BIO

Urodzona 27 marca 1910 w Kluczewsku (województwo kieleckie) w rodzinie ziemiańskiej; córka Maksymiliana Konarskiego i Janiny z domu Fulde. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym majątku, w Kluczewsku. Uczyła się w domu; dwie ostatnie klasy gimnazjalne ukończyła na prywatnej pensji Marii Gail w Radomiu, gdzie otrzymała świadectwo dojrzałości. Debiutowała w 1928 wierszami pt. Trzy słonie, Baloniki, Biały pierrot, Znów, jak co roku, zamieszczonymi w „Kurierze Warszawskim” (nr 271). W 1929-32 kontynuowała naukę w Seminarium Gospodarczym prowadzonym przez ss. Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze. Następnie do 1935, uczęszczała, jako wolny słuchacz, na wybrane wykłady z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie należała do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, brała udział w tzw. „Tygodniach Społecznych” w Lublinie. Publikowała wiersze w kwartalniku „Młodzież Katolicka” (1935), a w 1936 w piśmie „Gregoriana”. W tymże roku wyszła za mąż za Adama Łosia, ziemianina, który administrował dobrami Adamów i zamieszkała w majątku Szewnia w okolicach Zamościa. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała początkowo nadal w Szewni, a od 1942, po zarekwirowaniu przez Niemców majątków Adamów kolejno w Zamościu, w powiecie hrubieszowskim, gdzie mąż objął administrację majątku Świdniki oraz w Świdnie (powiat grójecki). Po zakończeniu wojny przebywała w Mogielnicy, później w Chylicach pod Warszawą, a w 1948 zamieszkała w Warszawie. Rozwijała twórczość poetycką, publikując wiersze w czasopismach: „Tygodnik Warszawski” (1946-48), „Dziś i Jutro” (1946, 1950-55), „Tygodnik Powszechny” (1948-49). W 1958 zaczęła uczestniczyć w zespole redakcyjnym „Więzi” i ogłaszać utwory na łamach tego miesięcznika; w 1962 została redaktorem działu. W 1975-76 ogłaszała nadto wiersze w piśmie dla dzieci „ABC Techniki” (tu cykl wierszy o rodzinie bobrów). W 1976 przeszła na emeryturę, współpracowała nadal z „Więzią” i kontynuowała twórczość poetycką. Zmarła 1 lipca 2002 w Warszawie.

Twórczość

1. W szklanej kuli. Poezje. Warszawa: Verbum [właśc. nakładem S. Brzeziński] 1935, 80 s.

K. Konarska-Łosiowa podpisana: Krystyna Konarska.

Zawartość

Zawiera cykle: Credo; Mój Bóg; Z legend franciszkańskich; Łuna tęczowa; Ludzie o smutnych twarzach; Modlę się czasem o ciszę.

2. Oczy w słońcu. Poezje. Warszawa: Prabucki i Płocka 1936, 95 s.

K. Konarska-Łosiowa podpisana: Krystyna Konarska.

3. Granice życia. Wybór poezji. Wstęp: M. Zieliński. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1985, 188 s.

Zawartość

Cykle: W szklanej kuli; Oczy w słońcu; Z notatnika snów; Podróże; Wiara; Rozpacz; Nadzieja.

4. Takie wielkie zmęczenie... [Wiersze]. Warszawa: Biblioteka „Więzi1995, 62 s.

5. Niepokorność. [Wiersze]. Słowo wstępne: J. Łukasiewicz. Warszawa: Biblioteka „Więzi2000, 106 s.

Przekłady

1. S. Weil: Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism. Wybór i przedmowa: A. Wielowieyski, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1961, XXXV, 318 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1995.

Autor o sobie

K. Konarska-Łosiowa: Dlaczego piszę. Dziś i Jutro 1951 nr 14 s. 10.

Ogólne

Artykuły

A. Boniecki: Bóg... Ileż piękna... Krystyna Konarska-Łosiowa. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28.
C. Gawryś: Ona już wszystko rozumie; T. Mazowiecki: Wśród pytań, na które nie ma odpowiedzi. Pożegnanie Krystyny Konarskiej-Łosiowej. Więź 2002 nr 12.

W szklanej kuli

A. Bogdanowicz. „Gregoriana”, Lwów 1936, s. 141 [recenzja też: Oczy w słońcu].

Oczy w słońcu

A. Bogdanowicz. „Gregoriana”, Lwów 1936, s. 141 [recenzja też: W szklanej kuli].
P. Hulka-Laskowski. „Nowa Książka1936 z. 6.

Takie wielkie zmęczenie

C. Gawryś: „Miłość w bólu ściśniętych pięści”; J. Łukasiewicz: Teraz najważniejsze... Więź 1995 nr 7.

Niepokorność

A. Szymańska: Nad brzegiem niewiadomego. Nowe Książki 2000 nr 9.
J. Turnau. „Gazeta Wyborcza2000 nr 146.