BIO

Urodzony 9 stycznia 1907 w Kijowie. Dzieciństwo spędził w Kijowie. W 1921 na polecenie matki przedostał się do Warszawy, gdzie po ukończeniu gimnazjum, podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie zaczął komponować piosenki dla teatrzyku Qui Pro Quo w Warszawie. W 1929 związał się jako autor piosenek i tekstów rewiowych z warszawskim Teatrem Nowości Konrada Toma, któremu zawdzięczał pseudonim Ref-Ren (używany odtąd stale w twórczości literackiej i teatralnej). Rozpoczął też działalność aktorską w objazdowym teatrzyku Dobrowolskiego i Cieleckiego. Ożenił się z Niną Oleńską, aktorką. W 1934 był współzałożycielem rewiowego teatrzyku objazdowego Wesoły Murzyn. Wybuch II wojny światowej zastał go we Lwowie, gdzie po zajęciu miasta przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, zorganizował zespół aktorski złożony z artystów przybyłych z Warszawy, który występował w kinoteatrze Stylowy. Po zamknięciu teatrzyku ze względów politycznych, związał się z amatorską orkiestrą lwowskich kolejarzy, wraz z którą udał się na tournée po Związku Radzieckim. W czerwcu 1941 przebywał w Moskwie, skąd wraz z żoną udał się do Taszkentu, a w grudniu 1941 dotarł do ośrodka zbiorczego Armii Polskiej w Tockoje. Wstąpiwszy do wojska, zorganizował Czołówkę Teatralną 10. Dywizji Piechoty, która w lutym 1942 wystawiła napisaną przez niego rewię Made in Tock. Z Armią Polską przeszedł na Bliski Wschód. Kierował Czołówką Teatralną Armii Polskiej na Wschodzie (APW; później Czołówka Rewiowo-Muzyczna APW), z którą występował kolejno w Iraku, Palestynie i Egipcie. Był autorem licznych pieśni żołnierzy APW (m.in.: Coś ty za jeden, Naprzód lwowskie dzieci, Orły do lotu,Polskie serce) i tekstów rewiowych. W 1944 objął kierownictwo Teatru Żołnierza „Polska Parada” (w skład którego weszła Czołówka). Brał udział w bitwie o Monte Cassino, po której napisał tekst piosenki Czerwone maki na Monte Cassino. Po zakończeniu wojny przebywał początkowo nadal we Włoszech, gdzie Czołówka została w maju 1945 podporządkowana Samodzielnej Sekcji Widowiskowo-Artystycznej z siedzibą w Fermo. W 1946 zamieszkał w Londynie. W następnych latach prowadził własny teatr o nazwie Teatr Komedii Muzycznej Ref-Rena (później Teatr Rewii Ref-Rena, Teatr Ref-Rena), w którym wystawiał też liczne utwory sceniczne i rewie własnego autorstwa. Współpracował nadto z sekcją polską radia francuskiego w Paryżu (1951-52), a także z wydawanym w Londynie dwutygodnikiem humorystyczno-satyrycznym „Pokrzywy” (1953-54); wiersze i prozę publikował też w innych czasopismach emigracyjnych. W 1961 został prezesem Związku Artystów Scen Polskich za Granicą z siedzibą w Londynie. W 1965-66 wraz z emigracyjnym Teatrem Ref-Rena objechał ośrodki polskie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a następnie kontynuował występy w Londynie. W 1970 osiadł na stałe w Chicago, gdzie założył Kabaret Ref-Rena. Odznaczony przez rząd emigracyjny w Londynie Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1975). Zmarł 12 września 1991 w Chicago.

Twórczość

Wszystkie utwory publikowane pod pseudonimem Ref-Ren.

1. Piosenki z plecaka Helenki. (Z nutami). Część nutową oprac. I. Rozengart. Rzym: Nakład autora 1946, 172, [20] s.

Wspomnienia i piosenki wojskowe autora z 1941-1945.

2. Batiary czyli lwowskie rozmówki Jóźka, Mińcia i cioci Badylakowej. Cykl audycji nadanych przez Radio Paryż. London: [Nakład autora] 1952, 31 s.

3. Piosenki Ref-Rena. London: [Nakład autora ok. 1955], 53 s.

4. Wolna piosenka. Poemat o wolnej piosence. [London: Nakład autora ok. 1957], 39 s.

5. Serce na dłoni. Wiersze i piosenki. Londyn: [Nakład autora] 1958, 57 s.

6. [Trzydzieści] 30 lat piosenki i 30 słów o świni. Londyn: [Nakład autora] 1959, 45 s.

7. Historia „Czerwonych maków. Londyn: Nakład autora 1961, 71 s., nuty.

Geneza piosenki i historia jej popularności; także o Czołówce Teatralnej przy 2. Korpusie w okresie 1943-1944.

8. Kujawiaki i mazurki. Teksty i muzyka F. Konarski. Londyn: [Nakład autora] 1961, 20 s.

9. Taka sobie Helenka F. Konarski. (Kartka z pamiętnika). Londyn: Nakład autora 1963, 50 s.

10. Wesołe i smutne. Londyn: Nakład autora 1965, 53 s.

11. Miłość w moim życiu. Londyn: Nakład autora 1967, 52 s.

12. Stanisław Smolak, artysta niezwykły. [Cross Village, USA:] J. Smolak 1970, 31 s.

Zawiera też wiersz o S. Smolaku: [Incipit:] Z kraju, co leży nad Wisłą...

13. [Trzydzieści] 30 lat pracy artystycznej poza krajem Ref-Rena i Niny Oleńskiej. [Współautorka:] J. Konarska. Przedmowa: J. Bielatowicz. Chicago 1972, [82] s.

14. Wiersze sercem pisane... Chicago: [Nakład autora], Druk Hollywood Press 1972, 372 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Chicago 1988; [wyd. 3] Olszanica: Bosz 1998, 167 s.

Cz. 2 zob. poz. .
F. Konarski podpisany: Ref-Ren.

Zawartość

Utwory w działach: Rosja – 1941. Wiersze dla cudem uratowanych; Iran, Irak, Palestyna, Egipt – 1942-1943. Wiersze dla żołnierzy; Italia – 1943-1946. Wiersze dla żywych i poległych; Anglia – 1947-1951. Wiersze dla zawiedzionych; Francja – 1951-1952. Wiersze dla słuchaczy radiowych audycji z Paryża; Anglia – 1953-1956. Wiersze dla „Travel-dokumenciarzy”; Stany Zjednoczone – od 1956 – gościnnie, od 1965 – na stałe; Wiersze okolicznościowe; Wiersze do mych przyjaciół; Wiersze dla tych, których już nie ma.

15. Twarze z gutaperki. Nowele. Winnipeg [Kanada]: Polskie Wydawnictwo Czas 1980, 144 s.

Zawartość

J. Mroczkowski: W hołdzie dla autora. – Od autora. – Twarz, której się nie zapomina; Twarz, z której zniknął uśmiech; Twarz bez zmarszczek; Twarz z dalekich kresów; Czy pies może mieć twarz?; Twarz jedna z wielu; Twarz z pechowym profilem; Twarz bez jutra; Twarze z problemami; Twarz zawiedziona; Twarz o zatartych rysach; Twarz na każdą okazję; Twarz bezmyślna; Twarz w piasku; Twarz z gutaperki; Twarz, którą zdobiły oczy; Twarz z fantazją; Twarz zesłana przez Boga.

16. Wiersze sercem pisane... ciąg dalszy. Vol. 2. Przedmowa: J. Mroczkowski. [Stany Zjednoczone:] Ref-Ren Publication 1995, 286 s.

Cz. 1 zob. poz. [Inf. krewnej pisarza, Anny Zawadzkiej].
F. Konarski podpisany: F. Konarski; Ref-Ren.

Wydania osobne tekstów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

Wszystko mi jedno... Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu AP [Armii Polskiej].
Wiosna! Wiosna!. Foxtrot. [Muzyka:] H. Skrzypkowski. Warszawa: F. Grąbczewski [1928-1930], 3 s.
Coś ty za jeden?; Orły do lotu. [Muzyka:] F. Konarski. Londyn: Chór Radia Polskiego 1944, 1 k.
Czerwone maki na Monte Cassino. [Muzyka:] A. Schütz. [Włochy:] Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu AP [Armii Polskiej], dod. do „Na Szlaku Kresowej 1944 nr 8. Wyd. nast.: Londyn: Chór Radia Polskiego 1944, 2 s.; Kraków: Cracovia 1946, [2] k.; [Poznań: Poznańska Spółka Wydawnicza] ok. 1947, [4] s.
Warszawa. Pieśń. [Muzyka:] A. Schütz. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu AP [Armii Polskiej] 1946, 4 s.

Rewie, komedie muzyczne, widowiska, m.in.

Made in Tock. Rewia. Prapremiera: Tockoje [Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich], Czołówka Teatralna 10 Dywizji Piechoty II 1941.
Coctail humoru. Rewia. Prapremiera: Tel Awiw, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie XII 1942.
Wieczór piosenki, tańca i humoru. Prapremiera: Bagdad, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie XII 1942.
Polska Parada. (Keep smiling). Prapremiera: Egipt, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie V 1943.
Tu jest Kirkuk. Rewia. Prapremiera: Bagdad, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie VIII 1943.
Uśmiechnij się. Rewia. Prapremiera: Jerozolima, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie X 1943.
Polish Parade. Prapremiera: Kair, Czołówka Teatralna Armii Polskiej na Wschodzie II 1944.
Bonjour everybody. Rewia. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1951.
Rycerze bez zbroi. (Żart atomowy w 3 wybuchach). [Komedia muzyczna]. Prapremiera: Londyn, Teatr Komedii Muzycznej Ref-Rena 1952.
Opowieści Erosa. Prapremiera: Londyn, Teatr Komedii Muzycznej Ref-Rena 1953.
Spacer po Warszawie. Prapremiera: Londyn, Teatr Komedii Muzycznej Ref-Rena 1953.
Stary Wiedeń. Prapremiera: Londyn, Teatr Komedii Muzycznej Ref-Rena 1953.
Dla ciebie wszystko! [Współautor:] N. Sądek. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1954.
Kopciuszek z Hammersmith. Krotochwila muzyczna. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1954.
Mężczyzna „zmienna” jest. [Rewia]. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1954.
Naokoło świata. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1954.
Jubileusz miedziany. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1955.
Poczkaj Hanke. [Rewia; współautor:] R. Kiersnowski. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1955.
Szlakiem Kolumba. Prapremiera: Londyn, Teatr Rewii Ref-Rena 1955.
Rycerskim szlakiem. Obraz historyczny. Prapremiera: Londyn, Royal Albert Hall 1956.
Vice versa. [Rewia]. Prapremiera: Londyn, Teatr Ognisko 1956.
Wybryki z Ameryki. [Rewia]. Londyn, Teatr Ognisko 1956.
S.O.S. (Syrenka odnawia szlagiery). Kabarecik estradowy. [Współautor:] R. Kiersnowski. Prapremiera: Londyn, Kabaret Syrenka 1957.
Zamki na lodzie. Rewia. Prapremiera: Londyn, Teatr Ref-Rena 1958.
Księżyc do wynajęcia. Rewia. [Współautor:] M. Hemar. Prapremiera: Londyn, Teatr Ref-Rena 1959.
Ciau...Cia...Faustyno. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1960.
Teatr za trzy grosze.[Współautor:] N. Sądek. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1960.
Nie graf Wojtek... Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1961.
Słoń w karafce. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1961.
Dziura w niebie. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1962.
Bonjour Twistesse. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1963.
Tele – Fele – Kuku. [Rewia]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1964.
Z walizeczką przez świat. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1964.
Skrzydła chwały. Widowisko patriotyczne. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski 1965.
Bieg przez płotki. Prapremiera: Londyn, Emigracyjny Teatr Ref-Rena 1967.
Póki my żyjemy. Prapremiera: Londyn, Emigracyjny Teatr Ref-Rena 1968.
Serce na dłoni. Prapremiera: Londyn, Kabaret Artystyczny Ref-Rena 1969.
Swój do swego. [Rewia]. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1971.
Kabarety świata. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1972.
Gołąbek niepokoju. [Rewia]. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1973.
Same rodzynki. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1973.
Z motyką na księżyc. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1973.
Hop! dziś, dziś – a co jutro? Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1975.
Od Ref-Rena nikt się nie wykręci. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1975.
Grzesznik. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1976.
Porywacze miłości. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1977.
Michałek. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1978.
Dożynki pana Zagłoby. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1979.
A co w Refrenistanie? Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1980.
Kobietki, ach kobietki. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1981.
Nina. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1981.
Oj, mężczyźni, mężczyźni. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1981.
Ref-Ren z nami. Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1983.
I znów zakwitną maki... Prapremiera: Chicago, Kabaret Ref-Rena 1984.
Rozmowy z Niną [Oleńską], czyli Emigraszki. Prapremiera: Londyn, Teatr Nowy 1989.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1974.

Autor o sobie

• [F. Konarski] Ref-Ren: Latające Refreny. „Tydzień Polski”, Londyn 1967 nr 18 [o dwuletnim pobycie w USA i występach Emigracyjnego Teatru Ref-Rena].

Wywiady

• Rozm. J. Kowalewski. Orzeł Biały”, Londyn 1984 nr 1379.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (J. Czachowska).
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Lublin 2000 (B. Berger).

Ogólne

Książki

M. Damjan, T. Vinzens: Der rote Mohn von Monte Cassino. Eine Polnische Ballade. [Oprac.:] T. Vinzens, G. Stocker. Mönchaltorf, Schweiz: Studio Damian; Aarau: Sauerländer 1983, 58 s.

Artykuły

J. Ostrowski. „Orzeł Biały”, Londyn 1965 nr ll [omówienie rewii Ref-Rena].
A. Azarjew: 30 lat pracy dla pokrzepienia serc. (F.K. (Ref-Ren) – artysta mas). Polonia”, Chicago 1972 nr 6.
A. Leszczyński: Ref-Ren sercem czytany. „Dziennik Związkowy” , Chicago 1973 nr 35 dod. „Dodatek Niedzielny”.
E.L. Dusza: Od „Albatrosa” do „Czerwonych maków. Tydzień Polski”, Londyn 1979 nr 38 [dot. twórczości i działalności F. Konarskiego].
E.L. Dusza: Złoty jubileusz Ref-Rena. Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1979 nr 39.
I. Delmar: Piosenki są jak kwiaty. Pożegnanie Ref-Rena. Tydzień Polski”, Londyn 1981 nr 41.
A. Schütz: Przygoda twórców sławnej piosenki. Orzeł Biały”, Londyn 1981 nr 206 [o przedstawieniach Czołówki Teatralnej pod Monte Cassino].
Z. Sokołowski: Teatr Ref-Rena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 158.
Z. Mierzwiński: Ref-Ren. Kierunki 1987 nr 10.
J. Chłap-Nowakowa: Autor „Czerwonych maków. Arka 1992 nr 37/38.

Historia „Czerwonych maków”

A. Schütz: Dzieje melodii „Czerwonych maków na Monte Cassino. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1969 nr 32 dod. „Tydzień Polski”.
T. Szewera: Czerwone maki. Odgłosy 1975 nr 20 [dot. okoliczności powstania pieśni].

Wiersze sercem pisane

R. Terlecki. „Studia Rzeszowskie1999 t. 6.

Czerwone maki na Monte Cassino

O. Terlecki: Czerwone maki. Kierunki”, 1980 nr 20.
E. Nowowiejski: Helenka i „Czerwone maki. Stolica 1984 nr 52.
T. Matulewicz: Czerwone maki na Monte Cassino. W tegoż: Skąd ta pieśń. Olsztyn 1987.
A. Romanowski: Pieśń o makach i krwi. Tygodnik Powszechny 1994 nr 21.

Rozmowy z Niną, czyli Emigraszki

T. Karren. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1989 nr 187.