BIO

Urodzony 22 maja 1912 w Żytomierzu w rodzinie ziemiańskiej; syn Antoniego Grzymały Kamodzińskiego, adwokata (zmarł 1926), i Heleny z Proszkowskich. W 1917-23 mieszkał w majątku rodzinnym Mokreńszczyzna pod Żytomierzem. Następnie po przyjeździe do Polski uczył się kolejno w gimnazjum w Łucku, w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie i w Gimnazjum im. Księcia A. Czartoryskiego w Puławach. Debiutował w 1930 wierszem Powstanie Listopadowe, opublikowanym w „Dzienniku Wileńskim” (nr 277). Od 1930 służył w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie; w 1932 został zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Kontynuował naukę w Wilnie, w 1933 uzyskał maturę. W tymże roku ogłosił w „Gazecie Polskiej” (nr 173) wiersz Nocny lot, który uważał za właściwy debiut poetycki, oraz debiutował jako prozaik nowelą pt. Wdzięczność, ogłoszoną w warszawskim dzienniku „Dzień Dobry” (nr 253; autor podpisany Jacek Korycic ). Wiersze i opowiadania publikował następnie m.in. w „Gazecie Polskiej” (1933, 1935-39), „Kuźni Młodych” (1935-36, pod pseudonimem Jacek Korycic), „Na szerokim świecie” (1936-38), „Kurierze Literacko-Naukowym” (1936-38) i „Okolicy Poetów” (1936-38). Studiował dziennikarstwo oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1937 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich; ZLP). W 1938 otrzymywał stypendium z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w 1939 z Funduszu Kultury Narodowej. Po wybuchu II wojny światowej dołączył do macierzystego pułku i brał udział w kampanii wrześniowej. W październiku 1939 powrócił do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej pracował początkowo w Radzie Głównej Opiekuńczej oraz w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej, następnie dorywczo jako robotnik. W 1941 ożenił się z Aleksandrą Słauta, urzędniczką. Na początku sierpnia 1944 został aresztowany przez Niemców z powodu uczestnictwa w grupach powstańczych na Pradze, osadzony w obozie przejściowym przy ulicy 11 Listopada, a następnie wywieziony przez obóz w Pruszkowie na roboty przymusowe do Niemiec (Liebusch, Brusy, Sophienwalde). Po zakończeniu wojny powrócił w maju 1945 do Warszawy. Od lipca tegoż roku był kierownikiem literackim tygodnika „Rzeczpospolita” i do 1949 pracował w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Wiersze, prozę, recenzje i reportaże publikował na łamach „Pobudki” (1945-46), „Robotnika” (1945-46), „Rzeczypospolitej” (1945-50; tu m.in. recenzje teatralne), „Zdroju” (1945-46), „Warszawy” (1946-50), „Nowin Literackich” (1947-48). W 1954 został skreślony z listy członków ZLP, jako nie przejawiający bieżącej aktywności pisarskiej. Kontynuował twórczość literacką publikując w „Szpilkach” (zwłaszcza w 1962-63), „Materiałach Repertuarowych” (1960, 1964-67) oraz pisząc teksty piosenek i utwory prozą. Od 1970 ciężko chorował. Zmarł 20 lutego 1982 w Warszawie.

Works

1. Kochanka z czerwonych miast. Obyczajowy romans współczesny na tle rewolucji. [Powieść]. Na Szerokim Świecie 1938 nr 9-33.

Autor podpisany: Bogdan Grzymała-Kamodziński.

2. Wieczność świecąca. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1938, 45 s.

Autor podpisany: Bogdan Grzymała-Kamodziński.

3. Daleka pamięć. [Wiersze]. Przygotowane do druku w 1975.

Rękopis w zbiorach J. Dziubińskiej, siostry pisarza.

Zawartość

I. Wieczność świecąca [poz. ]; II. Dawna poezja; III. Zielona mgła. [Teksty piosenek].

4. Młodość i konie. [Powieść]. Powst. w 1977.

Informacja: H. Bereza: Niespodzianka. „Twórczość1977 nr 6 [tu pt. Powieść].
Rękopis w zbiorach jak poz. 3.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Czerwona chusteczka. [Muzyka:] Z. Karasiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 4 s. (z nutami).
Rzeko zapomnij. [Muzyka:] H. Jabłoński. [Współwyd. z utworem instrumentalnym:] Dziewczyny z La Paz. [Muzyka:] L. Lic. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1972, 5 k. (z nutami).
Nad srebrnym jeziorem. [Muzyka:] H. Jabłoński. [Współwyd. z:] Z. Kuthan: Jesienna beguina. [Muzyka:] Z. Wiehler. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1973, 5 k. (z nutami).
Wrócę do miasta. [Muzyka:] H. Jabłoński. [Współwyd. z:] Z. Haraschin: Przyniósł go wiatr. [Muzyka:] J. Pasierb-Orland. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1975, 7 k. (z nutami).
Zaczarowana dziewczyna. [Muzyka:] B. Klimczuk. [Współwyd. z utworem instrumentalnym:] Najukochańsza ma. [Muzyka:]. Z. Matecki. Warszawa: Muzyczna Agencja Autorska 1978, 5 k. (z nutami).

Analyses and reviews

Ankieta dla IBL PAN 1953; informacja rodziny 1994.

B. Kamodziński: Kiedyś też byłem drukowany. Współczesność 1959 nr 18.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Wieczność świecąca

S. Czernik: Dwa udane debiuty. Prosto z Mostu 1938 nr 37 [tu także o A. Kowalkowskim].
Z. Kucharski: Od słowa do poezji. Gazeta Polska 1938 nr 85.
S. Lichański: Nowe poezje. Pion 1938 nr 49.
H. Michalski: Wśród debiutów. Kultura 1938 nr 24.
J.K. Weintraub: Nowości poetyckie. Sygnały 1938 nr 47.

Młodość i konie

H. Bereza: Niespodzianka. Twórczość 1977 nr 6, przedruk w tegoż: Bieg rzeczy. Warszawa 1982.