BIO

Urodzona 21 lutego 1940 w Warszawie; córka Witolda Juliusza Kapuścińskiego, lekarza okulisty, po 1953 profesora Akademii Medycznej we Wrocławiu i pisarza, oraz Jadwigi z Korwin-Piotrowskich, aktorki i malarki. Debiutowała w 1956 wierszami z cyklu Żydówka, ogłoszonym w „Poglądach” (nr 3). Po ukończeniu w 1957 II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim; w 1963 uzyskała magisterium. W 1957-61 należała do grupy literacko-plastycznej „Dlaczego Nie”. Wiersze, opowiadania publikowała m.in. we „Współczesności” (1958-60), w „Odrze” (od 1960), „Nadodrzu” (1963). W 1962 współpracowała jako dramatopisarka z teatrem Kalambur we Wrocławiu; w tym czasie napisała m.in. utwory dramatyczne Czarownice i Ustawa (niewystawione). Była kierowniczką literacką teatru Plama we Wrocławiu. W tym czasie nawiązała wieloletnią współpracę z Rozgłośnią Wrocławską Polskiego Radia jako autorka wierszy, słuchowisk i opowiadań. Od 1956 współpracowała także z Telewizją Polską. W 1967 pracowała jako kierowniczka działu historycznego w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze. Następnie powróciła do Wrocławia i do 1968 była instruktorką kulturalno-oświatowym we Wrocławskim Ośrodku Kultury. W 1969-71 uczyła się w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej we Wrocławiu, a w następnych latach wystawiała swoje prace malarskie we Wrocławiu i w Budapeszcie. W 1972 pracowała jako bibliotekarka w Bibliotece Młodzieżowej (prowadziła tu też Koło Młodych Poetów), a od 1973 w Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Równocześnie kontynuowała twórczość literacką, publikując wiersze i opowiadania nadal w „Odrze” (do 1985), a także w „Poezji” (1970-87), „Konfrontacjach” (1973-74), „Więzi” (1979-86), „Nowym Życiu” (1983-86). Była autorką licznych tekstów do piosenek na festiwale w Opolu i Wrocławiu, a także słów do sacrosongów, wielokrotnie wyróżnianych. Od 1972 należała do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983); w 1971 została członkiem Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Od 1989 należała do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Za całokształt twórczości literackiej otrzymała w 1975 i 1977 nagrodę Forum Robotniczego we Wrocławiu. Odznaczona w 1975 Brązową Odznaką „Budowniczy Wrocławia i Województwa Wrocławskiego”. Zmarła 1 maja 2016.

Twórczość

1. Chłodno jest oczom. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 41 s.

2. Kabina nr 5. [Jednoaktówka]. Prapremiera: Wrocław, Teatr Kalambur 1962.

3. Wołanie na ptaka. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 57 s.

Zawartość

Cykle: Do słońca; Wołanie na ptaka.

4. Zbroja błękitna. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 63 s.

Zawartość

Cykle: Słowo odlatujące; Czas; Zbroja błękitna.

5. Tryptyk ze snu. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 61 s.

Zawartość

Cykle: W soli; Drugi brzeg; W dorzeczach.

6. Białostrunne. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 54 s.

7. Zmilczenia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 49 s.

8. Czuwanie. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 52 s.

9. Dzban ognia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 27 s.

10. Pożegnanie brata. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 49 s.

11. Nadzieja. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1987, 55 s.

12. Natura płomienia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1992, 39 s.

13. Modrzewie. [Wiersze]. Świdnica: Pluton 1993, 68 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1993.

Wywiady

Poezja jest jak lustro. [Rozm.] H. Murza-Stankiewicz. Wiadomości 1975 nr 6.

Zbroja błękitna

I. Maciejewska: Ogrody miłości. Odra 1973 nr 11.
L. Szaruga: Jeden tylko świat. „Nowe Książki1973 nr 19.
M.A. Kostrzębska: Przebiegaj burzą sandałami klaszcząc. Poezja 1974 nr 2.

Tryptyk ze snu

I. Taranienkowa: Udaje że śpi. Nowy Wyraz 1976 nr 11.
H. Murza-Stankiewicz: Dom z zielonych wierszy. Poezja 1977 nr 12.

Białostrunne

S. Stabro: Inna. Odra 1978 nr 9.
B. Riss: Intymnie i poważnie. Nowe Książki 1979 nr 9.
J. Stolarczyk: „Białostrunne”. „Twórczość1980 nr 2.

Zmilczenia

S. Skokowski: Zmilczenia. „Tygodnik Kulturalny1980 nr 40.

Dzban ognia

E. Biela: Siódmy dzban poezji. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 46.

Pożegnanie brata

R. Byliński: Eden i przemijanie. Odra 1987 nr 12.
J. Stępień. „Nowe Książki1987 nr 5-6.

Nadzieja

Z. Dolecki: Liryki metafizyczne. Kierunki 1987 nr 21.
M. Bartnicki: Poetyckie wyznanie wiary. Kultura 1988 nr 24.