BIO

Urodzony 2 maja 1922 we wsi Postoliska pod Radzyminem; syn Stanisława Kaski, nauczyciela, i Janiny z Wąsowskich. Od 1934 uczęszczał do IV Państwowego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie. W 1937 zamieszkał w Kobyłce pod Warszawą. W czasie okupacji niemieckiej pracował początkowo jako robotnik budowlany, następnie jako pracownik umysłowy. W 1942 zdał maturę na tajnych kompletach; uczył w tajnym gimnazjum ogólnokształcącym w Kobyłce. Brał udział w pracy konspiracyjnej; w 1940-43 należał do Armii Krajowej, a następnie do Korpusu Bezpieczeństwa, w którym ukończył kurs oficerski, uzyskując stopień podporucznika. Po wyzwoleniu wstąpił we wrześniu 1944 do 1. Armii Wojska Polskiego i w szeregach 9. Pułku Piechoty brał udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego, w forsowaniu Odry oraz w szturmie na Berlin. Zdemobilizowany w końcu 1946, podjął studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, które ukończył w 1950. Debiutował w 1947 opowiadaniem Walka o Warszawę, opublikowanym w „Zielonym Sztandarze” (nr 3). Od tegoż roku pracował w prasie warszawskiej: w „Expressie Wieczornym” (1947, jako korektor), „Robotniku” (1947-48, jako dziennikarz; tu m.in. wiadomości miejskie podpisane: Ks), następnie w „Trybunie Ludu” (1949-52; kolejno reporter w dziale miejskim i publicysta działu zagranicznego; też pod pseudonimem KAD). W 1949 ukończył Centralną Szkołę Dziennikarską przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1950 ożenił się z Czesławą Wasiak. Od maja 1954 pracował w Domu Książki jako starszy instruktor sekcji propagandy, a w 1955-63 w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w redakcji anglo-amerykańskiej, następnie w społeczno-politycznej. W tym czasie rozpoczął stałą twórczość przekładową, debiutując pod pseudonimem K.A. Skalski tłumaczeniem opowiadania Vance'a Palmera Za burtą (druk w antologii I drzewa mówią, Warszawa 1955). W 1958 został członkiem Związku Literatów Polskich. Prozę, reportaże, felietony, artykuły, recenzje i przekłady (z literatury amerykańskiej, angielskiej, australijskiej i niemieckiej) publikował w „Nowych Książkach” (1957-58, 1963, 1979-80), „Prawie i Życiu” (1957, 1979-80), „Żołnierzu Polskim” (1958, 1968-69, 1979, 1985), „Kulturze” (1964, 1968), „Morzu” (1966-75) oraz w „Itd” (1967-70, 1972). Od 1963 był kierownikiem redakcji literatury pięknej w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. W listopadzie 1985 przeszedł na emeryturę. Odznaczony medalami wojskowymi: „Zasłużonym na Polu Chwały”, „Za Zwycięstwo i Wolność”, „Za Warszawę”, „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, oraz medalami radzieckimi: „Za wziatije Berlina”, „Za oswobożdienije Warszawy”, „Za pobiedu nad Giermanijej”. Zmarł 6 września 1986 w Warszawie.

Twórczość

1. [Zero siedem] 07 słucha. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962, 259 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, 322 s., wyd. 3 1973, wyd. 4 1977, wyd. 5 1983.

2. Desant. [ Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 339 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1974, wyd. 4 1978.

Nagrody

Nagroda literacka Ministra Obrony Narodowej w 1965.

Przekłady

niemiecki

Der Brückenkopf. [Przeł.] B. Schweinitz. Berlin 1972, wyd. nast. 1977.

rumuński

Desantul. [Przeł.] V. Porembschi. Bucureşti 1977.

węgierski

A hidfö. [Przeł.] M. Bába. Budapest 1979.

3. Tygrysy polują nocą. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 101 s.

4. Salwy nad Odrą. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 119 s.

5. Warszawa. Styczeń 1945. [Praca popularno-historyczna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 29 s.

6. Nadwiślańskie reduty. Czerniaków, Powiśle, Żoliborz. [Praca popularno-historyczna]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 172 s.

7. Goście o północy. Opowieści zasłyszane. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 226 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej za działalność artystyczną poświęconą tematyce morskiej w 1974.

Zawartość

I. Na uśmiechniętym morzu: Wypadek; Różowa kula; Pątnik w tropikach; Na uśmiechniętym morzu; Sprawa Jonasza; Człowiek z wyobraźnią; Przerwany łańcuch; Pięćdziesiąta noc rejsu; Światła Lizbony; Żmija na popielniczce. – II. Godzina wspomnień: Trzy dni na „Wichrze”; Ucieczka; Porwanie; Godzina wspomnień; Pierwszy strzał; Goście o północy; Tomek; Powrót baterii; O lotniku, który miał dwa życia; Poezja i rzeczywistość.

8. Pod Jastrowiem i Nadarzycami. [Praca popularno-historyczna]. Warszawa: Książka i Wiedza 1974, 128 s.

9. Ślad na piaskach czasu. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1987, 247 s.

Przekłady

1. B. Harte: Trzech włóczęgów z Trinidad. [Opowiadania]. Wyboru dokonała K. Jurasz-Dąmbska. Tłumaczenie A. Kaska i in. Przedmowa: K. Szaniawski. Warszawa: Czytelnik 1955, 342 s.
Tu w tłumaczeniu A. Kaski: Trzech włóczęgów z Trinidad; Skarb galeonu; Poczmistrzyni; Duchy z zamku Stukeley.
2. A. Malte: Dzień za kratą. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 465 s.
3. T.N. Wilder: Most San Luis Rey. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1957, 164 s. Wyd. 2 poprawione Poznań: Rebis 1998.
4. R. Chandler: Tajemnica jeziora. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958 [właśc. 1957], 199 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Jota 1989, wyd. 3 Warszawa: Amax 1992.
5. E.M. Remarque: Czarny obelisk. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 501 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1983, wyd. 3 1991, wyd. 4 1996; wyd. 5 poprawione Poznań: Rebis 2003.
6. J. Steinbeck: Ulica Nadbrzeżna. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 245 s. [Wyd. 2] Warszawa: Alfa-Wero 1995.
7. S. Lewis: Elmer Gantry. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1959, 514 s. Wyd 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1987.
8. R. Bradbury: 451 Fahrenheita. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1960, 180 s. Wyd. 2 Warszawa: Alkazar 1993.
9. R. Graves: Belizarusz. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 624 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Zysk i S-ka 1994; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2004.
10. W. Van Tilburg Clark: Dramat na Wolim Jarzmie. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1960, 226 s.
11. T.N. Wilder: Kabała. [Powieść]. Przeł. A. Kaska; Kobieta z wyspy Andros. Przeł. A. Glinczanka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 330 s.
12. T. Dreiser: Miraż złota. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1962, 120 s.

Wyd. osobne opowiadania Miraż złota: Warszawa: Książka i Wiedza 1969, 102 s.

13. R. Manvell, H. Fraenkel: Goebbels. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1962, 341 s. Wyd. 2 tamże 1972.
14. F. Scott Key Fitzgerald: Odwiedziny w Babilonie. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1963, 418 s.
Wyd. osobne opowiadań: Odwiedziny w Babilonie; Berenika obcina włosy pt. Odwiedziny w Babilonie zob. poz. . – opowiadań: Diament wielki jak góra; Trudna podróż pt. Diament wielki jak góra zob. poz. .
15. A. MacLean: Działa Nawarony. [Powieść]. „Express Wieczorny1966, nr 109-216; „Gazeta Zielonogórska” 1966 nr 149-249. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1967, 283 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1989, wyd. 4 1990; wyd. 5 Warszawa: Interart 1990, 217 s. (A. MacLean: Utwory zebrane, t. 2); [wyd. 6] Warszawa: Świat Książki 1998; [wyd. 7] Kraków: Medisat Poland [2004].
16. F. Scott Key Fitzgerald: Odwiedziny w Babilonie. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1967, 73 s. Zob. poz. .
17. I. Asimov: Koniec wieczności. [ Powieść]. Tłum. z angielskiego: A. Kaska. Warszawa: Iskry 1969. [Wyd. 2] Warszawa: Amber 2001.
18. R. Bradbury: Kroniki marsjańskie. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1971, 281 s. Wyd. 2 tamże 1986, 174 s.
19. R. Hammond-Innes: Szaleństwo Atlantyku. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1971, 365 s.
20. F. Scott Key Fitzgerald: Diament wielki jak góra. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, 107 s. Wyd. nast. Warszawa: Interart 1992, 79 s. Zob. poz. .
21. R.P. Warren: W imieniu Murzynów. [Rozprawa socjologiczna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 538 s.
22. R. Bradbury: K jak kosmos. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1978, 324 s.
23. L.G. Buchheim: Okręt. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 661 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1987, wyd. 3 1988, wyd. 3 [właśc. 4] 1996.
24. A. Andersch: Spisek w Winterspelcie. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 446 s.
25. K. Finker: Stauffenberg i zamach na Hitlera. [Praca historyczna]. Warszawa: Czytelnik 1979, 414 s.
26. F. Scott Key Fitzgerald: Piękność Południa i inne opowiadania. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1981, 345 + 377 s.
27. H.G. Wells: Atak z głębiny. [Opowiadanie]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1985, 72 s.

Prace redakcyjne

1. Przygoda w mundurze. Pamiętniki żołnierzy. Wybór i oprac.: A. Kaska i T. Perenc. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 284 s.
2. Der Beginn des Tages. Eine Prosaauswahl gewidmet der polnischen Volksarmee. [Wybór i oprac.: A. Kaska]. Berlin: Militärverlag der DDR 1976, 194 s.
Tu także opowiadania A. Kaski.
3. Pod wspólnym sztandarem. [Oprac.: A. Kaska]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1984, 445 s.
Wybór żołnierskich wspomnień dotyczących okresu II wojny światowej.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

A. Przypkowski: Tłumaczenia i przekłady. Barwy 1974 nr 5 [dot. przekładów].

07 słucha

H. Michalski: Dokumenty i świadectwa. Nowa Kultura 1962 nr 29.
Z. Żabicki: Ostrożnie z literaturą!Nowe Książki1962 nr 16.

Desant

K. Ferens: Powieść tradycyjna. Współczesność 1965 nr 17.
O. Terlecki: Nowości prozy wojennej. Życie Literackie 1965 nr 42.
W. Zalewski: Desant. Kultura 1965 nr 12.
S. Zieliński: Czterdzieści cztery pontony. Nowe Książki 1965 nr 9.

Goście o północy

R. Pietrzak: Opowieści z mesy. Żołnierz Wolności 1973 nr 82.