BIO

Urodzona 12 kwietnia 1920 w Krasnymstawie; córka Tadeusza Kamieńskiego, urzędnika, i Marii z Cękalskich. Debiutowała wierszami opublikowanymi w 1934 na łamach „Płomyczka”. Uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego im. Unii Lubelskiej w Lublinie; zaprzyjaźniła się wówczas z Julią Hartwig, z którą współredagowała szkolne pisemko „W Słońce”, publikowała w nim również utwory poetyckie. W 1937 rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Lublinie i we wsiach lubelskich; uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Po uzyskaniu matury w działającym konspiracyjnie liceum humanistycznym w Lublinie, prowadziła samodzielne studia polonistyczne, zdając egzaminy na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Około 1943 napisała sztukę dla dzieci pt. Gabriel Drozd, wystawioną przez tajny zespół przy świetlicy Rady Głównej Opiekuńczej w Lublinie. Po wycofaniu się Niemców współpracowała od października 1944 z tygodnikiem kulturalnym „Wieś”, w którego redakcji była w 1946-53 zatrudniona na stałe. Ogłosiła tu w 1945 utwór poetycki pt. Orka (nr 7), a w następnych latach drukowała liczne wiersze, artykuły (przede wszystkim na temat kultury i literatury ludowej), recenzje (m.in. w 1947-49 pod pseudonimem Paulina Czyżowa) oraz przekłady z rosyjskiego. Równocześnie studiowała filologię klasyczną początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie na Uniwersytecie Łódzkim. W 1948 wyszła za mąż za poetę i tłumacza Jana Śpiewaka. Stale współpracowała z licznymi czasopismami jako poetka, krytyk literacki i autorka przekładów z wielu języków, głównie rosyjskiego, bułgarskiego, białoruskiego, słowackiego, serbsko-chorwackiego, a także łacińskiego i hebrajskiego, m.in. była związana z tygodnikiem „Nowa Kultura” (w 1950-63 członek redakcji, w 1953-57 redaktor działu poezji), miesięcznikiem „Twórczość” (od 1950; od 1968 członek redakcji), dwutygodnikiem „Nowiny Literackie i Wydawnicze” (w 1957 członek zespołu redakcyjnego), tygodnikami: „Życie Literackie” (1953-76), „Kamena” (1958-65; tu m.in. w 1961-65 cykl Listy o poezji), „Nowe Książki” (1958-61), „Orka” (1959-61), „Tygodnik Kulturalny” (1962-70) oraz z „Literaturą Radziecką” (1964-69) i „Poezją” (1965-70). W połowie lat pięćdziesiątych zaczęła także pisać utwory dla dzieci i młodzieży, które drukowała m.in. w „Płomyczku” i „Świerszczyku”. Kolekcjonowała polską rzeźbę ludową. W 1967 została członkiem Polskiego PEN Clubu; w 1973 otrzymała nagrodę tego stowarzyszenia za twórczość przekładową. Od 1973 współpracowała z miesięcznikiem „W Drodze”; ogłaszała tu m.in. cykl Notatnik (1973-81), przekłady z Biblii, glosy dotyczące poezji (podpisana A.S.), artykuły. W 1975 była sygnatariuszką Memoriału 59, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od tegoż roku uczestniczyła w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych corocznie przez Komisję Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego. W 1980 otrzymała przyznawaną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Nagrodę im. Brata Alberta w dziale poezji, w 1981 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży oraz nagrodę literacką im. W. Pietrzaka (przede wszystkim za przekład O naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza á Kempis). Od grudnia 1980 (do rozwiązania Związku w 1983) wchodziła w skład Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Od ogłoszenia stanu wojennego w grudniu 1981 uczestniczyła w życiu kulturalnym funkcjonującym poza cenzurą. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1955), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I klasy (1966), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968). Zmarła 10 maja 1986 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.
Od 1986 przyznawany jest medal jej imienia, z inicjatywy redakcji miesięcznika Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze” oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku.

Twórczość

1. Gabriel Drozd. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Lublin, Zespół przy Świetlicy Rady Głównej Opiekuńczej ok. 1943.

2. Chata mazurska. [Utwór dramatyczny w 4 scenach; współautor:] H. Syska. Lublin: Zarząd Wojewódzki Związku Walki Młodych 1946, 23 s.

3. Wychowanie. Wiersze 1940-1948. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 72 s.

4. O szczęściu. 1949-1951. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1952, 78 s.

5. Bicie serca. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1954, 67 s.

Nagrody

Nagroda Państwowa (wyróżnienie) w 1955.

6. Pod chmurami. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1957, 127 s.

7. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1959, 222 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , – nadto cykl pt. Dobranoc matce.

8. Słoneczny lizak. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1960. [24] k.

9. W oku ptaka. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 70 s.

10. Zajęczy pałac. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1962, 58 s. Wyd. 2 tamże 1984.

11. Źródła. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 124 s.

Zawartość

Cykle: Moje stworzenie świata; Biała laska; Zaśnięcia; Źródła.

12. Czasy małego szczęścia. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1963, 266 s.

Zawartość

Oko; Walizka; Profesor; O miłości ojczyzny; Szopen; Chrzest; Pociągi; Pan Goldberg; Szczoteczka do zębów; Podróż; Śniegocka, Śnieguła, Śniegułka; Powrót do domu; Ucieczka; To jest życie; Kosteczka ichtiozaura; Muzyka; Odpust; Ostra granica; Czasy małego szczęścia; Ważne; Bez; Oczy Matki Boskiej; Kuchnia; Na targu; Ludzie i nieludzie; Siostra Paulina; Macierzyństwo; Trupek; Śmierć; Fotografia ślubna; Śpiewające podwórze; Gabriel; Oczekiwanie; Ciężka ziemia; Sowa; Ceratowy zeszyt; Komedia; Dwa szczęścia; Wizyta; Przebudzenie; Ininie; Udręki szatana; Myszka; Szpilki; Organki; Ostatnia chwila życia; Zejście do piekieł; Pożegnanie; Pomyłka; Świniarka; Ulica; Maska Lucjana Szarego; Rzeka wstecz; W Alpach; Zmarłych obcowanie; Oczywiście; Domy i ruiny; Owoce późnej pory; Jedna łza; W środku pocałunku; Dziecko.

13. Rzeczy nietrwałe. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1963, 98 s.

14. Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współczesnej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 370 s.

Zawartość

Pragnąca literatura; O konserwatywnej satyrze chłopskiej; Kultura gazetowa; Wiersze podróżnika książkowego [J. Raka]; Pisarz związanego języka [F. Kuraś]; My tacy prości, wiejscy pieśniarze [dot. A. Kucharczyka]; Szlachetny kruszec mowy [dot. M. Kajki]; Jestem Kaszubą [F. Sędzicki]; Od Cleveland do Lipna [dot. S. Skulskiego]; Droga Stanisława Nędzy Kubińca; Pieśni Papuszy [B. Wajs]; Ludzie i nieludzie [dot. J. Witowskiej]; Pisarz klasy biedniackiej [J. Pogan]; Ekonomia literacka [dot. gatunku powieściowego]; Dwie ludowości [dot. S. Pigonia „Z Komborni w świat” i L. Rudnickiego „Stare i nowe”]; Dawna wieś a historia [dot. R. Turka]; Poezja Stanisława Czernika; Poezja Jana Baranowicza; Ziarno życia [dot. S. Gołębiowskiego]; Poeta „Janowej baśni” [J. Stachowski]; Chałupy, naprzód! [A. Olchy]; Wierność rodzinnemu miejscu [dot. E. Marca]; Pola śpiewane najpolniej [dot. J.A. Frasika]; Obrazy nieba i ziemi [dot. J. Ozgi-Michalskiego]; Krzyk żalu wsi odchodzącej [dot. J.B. Ożoga]; Pośrodku żywiołów [dot. S. Piętaka]; Poeta młodości nieuspokojonej [dot. S. Piętaka]; Chłopski nadrealizm [dot. T. Nowaka]. – Wakacje klasyczne: Wakacje klasyczne [Wergiliusz: Georgiki]; Muza grecka; Tęsknota do „dzikości” [dot. antologii przekł. oprac. przez Z. Stolarka „Czerwone oczy maski”].

15. Pod jabłonią. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [12] k.

16. Dębowa kołyska. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, 35 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1973.

17. Jeden z grzechów pięknych. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1967, 273 s.

Felietony na temat poezji.

18. Odwołanie mitu. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 97 s.

19. Samowarek mojego dziadka. [Opowieść fantastyczna dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 202 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1983.

20. W Nieparyżu i gdzie indziej. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 262 s.

Nagrody

II nagroda w międzynarodowym konkursie na powieść o tematyce fantastycznej dla dzieci w Pradze w 1967, włoska nagroda literacka Premio Europeo w 1968.

Przekłady

bułgarski

V Nepariž i drugade. [Przeł.] N. Kalčev. Sofiâ 1968.

estoński

Nonpariisis ja kusagil mujal. [Przeł.] A. Kurtna. Tallinn 1972.

litewski

Naparyžiuje ir kitur. [Przeł.] A. Liobytė. Vilnius 1979.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: M. i G. Leszczyńscy. Telewizja Polska 2000.

21. Rozalka Olaboga. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 241 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1974, wyd. 4 1982.

Nagrody

II nagroda w konkursie Naszej Księgarni na powieść dla dzieci i młodzieży w 1967.

Przekłady

łotewski

Rozalite vejaslota. [Przeł.] J. Osmanis. Rīgā 1975.

mołdawski

Pècaniile unej fetice štrengèrice. [Przeł.] V. Malev. Kišinèu 1978.

rosyjski

Devočka, kak tebâ zovut? [Przeł.] G.V. Âzykova. Moskva 1970.

ukraiński

Divčinko, jak tebe zvati? [Przeł.] J. Litvinenko. Kiïv 1977.

22. Rozmowy z profesorem Daleczko. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 140 s. Wyd. 2 tamże 1975.

23. Biały rękopis. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1970, 58 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia w 1971.

24. Są takie wyspy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 203 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Wolfowa. Polskie Radio 1972 [4 odcinki].
Adaptacja: B. Kościuszko. Polskie Radio 1988 [5 odcinków].

25. W królestwie Plastelinii. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1970, 32 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1972; Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, Ruch 1975.

Przekłady

czeski

Království krála Plastelína. [Przeł.] M. Jordanová. Bratislava 1971.

słowacki

V král'ovstve plastelínov. [Przeł.] K. Bendová. Bratislava 1971.

26. Wygnanie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 99 s.

Zawiera m.in. cykle: Pieśni powszednie; Notatnik paryski; Notatnik rzymski.

27. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 151 s.

28. Żołnierze i żołnierzyki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 206 s. Wyd. 2 tamże 1978.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Kościuszko. Cz. 1-4. Polskie Radio 1975.

29. Herody. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 94 s.

30. Jaworowi ludzie. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1973, [12] k.

Nagrody

II Nagroda Literacka na III Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu w 1977.

31. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1973, 359 s.

32. Drugie szczęście Hioba. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 165 s.

Nagrody

I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1975.

Zawartość

Zawiera cykle: Drugie szczęście Hioba; Ciało i wiatr.

Adaptacje

teatralne

[Adaptacja:] B. Kierc. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 1991.

33. Wielkie małe rzeczy. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1974, 152 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Marianna zob. poz. .

Ciąg dalszy zob. poz. .

34. Sześciopiętrowy dzień. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 83 s.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio 1983.

35. Świat się ciągle zaczyna. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1975, 172 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Marianna zob. poz. .

Początek zob. poz. .

36. Rękopis znaleziony we śnie. Wiersze z lat 1973-1975. Warszawa: Czytelnik 1978 [właśc. 1979], 127 s.

Przekłady

niemiecki

Eine Handschrift gefunden im Schlaf. [Przeł.] K. Wolff. Berlin 1985, wyd. nast. Neukirchen-Vlnyn 1985.

37. Dom w domu. Pamiętnik dziesięciolatki. Powst. 1979. Wyd. ze wstępem J. Twardowskiego Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1999, 151 s.

Data powstania pod tekstem.

38. Milczenia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 90 s.

Nagrody

Nagroda Literacka im. M. Sępa-Szarzyńskiego, ufundowana przez redakcję „W Drodze” i Akademicki Krąg Literacki przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku w 1982.

39. Deszczowe lato. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 156 s. Wyd. 2 Warszawa: Alfa 1985.

Zawartość

Na miłość się nie umiera; Ciemność; Macierzyństwo; Miłość; Jedna łza; Trzecie oko; Sen o Januszu Korczaku; Zimny dzień; Koło samotności; Panjezus; Chwila; Deszczowe lato; Stacja; Wolność; Motyl; Wakacje we Florianowie; Oczekiwanie; Spotkanie w podróży; List; Książka Ernesta; Wtajemniczenie; Cisza; Jubileusz; Powrót.

40. Marianna. [Opowieści dla dzieci]. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1980, 333 s.

Zawartość

Zawiera poz. 33 i 35.

41. Wiersze jednej nocy. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 167 s.

Tu m.in.: Liryki tożsamości [cykl]; Stół Mordechaja Gebirtiga.

Adaptacje

telewizyjne

utworu Stół Mordechaja Gebirtiga z muzyką P. Gintrowskiego: Telewizja Polska 1993.

42. Anna Kamieńska. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1982, 126 s.

43. Dom w domu. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 134 s.

44. Notatnik. [1965-1979]. Poznań: W drodze 1982-1987.

[Cz. 1]. 1965-1972. 1982, 316 s. Wyd. 2 tamże 1988.

[Cz. 2]. 1973-1979. 1987, 279 s.

45. Raptularz wojenny. [Wiersze]. Warszawa: [b.w.* 1982], 16 s.

Wiersze podpisane: * * *.

46. Twarze księgi. [Szkice o Biblii]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1982, 173 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1982, wyd. 3 1990.

Zawartość

Motyw księgi; Trzy przestrzenie Psalmów Dawidowych; Kohelet czyli prorok zwątpienia; Ciemność i światło w księdze Joba; Ironiczna twarz księgi; Sny biblijne; Niewiasty biblijne; Bestiarium biblijne.

47. Ojcze nasz. Poznań: W drodze 1983, 48 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Komentarz dla dzieci do modlitwy „Ojcze nasz”.

48. Pierwszy śnieg; Świadkowie. Wiersze A. Kamieńska. Linoryty: L. Miśkiewicz. Łódź: Correspondance des Art 1983, [30], [32] s.

Dwa zbiorki oprawne w kierunku przeciwstawnym.

49. W pół słowa. Wiersze z lat 1970-1980. Warszawa: Czytelnik 1983, 161 s.

50. Dwie ciemności. Wybór poezji. Poznań: W drodze 1984, 241 s. Wyd. nast. [uzupełnienie z przedmową M. Babraja] pt. Dwie ciemności i wiersze ostatnie tamże 1989.

51. Na progu słowa. Siedem wykładów o poezji i Biblii. Powst. 1984. Poznań: W drodze 1985, 112 s. Wyd. nast. tamże 2004.

Zapis wykładów wygłoszonych 21 II – 17 IV 1984 na Uniwersytecie Warszawskim w ramach konwersatorium „Z doświadczeń i przemyśleń pisarza”; niektóre partie wykładów zostały uzupełnione fragmentami szkiców z tomu „Twarze księgi” [poz. ].

Zawartość

Autointerpretacja; Poezja jako asceza słowa; Biblia jako zakorzenienie; Bóg Starego Testamentu i Człowiek w Psalmach; Psalmy – świat i słowo; Talmud – drugie skrzydło Tory; Wizja stworzenia, wizja zagłady.

52. Przyjdź Królestwo. [Wiersz]. Warszawa: [b.w.*] 1984, [4] s.

53. Książka nad książkami. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 362 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1988; wyd. 3 Gdańsk: Atext; Marabut 1996; Warszawa: Nasza Księgarnia 2000, tamże: 2004, 2005.

Opowieść o Starym Testamencie dla dzieci.

54. [Osiem] 8 x radość czyli o ośmiu błogosławieństwach kazania na Górze. Poznań: W drodze 1985, [48] s. Wyd. 2 tamże 1988.

Rozważania religijne dla dzieci.

55. Nowe imię. [Wiersze]. [Ciechanów:] Epideixis 1987, 94 s.

56. Milczenia i psalmy najmniejsze. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 176 s.

Zawiera m.in. wiersze z poz. .

57. Sandomierz. [Wiersze]. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Oddział Literatury im. J. Iwaszkiewicza 1988, [4] k.

Druk bibliofilski.

58. Nie tylko o Sandomierzu. [Wiersze; autorki:] A. Kamieńska, L. Marjańska, A. Pogonowska. Sandomierz: Oficyna Jędrzejowska 1990, [12] s.

Druk bibliofilski. Tu A. Kamieńskiej wiersz pt. Powrót z Sandomierza.

59. Wszystko jest w Psalmach. Poznań: W drodze 1990, [48] s.

Opowieści dla dzieci o Psalmach Dawidowych.

60. Przeprowadź mnie przez samotność, starość i śmierć. Scenariusz A. Kamieńska. Telewizja Polska 1991.

61. Pisz o kamieniu. Wiersze wybrane. Wybór i słowo wstępne: J. Śpiewak. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1995, 74 s.

62. Inne miejsca. [Wiersze]. Wybór i oprac.: R. Bąk. Poznań: W drodze 1996, 87 s.

63. Wiersze dla dzieci. Złotym piórem. Wyboru dokonała J. Rodziewicz. Wrocław: Siedmioróg 2000, 62 s.

64. Jasność w środku nocy. Wiersze wybrali: J. Twardowski i J. Gorzałówna. Posłowiem opatrzył J. Twardowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001, 430 s.

65. Mały notatnik. [Fragmenty utworów dla dzieci]. Wybór i oprac.: H. Andrzejczak. Bytom: 4K 2002, 156 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Astonishments. [Red. i tłumaczenie:] G. Drabik, D. Curzon. Brewster, MA 2007.

bułgarski

Vremenate na života. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] D. Gabe, S. Gjurova, M. Berberov. Sofiâ 1973.

Montaże utworów

Dialog o matce, Ziemi i wygnaniu. Adaptacja: W. Stępniewski. Polskie Radio 1975.
Anna Kamieńska. [Wieczór poezji]. Wybór tekstów: M. Zalewska. Wystawienie poza cenzurą: Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 1987.

Przekłady

1. M. Gorki: Dzieci słońca. Sceny dramatyczne. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Poznań, Teatr Polski 1949. Wyd. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 215 s.
2. L. Leonow: Zwykły człowiek. Komedia w 4 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Bydgoszcz–Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej, Scena w Toruniu 1950. Druk „Literatura Radziecka” 1969 nr 51 s. 5-58.
3. M. Gorki: Na dnie. [Dramat w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 164 s. Przedruk w: A. Gorki: Wybór dzieł. T. 4. Dramaty. Warszawa 1954; Antologia dramatu rosyjskiego. T. 2. Warszawa 1954; A. Gorki: Pisma. Utwory dramatyczne 1901-1906. [T.] 4. Warszawa 1955. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1970.
4. L. Leonow: Dyrektor Morza Kaspijskiego. Komedia w 3 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Świdnica 1951.
5. M. Gorki: Barbarzyńcy. Sceny z miasta powiatowego. [Utwór dramatyczny w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 214 s. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeża 1953.
Wystawiane też pt. Sceny z miasta powiatowego.
6. Oj, lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 287 s.

Nagrody

Nagroda Bułgarskiego PEN Clubu za przekład w 1959.
7. T. Tiutczew: Poezje. Przeł. i oprac.: A. Kamieńska. Przedmowa: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 216 s.
8. Czeska i słowacka pieśń ludowa. Wybór. Oprac. [i wstęp:] J. Magnuszewski. Przeł. [z czeskiego i słowackiego] A. Kamieńska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, LIII, 224 s. Biblioteka Narodowa II, 122.
9. Piołunowe ziele. Wybór rosyjskiej liryki ludowej. [Przekł. i oprac.:] A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 189 s.
10. W. Chlebnikow: Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył J. Śpiewak. Przeł.: A. Kamieńska, S. Pollak, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 211 s.
11. V. Nezval: Rzeczy kwiaty, zwierzęta i ludzie. Spolszczyła A. Kamieńska. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 128 s.
12. Perły i kamienie. Wybór serbsko-chorwackiej poezji ludowej. Wybór i przekł. [oraz wstęp]: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 290 s.
13. D. Gabe: W naszych oczach. Przeł. A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 45 s.
14. Owidiusz: Przemiany. [Poemat]. Wybór tekstu i przekł.: A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, VIII, 114 s. [Wyd. 2] Wrocław: Siedmioróg 1997. Por. poz. .
15. B. Apriłow: Przygody Liska na morzu. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971 [właśc. 1972], 182 s.
16. W. Chlebnikow: Włamanie do wszechświata. Poezja i proza. Wybór i przekł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 298 s.
17. D. Gabe: Poczekaj słońce. [Wiersze]. Wybór: A. Kamieńska. Przeł.: A. Kamieńska i S. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 62 s.
18. J. Dantyszek: Pieśni. Wybrała i przeł. z łaciny [oraz przedmową opatrzyła:] A. Kamieńska. [Olsztyn:] Pojezierze 1973, 152 s. Wyd. 2 zmienione ze wstępem Z. Nowaka tamże 1987.
19. W. Prichodźko: Szedł Antoszka. [Wiersze]. Przeł. A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 28 s.
20. S. Hozjusz: Poezje. Przekł. A. Kamieńska. Wstęp: W. Odyniec. Olsztyn: Pojezierze 1980, LXI, 136 s. Wyd. 2 tamże 1988.
21. A. Dałczew: Poezja. Wybór i przekł. wierszy A. Kamieńska. Wybór i przekł. fragmentów: W. Gałązka. Wstęp: W. Medyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 90 s.
22. Tomasz à Kempis: O naśladowaniu Chrystusa = De imitatione Christi. Przeł. A. Kamieńska. [Przedmowa:] J. Twardowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1981, 349 s. Wyd. nast. tamże: 1984, 1989, wyd. 4 1994.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
23. I. Krasko: Nox et solitudo. [Wiersze]. Ze słowackiego przeł. A. Kamieńska. Wstępem opatrzyła H. Janaszek-Ivaničková. Katowice: Śląsk [1982], 151 s.
24. Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie. [Posłowie:] P. Matywiecki. Poznań: W drodze 1988, 167 s.

Zawartość

Zawiera przekłady w działach: Psalmy. – Modlitwa kościoła: Z poezji armeńskiej; Z poezji syryjskiej; Ze staroetiopskich hymnów Maryjnych; Z poezji średniowiecznej. – Poezja: Z polskiej poezji łacińskiej; Z poezji bułgarskiej; Z poezji czeskiej; Z poezji rosyjskiej; Z poezji włoskiej; Z poezji żydowskiej.
25. Z mądrości Talmudu. Wybrali, przeł. [z aramejskiego i hebrajskiego] i oprac.: S. Datner i A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 398 s. Wyd. 2 tamże 1988.
26. Owidiusz: Metamorfozy. Przeł.: A. Kamieńska, S. Stabryła. Oprac.: S. Stabryła. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1995, CXVI, 448 s. Biblioteka Narodowa II, 76. Wyd. nast. tamże t. 1-2 2004. Por. poz. .
Tu A. Kamieńskiej przekłady ksiąg I-IX wiersz 175, s. 3-230; prowadzoną od 1984 pracę nad przekładem przerwała śmierć tłumaczki; brakujący fragment przełożył S. Stabryła.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , , , , , , .

Prace redakcyjne

1. Kultura okresu pozytywizmu. Wybór tekstów i komentarzy pod red. J. Kotta. Cz. 3. Wieś. Oprac.: A. Kamieńska. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 201 s. Instytut Badań Literackich.
2. M. Konopnicka: Poezje i nowele. Wybór i oprac.: A. Kamieńska. Przedmowa: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, IX, 357 s. Wyd. 2 tamże 1951.
3. M. Konopnicka: Wybór nowel. Oprac.: A. Kamieńska. Wstęp: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 247 s. Wyd. 2 tamże 1951.
4. J. Witowska: Ludzie i nieludzie. Ze wspomnień służącej. Przedmowa [i oprac.:] A. Kamieńska. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 141 s.
5. S. Skulski: Od Cleveland do Lipna. Pamiętnik i wiersze. [Oprac. i przedmowa: A. Kamieńska]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 171 s.
Informacja o autorze opracowania i przedmowa: Wyjaśnienie wydawnictwa. „Nowa Kultura1954 nr 11 s. 7.
6. Wspomnienie o K.I. Gałczyńskim. Przedmowa i red.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1961 [właśc. 1960], 618 s.
Tu także m.in. wiersze A. Kamieńskiej.
7. Współczesna poezja radziecka na estradzie. Kolegium red.: S.R. Dobrowolski, A. Kamieńska, L. Lewin. Oprac. inscenizacja i wstęp: J. Litwiniuk. Nota biograficzna: F. Nieuważny. Przerywniki: M. Syska. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe 1963, 215 s. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Tu także przekład A. Kamieńskiej.
8. M. Konopnicka: Wiersze wybrane. Wybrała i wstępem opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 206 s. Wyd. 2 tamże 1974.
9. V. Nezval: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 128 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
10. Ziemia gorąca. Antologia współczesnej poezji bułgarskiej. Wybór i oprac.: A. Kamieńska, A. Stern. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 465 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
11. B. Achmadulina: Struna. Wiersze wybrane. Wybór: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 51 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
12. Malowanie w przestrzeni. Almanach poetów Ziemi Koszalińskiej. Wybór i posłowie: A. Kamieńska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 134 s.
13. Poeta ziemi rodzinnej. Zbiór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku. Przygotowanie do druku: A. Kamieńska i J. Śpiewak. Słowo wstępne A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 403 s.
14. Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie. [Oprac.:] A. Kamieńska. Warszawa: Iskry 1971, 242 s. [Wyd. 2] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 2000.
Ciąg dalszy zob. poz. .
Zawiera wybór wierszy oraz szkice na ich temat autorstwa A. Kamieńskiej.
15. J. Śpiewak: Pracowite zdziwienia. Szkice poetyckie. Wybór i układ [oraz przedmowa]: A. Kamieńska. Warszawa: Czytelnik 1971, 433 s.
16. P.K. Jaworow: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: H. Karpińska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 132 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
17. J. Śpiewak: Poezje. Wybór: A. Kamieńska. Przedmowa: J. Sprusiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 223 s.
18. Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie. Warszawa: Iskry 1974, 295 s. [Wyd. 2] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 2000.
Ciąg dalszy poz. 14.
Zawiera wybór wierszy oraz szkice na ich temat autorstwa A. Kamieńskiej.
19. Złote litery. [Antologia poezji polskiej; oprac. i komentarze:] A. Kamieńska. Warszawa: Ruch 1974, 149 s.
20. Horoskop. Pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej. Ułożyła na każdy dzień roku [oraz wstępem opatrzyła] A. Kamieńska. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 265 s.
21. Z.J. Rumel: Poezje. Wstęp, wybór i oprac.: A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 75 s.
22. W. Słobodnik: Poezje wybrane. Wybór i przedmowa: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 205 s.
23. I. Wazow: Niegasnącego się nie zgasi. Wybór poezji. Wybór: A. Radewa. Wstęp: W. Medyńska-Gordziejewska. Red. poetycka A. Kamieńskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 149 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
24. J.Z. Rumel: Poezje wybrane. Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 87 s.
25. B. Dimitrowa: Kto się zatroszczy o ślepego bociana. [Wiersze]. Wyboru dokonała autorka. Wstęp: T. Dąbek-Wirgowa. Red.: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 89 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
26. A. Słucki: Poezje wybrane. Wyboru dokonała, wstępem i notą opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1982], 150 s.
27. Tryptyk Maryjny. Wybór i układ tekstów: A. Kamieńska. Wystawienie poza cenzurą: Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 1983; Warszawa, Kościół oo. Jezuitów 1984.
28. Święta Panno nad Pannami. Układ tekstu A. Kamieńska. Wystawienie poza cenzurą Kraków, Kościół Karmelitów na Piasku 1984.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN ok. 1956, 1978.

Wywiady

Mądrość choćby najmniejsza. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1976 nr 15.
Poezja jest najważniejsza. Rozm. Z. Umiński. Kierunki 1981 nr 18.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 ([K. Kuliczkowska] KK).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Książki

I. Smolka: Kamieńska. [Przekł. na język francuski] B. Grzegorzewska. Varsovie: Agencja Autorska 1983, 54 s.
Czytamy Annę Kamieńską. Wybór i oprac.: B. Arsoba. Szczecin: Barbara 1992, 126 s. [zawiera wybór tekstów A. Kamieńskiej oraz artykuł o jej twórczości].
Z. Zarębianka: Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej. Kraków: m 1993, 231 s.
W. Buryła: Rozmowy z Anną. Pamięci Anny Kamieńskiej. Cz. 2. Wrocław, Oleśnica: Signum 1994, 88 s. [tu wiersze poświęcone A. Kamieńskiej oraz wiersze A. Kamieńskiej].
Z. Chojnowski: Metamorfozy Anny Kamieńskiej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1995, 206 s. [tu także w aneksie listy A. Kamieńskiej do J.A. Frasika i K. Oleksika].
Z. Zarębianka: Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1997, 176 s.
S. Dłuski: Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2002, 182 s.
I. Gralewicz-Wolny: Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Katowice: Gnome 2002, 180 s.

Artykuły

M. Ochocki: O wierszach Anny Kamieńskiej. Kronika 1955 nr 3.
A. Michalski: „A mnie potrzebna jedna muza skromna...” „Twórczość1956 nr 1.
A. Słucki: Stare i nowe wiersze Anny Kamieńskiej. Twórczość 1958 nr 4.
J. Sławiński: Liryka Anny Kamieńskiej. Twórczość 1960 nr 9.
R. Matuszewski: Anna Kamieńska. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 31.
A. Wilkoń: Poezja Anny Kamieńskiej. Życie Literackie 1968 nr 48.
M. Baranowska: Pracowita matka lęków. Literatura 1974 nr 22.
J. Kwiatkowski: Poezja białego cierpienia; Zabrania się pisać pięknych wierszy [dot. też wierszy K.K. Baczyńskiego]. W tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975. Przedruk Poezja białego cierpienia t w tegoż: Magia poezji. Kraków 1995.
J. Łukasiewicz: Wiersze Anny Kamieńskiej. Więź 1976 nr 5.
H. Zaworska: Ziemia. W: O literaturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 1976.
S. Stabryła: O antyku w poezji Anny Kamieńskiej. Meander 1978 nr 3.
A. Baluch: Analiza pozawerbalna poezji. (Wiersze dla dzieci Anny Kamieńskiej). „Dydaktyka Literacka1979 t. 3.
J. Kobierski: Poezja cierpienia. Znak 1980 nr 10.
S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2. Warszawa 1982, passim.
J. Salij: Tak mozolnie czas destyluje się w wieczność”. (O dualizmie Anny Kamieńskiej). W tegoż: Rozpacz pokonana. Poznań 1983.
E. Mikoś: Trzy głosy kobiece we współczesnej liryce. (A. Kamieńska – U. Kozioł – E. Lipska.). W: Wybrane zagadnienia literatury współczesnej w nauczaniu języka polskiego. Kraków 1984.
I. Smolka: Być – to bardzo wiele. (Anna Kamieńska). W tejże: Lęki, ucieczki, akceptacje. Warszawa 1984.
A. Gnarowski: Poezje w urzędzie chętnego rozumu. (O twórczości Anny Kamieńskiej). „Tygodnik Kulturalny1985 nr 44.
L. Szaruga: Słowa ku milczeniu. „Tygodnik Powszechny1986 nr 24.
W Drodze 1986 nr 7/8 [nr poświęcony A. Kamieńskiej; tu m.in. homilia pogrzebowa prymasa J. Glempa oraz artykuły: P. Matywiecki: Dwa słowa odszarpane; K. Nowosielski: Nienadaremne milczenie; I. Smolka: Jasność świata [przedruk w tejże: Dziewięć światów. Warszawa 1997]].
T. Winek: O folklorze dziecięcym w wierszach Anny Kamieńskiej dla dzieci. Wychowanie Przedszkolne 1986 nr 3.
H. Zaworska: Trzecie szczęście Hioba. Twórczość 1987 nr 1.
S. Sterna-Wachowiak: Złota litera. (O poezji Anny Kamieńskiej). Akcent 1988 nr 4.
M. Czermińska: Śmierć – sen – dotknięcie. W związku z wierszem Anny Kamieńskiej. „Ciało”. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 nr 15.
T. Winek: Sytuacja komunikacyjna twórczości inspirowanej folklorem dziecięcym. (Na przykładzie wierszy Anny Kamieńskiej). W: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. Warszawa, Poznań 1989.
K. Ogiolda: Anna Kamieńska – poetka ducha i materii. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 nr 30.
Z. Chojnowski: Przeżywanie przyrody jako powroty do pierwotności w poezji Anny Kamieńskiej. W: Studia i szkice o literaturze współczesnej. Olsztyn 1992.
Z. Zarębianka: Wieczność zjednoczona młodością, czyli o poezji Anny Kamieńskiej. W tejże: Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992.
K. Nowosielski: Zawierzające oczekiwania. W tegoż: Przestrzeń oczekiwania. Gdańsk 1993.
A. Szurczak: Krajobraz po bitwie w wierszach „Lament” Tadeusza Różewicza i „Genezis” Anny Kamieńskiej. (Analiza porównawcza). W: Lekcja poezji w szkole średniej. Cz. 2. Kielce 1993.
H. Andrzejczak: Wychowawcze walory utworów Anny Kamieńskiej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze1994 nr 3.
Z. Chojnowski: Matka Boska w twórczości Anny Kamieńskiej. Przegląd Powszechny 1994 nr 10.
J. Kowalczykówna: Anny Kamieńskiej światek dziecięcy. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994.
R.K. Przybylski: Milczenie i poezja. W tegoż: Wszystko inne. Poznań 1994.
I. Rzepnikowska: Rosyjski erotyk ludowy w przekładach Anny Kamieńskiej. W: Topika erotyczna w przekładzie. Katowice 1994.
E. Tutaj: To, co jest na naszą miarę. O wierszu „Marność” Anny Kamieńskiej. W: Liryka polska XX wieku. Katowice 1994.
Z. Chojnowski: Świadczyć, aby rozumieć. W: L. Hul, Z. Chojnowski, A. Kotliński: „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia. Olsztyn 1995.
K. Heska-Kwaśniewicz: „Matka umiera. Czas się rozpryskuje”, czyli Anny Kamieńskiej dialog ze zmarłą. W: Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku. Katowice 1995.
R. Piątkowa: W ciemności widzieć, a w jasności ślepnąć. Oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej. Język Artystyczny 1995 t. 9.
I. Galińska: Poetka wielkiego paradoksu. O poezji Anny Kamieńskiej. Literatura 1996 nr 6.
J. Jarniewicz: Przekład ciszy. Angielskie przekłady poezji Anny Kamieńskiej. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12.
I. Smolka: Mądrość serca. Tygiel Kultury 1996 nr 8/9.
A. Sulikowski: Z dziejów przyjaźni. Anna Kamieńska i ks. Jan Twardowski. W Drodze 1996 nr 5.
M. Wełna: Lekcja Anny. Test 1996 nr 3.
I. Smolka: Jasność świata. W tejże: Dziewięć światów. Warszawa 1997.
A. Pajdzińska: Semantyka „ciemności” w poezji Anny Kamieńskiej. Prace Filologiczne 1998 t. 43.
Z. Zarębianka: Zakorzenienia duchowe i aspekty teologiczne w twórczości Anny Kamieńskiej. W: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998.
Z. Mocarska-Tycowa: Ciało i wiatr; Poezja czasu późniejszego; „Jak dojrzały owoc w Winnicy Pańskiej. W tejże: Spotkania w słowie. Toruń 1999.
A. Mikołajczyk: Motywy antyczne w twórczości Anny Kamieńskiej. Meander 2000 nr 1.
A. Opacka: Zaklęcia daremne. Anna Kamieńska: „Ulałabym ci wina...”. W: Liryka polska XX wieku. Seria 2. Katowice 2000.
E. Dąbrowska: Człowiek nieobecny rozdwojony w sobie” – motyw z Sępa Szarzyńskiego w wersji Anny Kamieńskiej. W tejże: Teksty w ruchu. Opole 2001.
B. Jastrzębska: Milczenie człowieka przenika w milczenie Boga. O poezji Anny Kamieńskiej. Topos 2001 nr 6.
A. Borkowski: Anny Kamieńskiej wizje natury. W: Pogranicza i konteksty literatury. Siedlce 2002.
G. Bujała: Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... (Na marginesie „Powitania Adriatyku” Anny Kamieńskiej). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2002 z. 5.
A. Gruca: Tranquillus Deus tranquillans omnia” – cisza a modlitwa w notatniku Anny Kamieńskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 nr 1/2.
A. Sulikowski: Anna Kamieńska. Portret poetki. Fraza 2002 nr 1/2.
Z. Chojnowski: Poetyckie świadectwo moralności. Anny Kamieńskiej „Kłamstwo doktora Korczaka”. W tegoż: Ku Tajemnicy. Olsztyn 2003.
B. Przymuszała: W poszukiwaniu dotyku. Anny Kamieńskiej „Pieśń nad pieśniami”. W tejże: Szukanie dotyku. Kraków 2006 oraz passim.

Wychowanie

W. Maciąg: Wiersze Anny Kamieńskiej. Nowa Kultura 1950 nr 33.

O szczęściu

Z. Lichniak: O dobrych wierszach. Dziś i Jutro 1953 nr 16.
J. Trznadel: Poezja ambitnych rygorów. Życie Literackie 1953 nr 34.
R. Matuszewski: Liryka podwładna myśli. W tegoż: Szkice krytyczne. Warszawa 1954.

Źródła

H. Michalski: Uczucie i refleksja. Nowa Kultura 1962 nr 49.
J.J. Lipski: Symbole śmierci. Twórczość 1963 nr 12, przedruk w tegoż: Szkice o poezji. Paryż 1987.

Rzeczy nietrwałe

M. Sprusiński: Człowiek i ziemia. Twórczość 1965 nr 12, przedruk w tegoż: Imiona naszego czasu. Kraków 1974.

Pragnąca literatura

S. Czernik. „Tygodnik Kulturalny1965 nr 3.

Odwołanie mitu

J.J. Lipski: Dialektyka natury i kultury. Twórczość 1967 nr 7, przedruk w tegoż: Szkice o poezji. Paryż 1987.
J. Pieszczachowicz: Czas bez poezji i mity. Współczesność 1967 nr 18, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Samowarek mojego dziadka

K. Kuliczkowska: Las zielony nie jest zielony. W tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970 [dot. też: W Nieparyżu i gdzie indziej].

W Nieparyżu i gdzie indziej

K. Kuliczkowska: Las zielony nie jest zielony. W tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970 [dot. też: Samowarek mojego dziadka].

Biały rękopis

J. Pieszczachowicz: Powrót z wygnania. Życie Literackie 1971 nr 19, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
A. Spólna: Bunt słów. „Biały rękopis” Anny Kamieńskiej jako cykl żałobny. Twórczość 2004 nr 1.

Wygnanie

M. Sprusiński: Żywioły nasze powszednie. Twórczość 1971 nr 7.

Herody

J. Pieszczachowicz: Rzeczy zatarte odejściem. Twórczość 1973 nr 9, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Drugie szczęście Hioba

Z. Mocarska: Poezja czasu późniejszego. W Drodze 1976 nr 3.
B. Kozera: Ewokacja świadomości zła?Kwartalnik Opolski1993 nr 3.

Rękopis znaleziony we śnie

• [S. Barańczak] B. Stawiczak: Samotność i wyrzeczenie. Tygodnik Powszechny 1979 nr 43, przedruk w tegoż: Przed i po. London 1988.
M. Płachecki: Miary milczenia. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 21.
H. Zaworska: Na granicy. Twórczość 1979 nr 8.
J. Kornhauser: Lekcja pięknego umierania. W tegoż: Światło wewnętrzne. Kraków, Wrocław 1984.

Notatnik

K. Pieńkosz: kto miłość przetłumaczył...Literatura1980 nr 8 [dot. też: W pół słowa].
M. Ruszkowski: Zapis wewnętrzny, czyli o potrzebie masek. Kultura”, Paryż 1989 nr 5.
E. Tutaj: Wobec bytu. (O „Notatniku 1965-1972” i „1973-1979” Anny Kamieńskiej). W: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Katowice 1991.
M. Janowska: Być mężnym wobec bytu. Kilka uwag po lekturze notatnika. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1.

W pół słowa

K. Pieńkosz:„kto miłość przetłumaczył...” „Literatura1980 nr 8 [dot. też: Notatnik].
M. Płachecki: Jabłoń i krew. Twórczość 1983 nr 10.

Dwie ciemności

D. Heck: Na krótką chwilę. „Kultura Niezależna”* 1989 nr 56 [dot. wyd. 2 pt. Dwie ciemności i wiersze ostatnie].

Książka nad książkami

G. Leszczyński: I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli .... „Książka nad książkami” Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu. Polonistyka 1992 nr 7/8.
J. Mikołajewski: Rozmowa z matką?Gazeta Wyborczadod. Książki 2004 nr 7.

Jasność w środku nocy

K. Nowosielski: Poetka nieśpiesznego dojrzewania. W tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.

Oj, lesie, lesie zielony

S. Czernik: Bułgarska pieśń ludowa. Twórczość 1957 nr 1, przedruk w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.
H. Czajka. „Pamiętnik Słowiański1960.

Piołunowe ziele

S. Czernik. „Twórczość1961 nr 11, przedruk w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.