BIO

Urodzony 17 maja 1954 w Krakowie; syn Zdzisława Kaliszewskiego, prawnika, i Wandy z Pychowskich. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Debiutował w 1971 wierszem Dziwna podróż, zamieszczonym w tygodniku „Życie Literackie” (nr 6). W tymże roku został członkiem Koła Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. nadal w „Życiu Literackim” (1972-74, 1977-79) i czasopiśmie „Student” (1973-74, 1977-79). Po zdaniu matury w 1973, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Od tegoż roku do 1975 należał do literackiej grupy studenckiej Konfederacja Nowego Romantyzmu, a następnie w 1975 był współzałożycielem i do 1977 członkiem grupy literackiej My. W 1976-78 przewodniczył Kołu Młodych ZLP, a od 1978 był członkiem ZLP. W 1977 uzyskał magisterium i rozpoczął pracę w Wydawnictwie Literackim najpierw jako starszy asystent, a później redaktor. Kontynuował twórczość literacką, publikując wiersze, artykuły i recenzje m.in. w miesięczniku „Poezja” (od 1976) i „Literatura” (1977-84, z przerwami). W 1981 uzyskał na UJ tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Świat poezji Zbigniewa Herberta (promotor prof. Wiesław Paweł Szymański). W 1983 objął kierownictwo Redakcji Polskiej Poezji Współczesnej i Literatury Dziecięcej, a w 1989-90 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Wydawnictwie Literackim. W 1983-86 był wiceprezesem Oddziału Krakowskiego nowego ZLP. Współpracował z „Pismem Literacko-Artystycznym” (1984-89; 1984-86 członek redakcji) oraz „Dziennikiem Polskim” (1985-87; tu cykle felietonów Nie tylko o literaturze oraz Okolice literatury; członek redakcji). W 1984 otrzymał nagrodę im. A. Bursy za całokształt twórczości krytycznoliterackiej, w 1986 Nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego I stopnia, a w 1988 nagrodę miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie publicystyki i literatury. W 1992-97 pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W 1995 został zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Popiół. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1976, 57 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” za najlepszy debiut poetycki 1976.

2. Galop. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 57 s.

3. Gry Pana Cogito. Monografia twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 242 s. Wyd. 2 rozszerzone Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, 258 s.

Nagrody

Nagroda „Pióra” przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1983.

4. Paszcza. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 44 s.

Nagrody

Nagroda Artystyczna Młodych im. S. Wyspiańskiego przyznana przez Ministerstwo ds. Młodzieży w 1986.

5. Książe z Kraju Łagodności. (O twórczości Jerzego Harasymowicza). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 282 s.

Nagrody

Nagroda XI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w 1988.

6. Herbert. [Szkic krytyczny]. Powst. ok. 1989. Wyd. Warszawa: Agencja Autorska 1991, 49 s.

Przekłady

angielski

[Przeł.]. Ch. Cenkalska. Warszawa: Agencja Autorska 1989, 45 s.

7. Zbigniew Herbert. Portret krytyczny autora, analiza wybranych wierszy, bibliografia. Kraków: Sponsor [1993], 56 s. Wyd. 2 tamże 1994.

8. Herezja. [Wiersze]. Kraków: LEX-Patent 1995.

9. Wiersze wybrane 1976-1995. Posłowie: L. Żuliński. Kraków: Behemot 1995, 79 s.

10. Gatunki literackie. Specyfika ich tworzenia i redagowania. [Współautorzy:] W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński. Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania 2000, 126 s.

11. Piątka Czesław niżej podpisany. [Powieść]. Lublin: Fabryka Słów 2004, 298 s.

12. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. [Współautorzy:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Profesjonalne 2006, 208 s.

Prace redakcyjne

1. Drugi Krakowski Almanach Młodych. Wstęp: S. Stabro. Wybór: A. Kaliszewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 352 s.
2. J. Twardowski: Który stwarzasz jagody. Wiersze wybrane. [Wybór:] A. Kaliszewski. Kraków. Wydawnictwo Literackie 1982, 217 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone 1988, 256 s., wyd. 3 1990.
3. Najsłynniejsze poematy XX wieku. [Antologia]. Wybór: S. Stanuch. Noty: S. Stanuch, A. Kaliszewski. Kraków: Sponsor 1996, 251 s.
4. J.B. Ożóg: Chlebowy dom. [Wiersze]. Red. i oprac.: J. Lubart-Krzysica. Przygotowanie i posłowie: A. Kaliszewski. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1997, 93 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2004.

Autor o sobie

A. Kaliszewski: Autoprezentacja. Odra 1979 nr 7/8.

Wywiady

Stawiam na prawdę. [Rozm.] D.T. Lebioda. Fakty 1987 nr 22.
Święto intelektu. [Rozm.] M. Obarski. Nurt 1988 nr 5.
Patrzę na to zbyt racjonalnie. Rozm. M. Bury. Akant 2002 nr 7.

Ogólne

Artykuły

M. Wesołowski: Poezja uniwersalna ?... W: Drugi Krakowski Almanach Młodych. Kraków 1976.
R. Chojnacki: Casus Kaliszewskiego. W tegoż: Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O poezji lat siedemdziesiątych. Warszawa 1984 [dot. Autoprezentacja].
A. Mrozowska: niech drogi czasem kończą się bezdrożem. W: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej. Warszawa 1984 [dot. wiersza „Modlitwa”].
J. Koryl: Poeta spraw ostatecznych. Kierunki 1989 nr 23.
D.T. Lebioda: Popiół i ekstaza. O liryce Andrzeja Kaliszewskiego. Życie Literackie 1989 nr 24.
I.S. Fiut: Poeta i historia. W tegoż: Światy poetów. Kraków 1996.
D.T. Lebioda: Popiół i ekstaza. W tegoż: Pragnienie śmierci. Bydgoszcz 1996.

Popiół

Z. Mikołejko: Neoklasycyzm raz jeszcze. Nowy Wyraz 1977 nr 7.
M. Chrzanowski: Gonieni i goniący. W tegoż: Próg możliwości. Warszawa 1982 [dot. też Galop].

Galop

K. Pieńkosz: Wszyscyśmy epigoni. Literatura 1978 nr 45.
W. Jurasz: Nie karz nas kołem. Nowy Wyraz 1979 nr 2.
T. Komendant: „Każdy fałsz jest prawdą na inne pytanie”. „Odra1979 nr 7/8.
M. Chrzanowski: Gonieni i goniący. W tegoż: Próg możliwości. Warszawa 1982 [dot. też: Popiół].

Gry Pana Cogito

J. Giszczak: Gry Andrzeja Kaliszewskiego. Znak 1984 nr 354/355.
J. Marx: Czytanie Herberta. Poezja 1984 nr 3.
M. Stala. „Ruch Literacki1984 nr 4.
A. Zawada: A jednak klasycyzm ? W tegoż: Wszystko pokruszone. Warszawa 1985.

Paszcza

J. Drzewucki: Klasycyzm jest możliwy. Życie Literackie 1986 nr 18.
K. Lisowski:To tylko polują psy, koty i ptaki. Nowe Książki 1986 nr 5.
L. Żuliński: Paszcza lwa i usta prawdy. Kultura 1986 nr 9.
J. Karecki: Łączy nas przepaść. Odra 1987 nr 10.

Książe z Kraju Łagodności

D. Pawelec: Koronacja. Twórczość 1989 nr 8.

Herezja

J. Drzewucki: Misterium codzienności. Twórczość 1995 nr 12.
D.T. Lebioda: O historii, miłości i śmierci. „Metafora1995/96 nr 22/23.