BIO

Urodzony 1 lutego 1912 w Łasku; syn Franciszka Kononowicza, urzędnika, i Anny z Macińskich. Od 1914 przebywał wraz z rodziną w Rosji (Jekaterinosław-Nowomoskowsk). Po powrocie do kraju w 1919 zamieszkał w Łodzi. Do 1933 uczył się w Miejskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego. Maturę zdał w 1934 w Państwowym Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Pabianicach. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1939 uzyskał absolutorium. W czasie studiów pracował jako trener szermierczy i jako korektor w „Codziennej Gazecie Handlowej”. Równocześnie był działaczem organizacji młodzieżowych i studenckich: Akademickich Kół Łodzian (członek prezydium), Koła Pabianiczan, Iuventus Christiana, Akademickiego Związku Sportowego i innych. W tym czasie redagował również młodzieżowe pismo „Szklane Domy” (1934) oraz „Kurier Akademicki” – kolumnę „Kuriera Łódzkiego” (1937-38). Debiutował w 1935 wierszem pt. Na plaży opublikowanym w Antologii współczesnej poezji szkolnej (podpisany Maciej Halin); w 1936 ogłosił wiersze w poznańskiej „Kulturze”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, gdzie pracował jako szklarz i dozorca nocny na placu kolejowym stacji Warszawa Zachodnia. W 1941 ożenił się z Krystyną Mencel. Brał udział w walce z okupantem, uczestnicząc w akcjach sabotażu kolejowego. W 1943-44 współpracował z Radą Pomocy Żydom (Żegota) i współuczestniczył w akcji ratowania dzieci z warszawskiego getta. Był instruktorem w konspiracyjnej podchorążówce. Wykładał też w Studium Dziennikarskim podziemnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie. Miał bliskie kontakty z tajnymi środowiskami literacko-artystycznymi stolicy, zwłaszcza z grupą Sztuka i Naród. Aresztowany przez gestapo zbiegł w pierwszych dniach powstania warszawskiego i brał udział w walkach (lotne patrole megafonowe Armii Krajowej, następnie batalion „Kiliński”). Po upadku powstania przebywał w obozach jenieckich w Altengrabow, Sandbostel i Lubece. W lutym 1946 powrócił do Łodzi. Był zastępcą redaktora działu literackiego w tygodniku „Dziś i Jutro” (1946-48; stała współpraca do 1956), kierownikiem redakcji łódzkiego oddziału „Słowa Powszechnego” (1947-57; stała współpraca do 1967), redaktorem naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” (1955-56). Od 1948 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich [ZLP]). Wiersze, utwory prozą, artykuły, przekłady z języka białoruskiego, czeskiego, niemieckiego, słowackiego publikował w „Katoliku” (1955-58, 1960), „Kierunkach” (1957-69, z przerwami), „Nowym Nurcie” (1958-61), „Osnowie” (1963, 1965-67). W 1969-73 jako autor słów do pieśni religijnych był wielokrotnym laureatem festiwali sacrosongów. W 1971 otrzymał nagrodę literacką im. W. Pietrzaka. Rozwijał działalność społeczno-polityczną m.in. jako członek prezydium Łódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju, wiceprzewodniczący Łódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, członek zarządu Stowarzyszenia „PAX”, sekretarz Wojewódzkiej Komisji Intelektualistów Katolickich, radny miasta Łodzi (dwukrotnie) oraz poseł na Sejm z okręgu Łódź (1957-61). Brał aktywny udział w życiu środowiska literackiego. Był członkiem (od 1959) Klubu Literatów „Krąg” przy Oddziale Warszawskim ZLP, członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego ZLP (w 1961-63 wiceprezes), członkiem Polskiego PEN Clubu (od 1970) oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kontynuował pracę literacką, zamieszczając liczne tłumaczenia z literatury białoruskiej oraz wiersze w „Karuzeli” (1971-76, 1980-85, z przerwami), „Odgłosach” (1971-80, z przerwami), „Wrocławskim Tygodniku Katolickim” (1974-79, tu także tłumaczenia z literatury argentyńskiej, 1978-79). W 1982 otrzymał nagrodę literacką miasta Łodzi, w 1986 nagrodę im. B. Piaseckiego. Odznaczony m.in. Medalem Wojska Polskiego (1948), Krzyżem Walecznych (1949), Złotym Krzyżem Zasługi (1956), Krzyżem Kawalerskim (1964) i Krzyżem Oficerskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową miasta Łodzi (1964), Krzyżem Armii Krajowej (1966), odznaką „Zasłużony Działacz Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich” (1970), Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1980), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1982), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1983). Zmarł 31 marca 1986 w Łodzi.

Twórczość

1. Wojna i niepokój. [Wiersze]. Powst. 1948. Przedruk częściowy zob. poz. .

Inf. Z. Lichniak: Recenzja z nie wydanego tomu. „Dziś i Jutro1948 nr 29.

2. Stacje liryczne. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1951, 15 s.

Wydane we wspólnej obwolucie-teczce z dziesięcioma tomikami innych poetów pod wspólnym tytułem: Wiersze.

3. W ramionach srebrnych rzek. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1953, 51 s.

Zawartość

Cykle: W walce; Za jedną sprawę; Justitia et pax osculatae sunt.

4. W sitowiu niebieskim. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1957, 164 s.

Zawartość

Zawiera prawie wszystkie utwory z poz. . – Cykle: Wojna i niepokój; Przelot motyli; W sitowiu niebieskim; Oratorium Wielkanocne.

5. Portret nieurojony. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1962, 56 s.

6. Rekonstrukcja biografii. Wiersze wybrane i nowe (1936-1966). Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1967, 122 s.

Zawartość

Cykle: Dedykacje rodzinne; Rejestracje psychologiczne; Z ognia i krwi; Oblicza Boga.

7. Biskup Michał. Prolegomena do portretu. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1968, 197 s.

Dotyczy Michała Klepacza. Zawiera też od s. 159 wspomnienia o nim S. Skwarczyńskiej, J. Dobraczyńskiego, W. Wnuka i innych.

8. Prawą ręką za lewe ucho. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 155 s.

Felietony z lat 1946-1952 w znacznej części publikowane uprzednio w „Słowie Powszechnym”.

9. Szyfr o Ojczyźnie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1971 [właśc. 1970] 146 s.

Zawartość

Mój wrzesień; Tamta noc; Wyprawa na Węgry; Franek nie wraca; Gwiazdy Dawida; Noc judaszowa; Na Pawiaku; Krowa płaci; Szyfr o Ojczyźnie; Marsylianka; Ostatnia placówka; Moja wojenna wigilia; A ot i babcia w koszyku; W samo południe.

10. Kilka imion miłości. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 163 s. Wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1977.

Zawartość

Zawiera powieść: Kilka imion miłości oraz z poz. : Tamta noc; Gwiazdy Dawida; Marsylianka.

Przekłady

białoruski

ìmëny ljubovi'. [Przeł.] J. Bryl'. Minsk 1976.

11. Gaj dębowy. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1974, 53 s.

Cykl: Gaj dębowy oraz przekłady z poezji M. Tanka.

12. Romantyczne i zielone. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1981, 111 s.

13. Przekażmy sobie znak pokoju. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1983, 90 s.

Zawiera m.in.: Poemat betlejemski (I-XVII); Etiudy z Wielkiego Tygodnia (I-VI); O Maksymilianie Kolbe (I-IV); Święta Anna (I-V).

14. Wenus w małym miasteczku. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 238 s.

15. Od strony serca. [Powieści]. Wstęp Z. Lichniak. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1986, 436 s.

Zawartość

Kilka imion miłości [poz. ]; Romantyczne i zielone [poz. ]; Wenus w małym miasteczku [poz. ].

Wybory utworów literackich w przekładach

białoruski

Moj gaj dubovy. [Przeł.] J. Sejmažon. Minsk 1986.

Przekłady

1. J. Dopatka: U skraju lasu. [Przeł. z niemieckiego:] M. Kononowicz, E. Martuszewski, A. Niedworok. Olsztyn: Pojezierze 1965, 29 s.
2. J. Bryl': Patrzeć na trawę. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 257 s.
3. A. Adamovič: Narodzona w płomieniu. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 219 s.
4. Ja ze spalonej wsi... (Świadectwa ocalonych). [Oprac.:] A. Adamowicz i in. [Przeł.:] M. Kononowicz i J. Litwiniuk. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1978, 438 s.
5. M. Tank: Ballada o kosmicznej podróży Mrówki-Wędruli. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, [36] s.

Prace redakcyjne

1. D. Bičel-Zagnetava: Ty to ty. [Wiersze]. Wyboru dokonał i notą opatrzył M. Kononowicz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 89 s.
Tu też m.in. przekłady M.J. Kononowicza.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1966.

Inf. rodziny 1989.

Autor o sobie

M.J. Kononowicz: Dlaczego piszę. Dziś i Jutro 1951 nr 14.

Wywiady

Czarna madonna”, „Biskup Michał”, poemat o o. Kolbe – o swej twórczości mówi „Słowu” Maciej Józef Kononowicz. Rozm. J. Olejnik. Słowo Powszechne 1971 nr 145.
Pisarz zaangażowany. Rozm. Z. Seweryn „Wrocławski Tygodnik Katolicki1978 nr 8.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Książki

H. Pustkowski: Maciej Józef Kononowicz. Sieradz: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1985, 6 s.

Artykuły

H. Pustkowski: Kręgi wspólnoty. Odgłosy 1977 nr 52, przedruk w tegoż: Przestrzenie poezji. Łódź 1986.
J. Katz-Hewetsen: Fikcje i raptularze. Puls 1985 nr 24.
J. Duk: Kontynuator tradycji. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2.
J. Duk: Maciej Józef Kononowicz – poeta. W tegoż: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Piotrków Trybunalski 2001.

Wojna i niepokój

Z. Lichniak: Recenzja z nie wydanego tomu [Wojna i niepokój]. Dziś i Jutro 1948 nr 29.

W ramionach srebrnych rzek

Z. Lichniak: Tomik pionierski. Dziś i Jutro 1953 nr 18.
P. Szymański: Poezja optymizmu i faktów. Słowo Powszechne 1953 nr 198.

W sitowiu niebieskim

J. Szczypka: Niebieskość i ziemskość” Kononowicza. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1958 nr 1.

Portret nieurojony

S. Jończyk: Poetycki portret maturzystek. Kierunki 1962 nr 46.
A. Piotrowski: Odzyskiwanie młodości. Słowo Powszechne 1962 nr 263.
Z. Irzyk: W cieniu zakwitających dziewcząt. W: Osnowa. [Łódź] 1963.
R. Łoboda: Maciej Kononowicz i dziewczęta dojrzewające. Odgłosy 1963 nr 2.

Rekonstrukcja biografii

J. Wierzbiński: Macieja Józefa Kononowicza wybór wierszy z lat trzydziestych. Odgłosy 1967 nr 47.
M. Czuchnowski: Podsumowanie życia. Kronika”, Londyn 1968 nr 1.
K. Lubelski: Biografia poetycka. Kierunki 1968 nr 9.
W.P. Szymański: Ballady, sonety, epigramy. Życie Literackie 1968 nr 5, polemika: W. Wnuk: W sprawie wiersza Macieja Józefa Kononowicza. Tamże nr 8.

Biskup Michał

K. Radzewicz: Spór o „Biskupa Michała. Życie i Myśl 1969 nr 3.
S. Skwarczyńska. „Kierunki1969 nr 7.
• [J. Wilmański] J.W. „Odgłosy1969 nr 12.

Prawą ręką za lewe ucho

Z. Skibiński: Felietony z życia powojennej Łodzi. Odgłosy 1971 nr 6.

Szyfr o Ojczyźnie

Z. Irzyk: Sceny okupacyjne. Odgłosy 1971 nr 32.
M. Korolko: Szyfr o Ojczyźnie czasu wojny. Kierunki 1971 nr 48.
Z. Umiński: Powrót do czasu nocy. Życie i Myśl 1972 nr 4.

Kilka imion miłości

J. Strauch: Wspomnienia młodości. Kierunki 1974 nr 13.
Z. Skibiński: Opowieść o Łodzi między wojnami. Odgłosy 1978 nr 45.
M. Zalewski: Wspomnień mechanizmy. Literatura 1978 nr 18.

Gaj dębowy

D. Wiśniewska: Dębowy gaj. Kierunki 1975 nr 20.
J. Rzymowski. „Odgłosy1976 nr 22.

Romantyczne i zielone

J. Szczawiński. „Słowo Powszechne1982 nr 25.

Wenus w małym miasteczku

I. Pakuła: Obrazki z wystawy. Nowe Książki 1984 nr 8.