BIO

Urodzona 8 kwietnia 1909 w Koziegłowach pod Myszkowem; córka Leona Klimasa, adwokata, i Marii ze Stanków. Dzieciństwo spędziła w Dąbrowie Górniczej. Uczęszczała do gimnazjum w Sosnowcu i tu w 1928 zdała egzamin maturalny. Następnie studiowała filologię polską i germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1928-32). W 1932 wyszła za mąż za Romana Błahuta, urzędnika w przemyśle górniczym. W 1937 uzyskała magisterium i zaczęła pracować jako nauczycielka w Dąbrowie Górniczej. Debiutowała w 1939 esejem Zagłębie w literaturze polskiej w radiu katowickim. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Dąbrowie Górniczej i uczestniczyła w tajnym nauczaniu. W tym okresie podjęła twórczość literacką. Po wojnie współorganizowała w 1945 szkolnictwo w Dąbrowie Górniczej. We wrześniu tegoż roku przeniosła się do Katowic i wznowiła pracę literacką. W 1947 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Należała do zespołu redakcyjnego krakowskiego „Życia Literackiego” (1951-56) i katowickich „Przemian” (1956-57). W 1958-70 prowadziła dział kulturalny w tygodniku „Panorama” (tu w 1964-67 cykl felietonów na tematy kulturalne pt. Zwierzenia za trzy grosze). Zmarła 11 grudnia 1994 w Katowicach.

Twórczość

1. Na hałdach rosną ludzie. Powieść z życia Zagłębia Dąbrowskiego. Powst. 1944. Wyd. z przedmową G. Morcinka. Katowice: Ognisko 1947, 232 s. Wyd. nast. zmienione pt. Drogi do domu. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 132 s.

2. W górniczym domu. [Utwór sceniczny w 1 akcie]. Powst. 1949. [Inf. autorki].

3. Miasto pod łuną. [Powieść]. Dziennik Zachodni 1951 nr 264-335. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1952, 186 s. Wyd. 2 tamże 1953.

Pierwotny tytuł: Seweryna matka nasza.

4. Kobiety Ziemi Opolskiej. [Reportaż]. Opole: Wojewódzki Komitet Wyborczy Frontu Narodowego 1952, 24 s.

5. Kamienna róża. [Opowiadanie]. Posłowie: W. Szewczyk. Warszawa: Czytelnik 1953, 71 s.

6. Nowakowie. Powieść radiowa. Polskie Radio 1955-1956.

7. Przedmieście. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1956, 275 s.

Pierwotny tytuł: Młodość.

Nagrody

Nagroda literacka Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach w 1957.

8. Siedem krów tłustych. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1962, 350 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1980; wyd. 4 Katowice: Śląsk 1984.

Pierwotny tytuł: Rodzina Wincklerów.

9. Dziewczyna z Wieży Babel. [Powieść]. Trybuna Opolska 1965 nr 132-163. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1965, 139 s. Wyd. 2 tamże 1970.

10. Skandal w niebie. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 211 s.

11. Drzewo życia. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1973, 493 s. Wyd. 2 tamże 1977.

12. Mister Universum. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1976, 201 s.

13. Głowa do góry. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 186 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1973, 1978, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J. Gordziałek: O sztuce pisarskiej Marii Klimas-Błahutowej. „Zaranie Śląskie1985 nr 3/4.

Miasto pod łuną

Z. Hierowski: Spór o „Miasto pod łuną. Życie Literackie 1952 nr 20.
W. Sadkowski: Kłopoty z debiutem. Nowa Kultura 1952 nr 33.
W. Szewczyk: Okupacyjne dzieje Miasta. Śląsk Literacki 1952 nr 3/4.

Przedmieście

• [Z. Greń] St. Ruś: Truda. Elfryda. Agnieszka. Życie Literackie 1957 nr 2.

Siedem krów tłustych

W. Mach. „Nowa Kultura1963 nr 12.
W. Maciąg: Prozaicy Ziem Zachodnich 1960-1962. „Odra1963 nr 6.

Dziewczyna z Wieży Babel

A. Chruszczyński: Wspomnienie z wieży Babel. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 36.

Drzewo życia

W. Maciąg: Między epiką a elegią. Nowe Książki 1973 nr 17.
G. Traczyk: Portret z tłem. Twórczość 1974 nr 4.

Mister Universum

W. Maciąg: Niepokoje w superkomforcie. Nowe Książki 1976 nr 22.