BIO

Urodzony 22 maja 1939 w Dębicy; syn Antoniego Kawińskiego, aptekarza (zginął na przełomie 1944/45), i Olgi z Knotów. Do szkół uczęszczał w Dębicy. Od 1958 studiował filologię polską przez rok na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1961 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1960-61 był członkiem krakowskiej grupy literackiej Wielopole i współpracował z Orientacją Poetycką „Hybrydy”. Debiutował w 1960 wierszem Posłanie, zamieszczonym w „Wieściach” (nr 3); za właściwy debiut uważał wiersz Noc widoczna, opublikowany w 1961 w „Życiu Literackim” (nr 11). Od tegoż roku ogłaszał też wiersze, przekłady, recenzje i artykuły w wielu czasopismach, m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej” i „Tygodniku Kulturalnym”. W 1964 ożenił się z Heleną Lorenz. W tymże roku uzyskał magisterium i do 1966 pracował jako korektor w Wydawnictwie Literackim, w 1967-69 jako urzędnik w Wydziale Oświaty i Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto, a w 1970-71 w Wydziale Kultury i Sztuki Rady Narodowej miasta Krakowa. W 1971-80 był zastępcą dyrektora, następnie do 1984 dyrektorem Estrady Krakowskiej. Równocześnie kontynuował twórczość poetycką i krytyczną, współpracując nadal z „Życiem Literackim” i publikując m.in. w „Poezji” (od 1965), „Poglądach” (1966-81), „Nurcie” (1968-88), „Kierunkach” (1970-89), „Literaturze” (od 1972), „Miesięczniku Literackim” (od 1972), „Magazynie Kulturalnym” (od 1973), W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich; po 1970 pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprezesa Oddziału Krakowskiego. Był członkiem zespołów redakcyjnych pism: „Magazyn Kulturalny” (1974-83), „Literatura” (1982-86), „Pismo Literacko-Artystyczne” (1983-90; w 1985-88 zastępca redaktora naczelnego), „Lektura” (1983) oraz rady redakcyjnej miesięcznika „Poezja” (1986-89). Za twórczość literacką otrzymał m.in. nagrodę literacką miasta Krakowa (1985) i nagrodę Pierścienia za całokształt twórczości poetyckiej (Gdańsk 1985). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1977), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1984). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Odległości posłuszne. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 61 s.

2. Narysowane we wnętrzu.[Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 61 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Brzegi; Znaki niewierne; Wywoływania; Zapisy podwójne; Zbliska.

3. Ziarno rzeki. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967,75 s.

4. Pole widzenia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 62 s.

5. Białe miasto. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 71 s.

6. Lustro dnia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 71 s.

7. Śpiew bezimienny. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 98 s.

8. Twoja noc bezsenna. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 96 s.

9. Innych szczegółów nie pamiętam. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 109 s.

10. Pod okiem słońca. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 226 s.

Wybór wierszy z poprzednich tomów oraz wiersze nowe.

11. Listy do Ciebie. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 107 s.

12. Miłość nienawistna. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 114 s.

Nagrody

Nagroda Poznańskiego Listopada Poetyckiego w 1985.

13. Ciemna strona jasności. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988 [właśc.] 1989, 136 s.

14. Wieczorne śniegi. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 131 s.

15. Czysty zmierzch. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 48 s.

16. Powroty słów. [Wiersze]. Dębica: Dom Kultury „Stomil1991, 28 s.

17. Zwierciadło sekund. [Wiersze]. Dębica: Dom Kultury „Stomil 1991, 36 s.

18. Srebro liści. [Wiersze]. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 1993, 174 s.

Zawiera wiersze nowe oraz wybór wierszy z poprzednich tomów.

19. Żelazna rosa. [Wiersze]. Posłowie: K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995, 106 s.

20. Planeta ognia. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów; Dom Kultury „Podgórze 1997, 64 s.

21. Kręgi zdarzeń. [Wiersze]. Posłowie: K. Lisowski. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów; Dom Kultury „Podgórze 1999, 151 s.

22. Widok z okna. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 2002, 68 s.

23. Ciało i duch. Wiersze nowe i wybrane. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek 2003, 124 s.

Prace redakcyjne

1. Kraków, poezja i noc. Spotkanie pierwsze. Czerwiec 1978. [Antologia]. Red. W. Kawiński. Kraków: Estrada Krakowska 1978, [16] k.
2. Kraków, poezja i noc. Spotkanie drugie. Czerwiec 1979. [Antologia]. Red. W. Kawiński. Kraków: Estrada Krakowska 1979, [16] k.
3. Kraków, poezja i noc. Czerwiec 1980. [Antologia]. Red.: K.W. Kasprzyk, W. Kawiński. Kraków: Estrada Krakowska 1980, [24] k.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2005.

Wywiady

Ocalić swoją prawdę [Rozm.] K. Kania. Kierunki 1985 nr 12.
Odległości nieposłuszne [Rozm.] T. Wyrwa-Krzyżański. Poezja 1988 nr 9.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

B.S. Kunda: Kawiński. „Poezja1975 nr 6.
K. Miklaszewski: W poszukiwaniu absolutu. Współczesność 1975 nr 5.
Z. Zygma: Anonim w dłoniach miasta. Poezja 1975 nr 5.
J.Z. Brudnicki: Człowiek bez właściwości zmienia skórę. Poezja 1988 nr 9.
A. Gnarowski: Po słonecznej stronie świata. Kierunki 1988 nr 42.
T. Olszewski: Świadek teraźniejszości. Okolice 1988 nr 10.
D.T. Lebioda: Kraina okrutnej wyobraźni. Sylwetki poetów. Kierunki 1989 nr 35. Przedruk w tegoż: Pragnienie śmierci. Bydgoszcz 1996; Marmur i blask. Bydgoszcz 2000.
D.T. Lebioda: W labiryncie skamieniałych luster. Metafora 1996 nr 24.

Odległości posłuszne

J. Witan: Mądrość spokojna. W: Proza, poezja 1965. Warszawa 1966 [dot. też: Narysowane we wnętrzu].

Narysowane we wnętrzu

J. Witan: Mądrość spokojna. W: Proza, poezja 1965. Warszawa 1966 [dot. też: Odległości posłuszne].
A.K. Waśkiewicz: Antynomie realności i tożsamość podmiotu. Twórczość 1969 nr 6, przedruk w tegoż: Modele i formuła. Wrocław 1978 [dot. też: Ziarno rzeki].
W.P. Szymański: Czy „poezja czysta”; Rdza po głosie . W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [recenzja też: Ziarno rzeki].

Ziarno rzeki

J. Witan: Realność i widok wewnętrzny. W: Proza, poezja 1967. Warszawa 1968.
A.K. Waśkiewicz: Antynomie realności i tożsamość podmiotu. Twórczość 1969 nr 6, przedruk w tegoż: Modele i formuła. Wrocław 1978 [dot. też: Narysowane we wnętrzu].
W.P. Szymański: Czy „poezja czysta”; Rdza po głosie . W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [dot. też: Narysowane we wnętrzu].

Białe miasto

J.B. Ożóg: Ziemia boi się człowieka. W tegoż: Wierność sobie i ziemi. Kraków 1980.

Lustro dnia

Z. Dolecki: Najważniejsze wciąż przed nami. Kierunki 1976 nr 11.
K. Pieńkosz: Szare lustro. Literatura 1976 nr 29.

Śpiew bezimienny

L. Żuliński: Piękne okrucieństwo. „Poezja1978 nr 10.

Twoja noc bezsenna

M. Krassowski: Rozpryśnięta jasność. W tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.

Innych szczegółów nie pamiętam

K. Pieńkosz: O samotności poety. Literatura 1983 nr 3.

Pod okiem słońca

J.Z. Brudnicki: Poezja musi się bronić sama. Tygiel Kultury 1981 nr 1.

Miłość nienawistna

S. Jurkowski: Spustoszenia. Tygiel Kultury 1985 nr 47.
M. Obarski: Kres ludzkiego doświadczenia. Nurt 1988 nr 12.

Ciemna strona jasności

M. Obarski: Zagłada humanizmu?Literatura1991 nr 3.

Wieczorne śniegi

J. Koryl: Przybliżenie wszystkiego do ziemi. Twórczość 1990 nr 8.

Srebro liści

S. Jurkowski: Poezja konsekwencji. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 26.
D.T. Lebioda: Entropia. Metafora 1995 nr 18/19.
A.K. Waśkiewicz: Samotność. Topos 1995 nr 3/4.

Żelazna rosa

J. Nowosad: Przełom. Opcje 1996 nr 4.
L. Skompska: Chwile nasze jak błędy. Tygiel Kultury 1996 nr 4.
S. Sterna-Wachowiak: Między „jawą popiołu” a „krwi zalążkiem. Nowe Książki 1996 nr 2.

Planeta ognia

J. Grupiński: Zorza z ołowiu. Topos 1997 nr 3.
M. Obarski: Dykcja sumienia. Arkusz 1997 nr 9.
R. Bednarczyk: Dziwna planeta. Śląsk 1998 nr 3.

Kręgi zdarzeń

E. Biela: Ars poetica Wojciecha Kawińskiego. Topos 2000 nr 1.
B. Budzińska: Kręgi wtajemniczenia. Autograf 2000 nr 2.
S. Stanuch: Kręgi zdarzeń poetyckich. Aneks 2000 nr 98.

Widok z okna

S. Chyczyński: Milenijne okno poety. Akant 2003 nr 2.
K. Lisowski: Zapatrzenie nad przepaścią. Nowe Książki 2003 nr 2.
J. Napiórkowski: Mrok w ustach poety. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 2/3.
S. Rusin. „Tytuł2003 nr 47/48.