BIO

Urodzony 3 sierpnia 1906 w Warszawie; syn Władysława Kołonieckiego, szewca, i Korduli z Chełstowskich. Początkowe nauki pobierał w domu. Od maja 1916 do listopada 1918 przebywał w internacie szkoły założonej przez Główną Radę Opiekuńczą w Płocku. Po powrocie do Warszawy ukończył czteroklasowe Progimnazjum św. Klemensa i od 1922 uczęszczał do I Gimnazjum Męskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich. W tym czasie, wraz z kolegą szkolnym Lucjanem Szenwaldem, założył grupę literacką My i w 1925/26 wydawał organ grupy – szkolne pisemko „Pochodnia”, w którym drukował m.in. wiersze, przekłady i artykuły. Debiutował na wiosnę 1925 wierszami i przekładem Śmierci Jaurèsa Anny de Noailles, opublikowanymi na łamach „Robotnika”. Za właściwy debiut poetycki uważał wiersze Biografia i Zatopiona Wenecja, ogłoszone w „Skamandrze” (1925 nr 41). Po zdaniu matury w 1926, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie należał do łódzkiej grupy literackiej Meteor (do 1930). W 1930 uzyskał dyplom magistra praw i wyjechał na stypendium Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Francji, gdzie w Grenoble ukończył kursy języka i literatury francuskiej. Po powrocie był w 1931-37 sekretarzem redakcji miesięcznika „Droga”, w którym publikował m.in. recenzje i artykuły literackie. W 1932 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich). W 1936 otrzymał nagrodę literacką miasta Warszawy za całokształt twórczości. Od 1937 do maja 1939 był redaktorem tygodnika „Pion”; w piśmie tym publikował poezje, artykuły literackie i publicystyczne, a także liczne przekłady. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i Podkowie Leśnej u Jarosława Iwaszkiewicza, pracując jako osobisty sekretarz poety i prywatny nauczyciel jego córek. Kontynuował też twórczość literacką, tłumacząc m.in. utwory Paula Valéry'ego, pisząc wiersze oraz w 1943-45 Wojenny szkicownik pamflecisty. Po wojnie prowadził w 1945 w Poznaniu Klub Satyryków „Kukułka”. Po powrocie do Warszawy był w 1946 przez parę miesięcy sekretarzem miesięcznika „Problemy”, następnie do lata 1947 pracował w Polskim Radiu. W 1948-49 był lektorem wydawnictw Panteon i Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”. Utwory swoje drukował na łamach m.in.: „Tygodnika Powszechnego” (1945-1949, 1957), „Twórczości” (1946, 1955), „Dziś i jutro” (1948-1950), „Stolicy” (1948). Za twórczość przekładową otrzymał w 1960 nagrodę Polskiego PEN Clubu. W latach siedemdziesiątych pracował nad tomem wspomnień i esejów pt. Autoportret z sowim piórem. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966). Zmarł 25 stycznia 1978 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Works

1. Wschody i zachody. Poezje. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1927, 90 s.

2. Kosodrzewina. Poemat. Warszawa: Nasza Biblioteka 1930 [antydatowane 1929], 37 s.

3. Kryształ młodości. Wiersze 1927-1931. Warszawa: Wydawnictwo Droga 1932, 168 s.

4. Społeczne zadania literatury. [Szkic]. Wiedza i Życie 1933 nr 10-11. Wyd. osobne z podtytułem: Szkic publicystyczno-krytyczny. Przedmowa: A. Skwarczyński. Warszawa: Wydawnictwo Droga 1934, 58 s.

5. Solo fletowe. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Droga 1934, 78 s.

6. Ballada o Piłsudskim. [Poemat]. Warszawa: F. Hoesick 1935, 34 s.

7. Rywale. Komedia radiowa. Pion 1938 nr 50/51 s. 7-8. Polskie Radio 1972.

8. Elegie zielonoświąteczne. [Wiersze]. Łodź: Wydawnictwo W. Bąka 1946, 69 s.

9. Powrót na Stare Miasto. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1953, 30 s.

10. Ramię do ramienia. Poezje wybrane 1925-1955. Warszawa: Czytelnik 1957, 254 s.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. , , , , , oraz cykle: Wiersze różne; Sen bez snów [wiersze z lat 1939-1943]; Ramię do ramienia [m.in. przekłady współczesnej poezji francuskiej].

11. Dno milczenia. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1962, 96 s.

12. Sen bez snów. Poematy i wiersze z przeszłości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 121 s.

Zawartość

Cykle: Szafa Dejaniry; Róża; Rozmowa z profesorem.

13. Poezje wybrane. Wyboru dokonał autor. Wstęp: L. Żuliński. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 115 s.

14. Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i nota edytorska: T. Jodełka-Burzecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 260 s.

Zawartość

Zawiera też nowy cykl: In memoriam.

Przekłady

1. J. Cocteau: Orfeusz. Tragedia w 1 akcie z interwałem. Droga 1932 nr 11 s. 981-987, nr 12 s. 1101-1118. Wyd. osobne Warszawa 1933, 67 s. Biblioteka Dramatyczna „Drogi.
2. A. Gide: Edyp. Tragedia w 3 aktach. Droga 1933 nr 7/8 s. 665-691. Wyd. osobne Warszawa 1933, 51 s. Biblioteka Dramatyczna „Drogi.
3. P. Valéry: Semiramida. Melodramat. Pion 1934 nr 51 s. 4-5.
4. P. Claudel: Młodość Violeny. Droga 1935 nr 4 s. 343-364, nr 7/8 s. 642-666. Wyd. osobne Warszawa 1935, 113 s. Biblioteka Dramatyczna „Drogi.
5. A. Gide: Persefona. Melodramat. Warszawa 1936, 30 s. Biblioteka Dramatyczna „Drogi.
6. P. Valéry: Utwory wybrane. Wstęp, wybór i przekł.: R. Kołoniecki. Warszawa: Wydawnictwo Droga 1936, 178 s.
7. A. Daudet: Listy z mojego młyna. [Opowiadania]. Warszawa: Wiedza 1948, 184 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1956; w oprac. A. Kulawika. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1991. Biblioteka Narodowa III, 4.
8. A. Daudet: Niezwykłe przygody Tartarena z Taraskonu. Przeł.: H. Iwaszkiewicz i R. Kołoniecki. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 164 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione pt. Tartaren z Taraskonu. Przeł. R. Kołoniecki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 119 s., wyd. 3 w przekł.: R. Kołonieckiego, Z. Ryłko tamże 1959, 481 s.
9. M. Axioti: Poliksena. Opowieść grecka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1950, 150 s.
10. A. Daudet: Tartaren w Alpach. Wielkich czynów taraskońskiego bohatera ciąg dalszy. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 229 s. Wyd. nast.: Oprac. red. i objaśnienia: Z. Ryłko. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954.
11. E. Triolet: Upiory pod bronią. [Powieść]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1950, 430 s.
12. E. Zola: W matni. (Dzieje Rougon-Macquartów. T. 1). Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 269 s. Wyd. nast.: wyd. 2 (Dzieła wybrane) tamże 1954; (Rougon-Macquartowie. T. 7) Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: Z. Orszulska. Polskie Radio 1977.
13. A. Daudet: Okruszek. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 320 s.
14. J. Giraudoux: Wojny trojańskiej nie będzie. Sztuka w 2 aktach. W: J. Giraudoux: Teatr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957 s. 181-290.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Salaburska. Polskie Radio 1969.
15. Stendhal: Armancja. [Powieść]. Posłowie: M. Żurowski. Przypisy: R. Kołoniecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 283 s.
16. A. Daudet: Wspólnicy. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 383 s.
17. J. Romains: Trzeba być jasnowidzem. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 218 s.
18. J.W. Goethe: Herman i Dorota. Wstęp i objaśnienia: F. Witczuk. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, CXXXII, 101 s. Biblioteka Narodowa II, 51. Wyd. 3 tamże 1980.
19. Nguyen Du: Klejnot z nefrytu. [Poemat]. Wstęp: T. Żbikowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1966, 160 s. Wyd. 2 tamże 1975.
20. P. Valéry: Tak jak na brzegu morza. [Muzyka:] E. Knapik. Partytura. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1979, 48 s., nuty.

Zob. też Twórczość poz. , Prace redakcyjne poz. ..

Prace redakcyjne

1. P. Valéry: Poezje. Wybór, oprac. i wstęp: R. Kołoniecki. Przeł.: J. Iwaszkiewicz [i in.]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 159 s. Wyd. 2 tamże 1975.
Tu też przekład R. Kołonieckiego.

Zob. też Przekłady poz. ,15.

Analyses and reviews

Ankieta dla IBL PAN 1964.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
I. Jarosińska: Roman Kołoniecki. (1906-1978). Bibliografia. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Kraków 1993.

Ogólne

Artykuły

S. Lichański: Roman Kołoniecki. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 23.
W. Natanson: Roman Kołoniecki. Życie Warszawy 1978 nr 32.
K. Mętrak: Mechanizm zapomnienia. Kulisy 1979 nr 4.
E. Sojecka: W „Kukułce” (Z historii poznańskich kabaretów). „Nurt 1983 nr 2.
K. Sowiński: Spojrzenie po latach. Miscellanea Łódzkie 1984 nr 3 [o grupie Meteor].
T. Jodełka-Burzecki: Poeta dna milczenia. Kierunki 1985 nr 33.
Z. Krogulski: W 10. rocznicę śmierci wybitnego poety i tłumacza Romana Kołonieckiego. Słowo Powszechne 1988 nr 16.
K. Mętrak: R. Kołoniecki. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Kraków 1993.

Wschody i zachody

J. Iwaszkiewicz. „Wiadomości Literackie1927 nr 41.
K. Czachowski: U poetów. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1929 nr 6.
K.W. Zawodziński: Nowe poezje polskie. Przegląd Współczesny 1930 t. 32.

Kosodrzewina

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1930 nr 22.
[W. Horzyca] W.H.Droga1930 nr 6.

Kryształ młodości

W. Sebyła: Cierpienia młodych Wertherów. Zet 1932/33 nr 5.
S. Napierski. „Wiadomości Literackie1933 nr 22.

Społeczne zadania literatury

J.S. Bystroń. „Nowa Książki1934 z. 3.
M. Kridl: Teoria i krytyka literatury. „Rocznik Literacki 1934wyd. 1935.

Solo fletowe

S. Furmanik: Poezje. Polonista 1935 z. 5, 6.
W. Sebyła. „Pion1935 nr 16.

Elegie zielonoświąteczne

Cz. Janczarski. „Książka i Kultura1947 nr 4.
J. Kleiner. „Młoda Rzeczpospolita1947 nr 3.
B. Ostromęcki. „Tygodnik Warszawski1947 nr 21.

Dno milczenia

W. Latoń: Powrót Kołonieckiego. Kierunki 1963 nr 33.
W. Natanson: Poezja Romana Kołonieckiego. Życie Literackie 1963 nr 48, przedruk w tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1971, Hierarchie i sylwety. Warszawa 1985.
S. Lichański: Poeta klerk. Twórczość 1964 nr 5.

Sen bez snów

J. Iwaszkiewicz: Sen bez koszmarów. Życie Warszawy 1968 nr 181.
E. Czaplejewicz: Sen w zgiełku bitwy. Twórczość 1969 nr 2.
J.J. Lipski: Destrukcja i rekonstrukcja mitów. Twórczość 1970 nr 2.

Wiersze wybrane [2000]

A. Malinowska: Między awangardą a epigonizmem. Kierunki 1987 nr 39.

P. Valéry: Utwory wybrane

J. Kott. „Pion1936 nr 32.
M. Piechal: P. Valéry po polsku. Gazeta Polska 1936 nr 59.