BIO

Urodzona 8 października 1926 w Marysinku pod Włocławkiem; córka Stefana Kaloty, urzędnika, i Marii Barbary z Kułakowskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywała we Włocławku. Po zakończeniu II wojny światowej kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej we Włocławku. Należała w tym czasie do Związku Harcerstwa Polskiego. Debiutowała w 1947 recenzją pt. Po lekturze «Listów spod Morwy», dotyczącą książki Gustawa Morcinka, a ogłoszoną na łamach krakowskiego tygodnika „Młoda Rzeczpospolita” (nr 1). Po otrzymaniu w 1948 świadectwa dojrzałości, przeniosła się do Torunia, gdzie studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W tym czasie uczestniczyła w działalności Koła Młodych przy Oddziale Bydgoskim Związku Literatów Polskich (ZLP) oraz Zespołu Recytatorskiego Zrzeszenia Studentów Polskich. W 1952 uzyskała magisterium. W tymże roku wyszła za mąż za Wojciecha Szymańskiego. Jako poetka debiutowała w 1955 fragmentami poematu pt. Jan Sebastian Bach, opublikowanymi w tygodniku „Pomorze” (maj-czerwiec); z pismem tym współpracowała następnie stale do 1965, ogłaszając swoje recenzje literackie, teatralne i plastyczne. W 1955-62 pracowała w toruńskiej Pracowni Słownika języka Adama Mickiewicza w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (od 1957 jako starszy asystent). W 1963 została członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983; w 1976-83 wiceprezes Oddziału Toruńskiego). Brała udział w życiu społeczno-kulturalnym Torunia, m.in. od 1962 jako sekretarz, a od 1966 wiceprezes Klubu „Pomorze”, oraz delegat Oddziału Bydgoskiego ZLP do współpracy ze związkami zawodowymi. W 1968-69 pracowała w redakcji gazety toruńskiej „Nowości”, prowadząc dział publicystyki kulturalnej oraz drukując artykuły z zakresu publicystyki społecznej. W 1971-82 pracowała jako redaktor w Wydawnictwie Morskim. W 1989 została członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), a następnie Stowarzyszenia (do 1993 wiceprezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego SPP). Od 1991 należała do Polskiego PEN Clubu. Zmarła 23 lipca 2011 w Toruniu; pochowana na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

Twórczość

1. Miniatury zwierzęce. [Proza poetycka]. Drzeworyty T. Jakubowskiej. Toruń: Drukarnia Dziełowa. 1957, 21 s.

Wydanie bibliofilskie.

2. Koleiny. Poezje. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 34 s.

3. Sezon w Tatrach i inne wiersze. Gdynia: Wydawnictwo Morskie [1964], 57 s.

Zawartość

M.in. cykl Sezon w Tatrach [poz. ].

4. Tryptyk antymityczny. [Utwór dramatyczny]. Cz. 1. Szare niebo; cz. 2. Przypowieść o jagnięciu; cz. 3. Gdzieś na ziemi. Powst. przed 1965. Prapremiera radiowa pt. Gdzieś na ziemi: Polskie Radio 1965. Druk cz. 1. „Wiatraki” 1965 nr 24.

Przekłady

serbsko-chorwacki

Radio (Zagrzeb) 1965.

5. Otwieranie granic. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 107 s.

Zawartość

Cykle: I. Studia z natury; II. Erotyki tuszem; III. Antyerotyki; IV. Z rozmyślań; V. Kształty; VI. Historie prowansalskie; VII. Temat z wariacjami.

6. Kim byłeś Koperniku?. [Utwór sceniczny]. Prapremiera: Bydgoszcz, Estrada Bydgoska 1971.

7. Treny na śmierć miłości. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972, 49 s.

8. Miastu przypisana. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 74 s.

9. [Wybór utworów]. [Toruń:] Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu [1979, [16] s. „Toruń Literacki” [Wkładka do „Warmii i Mazur” nr 11].

Zawartość

Zawiera wiersze oraz utwory prozą: cykl „Sny”; Z notatnika animatora sztuk plastycznych; Wiosenne spleeny (Fragment powieści).

10. Sezon w Tatrach i po sezonie. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1981, 69 s.

Zawartość

Cykle: Sezon w Tatrach [poz. ]; Po sezonie.

11. Manie kolekcjonerskie tudzież inne potrzeby ciała i ducha. W dwunastu miedziorytach Daniela Chodowieckiego (1726-1801). Z nowymi tekstami Marii Kaloty-Szymańskiej. [Wiersze]. Toruń: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 1985, [23] s.

12. Powidoki. [Wiersze]. [Wkładka do] „Wierchy1985 s.89-98.

13. Białe przeciągi. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988, 88 s.

14. Pielgrzymka w ciemnościach. [Wiersze]. [Kraków:] Libertas* 1989, 24 s.

15. Poemat o narodzinach. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1992, 39 s.

16. Tatrzańskie postscriptum. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Podhalańska 1993.

17. Album toruńskie. [Wiersze]. Toruń: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 1995.

18. Odchodzenia. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1995, 38 s.

19. Ta co z ciała wyleciała i inne wiersze. Poznań: Rhytmos 2004, 72 s.

20. Moje góry. [Wiersze], Toruń: A. Marszałek 2007, 106 s.

Prace redakcyjne

1. B. Sujkowski: Drwiny szatańskie. [Powieść]. [Red. i posłowie:] M. Kalota-Szymańska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1973, 392 s.
2. S. Kwaskowski: Teatr w Toruniu 1920-39. [Red.:] M. Kalota-Szymańska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1975, 320 s.
3. A. Liegman: Więzień toruńskiego Fortu VII. [Pamiętnik]. Oprac. literackie: M. Kalota-Szymańska. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 1983, 127 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1977, 2004.

Autor o sobie

M. Kalota-Szymańska: O nienapisanej powieści, czyli tajemnice pisarskiej alkowy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5.

Wywiady

O drodze pisarza. Rozm. L. Statkiewicz. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

D.T. Lebioda: Lekkość i lotność. O poezji Marii Kaloty-Szymańskiej. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.

Koleiny

A. Hutnikiewicz: Smutek przemijania. Pomorze 1961 nr 4.
R. Matuszewski: Poeci ziemi bydgoskiej. Wiatraki 1967 nr 7.

Otwieranie granic

A. Waśkiewicz: Otwieranie granic czyli kłopoty antologisty. Pomorze 1969 nr 4.

Treny na śmierć miłości

M. Bukowska: Treny o przemijaniu. Litery 1973 nr 4.
R. Milczewski-Bruno: Cóż z tego że umiera miłość. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 24.

Miastu przypisana

S. Grzegorzewska: Perspektywa betonowej klatki. Fakty 1980 nr 23.
J. Rochowiak. „Nowości1980 nr 173.
A. Woźniak: Miejski zaułek poezji. Nowe Książki 1980 nr 23.
M. Skuczyńska: Zawsze osobny. W: Tematy. III Toruński Almanach Literacki. Łódź 1982.

Sezon w Tatrach i po sezonie

K. Nowicki: Sezon poezji. Fakty 1982 nr 10.

Album toruńskie

T. Friedelówna: W przymierzu z naturą. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9.