BIO

Urodzony 12 kwietnia 1895 w Warszawie; syn Karola Karskiego, inżyniera, i Marii z domu Depuichault (Francuzki), tłumaczki. Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie, studiował polonistykę i romanistykę w Wolnej Wszechnicy oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył klasę skrzypiec w Konserwatorium Warszawskim. Jako tłumacz debiutował w 1911 przekładem wiersza Théophile'a Gautiera pt. Ostatni liść, zamieszczonym w „Sowizdrzale” (nr 6), pierwsze opowiadanie pt. Śmierć Langa, napisane wspólnie z Bronisławem Pulińskim ogłosił w tymże piśmie w 1913 (nr 52; podpisani: Bropul [właśc. B. Puliński], Mikar [właśc. M. Karski]); z tygodnikiem tym współpracował do 1919. Jako poeta debiutował wierszem pt. Przed drugą wyprawą, opublikowanym w 1914 w „Echu Literackim i Artystycznym” (nr 7). Należał do grupy Picadora, występował na wieczorach poetyckich w kawiarni Pod Picadorem (także jako skrzypek), następnie był związany z grupą poetycką Skamander i publikował w jej organie „Skamander”. W 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W następnych latach pracował jako urzędnik państwowy, m.in. był osobistym sekretarzem Gabriela Narutowicza w Ministerstwie Robót Publicznych (1920-21), później był zatrudniony w Departamencie Kultury Ministerstwa Oświaty (w 1939 na stanowisku radcy). W 1921 ożenił się z Ireną Janiną Depuichault. W tymże roku został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) (od 1949 Związek Literatów Polskich). W 1930 wyjechał na rok do Kairu, jako pracownik Ambasady Polskiej. W 1937-38 współpracował z redakcją miesięcznika „Zwierciadło”. W 1938 otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu za przekłady z literatury francuskiej oraz pierwszą nagrodę w konkursie przekładów poetyckich ogłoszonym przez ZZLP. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy. Podczas okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie; pracował jako skrzypek orkiestrowy i solista. Brał udział w pracy konspiracyjnej; był członkiem Armii Krajowej (AK; używał pseudonimu Jastrzębiec). Od wiosny 1943 prawdopodobnie pracował (pod pseudonimem Gabryel) w redakcjach miesięczników „Agencja Wschodnia” (później dwutygodnik) i „Agencja Zachodnia”, wydawanych przez Wydział Propagandy Bieżącej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Po powstaniu warszawskim został wywieziony do obozu w Zakroczymiu, a później do Sulejowa, skąd zdołał zbiec. Do końca wojny ukrywał się pod Piotrkowem Trybunalskim, następnie powrócił do Warszawy i podjął pracę w Polskim Radiu, początkowo jako naczelnik wydziału (do 1950), a następnie współpracownik działu literackiego (referat literatury francuskiej). Kontynuował twórczość poetycką, prozatorską i przekładową; wiersze, fraszki, opowiadania, tłumaczenia publikował m.in. w „Odrodzeniu” (1945-49), „Szpilkach” (1946-68), „Warszawie” (1946-48), „Nowej Kulturze” (1950-57), „Twórczości” (1952-55), „Kulturze” (1963-70). Był członkiem Polskiego PEN Clubu; w 1949 wszedł w skład zarządu tymczasowego powołanej przy nim Sekcji Tłumaczy, w 1950-55 pełnił funkcję zastępcy członka zarządu. W 1959, jako stypendysta rządu francuskiego w Paryżu, ukończył na Sorbonie kurs École Supérieure de Préparation et de Perfectionnement Professeurs de Français à l'Etranger. Tłumaczył na francuski listy dialogowe polskich filmów (m.in. w 1958 Popiół i diament i Pożegnania). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Medalem za Warszawę 1939-1945 (1961), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966), belgijskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Króla Leopolda II. Zmarł 1 kwietnia 1978 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Drzewo przydrożne. [Wiersze]. Warszawa: E. Wende i Spółka 1919, 103 s.

2. Gra. [Wiersze]. Warszawa: Ignis 1924, 62 s.

3. Noc zapomnienia. [Opowiadania]. [Warszawa:] Skład główny Domu Książki Polskiej 1935, 150 s.

Zawartość

Noc zapomnienia; Jaśnie pani; Basia; Zdobycz; Władek-Kulas; Walenty; Płat życia; Opowieść kameralna; Dulce est pro patria mori; Fair play.

4. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1956, 104 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , – nadto cykle: Z dalekiej łąki; Pamięci matki; Wiersze powojenne; Epilog.

5. W przymglonym lustrze. [Wspomnienia i opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 168 s.

Zawartość

Z moich nowel [z poz. :] Walenty. (Gawęda sentymentalna); Władek-Kulas. (Kartka z kroniki sielskiej); Jaśnie pani; Basia, – nadto: Złoty półmisek; Czyn; Przygoda Bernarda L. – Z moich wspomnień: O mojej matce; „Mazowiecka”. (Fragment); Poemat z komentarzem, – Moi sławni przyjaciele: Gabriel Narutowicz; Stefan Żeromski; Leopold Staff. (I. Garść wspomnień, II. Dwie imprezy); Julian Tuwim. (I. Uśmiech Tuwima, II. Garstka wspomnień, III. Po śmierci Juliana Tuwima [wiersz]).

Adaptacje

filmowe

opowiadania Czyn pt. Don Gabriel: Adaptacja: J. Hen. Ekranizacja 1966 (łącznie z opowiadaniem J. Putramenta „Ten i tamten brzeg”).

Przekłady i adaptacje

1. G. Duhamel: Żywoty męczenników. La vie de martyrs. 1914-1916. Toruń, Warszawa, Siedlce: Ignis 1922, XVIII, 192 s. Wyd. nast. Warszawa: Rój 1939.
2. Tęcza. Liryka francuska w przekładach. [Antologia]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1922], 96 s.
3. E. Jaloux: Zmierzch pięknego dnia. [Powieść]. Warszawa: Bluszcz 1923, 238 s. Wyd. nast. Warszawa: Biblioteka Domu Polskiego 1929.
4. J. London: Odszczepieniec i inne nowele. Warszawa: Ignis 1924, 163 s. Wyd. nast. pt. Odszczepieniec: Warszawa: Biblioteka Groszowa 1925; Warszawa: Wyd.Kurier Polski” 1934; Warszawa: E. Kuthan 1948.
Przedruk przekładów opowiadań: Odszczepieniec; Kawał pieczeni; „Chińczak” w: J. London: Opowieści z północy i południa. Wybór: Z. Mitzner. Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, 268 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1953, wyd. 3 poprawione 1955. – Odszczepieniec; Kawał pieczeni w: J. London: Kawał pieczeni i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1955, 169 s. – Odszczepieniec. W: J. London: Odszczepieniec. [Opowiadania]. Wybór: K. Piotrowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 115 s.
5. G. Duhamel: O poezji. Warszawa: Drukarnia B. Wierzbickiego 1926, 57 s.
6. H. Duvernois: Dzieje psiapsiusia. [Opowiadania]. Warszawa: Rój 1927, 166 s.
7. D. van Moppès: Pomoc tonącym. [Opowiadania]. Warszawa: Bluszcz 1927, 28 s.
8. C. Farrère: Sto milionów w złocie. [Powieść]. Warszawa: Rój 1928, 207 s. Wyd. nast. Gdańsk: Graf 1991.
9. M. Renard: Żaba. [Opowiadania]. Warszawa: Rój 1931, 168 s.
10. H. Duvernois: Siostry Hortensias. Powieść. Warszawa: Rój 1934 [antydatowane 1933], 243 s.
11. F. Mauriac: Pustynia miłości. Powieść. Warszawa: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki [1934], 195 s.
12. A. France: Wspomnienia mego przyjaciela. [Powieść]. Warszawa, Kraków: J. Mortkowicz 1935, 277 s. Wyd. nast.: Łódź: Książka 1947; Warszawa: Książka i Wiedza 1949.
13. R. Ferdinand: Kupiec i poeta. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1938.
14. L. Daudet: Tragiczny żywot Wiktora Hugo. Warszawa: Rój 1939, 309 s.
15. S. Guitry: Iluzjonista. Przekł. powst. przed 1939. Egzemplarz w Muzeum Teatralnym w Warszawie.
16. M. Daireaux: Kulisy zacnego żywota. [Powieść]. Warszawa: Wiedza 1948, 254 s.
17. [É.] Zola: Klęska. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 361 + 214 s. Przedruk w: É. Zola: Dzieła wybrane. Warszawa: Książka i Wiedza 1954 s. 887-1108; É. Zola: Rougon Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa. T. 19. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961.
18. A. Philippe: Michel Rondet. Powieść historyczna. Przedmowa: M. Patinaud. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 240 s. Wyd. nast. tamże 1951.
19. G. Chevallier: Skandal w Clochemerle. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1953, 328 s.
20. W. Hugo: Ruy Blas. Dramat w 5 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 187 s. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1955.
21. G. Ziegler: Zbrodnia w Kang-Se. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1955, 196 s.
22. J. Anouilh: Skowronek. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1956 nr 6 s. 29-72.
23. H. Heine: [Wiersze w:] R. Schumann: Pieśni wybrane. 1. Miłość poety. Op[us] 48. (Cykl pieśni do słów H. Heinego w przekł. G. Karski). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 47 s.
24. É. Zola: Prawda. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 378 s.
25. J. Anouilh: Skowronek. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Szczecin, Teatr Polski 1957.
26. I. Gonczarow: Wieczór literacki. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 222 s.
27. E. Triolet: Era nylonu. [1]. Róże na kredyt. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 283 s.
28. F. Dostojewski: [Opowiadania w:] Z pism Fiodora Dostojewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962-1964.

[T. 1]. Sobowtór i inne opowiadania. 1846-1848. 1962, 403 s.

W przekładzie G. Karskiego: Połzunkow; Słabe serce; Uczciwy złodziej; Choinka i ślub; Cudza żona i mąż pod łóżkiem, s. 240-279.

[T. 2]. Białe noce i inne opowiadania 1848-1859. 1963, 603 s.

W przekładzie G. Karskiego: Nietoczka Niezwanow; Mały bohater, s. 56-249.

[T. 3]. Gracz. [Powieść]; Opowiadania 1862-1869. 1964, 485 s.

W przekładzie G. Karskiego: Paskudna historia; Notatki z podziemia, s. 5-161.
29. A. Malraux: Droga Królewska. [Powieść]. Posłowie: A. Kijowski. Warszawa: Czytelnik 1962, 261 s.
30. M. Gogol: Płaszcz. [Opowiadanie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 55 s. Wyd. nast. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988.
31. Moliére: Mizantrop. Przeł. T. Boy-Żeleński. Oprac. tekstu.: G. Karski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1967.
32. A. France: Jokasta. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 111 s.
33. Don Kichot. Libretto opery: H. Cain. Przeł. G. Karski. Muzyka: J. Massenet. Wystawienie: Gdańsk, Opera i Filharmonia Bałtycka 1969.
34. T. Fleischman: Zbieg z Wyspy Świętej Heleny. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 168 s.
35. Les lauréats du Pen Club polonais. [Red.] M. Lepecki. [Wstęp:] J. Parandowski. Warszawa: Pen Club 1970, 140 s.
Druga karta tytułowa: Laureaci polskiego Pen Clubu.
36. F. Dostojewski: Potulna. Opowiadanie fantastyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 54 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1976, wyd. 4 Warszawa 1978, wyd. 5 1982. Przedruk w: F. Dostojewski: Dzieła wybrane. T. 3. Warszawa 1984, wyd. 2 w t. 5 Warszawa 1987; F. Dostojewski: Białe noce. Opowiadania.Warszawa 1986.
Od 1976 pt. Łagodna.

Zob. też Prace redakcyjne poz. .

Prace redakcyjne

1. A. Fet: Liryki. Oprac. i wstęp: G. Karski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 163 s.
Tu także m.in. przekłady G. Karskiego.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN [1951], 1956, 1966.

Wywiady

Trzydzieści pięć lat z literaturą. Rozm. A.B. „Nowa Kultura 1955 nr 7.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

M. Szewcow-Szewczyk: Uwagi o językowym kształcie burleski Paula Scarrona w tłumaczeniu Gabriela Karskiego. Poradnik Językowy 1970 nr 5 [omówienie przekładu parodii „Eneidy” Wergiliusza (Ks. I, wersety 695-756) dokonanej w XVII w. przez P. Scarrona; druk w: Cudze piórka. Warszawa 1970 s. 19-27].
W. Natanson: Niesprawiedliwość. Twórczość 1978 nr 7.
R. Lewicki: Dwa polskie przekłady opowiadania Gogola „Szynel. „Slavia Orientalis1985 nr 1/2 [dot. także przekł. J. Wyszomirskiego].

Drzewo przydrożne

S. Kołaczkowski. „Przegląd Warszawski1922 t. 1.

Gra

• [J. Iwaszkiewicz] jj. Pani 1924 nr 3/4.

Noc zapomnienia

E. Breiter. „Wiadomości Literackie1936 nr 5.
W. Sebyła. „Pion1936 nr 21.

J. Prevért: Poezje wybrane

J.W. Gomulicki: Poezja cichych wzruszeń i utraconych złudzeń. Nowe Książki 1957 nr 6; przedruk w tegoż: Zygzakiem. Warszawa 1981.

W przymglonym lustrze

W. Natanson: O pisarstwie Gabriela Karskiego. Twórczość 1970 nr 12.
J. Kądziela. „Nowe Książki1971 nr 3.

F. Dostojewski: Potulna

W. Natanson: Sztuka translatorska Gabriela Karskiego. Twórczość 1972 nr 11.