BIO

Urodzony 16 marca 1931 w Poznaniu; syn Kazimierza Konopińskiego, urzędnika, i Teresy Toczkowskiej. Szkołę podstawową rozpoczął w 1938 w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej został wraz z rodzicami wysiedlony przez Niemców z Poznania. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i uczył się na tajnych kompletach. Po powstaniu warszawskim, (podczas którego zginął ojciec) został z matką i bratem wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie pracował przy wywózce masy papierniczej w Sacrau (obecnie Zakrzów). Po zakończeniu wojny powrócił do Poznania i kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego; w 1950 zdał maturę. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (od 1945) i organizacji „Służba Polsce”. Następnie studiował na Wydziale Handlowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu; po uzyskaniu magisterium podjął pracę w Katedrze Ekonomii Politycznej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Debiutował w 1954 wierszem pt. Goniec, opublikowanym w „Numerze Młodych Satyryków” tygodnika „Szpilki” (nr 11); z pismem tym współpracował do 1969. Liczne utwory satyryczne oraz teksty piosenek (pisane wspólnie z Włodzimierzem Scisłowskim) publikował m.in. w „Gazecie Poznańskiej” (od 1954), „Głosie Wielkopolskim” (od 1955), „Expressie Poznańskim” (1956, 1970-81, z przerwami). W 1956 ożenił się z Hanną Zapytowską. W 1957 współuczestniczył w utworzeniu w Poznaniu tygodnika satyrycznego „Kaktus” (tu m.in. wiersze, fraszki, felietony, humoreski podpisane również pseudonimami i kryptonimami), którego w 1958 został sekretarzem. Po likwidacji pisma w 1960 pracował do 1965 jako publicysta rolny w „Gazecie Poznańskiej” (tu m.in. artykuły podpisane: L.K, (L.K.), lk). W 1962 na Wielkopolskim Festiwalu Kultury otrzymał III nagrodę za publicystykę dotyczącą Poznania i Wielkopolski. W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1965 podjął pracę w Instytucie Przemysłu Włókien Łykowych (później Instytut Krajowych Włókien Naturalnych), początkowo na stanowisku starszego ekonomisty, a od 1968 adiunkta, kierownika Pracowni Ekonomiki Rolnej; ogłosił ponad dwadzieścia prac naukowych. Kontynuował równocześnie twórczość literacką. Jako autor licznych piosenek i tekstów do utworów muzycznych był wielokrotnym laureatem konkursów literackich i festiwali; otrzymał m.in.: w 1962 I nagrodę w konkursie piosenki na Dni Wrocławia za Gdzie niebieskiej Odry brzeg, w 1966 I nagrodę Związku Młodzieży Wiejskiej i „Nadodrza” za wiersz Malkontent, w 1970 nagrodę Ministra Obrony Narodowej za piosenkę Szła noc. Wiersze oraz fraszki publikował m.in. w „Płomyczku” (1963-65, 1969, 1971, 1977, 1980-86, z przerwami), „Karuzeli” (1968-84) i w „Gazecie Zachodniej” (1974-81, z przerwami). W 1973 uzyskał na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego doktorat z zakresu nauk ekonomicznych na podstawie pracy Rynek lnu i konopi (promotor prof. Jerzy Dietl). W 1975 ze względu na stan zdrowia (choroba serca) przerwał pracę zawodową. Brał czynny udział w pracach związków twórczych, m.in. Oddziału Poznańskiego Związku Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych „ZAKR” (1965-66 sekretarz, 1978-86 przewodniczący), Oddziału Poznańskiego nowego ZLP (1986-94 skarbnik, od 1995 wiceprezes); wchodził w skład komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP. Wiele podróżował po Europie, m.in. w związku z uczestnictwem w światowych wystawach filatelistycznych. W 1981 założył wspólnie z Zygmuntem Boruckim „Klub Polarników” Polskiego Związku Filatelistów. Po reaktywowaniu Wielkopolskiego Klubu Filatelistów w 1994 został wybrany na jego prezesa. W 1991 założył w Poznaniu dwutygodnik satyryczno-humorystyczny „Pyra Samorządna i Niezależna”, którego był wydawcą, redaktorem naczelnym i kolporterem (nr 1-6), a w 1994 własne wydawnictwo – Wielkopolską Agencję Literacką. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Odznaką Honorową miasta Poznania (1979), Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1980), Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1980), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985). Zmarł 13 grudnia 2023 w Poznaniu.

Twórczość

1. Akcje i reakcje. [Satyry]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1960, 104 s.

2. Amoreski. [Fraszki]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 70 s.

3. Diabelskie sztuczki. [Fraszki]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 50 s.

Nagrody

Nagroda w plebiscycie „Złota Książka” w 1968.

4. Dyrektor też człowiek. Wodewil. [Autorzy:] L. Konopiński, J. Przybysz, W. Scisłowski. Muzyka: F. Nowak, M. Święcicki. Prapremiera: Poznań, Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych 1968.

5. Bajeczne historie. [Bajki]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 35 s. Wyd. 2 tamże 1977.

6. Rajskie jabłuszka. Fraszki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 60 s.

Nagrody

Nagroda w plebiscycie „Złota Książka” w 1971.

7. Pawie oczka. Fraszki i limeryki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 62 s.

8. Zaczarowany las. Wodewil dla dzieci. [Współautor:] W. Scisłowski. Muzyka: M. Janicz. Prapremiera: pt. Przygoda z przyrodą. Poznań, Pałac Kultury 1976. Wystawienie: nast. Bydgoszcz, Teatr Polski 1983.

9. Alfabet Amora. Wybór fraszek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 125 s. Wyd. nast. tamże 1989.

10. Lisek Urwisek. Bajka muzyczna. Muzyka: A. Żalski. Prapremiera: Zabrze, Teatr Nowy 1977.

Wystawienie: łącznie z: A. Feil: Jak Janek i Marianek szczęścia szukali.

11. Tajemnicze znaki. [Sztuka dla dzieci; współautor] W. Scisłowski. Muzyka: M. Janicz. Prapremiera: Poznań, Pałac Kultury 1977. Wyd. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, s. 143-205.

12. Co pełza i hasa po polach i lasach? [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, 44 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1980, wyd. 3 1985, wyd. 4 1989.

13. Figlarne listki. Kalendarz fraszek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 79 s.

14. Śmieszne pretensje. Wybór wierszy satyrycznych i humorystycznych z lat 1960-1980. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 172 s.

15. Zielone ludziki. Sztuka dla dzieci. [Współautor] W. Scisłowski. Muzyka: W. Piętowski, S. Rembowski. Prapremiera: Poznań, Pałac Kultury 1981.

16. Z kwiatka na kwiatek. [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983, [36] s.

17. Zwierzątka i zwierzęta na sześciu kontynentach. [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983, [48] s. Wyd. nast. tamże 1987.

18. Żarty znad Warty. Zbiór satyr o tematyce poznańskiej i wielkopolskiej. [Wiersze]. [Autorzy:] L. Konopiński, W. Scisłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983, 133 s.

Zawartość

Cykle: Jest takie miasto; Rymy wielkopolskie; Kostrzyn dowcip nam ostrzy; Chwaliszewskie juchty; Poznańskim targiem.

19. Książę Lech i druhów trzech. Opowieść z 805 roku. [Wiersz]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 39 s. Wyd. nast. tamże 1987.

20. Od bieguna do bieguna. [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986, [48] s.

21. Przez dżungle i pustynie. [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986, [48] s.

22. Co fruwa i chodzi po naszej zagrodzie? [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, [48] s.

23. Co skacze i lata po drzewach i kwiatach? [Wiersze dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, [48] s.

24. Figliki w takt muzyki. Sztuka dla dzieci. Muzyka: P. Żurowski. Prapremiera: Poznań, Pałac Kultury 1989.

25. Podaj łapę. [Wiersze dla dzieci ]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 48 s.

26. Skrzydełka Erosa. [Fraszki]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1990, 32 s.

27. Aforyzmy śmiechu warte! Wybór i słowo wstępne: S. Bąba. Poznań: Wielkopolska Agencja Literacka 1994, 165 s.

28. Na wadze aptekarskiej, czyli Gwoździe w moździerz. [Aforyzmy]. Przygotowanie do druku J. Majewski. Poznań: Kontekst; Polski Dom Farmaceutyczny 1998, 70 s.

29. Gorzkie pigułki. [Fraszki]. Karykatury: S. Mrowiński. Poznań: Kontekst 1999, 96 s.

30. Ostre strzykawki. [Wiersze]. Poznań: Kontekst; Fundacja Literacka 2003, 117 s.

31. [Siedemset siedemdziesiąt siedem] 777 aforyzmów = 777 Aphorismen. Przeł. na język niemiecki W.A. Zamlewski. Wągrowiec: M-Druk [2003], 157 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

32. Konopiński dzieciom. [Wiersze]. Poznań: Wielkopolska Agencja Literacka 2004, 96 s.

33. Myśli; Genken. Przeł. na język niemiecki W.A. Zamlewski. Poznań: Wielkopolska Agencja Literacka 2006. 237 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

34. Haiku. Bez liku. Poznań: Wielkopolska Agencja Literacka 2007, 175 s.

Nadto 13 drobnych książeczek dla dzieci wydanych przez poznańską oficynę Podsiedlik-Raniowski i Spółka w 1992-1999.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Król pikowy. [Muzyka:] M. Święcicki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1968, 53 s.
Wstawaj Wańka. [Współautor:] W. Scisłowski. [Muzyka:] R. Żyliński. [Współwyd. z:] Z. Kuthan: Gdzie jest ten czas. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1969, 7 k.
Co ja w tobie widziałem. [Muzyka:] J. Kukulski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973. [Współwyd. z:] Niepoprawna marzycielka. [Muzyka:] A. Hetman. [Słowa:] H. Kocznorowska.
Nigdy w piątek. [Muzyka:] A. Maliszewski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1976. [Współwyd. z:] Zawsze pójdę z tobą. [Muzyka:] A. Korzyński. [Słowa:] A. Tylczyński.
Za każdy uśmiech. [Muzyka:] J. Kukulski. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1977, 8 k. [Współwyd. z:] Na plantacji. [Muzyka:] A. Lipski.
Żelazna droga. [Muzyka:] L. Landowski. Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr 1978, 4 s.
Nasz uśmiech losu. [Muzyka:] H. Kuczyński. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1979, 6 k. [Współwyd. z:] Latawce porwał wiatr. [Muzyka:] P. Figiel. [Słowa:] S. Halny.
To, co dał nam świat. [Muzyka:] J. Kukulski. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1981, [20] s. [Współwyd. z:] Zapoznawcze tango. [Muzyka:] L. Kozłowski. [Słowa:] M. Stawicz.
Z babą nie wygrasz. Piosenki kapeli „Zza winkla”. [Muzyka:] A. Borowski, H. Kuczyński. Nowy Tomyśl: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1984, [40] s.
Na wielką miłość. [Muzyka:] K. Dzokas. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1987. [Współwyd. z:] Bezpowrotny czas. [Muzyka:] M. Zimiński. [Słowa:] J. Miller.
Wakacyjny, mały flirt. [Muzyka:] P. Żurowski. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1988. [Współwyd. z:] Świat sprzed lat. [Muzyka:] A. Januszko. [Słowa:] J. Bukowski.
Poznańskie pyry czyli Chichranie i śpiywanie po naszymu. [Muzyka:] A. Borowski, H. Kuczyński, P. Żurowski. Poznań: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych „ZAKR1990, 154 s.

Przekłady

1. W. Busch: Maks i Moryc. Dzieje figlarzy w siedmiu psotach. Opisane i zilustrowane przez autora. W wolnym tłumaczeniu L. Konopiński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 29 s.

Nadto 18 drobnych książeczek dla dzieci zawierających przekłady i adaptacje pojedynczych wierszy lub powiastek wydanych przez poznańską oficynę Podsiedlik Raniowski i Spółka w 1992-1994.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1989.

Wywiady

Rozmowa z autorem „Pawich oczek. [Rozm.:] K. Orlewicz. Express Poznański 1976 nr 10.
By było normalniej i pogodniej. [Rozm.:] Z. Kościelak. Głos Wielkopolski 1977 nr 74.
Kim właściwie jesteś... [Rozm.:] L. Kaleta „Gazeta Robotnicza 1983 nr 14.
Wziął na kieł, w ustach zmełł. [Rozm.:] W. Braniecki. Głos Wielkopolski 1986 nr 69.
Między wirusem a wszechświatem. [Rozm.] T. Agatowski. Dziennik Poznański 1994 nr z 11 III.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).

Ogólne

Artykuły

S. Bąba: Żartobliwe innowacje frazeologiczne we fraszkach Lecha Konopińskiego. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 12.

Akcje i reakcje

B. Biernacka: Pastisz, parodia, satyra. Nowe Książki 1960 nr 17.
R. Danecki: Na ostrzu swojskiej żyletki. Tygodnik Zachodni 1960 nr 31.
A. Jarecki: Zapłata. Przegląd Kulturalny 1960 nr 39.

Amoreski

J. Ratajczak: Co pozostało z amora. „Gazeta Poznańska1963 nr 82.

Diabelskie sztuczki

R. Danecki. „Gazeta Poznańska1968 nr 135.

Rajskie jabłuszka

J. Mikołajczak. „Nowe Książki1972 nr 11.

Pawie oczka

E. Najwer: Czy fraszka jest dobra na wszystko?Gazeta Zachodnia1976 nr 59.

Alfabet Amora

S. Bąba: Piórka ze skrzydeł Amora. Gazeta Zachodnia 1977 nr 235.

Co pełza i hasa po polach i lasach

Z. Beszczyńska: Jak pisać książki dla dzieci?Nowe Książki1979 nr 17.
M. Sokołowska: Raz karakon wszedł we flakon. Nowe Książki 1981 nr 14.

Żarty znad Warty

A. Korek: Co czytać warto nad Wartą?Szpilki1983 nr 52.

Książę Lech i druhów trzech

M. Nadolski: Nie tylko na rynku lnu i konopi. Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1984 nr 42.