BIO

Urodzony 16 czerwca 1917 we Lwowie; syn Karola Klimowicza, inżyniera, i Seweryny ze Skałkowskich. Uczęszczał do IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie. Po zdaniu matury w 1935, studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK); w 1939 uzyskał magisterium. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich pracował początkowo w spółdzielni szewskiej (1940-41), a potem w Związku Kompozytorów Ukrainy; równocześnie odbywał też studia muzyczne. W 1940 ożenił się z Wandą Mattausch, pianistką (rozwód 1953). W czasie okupacji niemieckiej był zatrudniony od jesieni 1941 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Równocześnie studiował polonistykę na działającym tajnie UJK. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk radzieckich przeniósł się jesienią 1944 do Lublina. Początkowo pracował w Resorcie Administracji Publicznej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i przez dwa semestry był asystentem na Wydziale Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod koniec 1945 przeniósł się do Łodzi i podjął pracę w spółdzielczości wydawniczej i księgarskiej. W 1947 zamieszkał w Warszawie. W 1947-49 ogłaszał artykuły w „Biuletynie Księgarstwa Spółdzielczego” (od 1948 pt. „Praca Księgarska”). W 1948 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1948-50 był dyrektorem Centrali Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich, a w 1950-52 wicedyrektorem Domu Książki. W 1953 pełnił funkcję naczelnika samodzielnego wydziału w Centralnym Urzędzie Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Jako krytyk literacki debiutował w 1935 artykułem Nad ilustracjami do Żeromskiego, opublikowanym w „Przeglądzie Kulturalnym” (nr 23). W 1953-67 był redaktorem naczelnym „Nowych Książek” , w których od 1957 publikował (też pod kryptonimem A.K.) liczne recenzje, i od 1961 (nr 14) stały felieton Dziś czytamy. W 1955 ożenił się z Zofią Komorowską, śpiewaczką. W 1957 został członkiem Związku Literatów Polskich. W lutym 1967, zaangażowany do pracy w dziale wydawniczym Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyjechał do Nowego Jorku; od 1968 kontynuował tę pracę przez parę lat w Wiedniu. Zmarł 4 lutego 1981 w Eichgraben pod Wiedniem.

Twórczość

1. Struktura przedsiębiorstw księgarskich w Polsce. (3 wykłady). Wykład 1. Warszawa: 3-letnie Zawodowe Kursy Księgarskie przy Związku Księgarzy Polskich 1947, 19 s., powielone.

2. Księgarstwo. [Podręcznik]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1953, 380 s., powielone. Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

3. Ruch wydawniczy w latach 1944-1953. Próba charakterystyki statystyczno-bibliograficznej. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 1954, 133 s., powielone + Spis opracowań powstałych w wyniku badań prowadzonych w okresie jesienno-zimowym 1953/54 r., 4 s. Rada Czytelnictwa i Książki. Materiały Komisji Badań Czytelnictwa i Książki.

4. Cień alei lipowej. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 690 s.

Części: Ostatnie królestwo; Cena życia; Liść na wietrze.

Przekłady

ukraiński

Tin' lypovoï aleï. [Przeł.] N.P. Kosyc'kyj. Kiïv 1961.

5. Sześćset lat w służbie książki 1364-1964. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 34 s. Staraniem Komitetu Obchodu Sześćsetlecia Księgarstwa.

6. Das Buch in Polen. Leipzig: Das Polnische Organisationskomitee der Internationalen Kunstbuchausstellung 1965, 77 s.

7. Szelburg-Zarembina. Warszawa: Agencja Autorska 1966, 81 s.

Zawartość

Zawiera też wybór recenzji i bibliografię utworów E. Szelburg-Zarembiny.

Przekłady

1. A. Wilson: Anglosaskie pozy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 646 s.
2. P. Robeson: Przyszedłem, żeby śpiewać. Warszawa: Czytelnik 1960, 143 s.
O dyskryminacji czarnoskórych obywateli w Stanach Zjednoczonych.
3. T.G. Macaulay: Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 635 s.
4. A. Wilson: Dojrzałe lata pani Eliot. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1963, 633 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967.

Ogólne

Artykuły

[Z. Żabicki] Z.Ż: Pisarze współcześni. Adam Klimowicz. Nowe Książki 1967 nr 3.
A. Szaniawska: Adam Klimowicz. Nowe Książki 1981 nr 4. [Wspomnienie pośmiertne].

Cień alei lipowej

A. Kijowski: Książka dla Ciebie1956 nr 7.
J. Łabuz: Letnia powieść o gorącym lecie. Życie Literackie 1956 nr 30.
W. Stec-Myśliwska: Wokół cienia alei lipowej. Nowa Kultura 1957 nr 7.

Sześćset lat w służbie książki 1364-1964

M. Otto: W służbie książki. Nowe Książki 1964 nr 15.