BIO

Urodzona 11 września 1892 w Warszawie; córka Kazimierza Juliana Jasińskiego, adwokata i poety, i Marii z Matuszewskich; matka Krystyny z Jaroszyńskich Kuliczkowskiej, historyka literatury. Ukończyła gimnazjum Anieli Hoene-Przesmyckiej w Warszawie. W 1915 jako żona lekarza wojskowego Tadeusza Jaroszyńskiego została ewakuowana w głąb Rosji. W 1917 powróciła do kraju. Po śmierci pierwszego męża wyszła powtórnie za mąż za Władysława Kopcia. Pracę pisarską rozpoczęła artykułami pedagogicznymi, drukowanymi w czasopismach „Przyjaciel Szkoły” (1924), „Dom i Szkoła” (1934-38), „Dziecko i Matka” (1934-38). Jako prozaik debiutowała w 1935 opowiadaniem pt. Oczami dziecka, zamieszczonym w „Bluszczu” (nr 45-52, początkowe odcinki podpisywane J.K.); z pismem tym współpracowała następnie do 1939. Publikowała także w „Warszawskim Dzienniku Narodowym” (1938-39). Podczas okupacji niemieckiej przebywała w Falenicy, gdzie była kierowniczką sekcji kulturalno-artystycznej w Domu Ludowym (dla występującego tam zespołu napisała dwie jednoaktówki pt. Szopka powojenna i Sprawiedliwie, grane w teatrach prowincjonalnych w 1946). Następnie mieszkała w Krościenku. W 1947 powróciła do Warszawy. W 1950-51 zajmowała się tłumaczeniem książek z języka rosyjskiego. Od 1951 należała do Związku Literatów Polskich. Zmarła 4 lipca 1964 w Warszawie.

Twórczość

1. Dziennik młodej matki. Rady i wskazówki na okres macierzyństwa. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1937, 61 s.

2. Gwiazda Parnasu. Powieść biograficzna o Deotymie. Warszawski Dziennik Narodowy 1938 nr 310-357, 1939 nr 1-2.

3. Lebioda rośnie. [Powieść]. Warszawa: F. Hoesick 1939 [1938?], 181 s.

4. Samotność Tomasza Kobzy. [Powieść]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1948, 227 s.

5. Skarby ziemi. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Książek Populistycznych 1949, [8] k.

6. W morzu, w lesie i na hali. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Książek Populistycznych 1949, [8] k.

7. Dziecko dawnej Warszawy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 216 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1963, wyd. 3 1981.

Rozszerzona wersja powieści: Dom przy ulicy Trębackiej. Powst. 1946-1953. [informacje od autorki]. Fragmenty w Polskim Radiu przed 1953.

Przekłady

1. A. Gajdar: Gorący kamień. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 14 s.
2. A. Kononov: Przy żelaznym zdroju. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 134 s.
3. M. Muratov: Ku dalekim wybrzeżom. Opowiadania o dawnych podróżach Rosjan. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 330 s.
4. M. Priszwin: Jastrząb i skowronek. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 14 s.
5. Bajki ludów nadbałtyckich. [Bajki estońskie, litewskie i łotewskie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 148 s. Wyd. 2 Warszawa: Nasza Księgarnia 1959.
6. A. Gajdar: Dym w lesie. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 35 s.
7. B. Polevoj: Spotkanie. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 15 s.
8. P. Zamojski: Pastuszek. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 313 s.
9. N. Garin: Dzieciństwo Tiomy. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 153 s. Wyd. 3 [właśc. 2] Warszawa: Nasza Księgarnia 1955.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Rocznik Literacki 1964” wyd. 1966 (P. Grzegorczyk).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).

Lebioda rośnie

A. Rogalski: Nowe powieści polskie. Kultura 1939 nr 11.

Samotność Tomasza Kobzy

B.O. „Nowiny Literackie1948 nr 42.
H. Vogler: Staroświecka powieść o współczesności. Dziennik Literacki 1948 nr 47.
[Z. Starowieyska-Morstinowa] zsm: Bohater bez skazy. Tygodnik Powszechny 1949 nr 6.

Dziecko dawnej Warszawy

Z. Sielczak: Miejsce za portierą. Nowe Książki 1958 nr 9.