BIO

Urodzona 30 sierpnia 1939 w Warszawie; córka Kazimierza Kazimierczyka, krawca, i Eugenii z Galińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Po zdaniu matury w 1957 studiowała filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim; w 1963 uzyskała magisterium. Równolegle od 1961 studiowała na UW historię sztuki. W 1958 wyszła za mąż za Stanisława Majchszaka, inżyniera elektryka (rozwód w 1965). Debiutowała w 1965 recenzją tomu opowiadań Z. Chądzyńskiej pt. Ryby na piasku, ogłoszoną w „Kierunkach” (nr 30); z tygodnikiem tym współpracowała następnie do 1990 jako autorka recenzji, artykułów literackich i teatralnych oraz wywiadów. W 1966 została członkiem Stowarzyszenia „Pax”. Od 1967 należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP), uczestnicząc aktywnie w pracach Klubu Krytyki Teatralnej SDP. W 1969 otrzymała Nagrodę Literacką Młodych im. W. Pietrzaka. Rozwijając twórczość literacką, publikowała artykuły literackie i teatralne, wiersze oraz przekłady poezji m.in. w „Słowie Powszechnym” (1967-79, 1983), „Życiu Literackim” (1967-73, 1983), „Życiu i Myśli” (1969-70, 1972, 1977-78), „Le Théâtre en Pologne (1969-74), Teatrze” (1972-78), „Poezji” (1973-75, 1983), „Nowych Książkach” (1974-75, 1985, 1988-89), „Miesięczniku Literackim (1975, 1980, 1983-85, 1989), Literaturze” (1978-80), „Odrodzeniu (1983-89) i Kulturze” (1987-89) oraz w miesięczniku „Kultura”, „Oświata”, „Nauka” (1983-89). W 1977 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983), a w 1984 – nowego ZLP. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Eurydyki. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, 13 s.

2. Gusła. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 184 s.

3. Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1977, 206 s.

4. Wskrzeszanie umarłych królestw. [Dot. twórczości A. Kuśniewicza]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 272 s.

Zawartość

I. Wskrzeszanie umarłych królestw – pisarz paradoksu; II. Kabała życiorysu (1) – historia Poety; III. Kabała życiorysu (2) – przypadek „Korupcji”; IV. Strefa powrotu (1) – „Eroica”; V. Strefa powrotu (2) – „W drodze do Koryntu”; VI. Strefa Androgyne – „Król Obojga Sycylii”; VII. Pokusa Systemu – albo strefy „Stref”; VIII. Pierścień Nibelungów – w stronę Mitu Nocy; IX. Awantura Fausta – w stronę Mitu Pełni; X. Między starożytnym Egiptem a Moderną – historia naturalna Dekadenta.

Przekłady

1. E.H. Gilson: Szkoła muz. [Eseje o miłości dawnych artystów i uczonych]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1966, 242 s.
Tłumaczka podpisana: B. Majchszak.
2. P.L. Landsberg: O sprawach ostatecznych. [Eseje filozoficzne]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, 111 s.
3. J.M. Paupert: Wieczna udręka. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1976, 179 s.

Prace redakcyjne

1. H. Bielicka: Urodzona na wozie czyli pamiętnik Hanki Bielickiej. Oprac. B. Kazimierczyk. Łomża: Stopka 1990, 159 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1994.

Ogólne

Artykuły

[Z. Dolecki] Z.D.: Barbara Kazimierczyk. (Nagroda Młodych). Kierunki 1969 nr 48.

Gusła

L. Bugajski: Bloomówna. Nowy Wyraz 1976 nr 6.
L. Herbst. „Nadodrze1976 nr 21.
Z. Mentzel: Epizody. Polityka 1976 nr 19.
K. Dąbrowska: Przepraszam, że cierpię. W tejże: Napór na Redutę. Wrocław 1983.

Dyliżans księżycowy

E. Czarnecka: Dyliżansem przez twórczość Kuncewiczowej. Literatura 1978 nr 32.
M. Ziółek: Między Kazimierzem i Manhattanem. Miesięcznik Literacki 1978 nr 8.

Wskrzeszanie umarłych królestw

S. Tomala: Kuśniewicz – eseistycznie. Miesięcznik Literacki 1983 nr 4.