BIO

Urodzony 17 lipca 1888 w Breniu pod Dąbrową Tarnowską w rodzinie ziemiańskiej; syn Jana Konopki i Anny z Bobrowskich. Uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, gdzie w 1906 zdał maturę. Następnie do 1911 studiował nauki rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1912-14 malarstwo i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (kurs Jacka Malczewskiego). Po studiach przebywał stale na wsi, administrując rodzinnym majątkiem w Breniu. Debiutował w 1925 wierszami pt. Kwitnący sad Tonit-Żerga i Jesień w parku, drukowanymi w dzienniku „Czas” (nr 2), z którym współpracował następnie do 1935. Tłumaczył wiersze współczesnych poetów polskich na francuski, przekłady te ukazywały się m.in. w wychodzącym w Warszawie miesięczniku „La Pologne Littéraire” (1930). W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Breniu. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. Od 1945 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). W 1947-50 był zatrudniony w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków i pracował przy restauracji ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim. W następnych latach zajmował się twórczością poetycką i przekładową z literatury francuskiej i niemieckiej, a także tłumaczeniami poezji polskiej na te języki, m.in. dokonywał przekładów tekstów do utworów muzycznych, publikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Współpracował także z Polskim Radiem jako autor audycji literackich i adaptacji (też pod pseudonimem Piotr Krzemień). Od 1959 należał do Polskiego PEN Clubu. Za prace przekładowe otrzymał w 1963 nagrodę PEN Clubu, w 1977 nagrodę Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS”, a w 1978 za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury nagrodę miasta Krakowa. Od 1976 był członkiem założycielem The International Academy of Poets w Londynie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1957) i Krzyżem Komandorskim (1979) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 17 lutego 1982 w Warszawie.

Twórczość

1. Słowa w ciemności. [Wiersze]. Warszawa: Krakowska Spółka Wydawnicza 1929, 55 s.

2. Ostatnia jesień. Wiersze wybrane. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1972, 119 s.

3. Et ne nos inducas... [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 45 s.

Zawiera m.in. wiersze z cyklu Fantomy.

4. Skarbonki z rudej gliny. Wybór wierszy. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 202 s.

Zawiera m.in. wiersze z cyklu Fantomy [poz. ].

Przekłady

1. R. Rolland: Dusza zaczarowana. [Powieść]. T. 2. Lato. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 422 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1955 [wyd. łącznie z t. 1 i 3].
2. Tryptyk śląski. [Przekł. tekstu ludowego na język francuski i niemiecki] F. Konopka. [Muzyka:] W. Lutosławski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1953, [49] s.
3. A. Fredro: La vengeance. Comédie en 4 actes en vers. [Przeł. na język francuski] F. Konopka. Cracovie: Théâtre de J. Słowacki et Théâtre Stary [1955], 154 s. Wyd. nast. łącznie z tekstem polskim: Zemsta. Komedia wierszem w 4 aktach; Vengeance. Comédie en 4 actes en vers. [Wstęp: K. Wyka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 235 s.
F. Konopka dokonał także niemieckiego przekładu „Zemsty”, który nie został wydany (inf.: [A. Biernacki] Abe: Feliks Konopka. „Literatura na Świecie1988 nr 3).
4. J. Iwaszkiewicz: Un été à Nohant. Comédie en 3 actes. [Przeł. na język francuski] F. Konopka. Cracovie: Théâtre de J. Słowacki et Théâtre Stary [1955], 145 s. Wystawienie: w oprac. W. Skarucha i M. Cebo-Cynalewskiej Issoudun (Francja), Centre Dramatique 1984.
Tytuł oryginału polskiego: Lato w Nohant.
5. T. Mann: Lotta w Weimarze. [Powieść poetycka]. Warszawa: Czytelnik 1958, 411 s. Wyd. nast.: wyd. 2 ze wstępem M. Wydmucha tamże 1983; [wyd. 3] z posłowiem W. Sadkowskiego Warszawa: Wiedza i Życie 1997.
6. F. Kafka: Listy do Mileny. Przedmowa: Z. Bieńkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 257 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1993.
7. La nouvelle classique polonaise. [Wybór:] J. Żabicki. [Przeł. na język francuski:] F. Konopka, J. Ostrowski. Varsovie: Polonia 1959, 353 s.
8. J.W. Goethe: Faust. [Tragedia]. Cz. 1/2. Wstęp: J.Z. Jakubowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 713 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1977, wyd. 5 [!] 1993; [wyd. 5] Wrocław: Siedmioróg 1977, tamże 2004. Telewizja Polska 1976.
9. M. Hillar: Erotyki. 6 pieśni na sopran i orkiestrę symfoniczną. [Przeł. na język niemiecki] F. Konopka. [Przeł. na język francuski] M. Cieszewska. [Muzyka:] T. Baird. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 40 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1973, wyd. 4 1978, wyd. 4 [!] 1983.
Tekst w języku polskim, francuskim i niemieckim.
10. J. Iwaszkiewicz: Espressioni. Partytura. [Przeł. na język francuski] F. Konopka. [Muzyka:] A. Bloch. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 37 s. Wyd. 2 tamże 1967.
Tekst w języku polskim i francuskim.
11. Ch. Reuter: Schemuffsky. Przedziwnych i bardzo niebezpiecznych podróży lądem i wodą opisanie. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1963, 115 s.
12. F. Schiller: Zbójcy. [Dramat w 5 aktach]. Wstęp i objaśnienia: O. Dobijanka. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, LXXXVI, 230 s. Biblioteka Narodowa II, 30. Wyd. 3 tamże 1986.
W wydaniu 3 opracowanie podpisane: O. Dobijanka-Witczakowa.
13. Wit Stwosz. Le rétable de Cracovie. [Album; tekst:] T. Dobrowolski, J.E. Dutkiewicz. [Przeł. na język francuski] F. Konopka. Paris: Edition Cerde d'Art 1964, 15 s., 93 k.
14. R. Escholier: Delacroix. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, 228 s.
15. J. Conrad: Morgen. Musikalisches Drama in einem Aufzug. Text: J.S. Sito. Nach einer Novelle von J. Conrad: To-morrow. [Przeł. z języka polskiego na niemiecki] F. Konopka. [Muzyka:] T. Baird. [Warszawa:] Agencja Autorska 1966, 20 s. Wyd. nast.: Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1968; wyd w języku polskim i niemieckim: Jutro. Dramat muzyczny w 1 akcie. Morgen. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto J.S. Sito wg noweli J. Conrada „Jutro”. Partytura. [Muzyka:] T. Baird. Tamże 1983, 151 s.
16. A. Mickiewicz: Sonety krymskie. Sonnets de Crimée. [Przeł. na język francuski] F. Konopka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 30 s. Wyd. 2 tamże 1975.
Tekst w języku polskim i francuskim.
17. C.K. Norwid: Wybór poezji; Garstka piasku; Ad Leones. Wstęp: K. Wyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 136 s. [Wyd. 2 poszerzone] pt. Choix de poèmes. Wybór poezji tamże 1984, 161 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1958, 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Ogólne

Artykuły

Z. Starowieyska-Morstinowa: Wielka szansa poezji polskiej. Tygodnik Powszechny 1951 nr 15.
T. Kudliński: Poeta rzetelny i serdeczny. Tygodnik Powszechny 1972 nr 33.
M. Leśniewska: Feliks Konopka. Literatura na Świecie 1972 nr 8.
T. Nowak: Trzy widzenia świata. Wieści 1972 nr 44.

Słowa w ciemności

T. Sinko: I znów poeta w Krakowie. Kurier Literacko-Naukowy 1929 nr 45.
S. Napierski: Niezwykły debiut. Wiadomości Literackie 1930 nr 16.

Ostatnia jesień

Z. Bieńkowski: Muzeum. Kultura 1973 nr 1, polemika: J. Kwiatkowski. „Twórczość” 1973 nr 4.
G. Ramotowska: Wiersze Feliksa Konopki. Nowe Książki 1973 nr 8.

A. Fredro: La vengeance

T. Kudliński: Zemsta” de Fredro et sa traduction française par Feliks Konopka. Le Théâtre en Pologne”, Warszawa 1970 nr 9/10.
W.J. Kasiński: Francuska „Zemsta. Nowe Książki 1978 nr 19.
J. Marx: Zemsta” po francusku. Poezja 1979 nr 5.

J.W. Goethe: Faust

• [Z. Bieńkowski] zb: Brak koncepcji niestety. Twórczość 1963 nr 4.
R. Szymanko: Faust” Goethego – arcydzieło czy nie arcydzieło?Miesięcznik Literacki1976 nr 11.