BIO

Urodzony 26 lutego 1862 w Warszawie; syn Józefa Kinderfreunda, lekarza, i Stanisławy z Bauerertzów. Po gimnazjum ukończył Szkołę Handlową im. Kronenbergów w Warszawie. Debiutował w 1885 sztuką Hrabina Sylwia. Studiował przez dwa lata polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wyjeżdżał też na studia do Berlina i Heidelbergu. Po powrocie do Warszawy podjął pracę urzędnika w dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, doszedł z czasem do wysokiego stanowiska. Jednocześnie rozwijał twórczość literacką; od 1887 publikował (początkowo pod nazwiskiem rodowym, od około 1900 pod pseudonimem Konar) powieści, nowele i utwory dramatyczne, m.in. w „Kurierze Codziennym” (1887-90, 1893), „Gazecie Polskiej” (1888-1895 z przerwami), „Kurierze Lwowskim” (1891-1904), „Ateneum” (1893-94), „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym” (1896-98), a w późniejszych latach także w piśmie „Świat. (Romans i Powieść)” (1913, 1915-22), „Świecie” (stale w 1918-23), „Kurierze Polskim” (1919-20). W 1935 został odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. Zmarł w styczniu 1940 w Warszawie; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim[P].

Twórczość

1. Hrabina Sylwia. Sztuka w 3 aktach. Warszawa: Gebethner i Wolff 1885, 94 s.

2. Śpiąca królewna. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie. „Tygodnik Ilustrowany1888 nr 290-291. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1888, 31 s.

3. Bankruci. [Powieść]. „Gazeta Polska1891 nr 154-195. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1892, 317 s. Por. poz. .

4. Przed ślubem. Warszawa: E. Skiwski 1891, 345 s.

Zawartość

Wigilia pana Andrzeja; Nudna niedziela; Na urlopie; W wagonie; Pani Leonowa; Bal u mojej teściowej; Aurelka; W cukierni; U wód; Podróż poślubna.

5. Bankruci. Sztuka w 4 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1892. Por. poz. .

6. Brzydka. Obrazek dramatyczny w 1 odsłonie. „Głos1893 nr 16-18.

7. Siostry Malinowskie. Powieść. „Ateneum1894 t. 1 s. 228-259, 458-496, t. 2 s. 38-78, 229-257, 405-411. Wyd. osobne Warszawa: E. Skiwski 1894, 326 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1905; Warszawa: Czytelnik 1959.

8. Gąsienice. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1895.

9. Pierwsza miłość. Warszawa: E. Skiwski 1896, 253 s.

Zawartość

Pierwsza miłość. Powieść. [Opowiadania:] Janinka; Dziwak; Spełnione marzenia; Listy pani mecenasowej; Spotkanie; Pijak i jego kufel; Po burzy; Zwierzenia; Ciekawa.

10. Figle amora. Komedia w 4 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1897. Druk fragmentów „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1897 nr 694.

11. Jesień. Powieść. „Kurier Warszawski1897 nr 284-359. Wyd. osobne Warszawa: J. Lewental 1898, 269 s. Wyd. 2 tamże 1915.

12. Panny. Powieść. Kurier Warszawski 1900 nr 108-117, 121-240, 246-331. Wyd. osobne Petersburg: K. Grendyszyński 1902, 457 s. Wyd. 2 Warszawa: Gebethner i Wolff 1905.

13. Oazy. Powieść. Kurier Warszawski 1903 nr 145-308. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1904, 405 s.

14. W syrenim grodzie. Powieść. Kurier Warszawski 1907 nr 312-360, 1908 nr 3-190. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1909, 396 s.

15. Młodość panny Mani. Powieść. Świat. (Romans i Powieść) 1913 nr 12-48. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1914, 423 s.

16. Kariery. Powieść. Świat. (Romans i Powieść) 1916 nr 44-53, 1917 nr 1-52, 1918 nr 1-13. Wyd. osobne: [T. 1]. Dwór w Jędrzejowicach. [T. 2]. Księżna Irena. Warszawa: F. Hoesick 1922, 1923, 351 + 330 s.

17. Piąte koło. Powieść. Świat. (Romans i Powieść) 1920 nr 29-52, 1921 nr 1-19. Wyd. osobne: [T. 1]. Jurek i Pawełek. [T. 2]. Szałowski, Szylert i Ska. Warszawa: F. Hoesick 1925, 1926, 384 + 229 s.

18. Bez serca. Powieść z czasów przedwojennych. Świat. (Romans i Powieść) 1926 nr 1-27, 31-46. Wyd. osobne: [T. 1]. W pogoni za szczęściem. [T. 2]. Spełnione marzenia. Warszawa: F. Hoesick 1927, 1928 [właśc. 1927], 189 + 224 s.

19. Optymistka. [Opowiadania]. Warszawa: F. Hoesick 1929, 186 s.

Zawartość

Optymistka; Kastor i Poluks; Jawne tajemnice; Pan Olutek; Bez serca; Dwie miary; Franek i jego kura; Adalgilda.

20. Ojcowie, my i dzieci. Powieść. [T. 1]. Ojcowie i my. [T. 2]. My i dzieci. Warszawa: F. Hoesick 1932, 1933, 211 + 164 s.

21. [Tysiąc] 1000 aforyzmów. Warszawa: F. Hoesick 1936, 133 s.

Utwory niepublikowane, niedatowane

W szponach lwicy. Komedia w 4 aktach.
Inf.: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1. Warszawa 1971.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 13 cz. 3. Wrocław; Kraków 1968 (P. Grzegorczyk).
J. Nowakowski: Słownik literatury popularnej. Wrocław 1997 [tu błędna data śmierci].

Ogólne

Artykuły

• [S. Krzywoszewski] St.Krz.: Alfred Konar. Kraj 1902 nr 12.
W. Kosiakiewicz: Alfred Konar. Bluszcz 1914 nr 7.
• [S. Krzywoszewski]: Nowele Alfreda Konara. Świat 1929 nr 8.
J.E. Skiwski: Alfred Konar. Tęcza 1929 nr 5.
A. Grzymała-Siedlecki: Pisarz arcywarszawski. Stolica 1966 nr 16, przedruk w tegoż: Nie pożegnani. Kraków 1972.
J. Nowakowski: Biedermajerowska terapia. W tegoż: Proza Z. Bartkiewicza, J. Germana, A.A. Konara. Rzeszów 1976.
J. Nowakowski: Mechanizmy „trywialnego piękna. W tegoż: W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Rzeszów 1980.
L.M. Bartelski: Pisarze żydowscy podczas okupacji. Warszawa 1983, passim [toż w wersji angielskiej].

Bankruci

J. Badeni. „Przegląd Powszechny1892 t. 34.
P. Chmielowski: Powieści Alfreda Konara. „Ateneum1891 t. 4 [dot. też: Przed ślubem; Panny].

Przed ślubem

P. Chmielowski: Powieści Alfreda Konara. „Ateneum1891 t. 4 [dot. też: Panny; Bankruci].

Siostry Malinowskie

A. Gruszecki. „Przegląd Tygodniowy1895 nr 29.
W. Karczewski. „Biblioteka Warszawska1895 t. 1.
J. Krzymuska: Z psychologii kobiecej. „Ateneum1899 t. 3.
Z. Chociłowska: Trzy siostry. Nowe Książki 1959 nr 22.
J. Detko: W kręgu „Wędrowca. W tegoż: Warszawa naturalistów. Warszawa 1980.

Panny

P. Chmielowski: Powieści Alfreda Konara. „Ateneum1891 t. 4 [dot. też: Przed ślubem; Bankruci].
A. Drogoszowski. „Głos1901 nr 44.
P. Chmielowski: Beletrystyka nasza w roku zeszłym. Pogląd na Świat 1902 nr 20-21.

W syrenim grodzie

W. Kosiakiewicz: Monografista Syreniego Grodu. Świat 1908 nr 51.

Kariery

E. Breiter: Historia kariery i małego grzechu. Świat 1922 nr 3.
F. Hoesick: Urocza księżna. Kurier Warszawski 1923 nr 145.

Bez serca

M. Król. „Poradnik Językowy1927 nr 5 [dot. T. 1: W pogoni za szczęściem].
L.R.: Z lamusa anachronizmów. Życie Literackie 1928 nr 5 [dot. T. 1: W pogoni za szczęściem].

Ojcowie, my i dzieci

K. Czachowski. „Kultura1932 nr 21.
A. Grzymała-Siedlecki: Na grobie nieznanej rodziny. Kurier Warszawski 1932 nr 40.
J.E. Płomieński: Historia trzech pokoleń. Polska Zbrojna 1933 nr 230.

1000 aforyzmów

J. Krzyżanowski. „Nowa Książka1936 nr 9.