BIO

Urodzony 2 września 1925 we wsi Klęczany pod Dębicą w rodzinie chłopskiej; syn Jana Koguta i Stefanii z Posłusznych. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Klęczanach i w Sędziszowie Małopolskim. W 1936 zamieszkał wraz z rodzicami w Trzebieniu pod Bydgoszczą i w następnym roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bydgoszczy. W czasie okupacji niemieckiej, wysiedlony do Generalnej Guberni, przebywał na terenie powiatów dębickiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, pracując jako robotnik rolny i leśny. Od 1942 należał do konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego, a od 1943 do Batalionów Chłopskich. Po wyzwoleniu powrócił do Bydgoszczy i pracował w Izbie Skarbowej i równocześnie kontynuował naukę w liceum dla dorosłych. Debiutował w 1946 jako poeta wierszami pt. Błogosławiony trud i Mojemu ojcu opublikowanymi w miesięczniku „Wieś Tworząca” (nr 1). Po zdaniu matury, w 1947, przeniósł się do Poznania i studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim; w 1950 przerwał studia z powodu choroby (gruźlica płuc). W 1949 ożenił się z Adelajdą Piechocką. Od 1951 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR); w tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Za wiersz pt. Drogi braterstwa otrzymał w 1951 nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i ZLP. Wiersze, prozę, artykuły i recenzje publikował m.in. w „Gazecie Poznańskiej” (od 1951), „Nowej Kulturze” (1951-63), „Życiu Literackim” (od 1953). W 1953 debiutował jako prozaik powieścią pt. Zbuntowani. Brał czynny udział w pracach ZLP, najpierw jako kierownik Klubu Młodych, następnie sekretarz i wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego i równocześnie członek Zarządu Głównego (1954-56). Za twórczość literacką otrzymał w 1955 nagrodę Ziemi Rzeszowskiej, w 1956 nagrodę miasta Poznania, a także liczne wyróżnienia w konkursach literackich. W listopadzie 1956 został członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, w 1957-61 posłem na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od października 1956 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Zachodniego” (do 1960), w piśmie tym ogłaszał (też pod pseudonimami: Artur Łaszczyński, Aleksander Grabowicz, arłas, Borysław Nocki) artykuły i wiersze oraz w 1957-58 cykl felietonów pt. Listy spod lipy. W następnych latach kontynuował współpracę z czasopismami, publikując utwory literackie i artykuły w „Głosie Tygodnia” (tu w 1961-63 cykl felietonów pt. ...nad i), „Gazecie Poznańskiej” (w 1964-74 cykl felietonów pt. Gołym okiem, w 1983 cykl pt. Autopsje 83), „Życiu Literackim” (w 1972 cyklListy spod lipy), „Gazecie Zachodniej” (w 1975-78 ciąg dalszy cyklu felietonów pt. Gołym okiem). Otrzymał nagrody: Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (1960), Centralnej Rady Związków Zawodowych (1968), nagrodę Ministra Obrony Narodowej (1968), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1971) i nagrodę im. J. Kasprowicza (1974). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965), Krzyżem Partyzanckim i Medalem Zwycięstwa i Wolności (1973), Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1975). Zmarł 15 marca 1987 w Poznaniu.

Twórczość

1. Dom ocalony. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1953, 76 s.

Zawartość

Cykle: Dom ocalony; Rozstania i powroty; Drogi braterstwa; Życiorys naszej wolności.

2. Zbuntowani. Powieść. Gazeta Białostocka 1953 nr 118-235. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1953, 310 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1954; wyd. 3 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973.

Cz. 1 trylogii; cz. 2 zob. poz. .
Zapowiedziana cz. 3 pt. „Łuny i zorze” nie została ukończona; druk fragmentów „Trybuna Literacka1958 nr 7.

3. Na krecim tropie. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1954, 153 s.

Zawartość

Ucieczka z Klahr; Chłopcy z bazy transportu; Na krecim tropie.

4. Zawieja. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 464 s. Wyd. 2 tamże 1956.

Cz. 2 trylogii; cz. 1 zob. poz. .

5. Módl się za nami i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1956, 205 s.

Zawartość

Jęczmień; Zima zaczyna się w grudniu; Klarnet; Módl się za nami.

6. Chłopiec z zapałkami. [Powieść]. Powst. 1957. Druk fragmentów: Chłopiec z zapałkami. „Arkusz” 1997 nr 4 s. 2-3.

Książka złożona do druku w Wydawnictwie Poznańskim, niewydana z przyczyn cenzuralnych, po likwidacji wydawnictwa w 1997; maszynopis jest przechowywany w Ośrodku Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego Biblioteki Raczyńskich (inf.: K. Dorczyk: Pozycja zaniechana. „Arkusz1997 nr 4).
Tytuł pierwotny: Pomyłka Andersena.

7. Głos pisarza i kandydata. Przemówienie wyborcze. [Poznań] 1957, 11 s.

8. Kamienie w bruk. Wiersze 1952-1956. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957, 88 s.

Zawartość

Cykle: Drogi; Dziesiąte lato (1952-1954); Sonata melancholica (1954-1955); Monologi przed lustrem (1955-1956).

9. Własne i cudze. [Szkice]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957, 133 s.

Zawartość

Zawiera artykuły o literaturze wiejskiej drukowane m.in. w „Życiu Literackim” w 1954-1956: Doświadczenia własne i cudze: Tradycje i wróżby; Rozważań o temacie ciąg dalszy; O rozstajach-uwag kilka; Trudna sztuka opowiadania; O mądrości, wyobraźni i bezgłowym bogu; Bronię schematyzmu; „Huragan” i „Dzwony” czyli o leczeniu niedowładu. – Listy spod lipy: O klinie i kroplomierzu na serio; O skutecznym rozmów sposobie; Pieprz i człowiek; Owczy galop; Jest prośba, towarzysze; Ustatkuj się, literaturo.

10. Rudy Mojżesz. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 201 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, wyd. 3 tamże 1973.

Nagrody

Wielkopolska Nagroda Literacka w 1960.

11. Syn pułkownika. Powieść. Głos Wielkopolski 1961 nr 133-171. Wyd. osobne Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 128 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1967, wyd. 4 1982.

12. Śmierć Don Kichota. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 40 s.

13. Kalina. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 214 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1975, wyd. 4 1985. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

rosyjski

Kalina. [Przeł.] E. Gessen. Wyd. łącznie z poz. pt. Kalina; Komu pozvoleno žit'. Moskva 1970.

14. Kłusownicy i naganiacze. [Powieść]. Gazeta Poznańska 1963 nr 16-129 [z przerwami]. Wyd. osobne Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 203 s. Wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973.

Nagrody

III nagroda w konkursie literackim Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich w 1963.

15. Walka z cieniem. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1963, 173 s.

Zawartość

Złodziej; Biała kierownica; Dezerter; Przygoda psa Pika; Hochenau; Kropidło księdza Jaksa; Michał, czyli walka z cieniem.

16. Nietoperze. [Powieść]. Gazeta Robotnicza 1964 nr 43-108. Wyd. osobne Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 269 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1965; wyd. 3 Warszawa: Iskry 1968.

17. Traktat o rękach. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 64 s.

18. Komu wolno żyć. [Powieść]. Gazeta Poznańska 1965 nr 105-184. Wyd. osobne Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 153 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

rosyjski

Komu pozvoleno žit'. [Przeł.:] M. Ignatov, N. Sokolovskij. Wyd. łącznie z Kalina zob. poz. .

19. Opowieści znad Hoszczy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 236 s.

Zawartość

Inkluzowy kuferek; Cacko gospodarka; Pożar; Śliczna dziewczyna; Zaduszki; Pies i człowiek; Pamiętnik Sanockiego; Drugi pogrzeb.

20. Jeszcze miłość. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 279 s. Wyd.nast.: wyd. 2 tamże 1970; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Centralnej Rady Związków Zawodowych 1972, 427 s.; wyd. 4 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974.

Cz. 1. Siedem lat rudych. Cz. 2. Gorczyca.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1967.

21. Misja porucznika Kuny. Romans sentymentalny. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 191 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1971, wyd. 4 1979, wyd. 5 1986. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w 1968.

22. Pieśni drwala. Wiersze wybrane. 1948-1968. Wstęp: J. Ratajczak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 143 s.

Zawartość

Cykle: Sonata sentymentalna; Od tego zacząć; Autoportret z trumnami; Portret zamknięty.

23. Manowce. [Artykuły i recenzje]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 243 s.

Pierwodruk w większości w „Życiu Literackim1959-1968.

Zawartość

Zawiera części: Utarczki i spory: Outsidera przygody niektóre; Spór o dyrektywy; Kryzys czy dramat; Komu współczesność; Marzenia i możliwości; Dla kogo krytyk nie pisze; Kowalscy pod murami; Czy literatura ma głos? – Co piszą inni [recenzje].

24. Opowiadania wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 227 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Klarnet, – z poz. : Złodziej; Kropidło księdza Jaksa; Michał, czyli walka z cieniem, – z poz. : Inkluzowy kuferek; Cacko gospodarka; Pożar; Śliczna dziewczyna; Pies i człowiek; Pamiętnik Sanockiego.

25. Tryptyk dziedziczny. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 57 s.

26. Listy spod lipy. [Publicystyka]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 267 s. Por. poz. .

Wybór felietonów, dotyczący głównie różnych problemów życia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Federalnej, drukowany w prasie poznańskiej oraz wygłaszanych w Polskim Radiu w 1956-1971.

27. Dum-dum. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 168 s.

Zawartość

[Cz. 1]. Przydomki własne: Psubrat; Krezys; Bonawentura; Dum-dum; Staszka; W zimie kukułka ; Żołnierze; Piotr Paweł ; Niedobre nazwisko; Trzy jawory; Karolina. – [Cz. 2]. Ten sam: z poz. : Złodziej; Hochenau, – z poz. : Drugi pogrzeb; Zaduszki; Śliczna dziewczyna, nadto: Odwiedziny.

28. Koniec wielkiego postu. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 184 s.

Nagrody

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na 30-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej ogłoszonym przez Wydawnictwo Śląskie, Oddział Poznański Związku Literatów Polskich i Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach w 1973.

29. Trzy romanse. [Powieści]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 488 s.

Zawartość

Misja porucznika Kuny. (Romans sentymentalny) [poz. ]; Komu wolno żyć. (Romans familijny) [poz. ]; Kalina. (Romans w Arkadii) [poz. ].

30. Kobyli testament. Wybór opowiadań. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 249 s.

Zawartość

[Cz. 1]. Ślady na niebie: z poz. : Psubrat; Krezys; Bonawentura; Dum-dum; Staszka; W zimie kukułka; Żołnierze; Piotr Paweł; Niedobre nazwisko; Trzy jawory; Karolina; Odwiedziny, – z poz. : Złodziej, – z poz. : Drugi pogrzeb; Zaduszki; Śliczna dziewczyna. – [Cz. 2]. Pamiętnik Sanockiego: Klarnet [poz. ]; Kropidło księdza Jaksa [poz. ], – z poz. : Inkluzowany kuferek; Cacko gospodarka; Pożar; Pamiętnik Sanockiego, – nadto: Kobyli testament.

31. Kronika bez końca. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 168 s.

32. Tryptyki i erotyki. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 91 s.

Prace redakcyjne

1. Morwa. Almanach najmłodszej poezji wielkopolskiej. Wybór i red.: B. Kogut. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 135 s.
2. G. Wojciechowski: Na szlaku walki. Wspomnienia. Oprac. i przedmowa: B. Kogut. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 144 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1957, 1966, 1973, 1978.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (S. Lichański).

Ogólne

Artykuły

Z. Pędziński: Poznań literacki 1951-1956. „Kronika Miasta Poznania1951/1956.
Bogusław Kogut poeta i pisarz. (Laureat nagrody m. Poznania). Gazeta Poznańska 1956 nr 32.
F. Fornalczyk: Proza Bogusława Koguta. W tegoż: Znaki życia. Poznań 1961.
Z. Pędziński: Bogusław Kogut. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 35.
S. Balbus: Poetyckie zwierciadło 25-lecia. Życie Literackie 1969 nr 48.
F. Fornalczyk: Dochodzenie do wiedzy o losie ludzi. W tegoż: Z rodu poetów. Łódź 1969.
K. Nowicki: Pasje i perypetie. Życie Literackie 1969 nr 18.
T. Szyma: Dziedzictwo ojcowizny. Współczesność 1971 nr 1.
J.Z. Lichański, S. Lichański: Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze. Warszawa 1976.
G. Górnicki: Sławek. Życie Literackie 1987 nr 19.

Dom ocalony

A. Drawicz: Drogi i bezdroża debiutu. Życie Literackie 1953 nr 46.

Zbuntowani

H. Bereza: Powieść o wsi walczącej. Nowa Kultura 1953 nr 32.
P. Bystrzycki. „Życie Literackie1953 nr 38.

Na krecim tropie

H. Bereza. „Twórczość1954 nr 10.

Zawieja

P. Bystrzycki: Zawieja” książka ambitna. Gazeta Poznańska 1955 nr 180.
M. Kaniowa. „Życie Literackie1955 nr 12.
A. Ścibor-Rylski: Zawieja” Bogusława Koguta. Nowa Kultura 1955 nr 14.

Kamienie w bruk

J. Ziomek: Męskie troski. Tygodnik Zachodni 1958 nr 26.

Rudy Mojżesz

W. Maciąg. „Twórczość1960 nr 3.

Kalina

W. Maciąg: W „Smudze cienia. Życie Literackie 1964 nr 5.
Z. Pędziński: Udręki realisty. Odra 1965 nr 5 [dot. też.: Nietoperze].

Kłusownicy i naganiacze

J.Z. Brudnicki: Sumienie i natura. Twórczość 1963 nr 12.
D. Cirlić: Dwie książki Bogusława Koguta. Nowe Książki 1963 nr 17 [dot. też: Walka z cieniem].

Walka z cieniem

J.Z. Brudnicki: Uroki i cienie konkretu. Twórczość 1963 nr 6.
D. Cirlić: Dwie książki Bogusława Koguta. Nowe Książki 1963 nr 17 [dot. też: Kłusownicy i naganiacze].

Nietoperze

Z. Pędziński: Udręki realisty. Odra 1965 nr 5 [dot. też.: Kalina].

Komu wolno żyć

Z. Łukaszewicz: Zaraz po wojnie. Twórczość 1966 nr 8.
S. Zieliński: Pytanie bez odpowiedzi. Kultura 1966 nr 8.

Jeszcze miłość

A. Cieński: Homo socialis. Nurt 1968 nr 7.
S. Melkowski: Na powierzchni. Twórczość 1968 nr 7.
J. Niecikowski: Powieść polityczna. Współczesność 1968 nr 10.
S. Frycie: Jeszcze miłość” Bogusława Koguta. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Dum-dum

F. Fornalczyk: W swoich stronach. Miesięcznik Literacki 1973 nr 12.