BIO

Urodzony 5 maja 1903 w Petersburgu; syn Antoniego Korabiewicza, lekarza, i Stefanii z Matusewiczów. Dzieciństwo spędził w Petersburgu i w rodzinnym majątku ziemskim na Litwie. Do 1918 uczęszczał do szkół rosyjskich, a następnie do Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie, gdzie w 1922 zdał egzamin maturalny. Od 1915 należał do harcerstwa; w latach późniejszych działał jako instruktor-harcmistrz. Debiutował w 1925 wierszem pt. Wić, ogłoszonym na łamach wileńskiego czasopisma „Reduta” (nr 4). W 1927-32 studiował medycynę i, niesystematycznie, etnografię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie studiów był współorganizatorem i członkiem Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich oraz w 1927-30 Sekcji Twórczości Oryginalnej (STO) przy uniwersyteckim Kole Polonistów; aktywnie uczestniczył w życiu literacko-artystycznym wileńskiej młodzieży akademickiej (żywe gazetki, szopki, widowiska ludowe itp.). Drukował wiersze w zbiorowych tomikach STO (S. T. O., Wilno 1928, i Patykiem po niebie, Wilno 1929), a także w „Alma Mater Vilnensis”. W 1930 odbył wyprawę kajakiem do Stambułu i Aten. Po uzyskaniu dyplomu (1931) objął posadę lekarza w Państwowej Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1932 ożenił się z Janiną Marią Haazówną, romanistką (rozwód 1951). W 1931-39 uczestniczył we wszystkich rejsach żaglowca szkolnego „Dar Pomorza” – z wyjątkiem 1934, kiedy wespół z żoną odbył roczną podróż kajakiem do Indii (cykl reportaży z tej wyprawy pt. Kajakiem przez Indie ukazał się w „Gazecie Polskiej” (1935 nr 129-137). Po wybuchu wojny w 1939, wraz z załogą „Daru Pomorza” był internowany w Sztokholmie. Następnie przeniósł się do Londynu. Podjął służbę na m/s „Piłsudski”, a po jego zatopieniu przez Niemców przebywał do 1940 w Anglii, gdzie założył Koło Opieki nad Żołnierzem i organizował wysyłkę paczek jeńcom polskim. Następnie z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża organizował w Brazylii (Rio de Janeiro i Sao Paulo) pomoc dla polskich jeńców wojennych. W 1942 uczestniczył w wyprawie zoologicznej w głąb puszczy brazylijskiej, podczas której pracował przy wypychaniu ptaków dla muzeów. W 1943 został wysłany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie do Afryki i do 1946 jako delegat Ministerstwa Opieki Społecznej przebywał w Lusace, sprawując opiekę nad uchodźcami polskimi w obozach Rodezji Północnej. W 1946 odbył podróż samochodem przez Afrykę (Rodezję, Kongo Belgijskie, Ugandę, Kenię) i osiadł w Dar es-Salaam w Tanganice. W 1952 ożenił się z Marią Olimpią Kisielewicz-Sidor, nauczycielką. W tym czasie pracował jako zastępca kustosza w muzeum etnograficznym (King George Vth Memorial Museum), a następnie jako lekarz w miejscowym szpitalu. Z ramienia muzeum prowadził prace badawcze nad folklorem Afryki Wschodniej (terytoriów brytyjskich i Mozambiku). Równocześnie nawiązał kontakt z Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach pod Warszawą, gromadząc i wysyłając doń zbiory eksponatów, za co w 1954 został wydalony z Tanganiki. Przez blisko rok przebywał w Londynie, a następnie w 1954-56 w Etiopii, gdzie pracował w szpitalu. W 1958 powrócił do kraju. W 1959 został członkiem Związku Literatów Polskich. W tymże roku podjął trzyletnią pracę na placówce epidemiologicznej w Ghanie. W 1964 zamieszkał w Warszawie. W następnych latach organizował liczne wyprawy badawcze do Egiptu, Etiopii i krajów Bliskiego Wschodu oraz do krajów bałkańskich w celu wyjaśnienia historii powstania tzw. krzyża ręcznego „błogosławiącego”. W 1963 ofiarował Państwowemu Muzeum Etnograficznemu w Warszawie duży zbiór eksponatów z terenu Afryki. Zgromadził bogatą kolekcję krzyży etiopskich, którą w 1966 zaprezentował na wystawie zatytułowanej Masqual – Krzyż Etiopii w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1976 cały prywatny zbiór krzyży koptyjskich przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971), Krzyżem Szczególnych Zasług dla Związku Harcerstwa Polskiego (1991), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. Zmarł 15 lutego 1994 w Warszawie; zgodnie z wolą zmarłego urna z prochami została zatopiona w Morzu Bałtyckim.

Twórczość

1. Kajakiem do minaretów. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1935, 261 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wiedza Powszechna 1958. Przedruk zmienione zob. poz. .

Wrażenia z podróży do Turcji w 1930.

2. Matto Grosso. Z notatek wypychacza ptaków. Powst. 1944. Wyd. Kraków: Horyzont 1948, 248 s. Wyd. nast. bez podtytułu: wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1959 [właśc. 1958], tamże wyd. 3 1968 [właśc. 1967], wyd. 4 1989.

Opis podróży w głąb puszczy brazylijskiej w 1941. Wyd. 2 i 3 ilustrowane zdjęciami ze zbiorów autora.

Przekłady

angielski

Matto Grosso. [Przeł.] M.A. Michael. London 1954, wyd. nast.: New York 1956, Toronto 1956.

3. Kwaheri. Powst. 1945-1946. Wyd. Warszawa: Iskry 1958, 239 s. Wyd. nast.: wyd. 2 z podtytułem Do widzenia Warszawa: Czytelnik 1960, tamże wyd. 3 1965.

Wrażenia z podróży do Afryki. Ilustrowane fotografiami wykonanymi przez autora.

4. Bajki dla dorosłych. [Wiersze]. [Londyn:] Oficyna Poetów i Malarzy 1953, 54 s.

5. Midimo. Romans afrykański. [Powieść]. Powst. 1953. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1961, 322 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1963, wyd. 3 1983.

6. Safari Mingi. Wędrówki po Afryce. Warszawa: Czytelnik 1959, 218 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Iskry 1963; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1973.

Wrażenia z Afryki. Ilustrowane fotografiami ze zbiorów autora.

Przekłady

rosyjski

U narodov Vostočnoj Afriki. [Przekł. skrócony] N. Severina. Moskva 1965.

słowacki

Safari Mingi. [Przeł.] R. Turňa. Bratislava 1965.

7. Żaglem do jogów. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 384 s. Wyd. 2 Warszawa: Sport i Turystyka 1984. Przedruk zmienione zob. poz. .

Opis podróży do Indii w 1934. Pierwsza wersja tej książki, gotowa do druku w 1939, spłonęła w czasie wojny.

8. Eskulap w Etiopii. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 261 s. Wyd. 2 zmienione pt. Słońce na ambach Warszawa: Iskry 1970.

Wrażenia z Afryki. Ilustrowane m.in. fotografiami wykonanymi przez autora.

9. Zwierzaki. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 138 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1977, wyd. 3 1988.

Zawartość

W dżungli; O rybach, Kubie i krokodylu w walizce; Arary; Miś; Kordozo; Boa-dusiciel; Miłość; Wiwerka; Miki, Stasia i lemurek; Suzi; Rysio; Dubka; Węże; Zwierzaki; [Posłowie]. – W wyd. 2 ponadto: Uriso i Saracura; Krokodyle; Albatrosy; Papużki; Struś; Hipcie; Pies; Myszy i szczury.

Wyd. osobne opowiadania Boa-dusiciel: [Warszawa:] Ruch 1966, [8] k.

10. Sztuka Afryki w zbiorach polskich. [Wydawnictwo albumowe]. Fotografie: Z. Małek. Warszawa: Polonia 1966, 186 s.

Fotografie z terenu Afryki wykonane przez autora.

Przekłady

angielski

African art in Polish collections. [Przeł.] Ch. Cenkalska. Warsaw 1966.

francuski

L'art de l'Arfique noire dans les collections polonaises. [Przeł.] G. Daude. Varsovie 1966.

11. Święty krokodyl. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [12] k.

12. Do Timbuktu. Warszawa: Iskry 1967, 322 s.

Wrażenia z podróży. Ilustrowane m.in. fotografiami wykonanymi przez autora.

13. Kajakiem do Indii. Wyd. 2. Warszawa: Iskry 1972, 490 s.

Zawartość

Zawiera w nowym opracowaniu i ze znacznymi skrótami: Kajakiem do minaretów [poz. ] i Żaglem do jogów [poz. ].

14. Rapsod o głowie hetmana. [Poemat]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 231 s. Wyd. 2 tamże 1987.

Dotyczy Stefana Żółkiewskiego.

15. The Ethiopian cross. [Wydawnictwo albumowe]. Addis Ababa: Holy Trinity Cathedral 1973, 153 s.

16. Złowiłem życie. [Autobiografia]. Warszawa: Iskry 1973, 370 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Przekłady

czeski

V unifomié lodního lékaře. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1977.

17. Śladami amuletu. [Studium]. Przedmowa: K. Piwocki. Warszawa: Arkady 1974, 206 s.

Dotyczy etnografii, historii i religii Egiptu.

18. Dobry simba. Warszawa: Iskry 1979, 281 s.

Wybór z: Kwaheri [poz. ], Midimo [poz. ], Safari Mingi [poz. ], Eskulap w Etiopii i Słońce na ambach [poz. ], Do Timbuktu [poz. ], Złowiłem życie [poz. ].

19. Gdzie słoń a gdzie Polska. [Pamiętniki]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 269 s. Wyd. 2 tamże 1983.

20. Wiara leczy. Rzecz o dziwnych lekach. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas1982, 239 s.

Wydawnictwo popularnonaukowe z dziedziny medycyny niekonwencjonalnej.

21. Serce w dłoniach. Opowieść biograficzna o Walerii Sikorzynie. [Londyn:] Komitet Uczczenia Pamięci Walerii Sikorzyny; Skład główny Veritas 1984, 146 s.

22. Pokusy. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1986, 251 s.

23. Cuda bez cudu. Rzecz o dziwnych lekach. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 243 s. Wyd. 2 tamże 1989.

Wydawnictwo popularnonaukowe na temat niekonwencjonalnych metod leczenia.

24. Inne drogi Jezusa. O czym milczy Kościół. Warszawa: Kwartet [1992], 168 s. Inne wyd. pt. Tajemnica młodości i śmierci Jezusa. Warszawa: Przedświt 1992.

Zawartość

Wydawnictwo popularnonaukowe. – Zawiera rozdziały: Hinduskim szlakiem; Matka i syn; Osiemnaście zagubionych lat; Rękopis z klasztoru Himis; Kto skazał Jezusa?; Chrystus nie umarł na krzyżu; Całun Turyński – relikwia i dowód; Wniebowstąpienie; A słowo ciałem się stało; Epilog: Namiestnicy.

25. Wiersze niemodne. Warszawa: Klucz 1992, 83 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Sentymentalne; Włóczęgowskie; Patriotyczne; Refleksyjne.

26. Z „Daru Pomorza” na... bezdroża. [Opowiadania]. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1993, 213 s.

Zawartość

Powitanie morza; Z czarnego węgla pod biały żagiel; Mundur to ważna rzecz; Żeglarskie krotochwile; Kuracja zemdlonych; Cisza na morzu; Misiowe kłopoty; Kordozo; Konno na pacjencie; Na tropach mafii; Boa dusiciel; Australijskie wino; Harcerski romans; Striptiz; Równik; Tramp i złodziej; Niewinny basen; Zlot; A słowo ciałem się stało; Wojna; Katastrofa; Los bezrobotnego; Mato Grosso; Pacyfista; Czedwik; Lekarz w Afryce; Notesy.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1989.

Inf. rodziny 1994.

Autor o sobie

W. Korabiewicz: Młodość w kajaku. Kierunki 1966 nr 46.

Wywiady

Kilometr” już w Warszawie. [Rozm.] A. Chowański. Słowo Powszechne 1958 nr 222.
Wracam do Afryki!. Głos Olsztyński 1959 nr 164.
Świat” rozmawia z dr. Wacławem Korabiewiczem o maskach i krzyżach. [Rozm.] M. Wisłowska. Świat 1968 nr 21.
Bardziej eskulap czy podróżnik? [Rozm.] W. Adamowicz. Dziennik Bałtycki 1970 nr 272.
Medycyna zawsze obok. [Rozm.] M. Dziduszko. Nowy Medyk 1986 nr 17.
Okruchy nieodkrytego świata. [Rozm.] E. Mazur.Na Przełaj 1990 nr 23.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (B. Tylicka).

Ogólne

Artykuły

S. Legeżyński: Legenda i prawda o Timbuktu. Orzeł Biały”, Londyn 1964 nr 54.
I. Szenkowa: Eskulap w Etiopii. Służba Zdrowia 1966 nr 41.
R. Dzieszyński: Przedstawiamy Wacława Korabiewicza. Widnokrąg 1968 nr 31.
A. Wieluński: Pasja świata. Argumenty 1973 nr 13.
A. Potoczek: Młodości podaj mi wiosła. Nowy Medyk 1985 nr 6.
J. Kamocki: Inne drogi? Wacław Korabiewicz o związkach Jezusa z Tybetem. Tygodnik Powszechny 1988 nr 8.
A. Wróblewska: Wacław KorabiewiczKilometr”. Podróżnik – pisarz – etnograf. Znad Wilii”, Wilno 1994 nr 22, przedruk „Nautologia” 1995 nr 3.

Kajakiem do minaretów

• [J.S. Bystroń] J.S.B. „Pion1935 nr 3.

Matto Grosso

I. Bajkowska. „Odrodzenie1949 nr 18.
F. Goetel. „Wiadomości”, Londyn 1954 nr 50.

Kwaheri

J. Stępowski. „Nowe Książki1958 nr 13.

Safari Mingi

M. Fleszar: Afryka egzotyczna. Nowe Książki 1960 nr 10.
J.J. Szczepański: W zapadłych kątach dżungli. Poznaj Świat 1960 nr 5.

Żaglem do jogów

F. Fornalczyk: Kajakiem przez morze. Tygodnik Morski 1960 nr 43.
M. Fleszar: Żaglem do wspomnień. Nowe Książki 1961 nr 2.

Sztuka Afryki w zbiorach polskich

J. Kamocki. „Tygodnik Powszechny1966 nr 49.

Kajakiem do Indii

Z. Macużanka: Jak patrzeć, jak opisywać... Nowe Książki 1972 nr 20.

Rapsod o głowie hetmana

M. Hryniewicz: Próba rapsodu. Nowe Książki 1973 nr 19.
S. Legeżyński: Korabiewicz: podróżnik i poeta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1974 nr 240.

Złowiłem życie

W. Szymanderski: Łowy w pełni udane. Nowe Książki 1973 nr 19.
J. Matejkowa: Łowca życia. Związkowiec”, Toronto 1974 nr 11.

Śladami amuletu

K. Chojnacka. „Africana Bull.1975 nr 22.
M.A. Kowalski: Staroegipski rodowód. Nowe Książki 1975 nr 13.
P. Kuncewicz: Krzyż, Korabiewicz, Arkady. W tegoż: W poszukiwaniu niecodzienności. Warszawa 1979.

Dobry simba

M.A. Kowalski: Arpad. Niedobry simba. Nowe Książki 1979 nr 22.
K. Koźniewski: Kilometrami... Polityka 1979 nr 46.
A. Mrozowska. „Africana Bull.1982 nr 31.

Gdzie słoń a gdzie Polska

B. Czeszko: Korabiewicz trochę inny. Nowe Książki 1980 nr 17.
T. Stachowski: Książka o Polakach w Afryce Wschodniej w czasie wojny. Tydzień Polski”, Londyn 1980 nr 47.

Serce w dłoniach

A. Mic Janicki. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1985 nr 10.

Pokusy

B. Nawrocka-Dońska: Niedobre pokusy. Kontrasty 1988 nr 1.

Z „Daru Pomorza” na... bezdroża

J.T. Żółciński: Wyprawa w głąb Mato Grosso. Tygodnik Morski 1968 nr 39 [recenzja Mato Grosso].