Mariologiczne), the Pontifical Academy of Mary (Pontificia Academia Mariana Internationalis) as a corresponding member, and the Literary History Commission of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences (PAN). He also became involved in the popularization of older literature as founder and editor of the online scholarly and educational services Staropolska. Tradycja – Kultura – Literatura (Old Polish: Tradition, Culture, Literature; www.staropolska.pl; since 2000), Meliton. Mediewistyka Literacka Online (Meliton: Literary Medieval Studies Online; www.meliton.gimnazjum.com.pl; since 2001), Mikołaj Rej 2005 (www.mikolajrej.pl). He received the rector's prize of the Pedagogical Academy in 2003, 2005, and 2007. He collaborated with the Old Polish Language Unit at the Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences in Krakow, working on the project Biblioteka Zabytków Polskiego Piśmiennictwa Średniowiecznego (Library of the Heritage of Polish Medieval Writing). In 2007, he was appointed to the editorial committee of the bimonthly "Ruch Literacki" where he published articles and reviews (2008-09 and 2013). He also published studies in "Pamiętnik Literacki" (2010), "Pastores" (2011) and "Konspekt" (2016). In 2009, he became editor of the Inedita series published as part of the research project Humanizm polski. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (Polish Humanism: Humanist ideas, trends and paradigms in Polish culture). In 2012, he was made state appointed professor and received post of full professor at the Pedagogical University of Krakow (UP). In 2013, he became a corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU), serving as secretary of Section I – Philology. He was awarded the Medal of the Commission of National in 2006 and the Cross of Freedom and Solidarity in 2012. He lives in Krakow.

Twórczość

1. Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, 232 s. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 161.

Część rozprawy doktorskiej.

Zawartość

Zawiera: I. Rzut oka na tradycję świętojańską wieków średnich. – II. Zarys kultu świętojańskiego w dobie staropolskiej. – III. Święty Jan Chrzciciel w literaturze staropolskiej.

2. Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1994, 248 s., [18] tablic. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 [zmienione] i poprawione 2002, 346 s., [40] tablic, wyd. 3 2012.

Nagrody

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej w 1995.

Zawartość

Zawiera części: I. Tradycja antyku chrześcijańskiego i średniowiecza. – II. Kultura staropolska.

3. Szkolny słownik literatury staropolskiej. [Autorzy:] J. Goliński, R. Mazurkiewicz, P. Wilczek. Red.: M. Pytasz. Katowice: Videograf II 1999, 352 s.

4. Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP [Akademii Pedagogicznej] 2002, 412 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Nominacja do nagrody głównej w konkursie im. J. Długosza w 2003.

Zawartość

I. Polska pieśń maryjna w średniowieczu: Rzut oka na dzieje badań: odkrycia – edycje – studia; Ogólna charakterystyka zasobu; Inwentarz polskich pieśni maryjnych do połowy szesnastego wieku. – II. Studia i analizy: Anna święta i nabożna...; Mocne boskie tajemności...; Świebodność Boga żywego...; Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie... – O staroczeskich wzorcach i analogiach polskich średniowiecznych pieśni maryjnych. – Zamiast konkluzji.

5. Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2011, 223 s. Prace Monograficzne, 582.

Zawartość

Cz. I: Motywy maryjne w dawnej poezji polskiej; Niepokalane Poczęcie; Zwiastowanie; Święta Rodzina; Stabat mater dolorosa; Aneks I. Staropolskie przekłady Stabat mater dolorosa; Aneks II. Przekłady Stabat mater dolorosa z XIX-XX w. – Cz. II. Zbliżenia. Tropy i lektury; Bogurodzica, Betlejem i Jordan; Przyczynek do staropolskiej recepcji „mariologii” Erazma z Rotterdamu; O staropolskich przekładach De partu Virginis Sannazara; Zapomniany poeta maryjny późnego baroku [dot. S. Dobińskiego].

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O strukturalnej organizacji „ram” w tekstach recenzji krytycznych. „Teksty1981 nr 6 s. 147-151.
Semiotyka wieży Babel. „Znak1982 nr 4 s. 277-283.
Bogurodzica – między pieśnią a ikoną. „Znak1983 nr 5/6 s. 762-785.
Spór o znakowość sztuki. (Na marginesie dyskusji we współczesnej estetyce radzieckiej). „Ruch Literacki1984 nr 1/2 s. 59-65.
Muzyka niebiańska – muzyka ziemska. W: Musica Antiqua Europae Orientalis VII. Bydgoszcz 1985 s. 9-19.
Semiotyka Petersburga. „Znak1986 nr 11/12 s. 185-194.
Eschatologia Rusi Kijowskiej. W: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy. Lublin 1988 s. 51-93.
Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…. „Ruch Literacki1990 nr 4/5 s. 293-308.
Bogurodzica” w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego. „Znak1994 nr 3 s. 30-41.
Uwstecznione średniowiecze. Obraz epoki w programach i podręcznikach literackich z lat 1949-1955. W: Wartości i manipulacje w podręcznikach szkolnych. Kraków 1995 s. 25-39.
Teologia apofatyczna w ujęciu ojca Sergiusza Bułgakowa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica1996 z. 29 s. 117-126.
Literatur des Mittelalters. [Przeł.] M. Lami. W: Polnische Literatur. Kraków-Oldenburg 1999 s. 9-32.
Matka Boga i człowieka. Macierzyństwo Maryi w polskim piśmiennictwie średniowiecznym. (Przegląd ważniejszych motywów). „Salvatoris Mater2000 nr 2 s. 157-179.
Staropolskie officium defunctorum. („Wigilie za umarłe ludzie duszam w czyścu barzo pomocne”). „Slavia Occidentalis2000 t. 57 s. 79-106.
Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. „Terminus2001 z. 1/2 s. 169-176 [dot. XVI-wiecznego rękopisu Macieja z Jawornik].
Aniołowie w piśmiennictwie staropolskim. (Rekonesans bibliograficzny). W: Księga o aniołach. Kraków 2002 s. 563-587.
Mediewistyka literacka w Internecie. W: Mediewistyka literacka w Polsce. Warszawa 2003 s. 39-52.
O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. „Teksty Drugie2003 nr 1 s. 157-172.
Modlitewnik dla kobiet z XVI wieku. („Modlitewnik Ptaszyckiego I”). „Salvatoris Mater2004 nr 2 s. 293-329.
Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? [Współautorka:] Z. Wanicowa. „Pamiętnik Literacki2005 z. 2 s. 25-41.
Mediewistyka polonistyczna – stan aktualny i perspektywy rozwoju. W: Polonistyka w przebudowie. T. 2. Kraków 2005 s. 481-495.
Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII w.). W: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Niepokalanów 2005 s. 159-180.
O skarbie Piotra Wydżgi ukrytym w staropolskiej legendzie. W: Paradygmat pamięci w kulturze. Siedlce 2005 s. 427-449.
Ikona orędownictwa. „Pastores2006 nr 4 s. 115-121 [dot. ikony Deesis].
Kokosz naukami zbawiennymi utuczona. O. Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa. W: Wielcy kaznodzieje. Kraków 2006 s. 96-118.
Kilkanaście dalszych uzupełnień do źródeł „Rozmyślania przemyskiego”; Źródła i konteksty „Kazania praskiego. (Rekonesans). [Współautor:] P. Stępień. W: Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków 2007 s. 198-201; 202-221.
Jeszcze jeden przyczynek do dziejów plagiatu w literaturze polskiej XVII wieku. „Ruch Literacki2008 nr 6 s. 591-600.
Inedita: Editions of Primary Sources. [Przeł.] U. Phillips. W: Humanism in Polish culture. Frankfurt am Main 2011 s. 219-231.
Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka). „Ruch Literacki2013 z. 1 s. 15-34.
Andrzeja Olszamowskiego „Kolęda” na Rok Pański 1616. „Rocznik Przemyski2015 z. 2.
Apostoł dwunastej godziny. Święty Maciej versus Judasz w kaznodziejstwie staropolskim (rekonesans). W: Ars bene vivendi. Kraków 2017 s. 197-216.
Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary.... Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie (rekonesans). W: Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... . Lublin 2018 s. 185-199.
Słowo przed muzyką, czyli Baran na pięciolinii. W: Literackie kosmografie Józefa Barana. Kraków 2018 s. 277-294.
Złoto, kadzidło i mirra w dawnym kaznodziejstwie polskim. „Ruch Biblijny i Liturgiczny2018 nr 4 s. 321-339.
Banderia Prutenorum”, czyli Poczet chorągwi krzyżackich obalonych piórem Jerzego z Krakowa. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria2020 T. 20 s. 305-319.
Gaude, mater Polonia. Z dziejów hymnu, jego badań i przekładów. W: Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Kielce 2020 s. 69-101.
Jeszcze jeden przyczynek do recepcji twórczości Sannazara w literaturze staropolskiej. „Pamiętnik Literacki2020 z. 2 s. 203-211.
Conceptio ex osculo. Pseudo-apokryficzny drobiazg w tzw. kazaniach Paterka. W: Źródła staropolskich apokryfów. Poznań 2021 s. 93-115.
Kilka uzupełnień źródłowych do edycji „Żywotu Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku). „Terminus2022 t. 24 z. 4 s. 335-380.
Brückner i Bogurodzica ‒ rozwiązywanie zagadki. W: Aleksander Brückner ‒ sylwetka uczonego. Kraków 2023 s. 4254.

Przekłady tekstów w antologiach zagranicznych

bułgarski

Lûbimi polski avtori i tvorbi = Ulubieni polscy autorzy i dzieła. Veliko T’rnovo 2014.

niemiecki

Polnische literatur. Annäherungen. [Przeł.:] M. Lami, J. Krzysztoforska-Doschek. Hamburg 2011.

Przekłady

1. G.I. Krug: Myśli o ikonie. Przeł. z rosyjskiego R. Mazurkiewicz. Białystok: Orthdruk 1991, 99 s.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Cywilizacja więzienna. (Wypisy literackie). Cz. 1. Świadectwa rosyjskie. Wybór, oprac. [i wstęp: R. Mazurkiewicz] Marek Burski. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* [1984], 44 s. Wyd. nast. [z tytułem na okładce:] Świadectwa rosyjskie. Gdańsk: Kształt* 1985.
Zbiór fragmentów utworów i relacji pisarzy rosyjskich o więzieniach przedrewolucyjnej Rosji i łagrach sowieckich.
2. Więźniowie nocy. Wypisy z polskiej literatury łagrowej. Wybór i oprac.: R. Mazurkiewicz. Kraków: Arka 1991, 105 s.
3. Bóg się rodzi... 100 najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Zebrał i oprac. R. Mazurkiewicz. Kraków: Arka 1992, 185 s.

Zawartość

Zawiera teksty i nuty.
4. Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wybór i oprac. R. Mazurkiewicz. Tarnów: Biblos 1994, 295, s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 zmienione 1994, wyd. 3 poprawione 1997.
5. Literatura staropolska. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Oprac.: R. Mazurkiewicz, J. Okoń. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1995, 36 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1998.
6. Kultura średniowiecza i renesansu. Materiały z dziejów sztuki – dla liceów. Warszawa: Stentor 1998, 60 s., [40] k. tablic.
7. Jaśniejsza tysiąc nad słońce .... Pieśni i modlitwy maryjne z Kancjonału kórnickiego. Wstęp, transkrypcja tekstu i komentarz: R. Mazurkiewicz. Red. naukowa: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2000, 124 s.
8. Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze. Wstęp, wybór, oprac.: R. Mazurkiewicz. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2000, 358 s.
9. Korona Dziewicy Maryi. Antologia polskich średniowiecznych pieśni maryjnych = The Virgin Mary’s Crown. A Bilingual Anthology of medieval Polish Marian Poetry. Wybór i oprac.: R. Mazurkiewicz, M.J. Mikoś. Tłum.: M.J. Mikoś. Kraków: Collegium Columbinum 2002, 85 s. Biblioteka Tradycji Literackiej, 44.
10. Literatura staropolska. Wybór tekstów. T. 1. Poezja. Wybór i oprac.: P. Borek i R. Mazurkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002, 717 s. Wyd. 3 [!] zmienione tamże 2006.
11. Starożytność – średniowiecze. Antologia. Klasa I. Warszawa: Stentor 2003, 231 s.
12. Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia. Staropolska mądrość w sentencjach, przysłowiach i cytatach. Od Bogurodzicy do Kochanowskiego. Zebrał i oprac. R. Mazurkiewicz. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004, 293 s.
13. Cantando cum citharista. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa. Pod red. R. Mazurkiewicza. Słowo wstępne: R. Mazurkiewicz. Warszawa: Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”; Instytut Badań Literackich PAN 2006, 190 s.
14. Amoenitates vel lepores philologiae. Pod red. R. Laskowskiego i R. Mazurkiewicza. Kraków: Instytutu Języka Polskiego PAN; Wydawnictwo Lexis 2007, 651 s.
15. Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego. Wybrali i ułożyli R. Mazurkiewicz i W. Podrazik. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2007, 188 s.
16. Kazanie na dzień Wszech Świętych (tzw. praskie). Wstęp: R. Mazurkiewicz i W. Wydra. Komentarz źródłowy: R. Mazurkiewicz i P. Stępień. Transkrypcja: E. Belcarzowa i W. Twardzik we współpracy z R. Mazurkiewiczem i W. Wydrą. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne 2008, 65 s.
17. J. Mijakowski: Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana. Oprac. R. Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton 2008, 124 s. Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, 3.
18. Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej poezji maryjnej. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył R. Mazurkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2008, 584 s.
19. G. Czaradzki: Rytmy o porodzeniu przenaczystym Bogarodzice Panny Maryjej. Wyd. i oprac.: R. Mazurkiewicz, E. Buszewicz. Red. naukowa: A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa: Neriton 2009, 269 s. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. – Inedita, 1.
20. J. Gawiński: Pieśni. Wyd. i oprac.: D. Chemperek. Red. naukowa: R. Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton 2009, 167 s. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. – Inedita, 2.
21. S.F. Klonowic: Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek. Wyd. i oprac.: M. Mejor i E. Wojnowska. Red. naukowa tomu: R. Mazurkiewicz, B. Przybyszewska-Jarmińska. Warszawa: Neriton 2010, 234 s. + 1 dysk optyczny CD. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. – Inedita, 6.
22. A. Wolan: De libertate politica sive civili = O wolności Rzeczypospolitej albo Ślacheckiej. Tłum. S. Dubingowicz. Wyd. i oprac.: M. Eder i R. Mazurkiewicz. Red. naukowa: W. Uruszczak. Warszawa: Neriton 2010, 478 s. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. – Inedita, 3.
23. S. Dobiński: Świt wierszów na święta Najświętszej Maryi Panny światu wydany. Oprac. R. Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton 2011, 99 s. Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, 8.
24. Kazania maryjne. Wyd. i oprac.: R. Mazurkiewicz i K. Panuś. Kraków: Unum 2014, 655 s. Kazania w Kulturze Polskiej, 1.
25. G. Buchanan: Baptistes, sive Calumnia = Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający. Przekł. W.M. Tepper. Wyd. i oprac.: E. Buszewicz, R. Mazurkiewicz. Red. naukowa tomu: P. Urbański. Lublin: Towarzystwo naukowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2016, 303 s. Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,, 438. Staropolski Dramat i Dialog Religijny, 1.
26. J.A. Koreywa: Utwory okolicznościowe. Oprac.: P. Borek, P. Mazurkiewicz. Wstęp: P. Borek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2017, 195 s. Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, 33.
27. Wacek czyli Przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika. Oprac. P. Mazurkiewicz. Kraków: Księgarnia Akad. 2017, 240 s., ilustracje, faksymile, fotografie, portrety.
28. Literackie kosmografie Józefa Barana. Redakcja: P. Borek, M. Karwala, R. Mazurkiewicz. Kraków: Księgarnia Akademicka 2018, 300 s.
29. Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury w stulecie urodzin. [Księga pamiątkowa]. Pod redakcją R. Mazurkiewicza. Kraków: PAU 2018, 157 s.
30. W. Kochowski: Ogród panieński. Wydali: R. Mazurkiewicz, W. Pawlak. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2019, 943 s. Biblioteka Pisarzy Staropolskich, 47.
31. W obliczu cudów wszechświata... . Studia o twórczości Adama Ziemianina. Red.: P. Borek, M. Karwala, R. Mazurkiewicz. Kraków: Księgarnia Akademicka 2020, 189 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2008, 2009, 2024.

Słowniki i bibliografie

Roman Mazurkiewicz. W: Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006. Kraków 2006.

Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej

J. K. GOLIŃSKI. „Pamiętnik Literacki1996 z. 2 [dot. też: Deesis].

Deesis

A. BOROWSKI: Pomiędzy Bogiem a modlitwą człowieka. „Znak1995 nr 11.
K. KOWALIK. „Collectanea Theologica1995 nr 4.
J. K. GOLIŃSKI. „Pamiętnik Literacki1996 z. 2 [dot. też: Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej].
K. KOWALIK. „Rocznik Teologiczny1997 z. 2.
K. PANUŚ. „Ateneum Kapłańskie2013 z. 3.
K. PANUŚ. „Ruch Biblijny i Liturgiczny2013 nr 4.

Szkolny słownik literatury staropolskiej

P. BOREK. „Nowa Polszczyzna2000 nr 1.

Polskie średniowieczne pieśni maryjne

M. ELŻANOWSKA; A. CZYŻ: Jeszcze o Bogu rodzicy. „Ogród2003 nr 1/2.
T. MICHAŁOWSKA: Pochwała filologii. „Konspekt2003 nr 14/15.

Bóg się rodzi

J. OKOŃ: Kantyczki odnowione. „Znak1993 nr 10.

„Jaśniejsza tysiąc nad słońce ...”

W. SZELIŃSKA. „Konspekt2001 nr 6.

Teksty o Matce Bożej

P. BOREK. „Salvatoris Mater2001 nr 1.
M. HANCZAKOWSKI. „Terminus2001 z. 1/2.

Przedziwna Matka Stworzyciela Swego

K.R. JAŚKIEWICZ. „Notes Wydawniczy2008 nr 5.

G. Czaradzki: Rytmy o porodzeniu przenaczystym Bogarodzice Panny Maryjej

M. LENART: Świadectwo recepcji twórczości Jacopa Sannazara w literaturze staropolskiej. „Pamiętnik Literacki2011 z. 4.

W. Kochowski: Ogród panieński

M. WŁODARSKI: Księga maryjna Wespazjana Kochowskiego. „Ruch Literacki2021 z. 3.
E. LASOCIŃSKA: Krytyczna edycja „Ogrodu panieńskiego” Wespazjana Kochowskiego. „Roczniki Humanistyczne2022 z. 1.