BIO

Urodzony 28 listopada 1908 w Krakowie; syn Józefa Kędziory, krawca, i Emilii ze Śmiłków. Ukończył Gimnazjum Klasyczne im. św. Jacka w Krakowie, a następnie wydział budowlany Państwowej Szkoły Przemysłowej. Studiował również malarstwo w Szkole Rysunku i Malarstwa Alfreda Terleckiego w Krakowie. W 1932 ożenił się z Marią Walter-Croneck, autorką utworów dla dzieci. Debiutował w 1933 opowiadaniem Królowa Jadwiga w Świątnikach, opublikowanym w piśmie dla dzieci „Mały Światek” (nr 9); z pismem tym współpracował do 1937. Ze względu na początki gruźlicy przebywał pewien czas w Żabiem na Huculszczyźnie. Od 1935 mieszkał w Bronowicach Wielkich pod Krakowem, gdzie nabył ziemię. Wiersze, opowiadania, fragmenty powieści i dramatów oraz artykuły i recenzje drukował w „Buncie Młodych” (1936), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1936-37), „Iskrach” (1937-39), „Prosto z mostu” (1937). W 1936-39 współpracował z Polskim Radiem jako autor gawęd, słuchowisk o tematyce chłopskiej i audycji dla dzieci. W czasie okupacji niemieckiej i w pierwszych latach po wojnie przebywał nadal w Bronowicach. Od 1947 publikował utwory dla dzieci w „Płomyku”. W 1954 osiadł we wsi Sidzina pod Jordanowem na Podhalu i zarabiał na utrzymanie rodziny ogrodnictwem. Wiersze i prozę ogłaszał w „Przewodniku Katolickim” (1957-60), prozę w „Za i przeciw” (1958-61) i w londyńskiej „Gazecie Niedzielnej” (1982-84). Zmarł 20 września 1988 w Sidzinie.

Twórczość

1. Marcyna. [Powieść]. 1936-1937.

T. 1. Tatusiowa chałupa. „Ilustrowany Kurier Codzienny1936 nr 144-258. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1937 [antydatowane 1936] 281 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie powieściowym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w 1936.

T. 2. Dopust Boży. Warszawa: Rój 1937, 266 s.

2. Burza. Dramat w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1937. Wyd. Lwów: Książnica–Atlas 1939, 116 s.

3. Dzieje kraju Amnian. [Powieść dla młodzieży]. Kraków: T. Zapiór i S-ka 1948, 119 s.

4. Szymon, syn Jony. [Powieść]. 1948-1957.

[Cz.] 1. Portret człowieka. Kraków: Wydawnictwo Mariackie 1948, 435 s. Wyd. nast. London: Katolicki Ośrodek WydawniczyVeritas1957, 285 s.

[Cz.] 2. Na drogach słowa. Portret apostoła.

[Cz.] 3. Światło w ciemnościach. Portret świętego.

Wyd. łączne cz. 1-3: Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1957, 413 + 337 + 451 s.

T. 3 trylogii; t. 1 zob. poz. , t. 2 zob. poz. .

5. Florian Anonim. [Powieść historyczna]. Warszawa: Iskry 1955, 326 s.

6. Bywaj dziewczę zdrowe. [Powieść]. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1978 nr 43-52/53, 1979 nr 1-51/52, 1980 nr 1-44. Wyd. osobne London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1980, 251 s.

Autor podpisany: Jan Skorusa.
T. 2 trylogii; t. 1 zob. poz. , t. 3 zob. poz. .

7. Pomiędzy ludźmi. [Powieść]. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1982 nr 35-51/52, 1984 nr 1-8. Wyd. osobne z podtytułem: Uwertura do „Szymona, syna Jony”. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1984, 183 s.

8. Wąż Bhuta szeptając. Fantazja na temat Księgi Genezis. T. 1 trylogii. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1989, 71 s.

T. 2 zob. poz. , t. 3 zob. poz. .

Utwory niepublikowane, niedatowane

Utwory zachowane w rękopisach w zbiorach rodziny w Sidzinie (według informacji M. Kunowskiej-Porębnej. Tygodnik Powszechny 1989 nr 3):.

Błazen króla Carpeta. [Bajka filozoficzna].
Byłem sześcioletnim przestępcą. [Relacja z deportacji do Kazachstanu].
Gawęda. [Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.].
Iksjon Megalos. [Powieść historyczno-fantastyczna].
Ludzie w Skolniku. [Opowiadania].
Myśli na brzozowej drodze. [Refleksje o życiu, śmierci i Bogu].
Niedźwiedź i panna. [Powieść historyczna].
Romantyczni. [Opowieść].
Swantewit. Powieść historyczna.
Zegar z kurantem. [Powieść historyczna].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1964, 1966, 1978.

Ogólne

Artykuły

M. Kunowska-Porębna: Pisarz zapomniany – Juliusz Kędziora. Tygodnik Powszechny 1989 nr 3.

Marcyna

K. Wyka: Naturalistyczna wieś. Gazeta Polska 1936 nr 362.
S.W. Balicki: Kędziora – „Marcyna” „.Burza. Gwara i teatr krakowski. Tempo Dnia 1937 nr 19.
K. Czachowski: Świat książek. Juliusz Kędziora: Marcyna. Pion 1937 nr 4.
K. Czachowski: W cieniu „Pawich piór. O nowych powieściach polskich z życia chłopów i robotników. Kurier Literacko-Naukowy 1937 nr 1.
A. Grzymała-Siedlecki. „Kurier Warszawski1937 nr 4.
J. Lorentowicz. „Nowa Książka1937 z. 3, z. 7.
M. [Dienstl-Dąbrowa] (mdd): Dlaczego Juliusz Kędziora pisze gwarą? Ilustrowany Kurier Codzienny 1937 nr 16.
S. Urbańczyk: Uwagi językowe o książkach. Język Polski 1937 nr 2.
J.B. Ożóg: O „Marcynie” z perspektywy lat. Orka 1960 nr 31.

Burza

S.W. Balicki: Kędziora – „Marcyna” „.Burza. Gwara i teatr krakowski. Tempo Dnia 1937 nr 19.
K. Irzykowski: Debiuty młodych dramaturgów. Pion 1937 nr 29.
T. Sinko: Brat zabił brata. Czas 1937 nr 20.

Szymon, syn Jony

J. Kruszyński. „Ateneum Kapłańskie1948 t. 49 z. 4.
A. Madej: Powieść o pierwszym z apostołów. Tygodnik Warszawski 1948 nr 28.
M. Morstin-Górska. „Tygodnik Powszechny1948 nr 31.
P. Stach. „Homo Dei1948 nr 5.

Pomiędzy ludźmi

L. Bobka: Czekanie na Mesjasza. Tydzień Polski”, Londyn 1984 nr 41.
A. Witek. „Gazeta Niedzielna”, Londyn 1984 nr 34.