BIO

Urodzona 12 kwietnia 1920 w Krasnymstawie; córka Tadeusza Kamieńskiego, urzędnika, i Marii z Cękalskich. Debiutowała wierszami opublikowanymi w 1934 na łamach „Płomyczka”. Uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego im. Unii Lubelskiej w Lublinie; zaprzyjaźniła się wówczas z Julią Hartwig, z którą współredagowała szkolne pisemko „W Słońce”, publikowała w nim również utwory poetyckie. W 1937 rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Lublinie i we wsiach lubelskich; uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Po uzyskaniu matury w działającym konspiracyjnie liceum humanistycznym w Lublinie, prowadziła samodzielne studia polonistyczne, zdając egzaminy na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Około 1943 napisała sztukę dla dzieci pt. Gabriel Drozd, wystawioną przez tajny zespół przy świetlicy Rady Głównej Opiekuńczej w Lublinie. Po wycofaniu się Niemców współpracowała od października 1944 z tygodnikiem kulturalnym „Wieś”, w którego redakcji była w 1946-53 zatrudniona na stałe. Ogłosiła tu w 1945 utwór poetycki pt. Orka (nr 7), a w następnych latach drukowała liczne wiersze, artykuły (przede wszystkim na temat kultury i literatury ludowej), recenzje (m.in. w 1947-49 pod pseudonimem Paulina Czyżowa) oraz przekłady z rosyjskiego. Równocześnie studiowała filologię klasyczną początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie na Uniwersytecie Łódzkim. W 1948 wyszła za mąż za poetę i tłumacza Jana Śpiewaka. Stale współpracowała z licznymi czasopismami jako poetka, krytyk literacki i autorka przekładów z wielu języków, głównie rosyjskiego, bułgarskiego, białoruskiego, słowackiego, serbsko-chorwackiego, a także łacińskiego i hebrajskiego, m.in. była związana z tygodnikiem „Nowa Kultura” (w 1950-63 członek redakcji, w 1953-57 redaktor działu poezji), miesięcznikiem „Twórczość” (od 1950; od 1968 członek redakcji), dwutygodnikiem „Nowiny Literackie i Wydawnicze” (w 1957 członek zespołu redakcyjnego), tygodnikami: „Życie Literackie” (1953-76), „Kamena” (1958-65; tu m.in. w 1961-65 cykl Listy o poezji), „Nowe Książki” (1958-61), „Orka” (1959-61), „Tygodnik Kulturalny” (1962-70) oraz z „Literaturą Radziecką” (1964-69) i „Poezją” (1965-70). W połowie lat pięćdziesiątych zaczęła także pisać utwory dla dzieci i młodzieży, które drukowała m.in. w „Płomyczku” i „Świerszczyku”. Kolekcjonowała polską rzeźbę ludową. W 1967 została członkiem Polskiego PEN Clubu; w 1973 otrzymała nagrodę tego stowarzyszenia za twórczość przekładową. Od 1973 współpracowała z miesięcznikiem „W Drodze”; ogłaszała tu m.in. cykl Notatnik (1973-81), przekłady z Biblii, glosy dotyczące poezji (podpisana A.S.), artykuły. W 1975 była sygnatariuszką Memoriału 59, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od tegoż roku uczestniczyła w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych corocznie przez Komisję Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego. W 1980 otrzymała przyznawaną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Nagrodę im. Brata Alberta w dziale poezji, w 1981 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży oraz nagrodę literacką im. W. Pietrzaka (przede wszystkim za przekład O naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza á Kempis). Od grudnia 1980 (do rozwiązania Związku w 1983) wchodziła w skład Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Od ogłoszenia stanu wojennego w grudniu 1981 uczestniczyła w życiu kulturalnym funkcjonującym poza cenzurą. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1955), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I klasy (1966), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968). Zmarła 10 maja 1986 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.
Od 1986 przyznawany jest medal jej imienia, z inicjatywy redakcji miesięcznika Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze” oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku.

Works

1. Gabriel Drozd. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Lublin, Zespół przy Świetlicy Rady Głównej Opiekuńczej ok. 1943.

2. Chata mazurska. [Utwór dramatyczny w 4 scenach; współautor:] H. Syska. Lublin: Zarząd Wojewódzki Związku Walki Młodych 1946, 23 s.

3. Wychowanie. Wiersze 1940-1948. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 72 s.

4. O szczęściu. 1949-1951. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1952, 78 s.

5. Bicie serca. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1954, 67 s.

Nagrody

Nagroda Państwowa (wyróżnienie) w 1955.

6. Pod chmurami. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1957, 127 s.

7. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1959, 222 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , – nadto cykl pt. Dobranoc matce.

8. Słoneczny lizak. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1960. [24] k.

9. W oku ptaka. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 70 s.

10. Zajęczy pałac. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1962, 58 s. Wyd. 2 tamże 1984.

11. Źródła. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 124 s.

Zawartość

Cykle: Moje stworzenie świata; Biała laska; Zaśnięcia; Źródła.

12. Czasy małego szczęścia. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1963, 266 s.

Zawartość

Oko; Walizka; Profesor; O miłości ojczyzny; Szopen; Chrzest; Pociągi; Pan Goldberg; Szczoteczka do zębów; Podróż; Śniegocka, Śnieguła, Śniegułka; Powrót do domu; Ucieczka; To jest życie; Kosteczka ichtiozaura; Muzyka; Odpust; Ostra granica; Czasy małego szczęścia; Ważne; Bez; Oczy Matki Boskiej; Kuchnia; Na targu; Ludzie i nieludzie; Siostra Paulina; Macierzyństwo; Trupek; Śmierć; Fotografia ślubna; Śpiewające podwórze; Gabriel; Oczekiwanie; Ciężka ziemia; Sowa; Ceratowy zeszyt; Komedia; Dwa szczęścia; Wizyta; Przebudzenie; Ininie; Udręki szatana; Myszka; Szpilki; Organki; Ostatnia chwila życia; Zejście do piekieł; Pożegnanie; Pomyłka; Świniarka; Ulica; Maska Lucjana Szarego; Rzeka wstecz; W Alpach; Zmarłych obcowanie; Oczywiście; Domy i ruiny; Owoce późnej pory; Jedna łza; W środku pocałunku; Dziecko.

13. Rzeczy nietrwałe. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1963, 98 s.

14. Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współczesnej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 370 s.

Zawartość

Pragnąca literatura; O konserwatywnej satyrze chłopskiej; Kultura gazetowa; Wiersze podróżnika książkowego [J. Raka]; Pisarz związanego języka [F. Kuraś]; My tacy prości, wiejscy pieśniarze [dot. A. Kucharczyka]; Szlachetny kruszec mowy [dot. M. Kajki]; Jestem Kaszubą [F. Sędzicki]; Od Cleveland do Lipna [dot. S. Skulskiego]; Droga Stanisława Nędzy Kubińca; Pieśni Papuszy [B. Wajs]; Ludzie i nieludzie [dot. J. Witowskiej]; Pisarz klasy biedniackiej [J. Pogan]; Ekonomia literacka [dot. gatunku powieściowego]; Dwie ludowości [dot. S. Pigonia „Z Komborni w świat” i L. Rudnickiego „Stare i nowe”]; Dawna wieś a historia [dot. R. Turka]; Poezja Stanisława Czernika; Poezja Jana Baranowicza; Ziarno życia [dot. S. Gołębiowskiego]; Poeta „Janowej baśni” [J. Stachowski]; Chałupy, naprzód! [A. Olchy]; Wierność rodzinnemu miejscu [dot. E. Marca]; Pola śpiewane najpolniej [dot. J.A. Frasika]; Obrazy nieba i ziemi [dot. J. Ozgi-Michalskiego]; Krzyk żalu wsi odchodzącej [dot. J.B. Ożoga]; Pośrodku żywiołów [dot. S. Piętaka]; Poeta młodości nieuspokojonej [dot. S. Piętaka]; Chłopski nadrealizm [dot. T. Nowaka]. – Wakacje klasyczne: Wakacje klasyczne [Wergiliusz: Georgiki]; Muza grecka; Tęsknota do „dzikości” [dot. antologii przekł. oprac. przez Z. Stolarka „Czerwone oczy maski”].

15. Pod jabłonią. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [12] k.

16. Dębowa kołyska. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, 35 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1973.

17. Jeden z grzechów pięknych. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1967, 273 s.

Felietony na temat poezji.

18. Odwołanie mitu. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 97 s.

19. Samowarek mojego dziadka. [Opowieść fantastyczna dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 202 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1983.

20. W Nieparyżu i gdzie indziej. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 262 s.

Nagrody

II nagroda w międzynarodowym konkursie na powieść o tematyce fantastycznej dla dzieci w Pradze w 1967, włoska nagroda literacka Premio Europeo w 1968.

Przekłady

bułgarski

V Nepariž i drugade. [Przeł.] N. Kalčev. Sofiâ 1968.

estoński

Nonpariisis ja kusagil mujal. [Przeł.] A. Kurtna. Tallinn 1972.

litewski

Naparyžiuje ir kitur. [Przeł.] A. Liobytė. Vilnius 1979.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: M. i G. Leszczyńscy. Telewizja Polska 2000.

21. Rozalka Olaboga. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 241 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1974, wyd. 4 1982.

Nagrody

II nagroda w konkursie Naszej Księgarni na powieść dla dzieci i młodzieży w 1967.

Przekłady

łotewski

Rozalite vejaslota. [Przeł.] J. Osmanis. Rīgā 1975.

mołdawski

Pècaniile unej fetice štrengèrice. [Przeł.] V. Malev. Kišinèu 1978.

rosyjski

Devočka, kak tebâ zovut? [Przeł.] G.V. Âzykova. Moskva 1970.

ukraiński

Divčinko, jak tebe zvati? [Przeł.] J. Litvinenko. Kiïv 1977.

22. Rozmowy z profesorem Daleczko. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 140 s. Wyd. 2 tamże 1975.

23. Biały rękopis. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1970, 58 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia w 1971.

24. Są takie wyspy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 203 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Wolfowa. Polskie Radio 1972 [4 odcinki].
Adaptacja: B. Kościuszko. Polskie Radio 1988 [5 odcinków].

25. W królestwie Plastelinii. [Wiersz dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1970, 32 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1972; Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, Ruch 1975.

Przekłady

czeski

Království krála Plastelína. [Przeł.] M. Jordanová. Bratislava 1971.

słowacki

V král'ovstve plastelínov. [Przeł.] K. Bendová. Bratislava 1971.

26. Wygnanie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 99 s.

Zawiera m.in. cykle: Pieśni powszednie; Notatnik paryski; Notatnik rzymski.

27. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 151 s.

28. Żołnierze i żołnierzyki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 206 s. Wyd. 2 tamże 1978.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Kościuszko. Cz. 1-4. Polskie Radio 1975.

29. Herody. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 94 s.

30. Jaworowi ludzie. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1973, [12] k.

Nagrody

II Nagroda Literacka na III Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu w 1977.

31. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1973, 359 s.

32. Drugie szczęście Hioba. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 165 s.

Nagrody

I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1975.

Zawartość

Zawiera cykle: Drugie szczęście Hioba; Ciało i wiatr.

Adaptacje

teatralne

[Adaptacja:] B. Kierc. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 1991.

33. Wielkie małe rzeczy. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1974, 152 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Marianna zob. poz. .

Ciąg dalszy zob. poz. .

34. Sześciopiętrowy dzień. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 83 s.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio 1983.

35. Świat się ciągle zaczyna. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1975, 172 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Marianna zob. poz. .

Początek zob. poz. .

36. Rękopis znaleziony we śnie. Wiersze z lat 1973-1975. Warszawa: Czytelnik 1978 [właśc. 1979], 127 s.

Przekłady

niemiecki

Eine Handschrift gefunden im Schlaf. [Przeł.] K. Wolff. Berlin 1985, wyd. nast. Neukirchen-Vlnyn 1985.

37. Dom w domu. Pamiętnik dziesięciolatki. Powst. 1979. Wyd. ze wstępem J. Twardowskiego Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1999, 151 s.

Data powstania pod tekstem.

38. Milczenia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 90 s.

Nagrody

Nagroda Literacka im. M. Sępa-Szarzyńskiego, ufundowana przez redakcję „W Drodze” i Akademicki Krąg Literacki przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku w 1982.

39. Deszczowe lato. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 156 s. Wyd. 2 Warszawa: Alfa 1985.

Zawartość

Na miłość się nie umiera; Ciemność; Macierzyństwo; Miłość; Jedna łza; Trzecie oko; Sen o Januszu Korczaku; Zimny dzień; Koło samotności; Panjezus; Chwila; Deszczowe lato; Stacja; Wolność; Motyl; Wakacje we Florianowie; Oczekiwanie; Spotkanie w podróży; List; Książka Ernesta; Wtajemniczenie; Cisza; Jubileusz; Powrót.

40. Marianna. [Opowieści dla dzieci]. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1980, 333 s.

Zawartość

Zawiera poz. 33 i 35.

41. Wiersze jednej nocy. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 167 s.

Tu m.in.: Liryki tożsamości [cykl]; Stół Mordechaja Gebirtiga.

Adaptacje

telewizyjne

utworu Stół Mordechaja Gebirtiga z muzyką P. Gintrowskiego: Telewizja Polska 1993.

42. Anna Kamieńska. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1982, 126 s.

43. Dom w domu. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 134 s.

44. Notatnik. [1965-1979]. Poznań: W drodze 1982-1987.

[Cz. 1]. 1965-1972. 1982, 316 s. Wyd. 2 tamże 1988.

[Cz. 2]. 1973-1979. 1987, 279 s.

45. Raptularz wojenny. [Wiersze]. Warszawa: [b.w.* 1982], 16 s.

Wiersze podpisane: * * *.

46. Twarze księgi. [Szkice o Biblii]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1982, 173 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1982, wyd. 3 1990.

Zawartość

Motyw księgi; Trzy przestrzenie Psalmów Dawidowych; Kohelet czyli prorok zwątpienia; Ciemność i światło w księdze Joba; Ironiczna twarz księgi; Sny biblijne; Niewiasty biblijne; Bestiarium biblijne.

47. Ojcze nasz. Poznań: W drodze 1983, 48 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Komentarz dla dzieci do modlitwy „Ojcze nasz”.

48. Pierwszy śnieg; Świadkowie. Wiersze A. Kamieńska. Linoryty: L. Miśkiewicz. Łódź: Correspondance des Art 1983, [30], [32] s.

Dwa zbiorki oprawne w kierunku przeciwstawnym.

49. W pół słowa. Wiersze z lat 1970-1980. Warszawa: Czytelnik 1983, 161 s.

50. Dwie ciemności. Wybór poezji. Poznań: W drodze 1984, 241 s. Wyd. nast. [uzupełnienie z przedmową M. Babraja] pt. Dwie ciemności i wiersze ostatnie tamże 1989.

51. Na progu słowa. Siedem wykładów o poezji i Biblii. Powst. 1984. Poznań: W drodze 1985, 112 s. Wyd. nast. tamże 2004.

Zapis wykładów wygłoszonych 21 II – 17 IV 1984 na Uniwersytecie Warszawskim w ramach konwersatorium „Z doświadczeń i przemyśleń pisarza”; niektóre partie wykładów zostały uzupełnione fragmentami szkiców z tomu „Twarze księgi” [poz. ].

Zawartość

Autointerpretacja; Poezja jako asceza słowa; Biblia jako zakorzenienie; Bóg Starego Testamentu i Człowiek w Psalmach; Psalmy – świat i słowo; Talmud – drugie skrzydło Tory; Wizja stworzenia, wizja zagłady.

52. Przyjdź Królestwo. [Wiersz]. Warszawa: [b.w.*] 1984, [4] s.

53. Książka nad książkami. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 362 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1988; wyd. 3 Gdańsk: Atext; Marabut 1996; Warszawa: Nasza Księgarnia 2000, tamże: 2004, 2005.

Opowieść o Starym Testamencie dla dzieci.

54. [Osiem] 8 x radość czyli o ośmiu błogosławieństwach kazania na Górze. Poznań: W drodze 1985, [48] s. Wyd. 2 tamże 1988.

Rozważania religijne dla dzieci.

55. Nowe imię. [Wiersze]. [Ciechanów:] Epideixis 1987, 94 s.

56. Milczenia i psalmy najmniejsze. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 176 s.

Zawiera m.in. wiersze z poz. .

57. Sandomierz. [Wiersze]. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Oddział Literatury im. J. Iwaszkiewicza 1988, [4] k.

Druk bibliofilski.

58. Nie tylko o Sandomierzu. [Wiersze; autorki:] A. Kamieńska, L. Marjańska, A. Pogonowska. Sandomierz: Oficyna Jędrzejowska 1990, [12] s.

Druk bibliofilski. Tu A. Kamieńskiej wiersz pt. Powrót z Sandomierza.

59. Wszystko jest w Psalmach. Poznań: W drodze 1990, [48] s.

Opowieści dla dzieci o Psalmach Dawidowych.

60. Przeprowadź mnie przez samotność, starość i śmierć. Scenariusz A. Kamieńska. Telewizja Polska 1991.

61. Pisz o kamieniu. Wiersze wybrane. Wybór i słowo wstępne: J. Śpiewak. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1995, 74 s.

62. Inne miejsca. [Wiersze]. Wybór i oprac.: R. Bąk. Poznań: W drodze 1996, 87 s.

63. Wiersze dla dzieci. Złotym piórem. Wyboru dokonała J. Rodziewicz. Wrocław: Siedmioróg 2000, 62 s.

64. Jasność w środku nocy. Wiersze wybrali: J. Twardowski i J. Gorzałówna. Posłowiem opatrzył J. Twardowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001, 430 s.

65. Mały notatnik. [Fragmenty utworów dla dzieci]. Wybór i oprac.: H. Andrzejczak. Bytom: 4K 2002, 156 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Astonishments. [Red. i tłumaczenie:] G. Drabik, D. Curzon. Brewster, MA 2007.

bułgarski

Vremenate na života. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] D. Gabe, S. Gjurova, M. Berberov. Sofiâ 1973.

Montaże utworów

Dialog o matce, Ziemi i wygnaniu. Adaptacja: W. Stępniewski. Polskie Radio 1975.
Anna Kamieńska. [Wieczór poezji]. Wybór tekstów: M. Zalewska. Wystawienie poza cenzurą: Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 1987.

Przekłady

1. M. Gorki: Dzieci słońca. Sceny dramatyczne. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Poznań, Teatr Polski 1949. Wyd. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 215 s.
2. L. Leonow: Zwykły człowiek. Komedia w 4 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Bydgoszcz–Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej, Scena w Toruniu 1950. Druk „Literatura Radziecka” 1969 nr 51 s. 5-58.
3. M. Gorki: Na dnie. [Dramat w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 164 s. Przedruk w: A. Gorki: Wybór dzieł. T. 4. Dramaty. Warszawa 1954; Antologia dramatu rosyjskiego. T. 2. Warszawa 1954; A. Gorki: Pisma. Utwory dramatyczne 1901-1906. [T.] 4. Warszawa 1955. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1970.
4. L. Leonow: Dyrektor Morza Kaspijskiego. Komedia w 3 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Świdnica 1951.
5. M. Gorki: Barbarzyńcy. Sceny z miasta powiatowego. [Utwór dramatyczny w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 214 s. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeża 1953.
Wystawiane też pt. Sceny z miasta powiatowego.
6. Oj, lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 287 s.

Nagrody

Nagroda Bułgarskiego PEN Clubu za przekład w 1959.
7. T. Tiutczew: Poezje. Przeł. i oprac.: A. Kamieńska. Przedmowa: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 216 s.
8. Czeska i słowacka pieśń ludowa. Wybór. Oprac. [i wstęp:] J. Magnuszewski. Przeł. [z czeskiego i słowackiego] A. Kamieńska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, LIII, 224 s. Biblioteka Narodowa II, 122.
9. Piołunowe ziele. Wybór rosyjskiej liryki ludowej. [Przekł. i oprac.:] A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 189 s.
10. W. Chlebnikow: Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył J. Śpiewak. Przeł.: A. Kamieńska, S. Pollak, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 211 s.
11. V. Nezval: Rzeczy kwiaty, zwierzęta i ludzie. Spolszczyła A. Kamieńska. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 128 s.
12. Perły i kamienie. Wybór serbsko-chorwackiej poezji ludowej. Wybór i przekł. [oraz wstęp]: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 290 s.
13. D. Gabe: W naszych oczach. Przeł. A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 45 s.
14. Owidiusz: Przemiany. [Poemat]. Wybór tekstu i przekł.: A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, VIII, 114 s. [Wyd. 2] Wrocław: Siedmioróg 1997. Por. poz. .
15. B. Apriłow: Przygody Liska na morzu. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971 [właśc. 1972], 182 s.
16. W. Chlebnikow: Włamanie do wszechświata. Poezja i proza. Wybór i przekł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 298 s.
17. D. Gabe: Poczekaj słońce. [Wiersze]. Wybór: A. Kamieńska. Przeł.: A. Kamieńska i S. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 62 s.
18. J. Dantyszek: Pieśni. Wybrała i przeł. z łaciny [oraz przedmową opatrzyła:] A. Kamieńska. [Olsztyn:] Pojezierze 1973, 152 s. Wyd. 2 zmienione ze wstępem Z. Nowaka tamże 1987.
19. W. Prichodźko: Szedł Antoszka. [Wiersze]. Przeł. A. Kamieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 28 s.
20. S. Hozjusz: Poezje. Przekł. A. Kamieńska. Wstęp: W. Odyniec. Olsztyn: Pojezierze 1980, LXI, 136 s. Wyd. 2 tamże 1988.
21. A. Dałczew: Poezja. Wybór i przekł. wierszy A. Kamieńska. Wybór i przekł. fragmentów: W. Gałązka. Wstęp: W. Medyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 90 s.
22. Tomasz à Kempis: O naśladowaniu Chrystusa = De imitatione Christi. Przeł. A. Kamieńska. [Przedmowa:] J. Twardowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1981, 349 s. Wyd. nast. tamże: 1984, 1989, wyd. 4 1994.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
23. I. Krasko: Nox et solitudo. [Wiersze]. Ze słowackiego przeł. A. Kamieńska. Wstępem opatrzyła H. Janaszek-Ivaničková. Katowice: Śląsk [1982], 151 s.
24. Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie. [Posłowie:] P. Matywiecki. Poznań: W drodze 1988, 167 s.

Zawartość

Zawiera przekłady w działach: Psalmy. – Modlitwa kościoła: Z poezji armeńskiej; Z poezji syryjskiej; Ze staroetiopskich hymnów Maryjnych; Z poezji średniowiecznej. – Poezja: Z polskiej poezji łacińskiej; Z poezji bułgarskiej; Z poezji czeskiej; Z poezji rosyjskiej; Z poezji włoskiej; Z poezji żydowskiej.
25. Z mądrości Talmudu. Wybrali, przeł. [z aramejskiego i hebrajskiego] i oprac.: S. Datner i A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 398 s. Wyd. 2 tamże 1988.
26. Owidiusz: Metamorfozy. Przeł.: A. Kamieńska, S. Stabryła. Oprac.: S. Stabryła. Wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1995, CXVI, 448 s. Biblioteka Narodowa II, 76. Wyd. nast. tamże t. 1-2 2004. Por. poz. .
Tu A. Kamieńskiej przekłady ksiąg I-IX wiersz 175, s. 3-230; prowadzoną od 1984 pracę nad przekładem przerwała śmierć tłumaczki; brakujący fragment przełożył S. Stabryła.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , , , , , , .

Prace redakcyjne

1. Kultura okresu pozytywizmu. Wybór tekstów i komentarzy pod red. J. Kotta. Cz. 3. Wieś. Oprac.: A. Kamieńska. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 201 s. Instytut Badań Literackich.
2. M. Konopnicka: Poezje i nowele. Wybór i oprac.: A. Kamieńska. Przedmowa: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, IX, 357 s. Wyd. 2 tamże 1951.
3. M. Konopnicka: Wybór nowel. Oprac.: A. Kamieńska. Wstęp: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 247 s. Wyd. 2 tamże 1951.
4. J. Witowska: Ludzie i nieludzie. Ze wspomnień służącej. Przedmowa [i oprac.:] A. Kamieńska. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 141 s.
5. S. Skulski: Od Cleveland do Lipna. Pamiętnik i wiersze. [Oprac. i przedmowa: A. Kamieńska]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 171 s.
Informacja o autorze opracowania i przedmowa: Wyjaśnienie wydawnictwa. „Nowa Kultura1954 nr 11 s. 7.
6. Wspomnienie o K.I. Gałczyńskim. Przedmowa i red.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1961 [właśc. 1960], 618 s.
Tu także m.in. wiersze A. Kamieńskiej.
7. Współczesna poezja radziecka na estradzie. Kolegium red.: S.R. Dobrowolski, A. Kamieńska, L. Lewin. Oprac. inscenizacja i wstęp: J. Litwiniuk. Nota biograficzna: F. Nieuważny. Przerywniki: M. Syska. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe 1963, 215 s. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Tu także przekład A. Kamieńskiej.
8. M. Konopnicka: Wiersze wybrane. Wybrała i wstępem opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 206 s. Wyd. 2 tamże 1974.
9. V. Nezval: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 128 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
10. Ziemia gorąca. Antologia współczesnej poezji bułgarskiej. Wybór i oprac.: A. Kamieńska, A. Stern. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 465 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
11. B. Achmadulina: Struna. Wiersze wybrane. Wybór: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 51 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
12. Malowanie w przestrzeni. Almanach poetów Ziemi Koszalińskiej. Wybór i posłowie: A. Kamieńska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 134 s.
13. Poeta ziemi rodzinnej. Zbiór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku. Przygotowanie do druku: A. Kamieńska i J. Śpiewak. Słowo wstępne A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 403 s.
14. Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie. [Oprac.:] A. Kamieńska. Warszawa: Iskry 1971, 242 s. [Wyd. 2] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 2000.
Ciąg dalszy zob. poz. .
Zawiera wybór wierszy oraz szkice na ich temat autorstwa A. Kamieńskiej.
15. J. Śpiewak: Pracowite zdziwienia. Szkice poetyckie. Wybór i układ [oraz przedmowa]: A. Kamieńska. Warszawa: Czytelnik 1971, 433 s.
16. P.K. Jaworow: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: A. Kamieńska. Nota biograficzna: H. Karpińska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 132 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
17. J. Śpiewak: Poezje. Wybór: A. Kamieńska. Przedmowa: J. Sprusiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 223 s.
18. Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie. Warszawa: Iskry 1974, 295 s. [Wyd. 2] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 2000.
Ciąg dalszy poz. 14.
Zawiera wybór wierszy oraz szkice na ich temat autorstwa A. Kamieńskiej.
19. Złote litery. [Antologia poezji polskiej; oprac. i komentarze:] A. Kamieńska. Warszawa: Ruch 1974, 149 s.
20. Horoskop. Pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej. Ułożyła na każdy dzień roku [oraz wstępem opatrzyła] A. Kamieńska. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 265 s.
21. Z.J. Rumel: Poezje. Wstęp, wybór i oprac.: A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 75 s.
22. W. Słobodnik: Poezje wybrane. Wybór i przedmowa: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 205 s.
23. I. Wazow: Niegasnącego się nie zgasi. Wybór poezji. Wybór: A. Radewa. Wstęp: W. Medyńska-Gordziejewska. Red. poetycka A. Kamieńskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 149 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
24. J.Z. Rumel: Poezje wybrane. Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 87 s.
25. B. Dimitrowa: Kto się zatroszczy o ślepego bociana. [Wiersze]. Wyboru dokonała autorka. Wstęp: T. Dąbek-Wirgowa. Red.: A. Kamieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 89 s.
Tu także m.in. przekłady A. Kamieńskiej.
26. A. Słucki: Poezje wybrane. Wyboru dokonała, wstępem i notą opatrzyła A. Kamieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1982], 150 s.
27. Tryptyk Maryjny. Wybór i układ tekstów: A. Kamieńska. Wystawienie poza cenzurą: Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 1983; Warszawa, Kościół oo. Jezuitów 1984.
28. Święta Panno nad Pannami. Układ tekstu A. Kamieńska. Wystawienie poza cenzurą Kraków, Kościół Karmelitów na Piasku 1984.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , , .

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN ok. 1956, 1978.

Wywiady

Mądrość choćby najmniejsza. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1976 nr 15.
Poezja jest najważniejsza. Rozm. Z. Umiński. Kierunki 1981 nr 18.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 ([K. Kuliczkowska] KK).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Książki

I. Smolka: Kamieńska. [Przekł. na język francuski] B. Grzegorzewska. Varsovie: Agencja Autorska 1983, 54 s.
Czytamy Annę Kamieńską. Wybór i oprac.: B. Arsoba. Szczecin: Barbara 1992, 126 s. [zawiera wybór tekstów A. Kamieńskiej oraz artykuł o jej twórczości].
Z. Zarębianka: Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej. Kraków: m 1993, 231 s.
W. Buryła: Rozmowy z Anną. Pamięci Anny Kamieńskiej. Cz. 2. Wrocław, Oleśnica: Signum 1994, 88 s. [tu wiersze poświęcone A. Kamieńskiej oraz wiersze A. Kamieńskiej].
Z. Chojnowski: Metamorfozy Anny Kamieńskiej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1995, 206 s. [tu także w aneksie listy A. Kamieńskiej do J.A. Frasika i K. Oleksika].
Z. Zarębianka: Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1997, 176 s.
S. Dłuski: Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2002, 182 s.
I. Gralewicz-Wolny: Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Katowice: Gnome 2002, 180 s.

Artykuły

M. Ochocki: O wierszach Anny Kamieńskiej. Kronika 1955 nr 3.
A. Michalski: „A mnie potrzebna jedna muza skromna...” „Twórczość1956 nr 1.
A. Słucki: Stare i nowe wiersze Anny Kamieńskiej. Twórczość 1958 nr 4.
J. Sławiński: Liryka Anny Kamieńskiej. Twórczość 1960 nr 9.
R. Matuszewski: Anna Kamieńska. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 31.
A. Wilkoń: Poezja Anny Kamieńskiej. Życie Literackie 1968 nr 48.
M. Baranowska: Pracowita matka lęków. Literatura 1974 nr 22.
J. Kwiatkowski: Poezja białego cierpienia; Zabrania się pisać pięknych wierszy [dot. też wierszy K.K. Baczyńskiego]. W tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975. Przedruk Poezja białego cierpienia t w tegoż: Magia poezji. Kraków 1995.
J. Łukasiewicz: Wiersze Anny Kamieńskiej. Więź 1976 nr 5.
H. Zaworska: Ziemia. W: O literaturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 1976.
S. Stabryła: O antyku w poezji Anny Kamieńskiej. Meander 1978 nr 3.
A. Baluch: Analiza pozawerbalna poezji. (Wiersze dla dzieci Anny Kamieńskiej). „Dydaktyka Literacka1979 t. 3.
J. Kobierski: Poezja cierpienia. Znak 1980 nr 10.
S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2. Warszawa 1982, passim.
J. Salij: Tak mozolnie czas destyluje się w wieczność”. (O dualizmie Anny Kamieńskiej). W tegoż: Rozpacz pokonana. Poznań 1983.
E. Mikoś: Trzy głosy kobiece we współczesnej liryce. (A. Kamieńska – U. Kozioł – E. Lipska.). W: Wybrane zagadnienia literatury współczesnej w nauczaniu języka polskiego. Kraków 1984.
I. Smolka: Być – to bardzo wiele. (Anna Kamieńska). W tejże: Lęki, ucieczki, akceptacje. Warszawa 1984.
A. Gnarowski: Poezje w urzędzie chętnego rozumu. (O twórczości Anny Kamieńskiej). „Tygodnik Kulturalny1985 nr 44.
L. Szaruga: Słowa ku milczeniu. „Tygodnik Powszechny1986 nr 24.
W Drodze 1986 nr 7/8 [nr poświęcony A. Kamieńskiej; tu m.in. homilia pogrzebowa prymasa J. Glempa oraz artykuły: P. Matywiecki: Dwa słowa odszarpane; K. Nowosielski: Nienadaremne milczenie; I. Smolka: Jasność świata [przedruk w tejże: Dziewięć światów. Warszawa 1997]].
T. Winek: O folklorze dziecięcym w wierszach Anny Kamieńskiej dla dzieci. Wychowanie Przedszkolne 1986 nr 3.
H. Zaworska: Trzecie szczęście Hioba. Twórczość 1987 nr 1.
S. Sterna-Wachowiak: Złota litera. (O poezji Anny Kamieńskiej). Akcent 1988 nr 4.
M. Czermińska: Śmierć – sen – dotknięcie. W związku z wierszem Anny Kamieńskiej. „Ciało”. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 nr 15.
T. Winek: Sytuacja komunikacyjna twórczości inspirowanej folklorem dziecięcym. (Na przykładzie wierszy Anny Kamieńskiej). W: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. Warszawa, Poznań 1989.
K. Ogiolda: Anna Kamieńska – poetka ducha i materii. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 nr 30.
Z. Chojnowski: Przeżywanie przyrody jako powroty do pierwotności w poezji Anny Kamieńskiej. W: Studia i szkice o literaturze współczesnej. Olsztyn 1992.
Z. Zarębianka: Wieczność zjednoczona młodością, czyli o poezji Anny Kamieńskiej. W tejże: Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992.
K. Nowosielski: Zawierzające oczekiwania. W tegoż: Przestrzeń oczekiwania. Gdańsk 1993.
A. Szurczak: Krajobraz po bitwie w wierszach „Lament” Tadeusza Różewicza i „Genezis” Anny Kamieńskiej. (Analiza porównawcza). W: Lekcja poezji w szkole średniej. Cz. 2. Kielce 1993.
H. Andrzejczak: Wychowawcze walory utworów Anny Kamieńskiej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze1994 nr 3.
Z. Chojnowski: Matka Boska w twórczości Anny Kamieńskiej. Przegląd Powszechny 1994 nr 10.
J. Kowalczykówna: Anny Kamieńskiej światek dziecięcy. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994.
R.K. Przybylski: Milczenie i poezja. W tegoż: Wszystko inne. Poznań 1994.
I. Rzepnikowska: Rosyjski erotyk ludowy w przekładach Anny Kamieńskiej. W: Topika erotyczna w przekładzie. Katowice 1994.
E. Tutaj: To, co jest na naszą miarę. O wierszu „Marność” Anny Kamieńskiej. W: Liryka polska XX wieku. Katowice 1994.
Z. Chojnowski: Świadczyć, aby rozumieć. W: L. Hul, Z. Chojnowski, A. Kotliński: „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia. Olsztyn 1995.
K. Heska-Kwaśniewicz: „Matka umiera. Czas się rozpryskuje”, czyli Anny Kamieńskiej dialog ze zmarłą. W: Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku. Katowice 1995.
R. Piątkowa: W ciemności widzieć, a w jasności ślepnąć. Oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej. Język Artystyczny 1995 t. 9.
I. Galińska: Poetka wielkiego paradoksu. O poezji Anny Kamieńskiej. Literatura 1996 nr 6.
J. Jarniewicz: Przekład ciszy. Angielskie przekłady poezji Anny Kamieńskiej. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12.
I. Smolka: Mądrość serca. Tygiel Kultury 1996 nr 8/9.
A. Sulikowski: Z dziejów przyjaźni. Anna Kamieńska i ks. Jan Twardowski. W Drodze 1996 nr 5.
M. Wełna: Lekcja Anny. Test 1996 nr 3.
I. Smolka: Jasność świata. W tejże: Dziewięć światów. Warszawa 1997.
A. Pajdzińska: Semantyka „ciemności” w poezji Anny Kamieńskiej. Prace Filologiczne 1998 t. 43.
Z. Zarębianka: Zakorzenienia duchowe i aspekty teologiczne w twórczości Anny Kamieńskiej. W: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998.
Z. Mocarska-Tycowa: Ciało i wiatr; Poezja czasu późniejszego; „Jak dojrzały owoc w Winnicy Pańskiej. W tejże: Spotkania w słowie. Toruń 1999.
A. Mikołajczyk: Motywy antyczne w twórczości Anny Kamieńskiej. Meander 2000 nr 1.
A. Opacka: Zaklęcia daremne. Anna Kamieńska: „Ulałabym ci wina...”. W: Liryka polska XX wieku. Seria 2. Katowice 2000.
E. Dąbrowska: Człowiek nieobecny rozdwojony w sobie” – motyw z Sępa Szarzyńskiego w wersji Anny Kamieńskiej. W tejże: Teksty w ruchu. Opole 2001.
B. Jastrzębska: Milczenie człowieka przenika w milczenie Boga. O poezji Anny Kamieńskiej. Topos 2001 nr 6.
A. Borkowski: Anny Kamieńskiej wizje natury. W: Pogranicza i konteksty literatury. Siedlce 2002.
G. Bujała: Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... (Na marginesie „Powitania Adriatyku” Anny Kamieńskiej). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2002 z. 5.
A. Gruca: Tranquillus Deus tranquillans omnia” – cisza a modlitwa w notatniku Anny Kamieńskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 nr 1/2.
A. Sulikowski: Anna Kamieńska. Portret poetki. Fraza 2002 nr 1/2.
Z. Chojnowski: Poetyckie świadectwo moralności. Anny Kamieńskiej „Kłamstwo doktora Korczaka”. W tegoż: Ku Tajemnicy. Olsztyn 2003.
B. Przymuszała: W poszukiwaniu dotyku. Anny Kamieńskiej „Pieśń nad pieśniami”. W tejże: Szukanie dotyku. Kraków 2006 oraz passim.

Wychowanie

W. Maciąg: Wiersze Anny Kamieńskiej. Nowa Kultura 1950 nr 33.

O szczęściu

Z. Lichniak: O dobrych wierszach. Dziś i Jutro 1953 nr 16.
J. Trznadel: Poezja ambitnych rygorów. Życie Literackie 1953 nr 34.
R. Matuszewski: Liryka podwładna myśli. W tegoż: Szkice krytyczne. Warszawa 1954.

Źródła

H. Michalski: Uczucie i refleksja. Nowa Kultura 1962 nr 49.
J.J. Lipski: Symbole śmierci. Twórczość 1963 nr 12, przedruk w tegoż: Szkice o poezji. Paryż 1987.

Rzeczy nietrwałe

M. Sprusiński: Człowiek i ziemia. Twórczość 1965 nr 12, przedruk w tegoż: Imiona naszego czasu. Kraków 1974.

Pragnąca literatura

S. Czernik. „Tygodnik Kulturalny1965 nr 3.

Odwołanie mitu

J.J. Lipski: Dialektyka natury i kultury. Twórczość 1967 nr 7, przedruk w tegoż: Szkice o poezji. Paryż 1987.
J. Pieszczachowicz: Czas bez poezji i mity. Współczesność 1967 nr 18, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Samowarek mojego dziadka

K. Kuliczkowska: Las zielony nie jest zielony. W tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970 [dot. też: W Nieparyżu i gdzie indziej].

W Nieparyżu i gdzie indziej

K. Kuliczkowska: Las zielony nie jest zielony. W tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970 [dot. też: Samowarek mojego dziadka].

Biały rękopis

J. Pieszczachowicz: Powrót z wygnania. Życie Literackie 1971 nr 19, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
A. Spólna: Bunt słów. „Biały rękopis” Anny Kamieńskiej jako cykl żałobny. Twórczość 2004 nr 1.

Wygnanie

M. Sprusiński: Żywioły nasze powszednie. Twórczość 1971 nr 7.

Herody

J. Pieszczachowicz: Rzeczy zatarte odejściem. Twórczość 1973 nr 9, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Drugie szczęście Hioba

Z. Mocarska: Poezja czasu późniejszego. W Drodze 1976 nr 3.
B. Kozera: Ewokacja świadomości zła?Kwartalnik Opolski1993 nr 3.

Rękopis znaleziony we śnie

• [S. Barańczak] B. Stawiczak: Samotność i wyrzeczenie. Tygodnik Powszechny 1979 nr 43, przedruk w tegoż: Przed i po. London 1988.
M. Płachecki: Miary milczenia. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 21.
H. Zaworska: Na granicy. Twórczość 1979 nr 8.
J. Kornhauser: Lekcja pięknego umierania. W tegoż: Światło wewnętrzne. Kraków, Wrocław 1984.

Notatnik

K. Pieńkosz: kto miłość przetłumaczył...Literatura1980 nr 8 [dot. też: W pół słowa].
M. Ruszkowski: Zapis wewnętrzny, czyli o potrzebie masek. Kultura”, Paryż 1989 nr 5.
E. Tutaj: Wobec bytu. (O „Notatniku 1965-1972” i „1973-1979” Anny Kamieńskiej). W: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Katowice 1991.
M. Janowska: Być mężnym wobec bytu. Kilka uwag po lekturze notatnika. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1.

W pół słowa

K. Pieńkosz:„kto miłość przetłumaczył...” „Literatura1980 nr 8 [dot. też: Notatnik].
M. Płachecki: Jabłoń i krew. Twórczość 1983 nr 10.

Dwie ciemności

D. Heck: Na krótką chwilę. „Kultura Niezależna”* 1989 nr 56 [dot. wyd. 2 pt. Dwie ciemności i wiersze ostatnie].

Książka nad książkami

G. Leszczyński: I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli .... „Książka nad książkami” Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu. Polonistyka 1992 nr 7/8.
J. Mikołajewski: Rozmowa z matką?Gazeta Wyborczadod. Książki 2004 nr 7.

Jasność w środku nocy

K. Nowosielski: Poetka nieśpiesznego dojrzewania. W tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.

Oj, lesie, lesie zielony

S. Czernik: Bułgarska pieśń ludowa. Twórczość 1957 nr 1, przedruk w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.
H. Czajka. „Pamiętnik Słowiański1960.

Piołunowe ziele

S. Czernik. „Twórczość1961 nr 11, przedruk w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.