BIO

Urodzony 1 marca 1925 w Gnieźnie; syn Franciszka Kamińskiego, urzędnika, i Stanisławy z Adamczewskich. W 1933-38 mieszkał we wsi Leśniewo pod Gnieznem. W 1938 rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Po wybuchu II wojny światowej pracował początkowo jako robotnik i uczeń piekarski. W 1942 został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty, był ślusarzem maszynowym w fabryce amunicji w Treuenbrietzen pod Berlinem. W 1943-44 współpracował z wywiadem alianckim na terenie Brandenburgii i Berlina. Po zakończeniu wojny powrócił w 1945 do Gniezna i kontynuował naukę w szkole średniej. W 1947 zdał maturę i wyjechał do Poznania, gdzie studiował polonistykę na tamtejszym uniwersytecie; w 1952 uzyskał magisterium. Równocześnie w okresie studiów pracował jako dziennikarz w redakcji „Gazety Poznańskiej” (1949-52) oraz dorywczo jako nauczyciel. Brał udział w działalności Związku Harcerzy Polskich (1945-49 jako instruktor), a następnie Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej (1949-53). Debiutował w 1950 wierszami i prozą, opublikowanymi w tygodniku „Wieś”. W tymże roku ożenił się z Ireną Rau (rozwód 1960). W 1952 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1953 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1954 przeniósł się do Szczecina i podjął pracę w redakcji „Głosu Szczecińskiego” (z pismem tym współpracował jako publicysta do 1982; od 1975 pisywał w magazynie kulturalnym cotygodniowe felietony pod pseudonimem Michał R.). W 1956 kierował działem literackim tygodnika „Ziemia i Morze” (tu m.in. cykl reportaży z Węgier oraz opowieść satyryczna Podróż imć Pomeranusa do Kantomerii pod pseudonimem Pomeranus ). W 1957-61 był szczecińskim przedstawicielem redakcji „Tygodnika Zachodniego”, „Odry” i „Pomorza”. Odbywał liczne podróże zagraniczne do krajów europejskich, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także do Chin i Wietnamu (1968, 1972; w Wietnamie jako korespondent zagraniczny) oraz na Kubę (1985). Uczestniczył aktywnie w życiu społeczno-kulturalnym i literackim Szczecina. W 1958-63 i 1967-70 był prezesem Oddziału Szczecińskiego ZLP. W 1958-60 działał jako radny i przewodniczący Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. Redagował literackie zeszyty miesięcznika „Szczecin” (1959 nr 6/7, 1960 nr 12, 1961 nr 1-2). W 1960 zawarł związek małżeński z Alicją Gardocką. Za twórczość literacką i pracę społeczną w dziedzinie upowszechniania kultury otrzymał w 1961 i 1968 nagrodę literacką Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Uprawiał żeglarstwo morskie (1963-79). W 1964-66 był kierownikiem literackim Operetki Szczecińskiej. W 1966 objął naczelną redakcję szczecińskiego „Rocznika Kultury i Sztuki”, następnie od 1967 kwartalnika „Vineta”. W 1967-68 pracował w Wojewódzkiej Bibliotece w Szczecinie jako kierownik Działu Niemcoznawczego. Od 1971 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Morze” (do 1985) oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Spojrzenia” (do 1974). W 1975 otrzymał nagrodę wojewódzką za całokształt twórczości literackiej. W 1972-77 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Środowiskowego Kultury PZPR w Szczecinie; w 1975-80 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a w 1981-83 Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W 1980 został ponownie prezesem Oddziału Szczecińskiego ZLP. W 1983 był współzałożycielem nowego ZLP i od tegoż roku do 1989 członkiem Zarządu Głównego ZLP oraz prezesem Oddziału Szczecińskiego. W 1984-85 współpracował z tygodnikiem „Rzeczywistość”. W 1985 otrzymał nagrodę Wojewody Szczecińskiego. W tymże roku wycofał się z pracy zawodowej oraz społecznej i zajął się wyłącznie pracą literacką. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1964) i Krzyżem Komandorskim (1979) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1969), Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1986). Zmarł 13 września 1996 w Szczecinie; pochowany tamże na Cmentarzu Centralnym.

Twórczość

1. Węgierska opowieść. Powieść historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 400.s. Wyd. nast: wyd. 2 tamże 1957; wyd. 3 Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986.

Pierwotny tytuł: Bitwa pod Temeszvarem.

2. Czerwony sokół. [Powieść historyczna]. Głos Szczeciński 1956 nr 36-101, „Głos Koszaliński” 1956 nr 195-247. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1957, 288 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 łącznie z poz. pt. Mściciel przypływa z Rugii. 1966, 543 s., toż wyd. 3 1971; wyd. oddzielne: wyd. 4 tamże 1977; wyd. 5 Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984. Por. poz. .

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda literacka Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie w 1958.

Przekłady

łotewski

Sarkanais piekuns. [Przeł.] C. Sklenniks. Rīgā 1988.

niemiecki

Der rote Falke. [Przeł.] R. Braun. Wyd. łącznie z przekł. Mściciel przypływa z Rugii [poz. ] pt. Der Rächer. Rostock 1966, wyd. 2 tamże 1971.

3. Mściciel przypływa z Rugii. [Powieść historyczna]. Pierwodruk pt. Sześćset sześćdziesiąt sześć. Głos Szczeciński 1957 nr 135-229, „Głos Koszaliński” 1957 nr 163-284. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1958, 294 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 i 3 łącznie z Czerwony sokół [poz. ] pt. Mściciel przypływa z Rugii. 1966, 543 s.; wyd. oddzielne: wyd. 4 1977; wyd. 5 Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Przekłady

niemiecki

Der Rächer kommt von Rügen. [Przeł.] R. Braun. Wyd. łącznie z przekł. Czerwony sokół [poz. ] ] pt. Der Rächer. Rostock 1966, wyd. 2 tamże 1971.

4. Czas słońca. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1960, 151 s.

Zawartość

Ziemia nie milczy; Pułkownik; Czas słońca; Aleja Chryzantem; Pięćdziesiąt kilogramów śmierci; Ojciec Marek.

5. Miłość przyjdzie z inkwizytorem. (Sztuka w 3 aktach wg powieści „Czerwony sokół”). Szczecin 1960 nr 12 s. 59-92. Por. poz. .

6. Białe wrony. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 167 s.

7. Anastazja czyli Opowieści garbusa. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 114 s.

8. Paszcza smoka. Szkice wietnamskie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 185 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1974, 205 s.

Zawartość

Od autora. – I wezwał król starców: Cao-Bien kapituluje; Spiralna twierdza; Miecz i białe słonie; Marsz na południe; Rebelianci; Analogie. – Muzy pod bronią: Wojna psychologiczna; Kłopoty upowszechniania; Pisownia – problem polityczny; Spotkania literackie. – Gdy wypłynie wieloryb: Sampany; Okno na świat; Przymorski punkt obrony; Biało-czerwona bandera. – Paszcza smoka: Teoria stosowana – rozproszenie; Eskalacja obrony; Paradoksy? – Z notatnika; Kalendarz historyczny. – W wyd. 2 nadto: Cztery lata później; Koncepcje i dyskusje; Powrót nad Ocean Spokojny; Druga agresja lotnicza; Epilog?

9. Krystyna i rapier. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 153 s. Wyd. 2 Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982.

Cz. 3 cyklu; cz.1, 2 zob. poz. , .

10. Odro, rzeko pogańska. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 134 s. Wyd. nast. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989.

Zawartość

Cedynia; Ojciec Marek; Ziemia nie milczy.

11. Kontredans. [Powieść]. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 175 s.

12. Święty Ateusz. Opowieści niesamowite. Szczecin: Glob 1988, 168 s.

Zawartość

Xeros; Pułkownik; Czas słońca; Życie po śmierci; Saksy; Psia ballada; Tygrys; Święty Ateusz.

13. Retrospekcja. [Opowiadania]. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 234 s.

Zawartość

Lumbago. Nowela filmowa; Rozbite lustro. Próba autobiografii.

14. Diabelska ballada. [Powieść]. Szczecin: Nakład autora 1992, 159 s.

15. Powracająca fala. [Powieść]. Szczecin: Nakład autora 1994, 190 s.

16. Dziesiąta planeta. [Powieść]. Szczecin: Nakład autora 1995, 218 s.

Prace redakcyjne

1. Poznań. Dzieje, ludzie, kultura. Komitet red.: I.G. Kamiński, P. Bystrzycki, L. Jeszka. Poznań: Komitet Obchodu „Dni Poznania 1953, 232 s.
Tu m.in. teksty I.G. Kamińskiego.
2. Szczecin literacki. Almanach. Wybór tekstów i red.: I.G. Kamiński. Szczecin: Szczeciński Oddział Związku Literatów Polskich 1958, 781 s.
Tu m.in. teksty I.G. Kamińskiego.
3. Witraże niepokoju. Opowiadania młodych środowiska szczecińskiego. Zebrał i opatrzył przedmową I.G. Kamiński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 245 s.
4. Pamięć. 50 lat ZSRR. Almanach. Red. I. Kamiński. Szczecin: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa1972, 178 s.
5. W mocy rąk. Opowiadania młodych środowiska szczecińskiego. Wybrał teksty i napisał posłowie I.G. Kamiński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 198 s.
6. Maryniści szczecińscy. Red. I.G. Kamiński. Szczecin: Red. „Głosu Szczecińskiego 1976, 30 s.
7. Grupa poetycka „Gremium. Wybór i red.: I.G. Kamiński. [Szczecin: b.w.] 1980, [28] k.
8. J. Orlicki: Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949. Red. i oprac.: I.G. Kamiński. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 276 s. [Inf autora].

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1977, 1988.

Wywiady

Wymierzyć światu sprawiedliwość. [Rozm.] E. Karasiewicz. Głos Szczeciński 1990 nr 63.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

E. Kuźma: Poszukiwanie bohatera w prozie szczecińskiej. Historyzm Ireneusza Gwidona Kamińskiego. „Rocznik Kultury i Sztuki 1966 nr 2.
T. Brzozowski: Spełnić oczekiwania czytelników to odnieść sukces. Głos Szczeciński 1977 nr 284.
T. Zwilnian-Grabowski: Ireneusz Gwidon Kamiński – pisarz i działacz społeczny. Biblioteka Zachodnio-Pomorska 1997 nr 1/2.

Węgierska opowieść

J. Rychwicka: Węgierska opowieść” Kamińskiego. „Życie Literackie1955 nr 14, przedruk w: Szczecin literacki. Szczecin 1958.

Czerwony sokół

L. Prorok: Ballada o pomorskim księciu. Pomorze 1957 nr 18, przedruk w: Szczecin literacki. Szczecin 1958.
W. Wystup: Monte Christo przypływa z Rugii. Odra 1958 nr 48 [dot. też: Mściciel przypływa z Rugii].
F. Fornalczyk: Romans awanturniczy z ambicjami. Spojrzenia 1972 nr 4 [dot. też: Mściciel przypływa z Rugii].

Mściciel przypływa z Rugii

W. Wystup: Monte Christo przypływa z Rugii. Odra 1958 nr 48 [dot. też: Czerwony sokół].
F. Fornalczyk: Romans awanturniczy z ambicjami. Spojrzenia 1972 nr 4. [dot. też: Czerwony sokół].

Czas słońca

P. Kuncewicz: Wspomnienie o schematyzmie. Nowa Kultura 1960 nr 36.
J. Degler: Nowelistyka z warsztatu powieściopisarza. Odra 1961 nr 4.
F. Fornalczyk: Nowele Ireneusza Gwidona Kamińskiego. W tegoż: Znaki życia. Poznań 1961.
W. Maciąg: Wyobraźnia i lamus. Życie Literackie 1961 nr 5.
E. Balcerzan: Tematy i motywy Szczecina literackiego. IV. Próba deminutywu. Szczecin 1962 nr 7/8.

Krystyna i rapier

H. Wisner: O powieści historycznej różnie... Nowe Książki 1972 nr 12.

Odro, rzeko pogańska.

E. Kuźma: Historia bliska i daleka. Głos Szczeciński 1976 nr 1.

Święty Ateusz

K.M. Sieniawski: Niesamowitość nasza powszednia. Kultura 1988 nr 35.