BIO

Urodzony 11 października 1916 we wsi Wrzawy pod Tarnobrzegiem; syn rolników, Józefa Kawalca i Stanisławy z Bobków. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Sandomierzu (1927-35). Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W tym czasie był członkiem Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej „Wici”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w rodzinnej wsi; brał udział w tajnym nauczaniu i w działalności konspiracyjnej, współpracując z Batalionami Chłopskimi. Po wkroczeniu na wschodnie tereny Polski wojsk radzieckich, w lipcu 1944 został z ramienia Polskiej Agencji Prasowej (zorganizowanej w Lublinie) korespondentem wojennym przy Armii Czerwonej przy 1., a później 2. Froncie Białoruskim. Następnie przebywał krótko w Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku. W maju 1945 zamieszkał w Krakowie. Podjął przerwane przez wojnę studia na UJ (absolutorium w tym samym roku) i rozpoczął pracę jako dziennikarz i reporter. W 1946 wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Echa Krakowa”, a w 1948 – „Gazety Krakowskiej”. Debiutował w 1948 opowiadaniem pt. Śmierć Baśki, ogłoszonym w dodatku literackim „Echa Krakowa” pt. „Echo Tygodnia” (nr 353). W tymże roku ożenił się z Ireną Wierzbanowską, dziennikarką. W 1950-56 pracował w Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia, a w czasie budowy Nowej Huty w tamtejszym radiowęźle. W 1956-66 był zatrudniony w redakcji tygodnika społeczno-politycznego „Wieści”; tu w 1957-67 publikował liczne fragmenty prozy. Ogłaszał też opowiadania i artykuły w „Życiu Literackim” (1955-89, z przerwami). W 1962 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1965 otrzymał nagrodę im. T. Nocznickiego za najlepsze publikacje w prasie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1967-76 był członkiem zespołu redakcyjnego „Chłopskiej Drogi”; z dziennikiem tym współpracował następnie do 1995 (tu m.in. cykl felietonów pt. Na czasie 1969-75, 1980, 1982). Rozwijając twórczość, publikował opowiadania i recenzje literackie, m.in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1962-87, z przerwami), „Kulturze” (1964-76, z przerwami), „Miesięczniku Literackim” (1968-83, z przerwami) oraz „Nowej Wsi” (1969-73, 1977; tu w 1970-73 stały cykl recenzji pt. Gawędy o książkach). W 1967 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości, w 1968 nagrodę czytelników Złoty Kłos (ponownie w 1971, 1973 i 1978), w 1969 nagrodę Centralnej Radzie Związków Zawodowych. W 1969 został członkiem Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). W 1970-77 działał w Krakowskim Komitecie Frontu Jedności Narodu. W 1976 otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia oraz nagrodę miasta Krakowa. W 1978 został wybrany na członka Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W 1979 otrzymał nagrodę „Trybuny Ludu” za kształtowanie i upowszechnianie wartości socjalistycznych. W 1982 zgłosił swój akces do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) i w następnym roku został członkiem Rady Krajowej PRON. W 1985 otrzymał nagrodę prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” I stopnia, a w 1986 Nagrodę Państwową I stopnia i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości oraz tytuł honorowy „Zasłużony dla Kultury Narodowej” przyznany przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1986-89 wchodził w skład Narodowej Rady Kultury. W 1987-89 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego nowego ZLP. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim (1964) i Krzyżem Komandorskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1975 i 1984), Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1976), Odznaką Honorową „Zasłużony Popularyzator Wiedzy”, przyznawaną przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (1978), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000). Za całokształt twórczości literackiej otrzymał w 2005 nagrodę im. J. Iwaszkiewicza. Zmarł 30 września 2014 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

1. Ścieżki wśród ulic. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 81 s.

Zawartość

Zdanie; Dziadek; Koncert; Krzywda; Stopy; Przechwałki; Ogryzek; Zabawa; Uczniowie; Ręce; Szkiełko; Kwiat; Chłopcy; Drzewka; Dzieci; Bartłomiej.

2. Blizny. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 124 s.

Nagrody

I nagroda za opowiadania „Po wojnie” i „Blizny” w konkursie Związku Literatów Polskich i Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju w 1958.

Zawartość

Po wojnie; Jabłka; Blizny; Wojna już dawno się skończyła; Na przystanku; Magik; Silni; Rano; Wśród swoich; Dwie staruszki patrzą na defiladę; Dziewczynka; Żołnierz; Stara kobieta przybywa do miasteczka; Pociągi odjeżdżają; Człowiek przed drzwiami; Japończyk wie...; Rozmowa wśród kruchej porcelany; Ładny blondyn; Powitanie; Jeden z ocalonych; Na torach; Śpiewajcie, dzieci!; Dom; Sierota; Człowiek na łące; Poświęcę się...

3. Ziemi przypisany. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 153 s. Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Ziemi przypisany; Tańczący jastrząb tamże: 1966, 306 s., wyd. 2 1974, wyd. 3 1976; wyd. 4 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977; wyd. 4 [!] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, tamże wyd. 5 1980. Por. poz. .

Nagrody

II nagroda w konkursie Związku Literatów Polskich, Czytelnika, Państwowego Instytutu Wydawniczego, Iskier i Wydawnictwa Literackiego w 1962.

Przekłady

bułgarski

Otreden na zemjata. [Przeł.] L. Račeva. Sofiâ 1977.

rosyjski

K zemle pripisannyj. [Przeł.] I. Koltaševa. Wyd. łącznie z przekł. Tańczący jastrząb [poz. ], Szukam domu [poz. ] pt. Tancujuščij jastreb. Moskva 1971, wyd. nast. łącznie z poz. pt. Povesti. Moskva 1984, przedruk w: Sovremennye pol'skie povesti. T. 1. Moskva 1974.

słowacki

Podwojný život. [Przeł.] P. Winčer. Bratislava 1965.

ukraiński

Prypysanyj do zemli. [Przeł.] V. Nedìl'ko. Wyd. łącznie z przekł. poz. pt. Tanec' jastruba; Prypysanyj do zemli. Kiïv 1974.

węgierski

Elkésett esztendök. [Przeł.] B.I. Fejér. [Budapest] 1964.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: M. Komorowska. Polskie Radio 1967.

filmowe

pt. Głos ma prokurator. Scenariusz: W. Haupe. Ekranizacja 1965.

telewizyjne

Adaptacja: M. Komorowska. Telewizja Polska 1963.

4. Zwalony wiąz. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 130 s.

Nagrody

III nagroda za opowiadanie „Nowy mur” w konkursie tygodnika „Orka” w 1961.

Zawartość

Syn; Odwiedziny w rodzinnym domu; Co mi pisze siostra...; Pusta stajnia; Już zaprzęgają konie; Spłonęła stodoła; Za sadami; Jezioro na błoniu; Ziemia [por. Słuchowiska radiowe]; Nowy mur; Zastukajcie w okno!; Zwalony wiąz; Poranny lot.

5. W słońcu. [Opowieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 119 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1979.Przedruk zob. poz. . Por. poz. , .

Nagrody

I nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich w 1962.

Przekłady

czeski

Na slunci. [Przeł.] H. Teigová. Praha 1967.

francuski

Au soleil. [Przeł.] Ch. Zaremba. [La-Tour-d' Aignes] 1992.

Adaptacje

teatralne

pt. Stary, głupi i Anioł. Oprac.: A. Kowalczyk. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1974.

telewizyjne

pt. Starość niepokorna. Adaptacja: A. Kowalczyk. Telewizja Polska 1976.

Wyd. łącznie z poz. pt. W słońcu; Przepłyniesz rzekę. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 294 s.

6. Zagubiony. [Powieść]. Zielony Sztandar 1963 nr 93-103/104, 1964 nr 1-35.

7. Akt oskarżenia. [Współaut.:] R. Smożewski. Prapremiera: Częstochowa, Teatr im. A. Mickiewicza 1964. Wyd. z uwagami inscenizacyjnymi R. Smożewskiego. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1965, 64 s.

Adaptacja teatralna utworów: Ziemi przypisany [poz. ] i W słońcu [poz. ].

8. Przyjdzie taki dzień. [Współautor:] R. Smożewski. [Utwór dramatyczny]. [1964].

Inf.: „Biuletyn Informacji Ministerstwa Kultury i Sztuki1964 nr 4.

9. Tańczący jastrząb. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 214 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 7 [właśc. 3] 1984, wyd. 4 1988; wyd. 5 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988.

Przekłady

bułgarski

Tancuvaštijat jastreb. [Przeł.] D. Ikonomov. Sofiâ 1967.

fiński

Tanssiva haukka. [Przeł.] K. Siraste. Jyväskylä 1979.

hiszpański

El azor danzante. [Przeł.] A.Z. López. Ciudad de la Habana 1989.

litewski

Šokantis vanagas. [Przeł.] T. Venclova. Vilnius 1971.

łotewski

Vanaga deja. [Przeł.] I. Birzvalka. Rīgā 1973.

niemiecki

Der tanzende Habicht. [Przeł.:] Ch. Schubert-Consbruch, J. Jankowiak. Berlin 1967.

rosyjski

Tancujuščij jastreb. [Przeł.] A. Mel'nikov. Wyd. łącznie z przekł. Ziemi przypisany [poz. ], Szukam domu [poz. ] pt. Tancujuščij jastreb. Moskva 1971, wyd. nast. łącznie z przekł. poz. pt. Povesti. Moskva 1984.

rumuński

Dansul eretelui. [Przeł.] O. Zaicik. Wyd. łącznie z przekł. Szukam domu [poz. ] pt. Dansul eretelui; Caut caša. Bucureşti 1973.

ukraiński

Tanec' jastruba. [Przeł.] V. Nedìl'ko. Wyd. łącznie z przekł. poz. pt. Tanec' jastruba; Prypysanyj do zemli. Kiïv 1974.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Grotowski. Polskie Radio 1966. Druk „Teatr Ludowy 1966 nr 6 s. 27-40.

filmowe

Scenariusz: G. Królikiewicz. Ekranizacja 1977.

telewizyjne

pt. Toporny. Adaptacja: G. Królikiewicz. Telewizja Polska 1974.

Wyd. łącznie z poz. pt. Ziemi przypisany; Tańczący jastrząb: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 306 s., wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1976; wyd. 4 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977; wyd. 4 [!] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, tamże wyd. 5 1980.

10. Umierasz jak kot, umierasz jak król. [Współautor:] R. Smożewski. Prapremiera: Kielce-Radom, Teatr im. S. Żeromskiego 1964.

Adaptacja teatralna opowiadania W słońcu [poz. ].

11. Czarne światło. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 263 s. Wyd. nast. pt. Marsz weselny tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1979.

Zawartość

Czarne światło; Imieniny; Ludwika, córka Ładugi; Marsz weselny [por. Słuchowiska radiowe]. – W wyd. 2 ponadto: W słońcu [poz. ], Gospodarstwo babci Jadwigi.

12. Opowiadania wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 250 s.

Zawartość

Wybór z tomów: poz. : Dziadek; Koncert; Przechwałki; Ręce; Kwiat; Chłopcy; Dzieci; Bartłomiej, – poz. : Po wojnie; Jabłka; Blizny; Wojna już dawno się skończyła; Magik; Silni; Wśród swoich; Człowiek przed drzwiami; Rozmowa wśród kruchej porcelany; Powitanie; Jeden z ocalonych; Dom, – poz. : Odwiedziny w rodzinnym domu; Co mi pisze siostra...; Pusta stajnia; Jezioro na błoniu; Nowy mur; Zastukajcie w okno; Zwalony wiąz; Poranny lot, – poz. : Czarne światło; Imieniny; Marsz weselny; Gospodarstwo babci Jadwigi.

13. Szukam domu. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 116 s. Wyd. 2 tamże 1971.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1969.

Przekłady

rosyjski

Išču dom. [Przeł.] S. Tonkonogova. Wyd. łącznie z przekł. Tańczący jastrząb [poz. ], Szukam domu [poz. ] pt. Tancujuščij jastreb. Moskva 1971.

rumuński

Caut caša. [Przeł.] O. Zaicik. Wyd. łącznie z przekł. Tańczący jastrząb [poz. ] pt. Dansul eretelui; Caut caša. Bucureşti 1973.

14. Wezwanie. Powieść. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 264 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1977.

Przekłady

słowacki

Výzva. [Przeł.] T. Turňa. Bratislava 1975.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: W. Solarz. Ekranizacja 1971.

Wyd. łącznie z poz. pt. Wezwanie; Szara aureola. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 393 s.

15. Pochwała rąk. Reportaże i szkice. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 205 s.

Zawartość

I. Siarka; We wsi rodzinnej; Jest tyle takich wsi; U matki; Na dnie jeziora; Pochwała rąk; Porozmawiajmy ze starym; Pomnik Adama Mickiewicza we wsi Dołęga; Twarzą do północnego wiatru; Czas w drewnianych trybach; Szkoła na skraju lasu; Spotkanie w Wojakowej; Wiejski lekarz; Urodzaj z nauki i z ziemi; Śmierć Marcina Gryza; Wierny; Rolnik rolnikowi nie równy; Dziadek i wnuk. – II. Z notatnika sztokholmskiego; Notatki z podróży na Syberię. – III. U źródła wzruszeń; Przygarnąć do swego wzruszenia.

Adaptacje

telewizyjne

utworu Urodzaj z nauki i z ziemi. Telewizja Polska 1976.

16. Przepłyniesz rzekę. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1973 [właśc. 1972], 282 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974, wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1989. Por. Słuchowiska radiowe.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1973.

Przekłady

czeski

Než přepluješ řeku. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1979.

estoński

Üle oma joe. [Przeł.] R. Karemäe. Tallinn 1979.

niemiecki

Du wist den Fluss durchschwimmen. [Przeł.:] Ch. i J. Jankowiak. Berlin 1982.

rosyjski

Pereplyveš reky. [Przeł.] M. Ignatov. W: J. Kawalec: Izbrannoe. Moskva 1986.

słowacki

Preplávaš rieku... [Przeł.] Š. Drug. Bratislava 1976.

Adaptacje

teatralne

pt. Ballada polska. Adaptacja: M. Gruszczyński. Wystawienie: Teatr Jednego Aktora 1975.

radiowe

Polskie Radio 1974.

filmowe

Scenariusz: T. Kijański. Ekranizacja 1977.

Wyd. łącznie z W słońcu [poz. ] pt. W słońcu; Przepłyniesz rzekę. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 294 s.

17. Szara aureola. Powieść. Katowice: Śląsk 1973, 148 s. Wyd. łącznie z poz. pt. Wezwanie; Szara aureola. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 393 s.

Nagrody

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim z okazji 30-lecia powstania Polskiej Partii Robotniczej w 1973; Nagroda Państwowa II stopnia w 1976.

Przekłady

czeski

Sivá aureola. Radio (Czechosłowacja) 1978.

niemiecki

Die graue Aureole. [Przeł.:] Ch. i J. Jankowiak. Berlin 1975.

rosyjski

Seryj nimb. [Przeł.] M. Demakina. W: Sovremennaja pol'skaja povest' 70-e gody. Moskva 1979.
Seryj nimb. [Przeł.] M. Malikova. W: J. Kawalec: Izbrannoe. Moskva 1986.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Teatr Jednego Aktora 1974.
Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1977.
Adaptacja pt. „PiętnoA. Pujsza. Wystawienie: Legnica, Teatr Dramatyczny 1986.

radiowe

Adaptacja: J. Wierzbanowska-Kawalec. Polskie Radio 1974.

filmowe

pt. Piętno. Scenariusz: R. Czekała. Ekranizacja 1983.

telewizyjne

Adaptacja: H. Szram-Kijowska, W. Sarnowicz. Telewizja Polska 1976.

18. Wielki festyn. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 178 s.

Zawartość

Wielki festyn na budowie; Ten stary człowiek; Najokrutniejszy jest wierzchołek drzewa; W nocy drzewa chodzą; Ta ręka nieposłuszna; Suknia matki; Furka toczy się drogą.

Adaptacje

radiowe

opowiadania pt. Suknia matki. Adaptacja: W. Toczyska. Polskie Radio 1974.

19. Opowiadania wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 512 s.

Nagrody

Nagroda Państwowa II stopnia w 1976.

Zawartość

Zawiera z tomu poz. : Dziadek; Koncert; Przechwałki; Ręce; Kwiat; Chłopcy; Dzieci; Bartłomiej, – poz. : Po wojnie; Jabłka; Blizny; Wojna już dawno się skończyła; Magik; Silni; Wśród swoich; Człowiek przed drzwiami; Rozmowa wśród kruchej porcelany; Powitanie; Jeden z ocalonych; Dom, – poz. : Odwiedziny w rodzinnym domu; Co mi pisze siostra...; Pusta stajnia; Jezioro na błoniu; Nowy mur; Zastukajcie w okno; Zwalony wiąz; Poranny lot, – poz. : Czarne światło; Imieniny; Marsz weselny; Gospodarstwo babci Jadwigi; Ludwika, córka Ładugi, – poz. : Szukam domu, – poz. : Wielki festyn na budowie; Ten stary człowiek; Najokrutniejszy jest wierzchołek drzewa; W nocy drzewa chodzą; Furka toczy się drogą.

20. Oset. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 177 s. Wyd. nast. łącznie z poz. pt. Ukraść brata; Oset. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 368 s.

Nagrody

Nagroda im. L. Waryńskiego przyznana przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1986.

21. Pierwszy białoręki. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1979, 202 s.

Nagrody

Nagroda im. A. Kowalskiego-„Olka” przyznawana przez redakcję tygodnika „Walka Młodych” w 1980.

Zawartość

Pożegnanie z górą (J.B. Ożogowi) [por. Słuchowiska radiowe]; Nie będzie czasu na strach; Pierwszy białoręki; Wielka psota; Ubranie; Niech umrze z ręką w kudłach psa; Ludzie, konie, ptaszki...; Ręce z kieszeni!; Rekord świata.

22. Nie będzie czasu na strach. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 122 s.

Zawartość

Imieniny [poz. ]; Gospodarstwo babci Jadwigi [poz. ]; Pożegnanie z górą [poz. ]; Nie będzie czasu na strach [poz. ].

23. Ukraść brata. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 225. Wyd. nast. łącznie z Oset [poz. ] pt. Ukraść brata; Oset. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 368 s.

Nagrody

Nagroda im. L. Waryńskiego w 1986.

24. Panie koniu... Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 94 s.

Zawiera fragmenty pochodzące z powieści: Szukam domu [poz. ], W gąszczu bram [poz. ], Ukraść brata [poz. ], – oraz opowiadań z poz. : Pierwszy białoręki; Ludzie, konie, ptaszki; Nie będzie czasu na strach.

25. W gąszczu bram. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 370 s.

26. Gitara z rajskiej czereśni. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 193 s.

Zawartość

Sprzedaż mydła, sprzedaż umarłych; Pięść prowodyra; Moja panienka; Gitara z rajskiej czereśni; W niebie wszyscy są piękni...; List dziadka do wnuka w wojsku; Gdy się umówią – chłopak, koń i rzeka...; Jeden stary i trzech młodych.

27. Kochany smutek. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1992, 62 s.

28. Te dni moje. [Wiersze]. Kraków: Agat-Print 1995, 60 s.

29. Dom. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów; Dom Kultury „Podgórze 1996, 63 s.

30. Imieniny. [Opowiadanie]. Red., bibliografia oraz posłowie: T. Skoczek. Bochnia, Kraków: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 1996, 46 s.

31. W żółtym kolorze. (Opowiadania). Kraków: Galicyjska Oficyna Wydawnicza 1998, 78 s.

32. Harfa Gorców. [Powieść]. Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 1999, 175 s.

33. Chleb. Opowiadania. Oprac. i red.: W.E. Piekarski, K. Strzelewicz. Częstochowa, Kraków: Dom Książki 2001, 113 s.

34. Na strunach harfy. [Opowiadanie]. Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 2001, 64 s.

35. Stary słoń. [Opowiadanie]. Red. i posłowie: T. Skoczek. Warszawa: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 2001, 22 s.

36. Kochaj mnie za nic. Wybór wierszy i wstęp: T. Skoczek. Lublin, Bolonia: Akademia Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej przy FWP [Fundacji Willa Polonia] 2003, 151 s.

37. Żeby cię pochłonęło życie. [Opowiadanie]. Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 2004, 183 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Białe domy w zieleni. Polskie Radio 1976 [wspólnie z I. Kawalec].
Marsz weselny. Polskie Radio 1979. Por. Twórczość poz. .
Ziemia. Polskie Radio 1979. Por. Twórczość poz. .
Pożegnanie z górą. Polskie Radio 1982. Por. Twórczość poz. .

Wybory utworów literackich w przekładach

rosyjski

• Izbrannoe. Moskva 1986.
Svadebnyj marš. Moskva 1984.

Prace redakcyjne

1. A. Jasicki: Wnyki bieszczadu. [Wiersze]. Posłowie i red.: J. Kawalec. Kraków: Związek Literatów Polskich 1996, 58 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1978, 1995, 2004.

Wywiady

Pożegnanie dawnej wsi. [Rozm.] K. Nastulanka. Polityka 1965 nr 28, przedruk w tejże: Sami o sobie. Warszawa 1975.
Idę od świata do marzenia. [Rozm.] T. Jastrun. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 42, przedruk w: Julian Kawalec. Warszawa 1981.
Julian Kawalec o sobie i swojej twórczości: Dwugałęziaste drzewo – wypowiedź pisarza; To temat wybiera autora. [Rozm.] Z. Śliwowa. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 15, przedruk w: Julian Kawalec. Warszawa 1981.
Julian Kawalec. [Rozm.] W. Wiśniewski. W tegoż: Szukam człowieka. Poznań 1986.
Ziemi się kłaniać i matce. [Rozm.] J. Baran. W tegoż: Autor! Autor! Warszawa 1986.
Los społeczny. [Rozm.] Z. Trziszka. Tygodnik Kulturalny 1987 nr 20.
Mity są formą miłości. [Rozm.] A. Borowa. Kultura 1989 nr 47.
Chleb, ziemia, praca. [Rozm.] B. Klukowski. Nowe Książki 1990 nr 1.
Na straży źdźbła. Rozm. B. Salamon-Sałata. W: B. Salamon-Sałata: Wielka inwentaryzacja. Rozmowy z poetami. Kraków 1999.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).
Kalendarium życia i twórczości [J. Kawalca]. W: Julian Kawalec. Warszawa 1981.
B. Pietrzyk, W. Wójcik: Julian Kawalec – bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. W: W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Rzeszów 1982.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (S. Lichański).

Ogólne

Książki

A. Goreń: Kawalec. [Tłumaczenie na język angielski] K. Cękalska. Warsaw: Agencja Autorska; Czytelnik 1978, 51 s.
Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył: A. Wilkoń. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 254 s. [Zawartość: Wybór recenzji: S. Lichański: Bardzo ładne etiudy [dot.: Blizny]; J. Kłossowicz: Glebae adscriptus [dot.: Zwalony wiąz, Ziemi przypisany]; H. Michalski: Stary człowiek i rzeka [dot.: W słońcu}; W. Maciąg: Diabły w mieście [dot.: Tańczący jastrząb]; J. Rohoziński: Obsesje awansu [dot.: Tańczący jastrząb]; T. Wróblewska: Jastrząb naprawdę tragiczny [dot.: Tańczący jastrząb]; J. Termer: Opowiadania Juliana Kawalca [dot.: Czarne Światło]; K. Nowicki: Powołanie [dot.: Wezwanie]; M. Bajerowicz: Wieś i mit [dot.: Wezwanie]; W. Maciąg: Poszukiwanie azylu [dot.: Szukam domu]; Z. Lichniak: Nad rzeką Kawalca [dot.: Przepłyniesz rzekę...]; S. Siekierski: Nowa powieść Juliana Kawalca. [dot.: Przepłyniesz rzekę...]; W. Nawrocki: Krzyk w liściach drzewa [dot.: Szara aureola]; K. Nowicki: Liryka prozy Kawalca [dot.: Wielki festyn]; M. Szybist: Pytania i wątpliwości [dot.: Wielki festyn]; M. Boni: Ocalić dom [dot.: Oset]; A. Zawada: Elegia na opuszczenie wsi [dot.: Oset]; W. Żukrowski: Komu ten zagon? [dot.: Oset] . – Szkice: H. Bereza: Dramat .wiejskiej rewolucji; M. Dąbrowski: Nowoczesna proza Kawalca; J. Kajtoch: Świat Juliana Kawalca; Z. Ziątek: Ziemi przypisany; K. Miklaszewski: Praforma prozy Juliana Kawalca; S. Stabro: Ciemna poezja ciemnego snu; Z. Siatkowski: Przypisany i wytrwale wierny; F. Fornalczyk: Między tradycją a postępem; W. Maciąg: Pochwały i pytania. – Julian Kawalec o sobie i swojej twórczości: Julian Kawalec o sobie i swojej twórczości: Julian Kawalec: Dwugałęziaste drzewo [nt. własnych doświadczeń artystycznych]; To temat wybiera autora [wywiad., rozm. Z. Śliwowa]; Idę od świata do marzeń [wywiad, rozm. T. Jastrun]. – Kalendarium życia i twórczości. – Bibliografia recenzji, omówień ogólnych, wywiadów i wypowiedzi pisarza].
W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Zbiór szkiców i artykułów. Pod red. Z. Andresa i G. Ostasza. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe 1982, 223 s. [Zawartość: Z. Andres, G. Ostasz: Słowo wstępne. – I. Rodowód i program literacki: B.S. Kunda: Książki podarowane przez wieś; A. Zyga: Nadwiślańskiej równinie przypisany i zawsze wierny. – II. W perspektywie krytycznoliterackiej: K. Miklaszewski: Praforma prozy Juliana Kawalca; G. Ostasz: Rozwój sztuki narracji Juliana Kawalca; Z. Andres: Motyw ziemi w twórczości Juliana Kawalca; Z. Ożóg: Wieś w prozie Juliana Kawalca; Z. Brzuchowska: Mit sukcesu w prozie Juliana Kawalca; J. Szurek: Blaski i cienie wielkiej budowy. (O powieści Juliana Kawalca „Przepłyniesz rzekę”); G. Ostasz: Antropologia filozoficzna Juliana Kawalca; E. Szmigielska: Twórczość Juliana Kawalca a nurt chłopski w najnowszej literaturze polskiej. – III. Język i styl: W. Wójtowicz: Sposoby rekonstrukcji świata wewnętrznego chłopów w opowiadaniach Juliana Kawalca; J. Litwin: Funkcje kategorii osoby w strukturze prozy Juliana Kawalca; T. Budrewicz: O stylu Juliana Kawalca. – IV. Adaptacje: A. Marzec: Proza Juliana Kawalca w przekładach intersemiotycznych. – V. Bibliografia].
B.S. Kunda: Julian Kawalec. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 142 s.
Pokłosie. Sesja międzynarodowa poświęcona jubileuszowi 85-lecia urodzin i 53-lecia debiutu literackiego Juliana Kawalca. Referaty, wypowiedzi, recenzje, komunikaty. Red.: K. Strzelewicz. Kraków: Związek Literatów Polskich 2001, 76 s. [Zawartość: O. Bartoš: Pisarz epoki przeobrażeń; E. Biela: Lirnik Juliusz Kawalec; O. Cybienko: Juliusz Kawalec w Rosji; J.M. Czarnecki: Kto zdradza tajemnice; J. i Ch. Jankowiakowie: Wierny sobie; J. Kajtoch: Gorce, czyli świat; R. Karemäe: Rytm wyzwolony; A. Zuazo: Mój duchowy ojciec; L. Marinelli: Ziemia wartością; D. Müller-Ott: O trudach translatora; M. Stępień: Słowo o Julianie Kawalcu; K. Siraste: Chwile pełne podziwu].

Artykuły

T. Burek: Proces przeciwko korzeniom. Współczesność 1963 nr 4.
M. Szpakowska: Jak być chłopem. Twórczość 1963 nr 7.
H. Bereza: O twórczości Juliana Kawalca. Teatr Ludowy 1966 nr 6.
B. Drozdowski: W Lublinie. W tegoż: Epoka i reszta. Warszawa 1967.
F. Fornalczyk: O prozie Juliana Kawalca. W tegoż: Przypisani tej ziemi. Poznań 1968.
T. Szaja: Od realizmu do obsesjonizmu, czyli: Obciążony pamięcią, czyli: Problemy i kompleksy „byłych hodowców świń. Tygodnik Powszechny 1968 nr 12.
G. Ostasz: Kilka uwag o filozofii człowieka w pisarstwie Juliana Kawalca. Profile 1969 nr 8/9.
M. Dąbrowski: Nowoczesna proza Kawalca. „Współczesność1970 nr 13, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
N. Zachajkiewicz: Obraz wsi w twórczości Juliusza Kawalca. Pryzmaty 1970 nr 5.
H. Bereza: Dramat wiejskiej rewolucji. (Juliusz Kawalec). W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
A. Goreń: Przemiany czasu. (O prozie Juliana Kawalca). Tygodnik Kulturalny 1972 nr 1, przedruk w: Lektury i problemy. Warszawa 1976.
J. Kajtoch: Świat Juliusza Kawalca. Regiony 1974 nr 5, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
W. Maciąg: Julian Kawalec. W tegoż: Literatura Polski Ludowej 1944-1964. Warszawa 1974.
M. Dąbrowski: W nurcie – czy obok?Miesięcznik Literacki1975 nr 12.
Z. Ziątek: Ziemi przypisany. Literatura 1975 nr 10, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
J.Z. Lichański, S. Lichański: Julian Kawalec. W tychże: Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze. Warszawa 1976.
W. Maciąg: Pochwały i pytania. Życie Literackie 1976 nr 41, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
K. Miklaszewski: Praforma prozy Juliusza Kawalca. Literatura 1976 nr 51, przedruk w: W kręgu twórczości Juliana Kawalca. Rzeszów 1982.
Z. Siatkowski: Przypisany i wytrwale wierny. Magazyn Kulturalny 1976 nr 4, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
S. Stabro: Ciemna poezja ciemnego snu. Kultura 1976 nr 45, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
F. Fornalczyk: Między tradycją a postępem. Literatura 1977 nr 24, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
A. Zawada: Biografia awansu społecznego wsi. (Proza Juliana Kawalca). Literatura Ludowa 1977 nr 2, przedruk w tegoż: Gra w ludowe. Warszawa 1983.
M. Orski: Błogosławiony kształt ojcowizny. W tegoż: Etos lumpa. Wrocław 1978.
G. Ostasz: O świecie przedstawionym opowiadań i powieści Juliana Kawalca. W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978.
J.B. Ożóg: Julian Kawalec. W tegoż: Jak świętych obcowanie. Warszawa 1978.
S. Stanuch: Płaczący syn wsi. W tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1978.
B.S. Kunda: O programie pisarskim Juliana Kawalca. Zdanie 1980 nr 2.
K. Nowosielski: O prozie Juliana Kawalca. Teksty 1980 nr 2.
Z. Andres: Mit ziemi. (O prozie Juliana Kawalca). Życie Literackie 1981 nr 46.
B.S. Kunda: Pierwsze lata życia „przybłędów. Miesięcznik Literacki 1981 nr 1.
B.S. Kunda: Świadkowie przemian: Rozmowy wewnętrzne Juliana Kawalca; Weryfikacja Juliana Kawalca. W tegoż: Dwa pejzaże świata. Wrocław 1982.
A. Marzec: Proza Juliana Kawalca w pozaliterackich wcieleniach. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk” t. 19: 1982 [z filmografią i wykazem adaptacji teatralnych i telewizyjnych].
A. Marzec: Problemy radiowych adaptacji prozy Juliana Kawalca. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk1983.
A. Marzec: Proza Juliana Kawalca. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1983, 144 s. Biblioteka Analiz Literackich.
K. Nowosielski: Naturalizm zideologizowany. W tegoż: Ryzyko obecności. Warszawa 1983.
Z. Trziszka: Przypisany międzyepoce. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 36, przedruk w „Miesięcznik Literacki” 1986 nr 10/11.
Z. Trziszka: Zapaśnik rewolucji wiejskiej. (Julian Kawalec). W tegoż: Korzenie plebejusza. Warszawa 1984.
Z. Chojnowski: Zakorzeniony w ludzkim losie. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 36.
K. Kania: Pisarz napadnięty przez temat. Kierunki 1986 nr 43.
B.S. Kunda: Wspaniały polski temat. Zdanie 1986 nr 10.
A. Niewolak-Krzywda: Pisarz jednego tematu. Profile 1986 nr 10.
Z. Bieńkowski: Czas ubezwłasnowolniony. Nowe Książki 1990 nr 1.
M. Dąbrowski: Julian Kawalec. W: Literatur Polens 1944 bis 1985. Berlin 1990.
M. Antosz: Poezja Juliana Kawalca. W: Proza, proza, proza. Kraków 1996.
S. Stabro: Powrót syna marnotrawnego” Juliana Kawalca. W tegoż: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. Kraków 2002.

Blizny

S. Lichański: Bardzo ładne etiudy. Nowe Książki 1960 nr 21, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Ziemi przypisany

Z. Starowieyska-Morstinowa. „Tygodnik Powszechny1962 nr 51.
J. Wilhelmi: Klasyczna tragedia. Trybuna Ludu 1962 nr 341, przedruk pt. Skomplikowany optymizm historii w tegoż: Mój gust wiktoriański. Warszawa 1966.
T. Drewnowski: Głos ze środka wychodźstwa. Polityka 1963 nr 11 [dot. też: Zwalony wiąz].
J. Kłossowicz: Glebae adscriptus. Przegląd Kulturalny 1963 nr 15, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981 [dot. też: Zwalony wiąz].
W. Sadkowski: Psychologiczne zyski i koszty awansu. Nowa Kultura 1963 nr 2, przedruk w tegoż: Penetracje i komentarze. Warszawa 1967 [dot. też: Zwalony wiąz].
J. Łukasiewicz: Do ziemi przypisani. W tegoż: Zagłoba w piekle. Warszawa 1965.
J. Litwin: Funkcja czasu w powieści Juliana Kawalca „Ziemi przypisany. W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978.
J. Litwin: O stylu powieści Juliana KawalcaZiemi przypisany”. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1981 z. 48.
M. Kisiel: Osąd historii, rodowodu i zbrodni. O „Ziemi przypisanym” Juliana Kawalca. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. Katowice 1995.

Zwalony wiąz

T. Drewnowski: Głos ze środka wychodźstwa. Polityka 1963 nr 11 [dot. też Ziemi przypisany].
J. Kłossowicz: Glebae adscriptus. „Przegląd Kulturalny1963 nr 15, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981 [dot też: Ziemi przypisany].
W. Sadkowski: Psychologiczne zyski i koszty awansu. Nowa Kultura 1963 nr 2, przedruk w tegoż: Penetracje i komentarze. Warszawa 1967 [dot. też: Ziemi przypisany].

W słońcu

H. Bereza: Sprawiedliwość wyobraźni. Nowe Książki 1963 nr 13, przedruk pt. Współczucie w tegoż: Sztuka czytania. Warszawa 1966.
Z. Macużanka: O wsi – epicko i lirycznie. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 25.
H. Michalski: Stary człowiek i rzeka. Nowa Kultura 1963 nr 23, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Tańczący jastrząb

W. Maciąg: Diabły w mieście. Twórczość 1965 nr 4, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
J. Rohoziński: Obsesje awansu. Kultura 1965 nr 6, przedruk w: Proza, poezja 1964. Warszawa 1965, w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
T. Wróblewska: Jastrząb naprawdę tragiczny. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 8, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
F. Fornalczyk: Tańczący jastrząb” Juliusza Kawalca. W: O literaturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 1976.
W. Pelczar: Metodyczne problemy pracy nad „Tańczącym jastrzębiem” Juliana Kawalca. (Sondaż wstępny). W: Temat wiejski w literaturze polskiej. Rzeszów 1978.
K. Kuczkowski: O „Tańczącym jastrzębiu” Juliana Kawalca. Nurt 1987 nr 12.

Czarne światło

• S. Melkowski: Donośny głos anonima. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984 [dot. też: Marsz weselny].
J. Termer: Opowiadania Juliana Kawalca. Nowe Książki 1966 nr 2, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
J.B. Ożóg: Czarne światło” Juliana Kawalca. W tegoż: Wierność sobie i ziemi. Kraków 1980.
S. Melkowski: Donośny głos anonima. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984 [dot. też: Marsz weselny].

Opowiadania wybrane [1968]

M. Sprusiński: Drogi i manowce poetycznej opowieści. Życie Literackie 1968 nr 22.
J. Szczypka. „Kierunki1968 nr 17, przedruk pt. Tydzień czytania w tegoż: Powtórka z polskiego. Warszawa 1969.

Szukam domu

W. Maciąg: Poszukiwanie azylu. Twórczość 1969 nr 3, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Wezwanie

M. Bajerowicz: Wieś i mit. Twórczość 1969 nr 5, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
K. Nowicki: Powołanie. Miesięcznik Literacki 1969 nr 6, przedruk w tegoż: Pertraktacje. Warszawa 1971 oraz w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
Z. Chołonina: Idee i styl powieści „Wezwanie. W: Tradycja i nowatorstwo w literaturach słowiańskich XX wieku. Warszawa 1976.

Pochwała rąk

Z.J. Adamczyk: Pochwała rąk chłopskich. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 36.
P.M. Roguski: Dług. Współczesność 1970 nr 9.

Przepłyniesz rzekę [Powieść]

L. Bugajski: Symboliczne rowy. Literatura 1973 nr 22.
F. Fornalczyk: Życie pozawsiowe bezimiennego. „Twórczość1973 nr 8.
S. Siekierski: Nowa powieść Juliana Kawalca. Nowe Książki 1973 nr 7, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
J. Walc: Rubikon powieści. Polityka 1973 nr 22.
Z. Lichniak: Nad rzeką Kawalca. „Kierunki1974 nr 3, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Szara aureola

W. Nawrocki: Krzyk w liściach drzewa. Trybuna Ludu 1973 nr 356, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
M. Dąbrowski: Fuga Juliana Kawalca. Twórczość 1974 nr 6.
W. Maciąg: Z czego rodziła się nasza współczesność. Życie Literackie 1974 nr 15.

Wielki festyn

L. Bugajski: Smutne przypowieści. Twórczość 1974 nr 9.
J.Z. Lichański: O ty naiwny, uparty i liryczny synku wsi.... Miesięcznik Literacki 1974 nr 12.
K. Nowicki: Liryka prozy Kawalca. „Tygodnik Kulturalny1974 nr 13, przedruk w tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
M. Szybist: Pytania i wątpliwości. Życie Literackie 1974 nr 47, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Opowiadania wybrane [1975]

S. Siekierski: Małe formy Juliana Kawalca. Nowe Książki 1975 nr 20.
E. Biela: Dzieci od Juliana Kawalca. Życie Literackie 1976 nr 9.

Oset

M. Boni: Ocalić dom. Literatura 1977 nr 32, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
B.S. Kunda: Weryfikacje Juliana Kawalca. Miesięcznik Literacki 1977 nr 10.
A. Zawada: Elegia na opuszczenie wsi. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 29, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.
W. Żukrowski: Komu ten zagon? „Nowe Książki1977 nr 14, przedruk w: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981.

Pierwszy białoręki

Z. Ziątek: Nie tylko powtórka. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 40.
S. Tomala: Nowe opowiadania Kawalca. „Miesięcznik Literacki1980 nr 4.

Ukraść brata

A. Komorowski: Skażenie. Zdanie 1982 nr 8.
B.S. Kunda: Nieudana zemsta. Życie Literackie 1982 nr 42.
T. Błażejewski: Dialog kultur. Nurt 1983 nr 8, przedruk w tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
A. Marzec: Co się stało ze złotą kulą?Miesięcznik Literacki1983 nr 2, przedruk w tejże: Co jest w człowieku. Łódź 1993.
J. Kajtoch: Czy kradną nam braci Juliana Kawalca. W tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1985.
B. Rogatko: Fascynacja i opór. W tegoż: Linie przerywane. Łódź 1988.

W gąszczu bram

A. Marzec: Refleksja nad biografią. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8, przedruk w tejże: Co jest w człowieku. Łódź 1993.
T. Miłkowski: Brama za bramą. Kultura 1989 nr 47.
R. Sulima: Kręgi obcości. Regiony 1990 nr 3.

Gitara z rajskiej czereśni

H. Czubała: Magia i fantastyka. Lektura 1991 nr 1.

Kochany smutek

A. Biała: Poezji przypisany. Nowe Książki 1994 nr 9.

Harfa Gorców

A. Marzec: Motyw drogi. Nowe Książki 2000 nr 2.

Marsz weselny

G. Ostasz: Gospodarstwo wyobraźni Juliana Kawalca. Kwartalnik Rzeszowski 1966 nr 3.
M. Bajerowicz: Przypowieści wiejskie. Nurt 1967 nr 1.
S. Melkowski: Donośny głos anonima. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984 [dot. też: Czarne światło].