BIO

Urodzony 27 grudnia 1914 w Osterfeld w Westfalii; syn Bergmanna Władysława Kobrzyńskiego, zatrudnionego w Westfalii jako górnik, i Wiktorii z Wolniewiczów. W 1918 po zakończeniu I wojny światowej rodzina powróciła do Trzemeszna, gdzie ojciec pracował jako robotnik rolny. Uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Wągrowcu; pisywał do szkolnego miesięcznika „Nasze Życie.” W 1935-36 odbywał służbę wojskową w szkole podchorążych 4. Dywizji Piechoty w Brodnicy nad Drwęcą. W 1936-39 pracował jako nauczyciel we wsi Zawieluwie na Polesiu. Debiutował w 1938 wierszami pt. Zimą i Przedwiośnie, ogłoszonymi w „Okolicy Poetów” (nr 6). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, przydzielony do komendy garnizonu w Rzeszowie. Internowany na Węgrzech, uciekł z obozu w maju 1940 i dotarł do Jugosławii, skąd polskim statkiem Warszawa dopłynął do Libanu. Następnie przedostał się do Syrii, gdzie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) i walczył w Libii. Jako żołnierz 2. Korpusu brał udział w walkach pod Tobrukiem, Ankoną i Monte Cassino (w czasie bitwy został ciężko ranny w głowę). Za waleczność awansował na porucznika. W 1941 otrzymał nagrodę w Konkursie Sekcji Oświatowo-Kulturalnej SBSK. Od czerwca 1944 pracował w Referacie Kultury i Prasy 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Wiersze, prozę i artykuły literackie oraz tłumaczenia poezji włoskiej i angielskiej publikował m.in. w czasopismach „Ku wolnej Polsce” (Palestyna, Egipt, 1940-44), „W drodze” (Jerozolima, 1943-44), „Dziennik Żołnierza Armii Polskiej Na Wschodzie” (Tel-Awiw, Kair, Włochy, 1943-45), „Goniec Karpacki” (Irak, Palestyna, Włochy, 1943-45), „Orzeł Biały” (Palestyna, Włochy, 1943-45). W 1946 zamieszkał w Londynie. Został członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Wiersze, artykuły literackie i przekłady poezji niemieckiej publikował w wielu czasopismach emigracyjnych, m.in. w londyńskich: „Życiu” (1950-51), „Kontynentach – Nowym Merkuriuszu” (1963, 1965-66), „Wiadomościach” (1965-66, 1968-76, 1979), „Oficynie Poetów” (1966-67), „Tygodniu Polskim (1969, 1972-73, 1975), „Gońcu Karpackim” (1971-72, 1974, 1977) oraz w paryskich: „Kulturze” (1951-76, z przerwami) i „Horyzontach” (1968-69). Od 1958 przebywał w szpitalu dla nieuleczalnie chorych w Banstead pod Londynem. W 1976 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Zmarł 29 grudnia 1986 w Horton (Wielka Brytania).

Twórczość

1. Przewodnik serdeczny. Poezje. Przedmowa: J. Bielatowicz. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu 1944, 68 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: I. Poezja żołnierska; II. Przewodnik serdeczny; III. Wystarczy przymknąć oczy...; IV. Zamyślenie nad kulą.

2. Dzwon i piekło. [Wiersze]. Powst. przed 1950. Rękopis.

Nagrody

Nagroda Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie w 1950.

3. Pańskie oko Pegaza tuczy. Wybór twórczości. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1976, 143 s.

Zawartość

Zawiera cykle: I. Wiersze żołnierskie; II. Wybór twórczości [tu m.in.: Zawisza i Lubochna. Fantazja poetycka na balet. Fragm. pt. Epilog; Il re pastore. Libretto opery buffo. Fragm.; Cyrk na odwertkę. Libretto opery buffo. [Fragm.]; III. Epigramaty; IV. Fraszki; V. Refleksje i aforyzmy.

4. Poezje wybrane. Wyboru dokonała, wstępem i notą opatrzyła D. Dobrowolska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1985], 123 s.

Zawartość

Zawiera cykle z poz. : Wiersze żołnierskie; Przewodnik serdeczny, z poz. : Epigramaty; Fraszki.

Utwory niepublikowane

• Utwory w rękopisach. Wg informacji D. Dobrowolskiej (zob. poz. 4).

Działo pepanac bohaterem. Jednoaktówka. Powst. 1982.

Perseusz. Jednoaktówka wierszem [nie datowane].

Prace redakcyjne

1. [Trzecia] 3 DSK. Album fotograficzny. Red.: B. Kobrzyński. Cz. 1-2. [Florencja, Milano:] Referat Kultury i Prasy 3 DSK [Dywizji Strzelców Karpackich] 1945-1946, 78 + 126 s. Wyd. 3 [!] cz. 1. [b.m. Włochy:] tamże 1946.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

Wypowiedź: Kultura małomiasteczkowa czyli „Retreat. Oficyna Poetów,” Londyn 1966 nr 3.

Ogólne

Artykuły

W. Sznarbachowski: Poezja APW [Armii Polskiej na Wschodzie]. (O wierszach Bolesława Kobrzyńskiego). Orzeł Biały,” Włochy 1944 nr 43.
Życie”, Londyn 1950 nr 20, 21 [biogram].
K. Baczkowski: Bolesław Kobrzyński. (BOL-KO). Poeta i żołnierz z Trzemeszna. Tygodnik Zachodni 1959 nr 36.
Oficyna Poetów,” Londyn 1966 nr 3 [nota].
B. Przyłuski: Kobrzyński – poeta żołnierski. Kultura”, Paryż 1976 nr 9.
D. Dobrowolska: Poeta znad Tamizy. Kierunki 1978 nr 52/53.
A. Moskal: Sonety szpitalne” Bolesława Kobrzyńskiego. Poezja 1978 nr 10.

Przewodnik serdeczny

W. Jaworski: Przewodnik po naszej obczyźnie. Na Szlaku Kresowej”, [Włochy] 1945 nr 2/3.

Pańskie oko Pegaza tuczy

J. Bujnowski: Poezje Bolesława Kobrzyńskiego. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1977 nr 18.
J. Kiczma: Poezje Bolesława Kobrzyńskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1977 nr 108.
K. Sowiński: Jestem kochankiem muz. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 26.