BIO

Urodzony 23 września 1920 w Lublinie; syn Jana Kędzierskiego, urzędnika, i Franciszki ze Stachurskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Grudziądzu. W 1938 ukończył gimnazjum neoklasyczne w Brodnicy nad Drwęcą. W tymże roku debiutował opowiadaniem Ranne misterium, opublikowanym w „Łowcu Polskim” (nr 17). W 1938/39 był w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Częstochowie. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. W maju 1940 przedostał się przez Słowację i Węgry do Bejrutu i do października 1941 walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Kontuzjowany i zwolniony ze służby czynnej, pracował w 1942-43 w British Overseas Airways Corporation w Asmarze (Erytrea), następnie w radiu w Jerozolimie jako redaktor audycji polskich. Równocześnie studiował filozofię ścisłą na uniwersytecie amerykańskim w Bejrucie i korespondencyjnie przez dwa lata ekonomię i język hiszpański w British Tutorial Institute w Londynie (1943-44). Był członkiem Rady Naczelnej Uchodźstwa Polskiego na Bliskim Wschodzie. W 1948 zamieszkał w Anglii. Ożenił się z Marią Koc. W 1949-52 studiował historię na University of London; uzyskał dyplom Bachelor of Arts. Otrzymał I nagrodę w konkursie Instytutu Historycznego w Londynie za pracę o stosunku młodego pokolenia do Józefa Piłsudskiego (1948). W 1952-53 kontynuował studia w Institute of Education. W 1954 redagował „Monitor Londyński”. W 1954-55 był członkiem Ligi Niepodległości. W 1958 opublikował w londyńskich „Wiadomościach” opowiadanie Szaleństwo Freda (nr 51/52), które uważał za właściwy debiut literacki; w tymże piśmie ogłaszał w następnych latach liczne wiersze i opowiadania. Uczestniczył w założeniu (1958) Centralnego Komitetu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkiej Brytanii, którego następnie był wiceprezesem i sekretarzem. W 1962-71 należał do zespołu redakcyjnego czasopisma „Kronika”. W 1966-67 był sekretarzem Zrzeszenia Polonii Brytyjskiej. W 1972 ożenił się z Elżbietą Stepczyńską. Od 1973 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1974 powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W 1983 został członkiem nowego ZLP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za dokonania w dziedzinie rozwoju stosunków kulturalnych brytyjsko-polskich (1969). Zmarł nagle 16 września 1985 w Brodnicy.

Twórczość

1. Powrót. [Powieść]. Jerozolima: Nakład autora 1946, 292 s.

Autor podpisany: Tadeusz Klonowski.

2. Oblubienica. Wiersze. Londyn: B. Świderski 1962, 47 s.

Zawiera utwory z lat 1960-1961.

3. Obraz. Wiersze. Londyn: Graphic Arts Press 1964, 35 s.

4. Historia Anglii. Słowo wstępne: R.R. Betts. T.1. Do roku 1485. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1965, XXIV, 704 s. Wyd. nast. pt. Dzieje Anglii do roku 1485. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 688 s.

Ciąg dalszy zob. poz. .

5. Jednorożec musi żyć i Kot w kalesonach oraz inne opowiadania, opisy i eseje. Przedmowa: Z. Nowakowski. London: Oficyna Poetów i Malarzy 1965, 473 s.

Zawartość

Szaleństwo Freda; Kto wygrał?; Lubisz pan wilki?; „Z prochu powstałeś”; Egzamin; Na męża nieodpowiedni; Ósmy dom; Kot w kalesonach; Sprawa etyki zawodowej; Słodka dziurka; Sawicz; Przygoda z krowami; Puk; Na sumach nad Jordanem; Wiosna i lato w Judei; Święcenie ognia; Pascha Samarytanów; W Starym Mieście o Meczecie Omara; Jesień w Jerozolimie; Dzień Zaduszny; Wigilia; Jednorożec musi żyć; Ion i Phyllida; O humorze angielskim; Mazowsze, Śląsk i sztuka ludowa.

6. Opowiadania angielskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 229 s.

Wybór z tomu poz. : Szaleństwo Freda; Kto wygrał?; Lubisz pan wilki?; „Z prochu powstałeś”; Egzamin; Na męża nieodpowiedni; Ósmy dom; Kot w kalesonach.

7. Hamlet zwyciężony. Sztuka w 2 aktach. Powst. przed 1973. [Inf. autora].

8. Pierwszy raz w życiu. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 309 s.

Zawartość

Pierwszy raz w życiu; Sportek; Charles.

9. Dzieje Anglii 1485-1939. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 741 + 750 s.

T. 1 obejmujący dzieje do 1485 zob. poz. .

Prace redakcyjne

1. Współcześni historycy brytyjscy. Wybór pism. Słowo wstępne: G.P. Gooch. Oprac. i przedmowa: J. Kędzierski. Londyn: B. Świderski 1963, XXXVI, 598 s. Polskie Towarzystwo Historyczne na Obczyźnie.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1968.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (J. Czachowska).

Oblubienica

S. Baliński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1962 nr 122.
Z. Kozarynowa. „Wiadomości”, Londyn 1962 nr 26.
[W. Gralewski] W.G. „Kamena 1963 nr 5.

Obraz

J. Rostworowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski1965 nr 8.

Jednorożec musi żyć

Cz. Dobek. „Kontynenty”, Londyn 1965 nr 83.
A. Stambrowski. „Wiadomości”, Londyn 1965 nr 37/38.
H. Żołnierczyk: Bez kropki nad „i. Kontynenty”, Londyn 1965 nr 79/80.

Opowiadania angielskie

S. Lewicki: Polacy i Anglicy. Prawo i Życie 1969 nr 19.
T. Sobolewski: Opowiadania Kędzierskiego. Kronika”, Londyn 1969 nr 33/34.
J. Termer: Polskie opowiadania angielskie. Nowe Książki 1969 nr 22.
M. Sprusiński: Sztuka opowiadań. [3]. Dziwaczni cudzoziemcy. Życie Literackie 1970 nr 2.