BIO

Born on 18 November 1952 in Lida, Belarus; son of the tailor Michał Jurewicz and Janina, née Łapian. He lived in the village of Krupova near Lida until 1957, when he and his parents left for Poland as part of the repatriation programme. He lived in the village of Redło near Połczyn-Zdrój, where he attended primary school. After completing advanced secondary education at the Grammar School in Połczyn-Zdrój, he moved to Gdansk where he studied Polish philology at the University of Gdansk (UG) before abandoning his degree in 1976. He made his debut in 1971 in the periodical "Radar" (no. 2) with an excerpt of prose titled Jesień bez liści (Autumn without Leaves). However, he considers the publication of his poems Między jednym oddechem (Between a single breath), Od niedawna widzę (I have recently come to see), Więc najpierw był krzyk (And so in the beginning was the scream), in the monthly "Nowy Wyraz" (1973, no. 10) as his proper debut. He was a member of the Youth Circle (Koło Młodych) of the Gdansk Branch of the Polish Writers' Union (ZLP). From 1973 he participated in poetry competitions and published his pieces in Gdansk student anthologies and in periodicals for young writers. He was as a teacher in a Gdansk primary school from 1977, while from that year until 1979 he was also a tutor in the Voluntary Labour Corps (Ochotnicze Hufce Pracy). In August 1980, he signed the resolution of the Youth Circle of the Gdansk Branch of ZLP supporting the Inter-Enterprise Strike Committee at the Gdansk Shipyard. From January 1980 he worked at the Voivodeship and Municipal Public Library in Gdansk. He joined ZLP as a full member in 1981, remaining involved until the Union's dissolution in 1983. During the 1982/83 academic year he was on the Scriptwriting Programme (Studium Scenariuszowe) at the Lodz School of Film, Television and Theatre. Between 1980 and 1989, his poems appeared under the pen names O. Łapian and Olek Łapian in periodicals that were published outside the reach of state censorship, "Naprzeciw" (1980), "Wezwanie" (1982 and 1989), "Podpunkt" (of which he was co-editor between 1983 and 1989), "Arka" (1984), "Kurs" (1987), and "Puls" (1988). He also published poems, prose pieces and reviews using his real name in "Pomerania" (1988) and "Odra" (1989). He joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1989, while in 1991 he became a member of the Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) and the Polish PEN Club. He was on the editorial board of the literary and artistic quarterly "Tytuł" between 1991 and 1998. He wrote literary columns, essays and notes for the following periodicals and publications: "Akcent" (1990; including the cycle of poems Kronika lidzka [Lida Chronicle]), "Kultura" (Paris; including in 1990 the cycle Lida), "Gazeta Morska" (the Gdansk supplement of the daily newspaper "Gazeta Wyborcza"; including in 1992 the cycle: Życie i liryka [Life and Lyric]), "Tytuł" (1992-95), "Nasza Rodzina" (Paris, 1993-98; including between 1995 and 1998 the cycle Posłuchaj, M... [Listen, M...]), "Kwartalnik Artystyczny" (from 1994; including between 1998 and 2002 the cycle Zapiski ze stróżówki [Notes from the Gatehouse], and from 2003 to 2009 the cycle Samotnia [The Hermitage]), the Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" (from 1994), and the daily newspaper "Dziennik Bałtycki" (1995-97). Between 1997 and 2002, he taught on the specialist course in literary practice at UG. He published in "Vivat Akademia" (1998-2002; including the cycle Z pamięci [From Memory]) and "Dzień Dobry. Trójmiasto" (2002; including the cycle Wolnym krokiem [A Slow Pace/A Free Step]). He received many awards for his literary work, including the Polcul Foundation Award (Australia; 1988), the Honorary Prize of the Gdansk Society of Friends of Art (Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki; 1990), and the Maria and Jerzy Kuncewicz Foundation Prize (Nagroda Fundacji Marii i Jerzego Kuncewiczów; 1991). He was the inaugural recipient of Czesław Miłosz's private poetry award in 1991. He also won the "Pro libro legendo" prize awarded by the Voivodeship Public Library in Gdansk in 1996 and 2003, the Prize of the Mayor of the City of Gdansk in 1996, 2002 and 2012, Radio Gdansk's Radio Personality of the Year Award in 2002, and the Pomeranian Artistic Prize in 2002. He was also made Meritorious Activist of Culture in 2001. He married Aleskandra Bujak in 1980. They have a daughter, Justyna (b. 1981; her married name is Bieńkowska). He lives in Gdansk.

Twórczość

1. Sen, który na pewno nie był miłością. [Wiersze]. Warszawa 1974, 12 s., Arkusz Poetycki nr 7.

Wkładka do „Nowego Wyrazu”, nr 6/7.

2. Po drugiej stronie. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 53 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” w konkursie poetyckim Czerwonej Róży w 1978.

3. W środku nocy. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 85 s.

4. Nie strzelajcie do Beatlesów. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 65 s.

5. Jak gołębice gnane burzą. [Wiersze]. Posłowie: K. Nowosielski. Gdańsk: Niezależna Oficyna Kotek 1990, 42 s.

Nagrody

Nagroda Literacka im. św. Stanisława Kostki za 1989 łącznie z poz. .

6. Lida. [Opowieść]. Białystok: Versus 1990, 113 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Gdańsk: Fokus 1995; wyd. 3 Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak” 2004; Gdynia: Wydawnictwo Latarnia 2015. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Fundacji im. M. i J. Kuncewiczów (1991), Nagroda literacka im. św. Stanisława Kostki za rok 1989 łącznie z poz. , Prywatna Nagroda C. Miłosza (1991).

Zawartość

Zawiera opowiadania: Dzikie gęsi; Płonące ćmy; Okruchy.

Adaptacje

telewizyjne

W rytmie kół, w rytmie łez… [Film dokumentalny z udziałem A. Jurewicza]. Reżyseria: B. Balińska, K. Kalukin. Telewizja Polska 1994.

7. Dopóki jeszcze… i inne wiersze. Posłowie: S. Chwin. Gdańsk: Gord 1991, 66 s.

8. Pan Bóg nie słyszy głuchych. [Powieść]. Gdańsk: Marabut 1995, 90 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Literacka „Pro libro legendo” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada Korzeniowskiego w 1996.

9. Życie i liryka. [Felietony]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 148 s. Przedruk zob. poz. .

10. Prawdziwa ballada o miłości. [Powieść]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2002, 190 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda literacka „Pro libro legendo” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada Korzeniowskiego w 2003, nominacja do Nagrody im. J. Mackiewicza.

11. Popiół i wiatr. [Felietony]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2005, 178 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike (2006).

12. Dzień przed końcem świata. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008, 138 s. Przedruk zob. poz. .

Nagroda „Sztorm Roku” 2008 w kategorii literatura, przyznawana przez trójmiejski oddział „Gazety Wyborczej”.

13. Samotnia. [Szkice, felietony]. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Tysiąclecia 2018, 314 s.

Zawartość

Zawiera poz. , .

14. Wiersze prawie wszystkie. Wybór wierszy (1975-2002). Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka 2022, 111 s. Biblioteka „Arkadii” – Pisma katastroficznego, 201.

15. Nostalgia. Mitologia rodzinna. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2023, 420 s.

Zawartość

Zawiera poz. , , , .

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Young poets of a new Poland. London 1993.

niemiecki

Mit Fischen leben... Żyć z rybami… Bremen 1989.
Nach den Gewittern. [Red.:] K. D. Sommer. Göttingen 1995.
Zwischen den Linien. [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996.
Polnische Lyrik aus 100 Jahren. [Oprac.:] S. Sterna-Wachowiak. [Przeł.] J. Retz. Gifkendorf 1997.
Prosa. [Oprac.] K. Dedecius. Zürich 1997.
Das Unsichtbare lieben. [Wybór i posłowie: D. Danielewicz-Kerski]. Köln [1998].
Es ist Zeit. [Oprac.:] J. Bernig, U. Rachowski. Dresden 1998.
Landschaften und Luftinsel. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000.

ukraiński

Napjaarèumy. Ad Buga da Varty. [Przeł.:] A. Loika. T. 2. Mìnsk 2003.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2010.

Autor o sobie

Po co piszę? [Wypowiedź w ankiecie]. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 2.
Świadectwa. [Wypowiedź w ankiecie]. Teksty Drugie 1996 nr 5.

Wywiady

Cichotworzenie. Rozm. P. Cielesz. Fakty 1989 nr 19.
Tamten dziecięcy lament… Rozm. A. Hlebowicz. Tygodnik Gdański 1990 nr 49 [dot.: Lida].
Aleksander Jurewicz w podróży. Rozm. K. Chwin. Gazeta Gdańska 1991 nr 102.
Ból zadaję sobie sam. Rozm. K. Chwin. Gazeta Wyborcza 1991 nr 204.
Moje. Rozm. T. Skutnik. Przegląd Polityczny 1991 nr 13.
Prawdy ruchome. Rozm. A. Ubertowska. Tytuł 1993 nr 3.
Skąd to piękno, skąd to okrucieństwo. Rozm. K. Kubisiowska. Rzeczpospolita 1999 nr 135.
Nie jestem blondynem. Rozm. S. Łupak. Gazeta Wyborcza 2004 nr 42 dod.Trójmiasto”.
Całe moje pisanie jest w dzienniku. Rozm. T. Majdasz. Fraza 2005 nr 4.
Moja i nie moja Lida. Rozm. T. Buraczewski. Akant 2007 nr 1 dod.Świat Inflant”, nr 14.
• Rozm.: M. Kowerko, M. Duda. Morele i Grejpfruty 2008 nr 5.
Muzeum umierającej pamięci. Rozm. S. Drajewski. Polska. Głos Wielkopolski 2008 nr 71.
Słuchajcie, to Jurewicz do nas mówi. Rozm. S. Łupak. Gazeta Wyborcza 2008 nr 57 dod.Trójmiasto”.
Opowieść o domu. Rozm. M. Oliwa-Ciesielska. Zeszyty Karmelitańskie 2009 nr 2.
Pogrzeb dziadka nogi. Rozm. M. Górlikowski. Gazeta Wyborcza 2012 nr 9 dod. „Duży Format” nr 2.
Sobie samemu na urodziny. Rozm. G. Pewińska. Polska. Dziennik Bałkański 2013 nr 3.
Męczy mnie ten facet, który nazywa się Aleksander Jurewicz. Rozm. G. Pewińska. „Dziennik Bałtycki” [on-line] 2019 nr z 25 I .Dostępny w internecie: Zob. link [dostęp 23 marca 2024].

Ogólne

Artykuły

T. SOLDENHOFF: Jurewicz – między rozpaczą a nadzieją. Autograf 1988 nr 1, przedruk w: Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów 1998.
S. CHWIN: Ciemne doznanie egzystencji. Przegląd Polityczny 1991 nr 13.
T. FERENC, Z. JANKOWSKI: Aleksander Jurewicz. Topos 1999 nr 5/6.
L. ROGOŻ: Motyw utraconej ojczyzny w twórczości Aleksandra Jurewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury 2001 z. 1.
J. JEZIORSKA-HAŁADYJ: Ja” dawne, „ja” obecne. O powrotach do własnej prehistorii w prozie Aleksandra Jurewicza. Tekstualia 2006 nr 2.
M. JENTYS: Los tułaczy. O Aleksandrze Jurewiczu. Migotania, Przejaśnienia 2008 nr 4, przedruk w tejże: Argonauci naszych czasów. Toruń 2009 s. 181-195.
J. JEZIORSKA-HAŁADYJ: Memory of loss: Danilo Kiš and Aleksander Jurewicz. Przegląd Humanistyczny 2012 nr 6.
M.M. HMÂL’NICKI: Problema „maloj ajczyzny” u tworczosci A. Jurewicza. W tegoż: Belaruskì dyskurs u pol'skaj lìtaratury XX st. Minsk 2016.
A. NĘCKA-CZAPSKA: Zapisywanie pamięci. O prozie Aleksandra Jurewicza. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 3. Katowice 2019.

Sen, który na pewno nie był miłością

S. ROSIEK: Na styku dwóch światów. (O arkuszu poetyckim Aleksandra Jurewicza). Litteraria 1975.
S. STERNA-WACHOWIAK: Idzie z nich sen nasz powszedni. Nowy Wyraz 1975 nr 4.

Po drugiej stronie

T. SKUTNIK: Poezja stanu wyjątkowego. Nowy Wyraz 1978 nr 11.
S. STERNA-WACHOWIAK: Magia formy. Fakty 1979 nr 8.
K. NOWOSIELSKI: Egzystencjalny reportażysta. Twórczość 1980 nr 7.
S. CHWIN: Poezja i egzystencja. W: W stronę wiersza. Warszawa 1984.
T. WYRWA-KRZYŻANSKI: Wesele – z okazji rozwodu przed ślubem i życia przed śmiercią. Poezja 1984 nr 3 [dot. też: Nie strzelajcie do Beatlesów].

W środku nocy

E. STAROSTA: Beznadzieja. Fakty 1980 nr 52.
R. HOLZER: Polecimy Lelouchem. Literatura 1981 nr 6.
[M. ORSKI] OR: Typowy bohater... Odra 1981 nr 4.

Nie strzelajcie do Beatlesów

[A. SZMIDT] A.S.: Aleksander Jurewicz urodził się…Więź1984 nr 6.
K. KARWAT: Kto strzela do Beatlesów. Tak i Nie 1984 nr 39.
B. RISS: Co pozostało dziś z nowej prywatności?Nowe Książki1984 nr 8.
T. WYRWA-KRZYŻANSKI: Wesele – z okazji rozwodu przed ślubem i życia przed śmiercią. Poezja 1984 nr 3 [dot. też: Po drugiej stronie].
S. STERNA-WACHOWIAK: Czarna tożsamość. Twórczość 1985 nr 3.
A. WOJNAR: Dom spokojnej młodości. Integracje 1985 nr 18.

Jak gołębice gnane burzą

K. KUCZKOWSKI: Mowa ściany. Gazeta Wyborcza 1990 nr 24 dod.Gazeta Morska”.
P. SZEWC: Przedwcześnie dorośli. Życie Warszawy 1990 nr 181.

Lida

A. HLEBOWICZ: Urodzony w Lidzie w 1952 roku. „Ład1990 nr 41.
P. HUELLE: Ciężkie chmury nad Lidą. Gazeta Wyborcza 1990 nr 156 dod.Gazeta Gdańska”.
T. KOMENDANT: Po tej samej stronie lustra. Tygodnik Literacki 1990 nr 6.
[M.KOŁYSZKO] J. NACHIŁO: Głód nazwany dzieciństwem. Plus 1990 nr 9.
T. SKUTNIK: Jak literka oderwana od adresu. Tygodnik Gdański 1990 nr 49.
M. ADAMIEC: Przesiedleńcza opowieść. Twórczość 1991 nr 2.
A. BALIŃSKA: Pożegnanie z Lidą. Rzeczpospolita 1991 nr 58.
Z. BIEŃKOWSKI: Najbardziej przejmujące. Wokanda 1991 nr 6.
M. CZUBAJ: Smak popiołu. Słowo – Przegląd Kulturalny 1991 nr 13.
G. KNITTER: Przesiedleńcza opowieść. Lithuania 1991/92 nr 4/1.
K. LISOWSKI: Słowami Utraty witam cię, miasteczko…. Dekada Literacka 1991 nr 12.
Z. ŁUKASZEWICZ: Na granicy lęku i nadziei. Gazeta Nowa Zielonogórska 1991 nr 223, przedruk w tegoż: Mój alfabet oraz pstryczki i potyczki. Warszawa, Zielona Góra 1993.
J. NAGRABIECKI: Powrót udany. Potop 1991 nr 13.
K. PIEŃKOSZ: Elegia o wygnaniu. Literatura 1991 nr 6.
A. SZYMAŃSKA: Wydziedziczenie. Przegląd Powszechny 1991 nr 5.
Z. ŻAKIEWICZ: Jurewiczowska wycieczka do Lidy. Przegląd Polityczny 1991 nr 13.
A. MAZUR: W objęciach Erynii. Twórczość 1992 nr 11.
M. CZERMIŃSKA: Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie. Akcent 1993 nr 4, przedruk w tejże: Autobiograficzny trójkąt. Kraków 2000.
D. KRZYWICKA: Nasza młodość jęczy przez sen… W tejże: Penetracje. Kraków 1993.
Z. ŁUKASZEWICZ: A.J. Na granicy lęku i nadziei. W tegoż: Mój alfabet oraz pstryczki i potyczki. Warszawa, Zielona Góra 1993.
H. ZAWORSKA: Wygnańcy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 1 dod.Gazeta o Książkach”.
M. SKWARNICKI: Nasze małe ojczyzny. Tygodnik Powszechny 1996 nr 11.
S. ULIASZ: Powroty do dzieciństwa na pograniczu. W: Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów 1998, s. 163-175, przedruk w tegoż: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rzeszów 2001.
L. SZARUGA: Walka o dusze. Konteksty „Lidy” Aleksandra Jurewicza. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2004 nr 15.
A. ZDANOWICZ: Przestrzeń utracona i tożsamość (nie)zbudowana. Świat wspomnień jako forma terapii tożsamościowej w „Lidzie” Aleksandra Jurewicza. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2020 nr 17.

Zob. też Wywiady.

Dopóki jeszcze… i inne wiersze

A. NASIŁOWSKA: Dom młodości. „Życie Warszawy1991 dod. Ex Libris nr 14.
J. SIKORA: Poetycki testament mało lirycznej epoki. Nowe Książki 1992 nr 5.

Pan Bóg nie słyszy głuchych

M. ADAMIEC: Co było wielkie, małym się wydało…. Twórczość 1995 nr 6.
A. BAGŁAJEWSKI: Samotni pod wyblakłym niebem. Odra 1995 nr 6.
P. CZAPLIŃSKI: Nie zagojony sen. Tytuł 1995 nr 3/4, przedruk pt. W poszukiwaniu utraconej jedności, w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kraków 2001.
Z. DOMINIAK: Wostok nad Bałutami. Kronika Miasta Łodzi 1995 z. 1.
G. KALINOWSKI: Kocha się to, co nieosiągalne…Kwartalnik Artystyczny1995 nr 3.
L. KOPEĆ: Serdeczny świat przez łzy opisany. Tytuł 1995 nr 1.
A. OSIECKA: Czas owocarni. Życie Warszawy 1995 nr 73 dod. „Ex Libris”, przedruk w tejże: Czytadła. Warszawa 2010.
J. PILCH: Chleb, cukier i kosmos. Tygodnik Powszechny 1995 nr 17.
W. WOROSZYLSKI: Co czytałem tej wiosny. Więź 1995 nr 7.
K. MACIĄG: Jurewicz „dzieckiem będąc. Fraza 1996 nr 11/12.
S. STERNA-WACHOWIAK: Opowieść z ulicy Głuchej. Nowe Książki 1996 nr 1.
L. ŻULIŃSKI: Wypędzony z Lidy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 6.
E. BORKOWSKA: Czas uwięziony w kadrze. Topos 1997 nr 1.

Życie i liryka

J. DRZEWUCKI: Między północą a świtem. Felietony Jurewicza. Rzeczpospolita 1999 nr 18.
M. JASTRZĘBIEC-MOSAKOWSKI: Życie i liryka Jurewicza. Odra 1999 nr 7/8.
W. KOWALEWSKI: O sztuce felietonu. Borussia 1999 nr 18/19.
E. PIECHOCKA: Odcienie czasu. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3.
S. STERNA-WACHOWIAK: Poeta jak Humphrey Bogart w wieku pobalzakowskim. Nowe Książki 1999 nr 7.

Prawdziwa ballada o miłości

M. CZUBAJ: Prosta ballada. Polityka 2002 nr 50.
J. GIZELLA: Kresy jako „katharsis”?Kwartalnik Artystyczny2003 nr 1.
A. GŁOWACKA: Miłość na kresach. Opcje 2003 nr 2.
W. KALISZEWSKI: Ludzka pamięć…Więź2003 nr 2.
K. MASŁOŃ: Z Mickiewicza rodem. Rzeczpospolita 2003 nr 3.
K. MASŁOŃ. „Książki. Magazyn Literacki2003 nr 1.
M. MIZURO. „Odra2003 nr 3.
D. NOWACKI: Ku pokrzepieniu, niestety. Twórczość 2003 nr 5.
K. ORŁOŚ: Romeo i Julia. Rzeczpospolita 2003 nr 232.
M. ORSKI: Ballada w „czasie bez miłości. Nowe Książki 2003 nr 3.
A. SZCZEBLEWSKA: Powieść w kolorze sepii. Topos 2003 nr 4/5.
D. WOŁODŹKO: O „najprawdziwszej rzeczywistości. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6.
J. WATRAK: Miłość na kresach. Kresy 2004 nr 1/2.

Popiół i wiatr

K. KORCZAK: Po dobrej stronie świata. Głos Wybrzeża 2004 nr 40 [dot. też: Lida].
P. BRYSACZ: Ballada o straconym czasie. Charaktery 2005 nr 6.
J. KORNHAUSER: Czas pamiętany. Kwartalnik Artystyczny 2005 nr 2.
T. MAJDOSZ: Felieton z życia. Fraza 2005 nr 14 [15].
R. OSTASZEWSKI: Pamięć i reszta. Nowe Książki 2005 nr 12.
[T. FIAŁKOWSKI] TF: Elegia na odejście. Tygodnik Powszechny 2005 nr 26.
P. URBANIAK: Ocalić przeszłość przed zapomnieniem. Topos 2005 nr 5/6.
K.E. ZDANOWICZ: Tajemny krąg. Śląsk 2005 nr 11.
M. CUBER: Popiół i diament. Res Publica Nowa 2006 nr 1.
M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Wszystko, co boli…Śląsk2006 nr 9.
A. FRANKOWIAK: Proustowska potrzeba rekonstrukcji. Portret 2006 nr 2.
A. JĘSIAK: …i piękno i smutek. Migotania, Przejaśnienia 2006 nr 4.
M. ORSKI: Requiem na „koniec tożsamości. Przegląd Powszechny 2006 nr 5.
M. ORSKI: W poszukiwaniu czasu przeoczonego. Przegląd Polityczny 2006 nr 76.
M. RADZIWON. „Gazeta Wyborcza2006 nr 121.
J. WANGIN: Żyjąc wstecz. Pogranicza 2006 nr 2.

Dzień przed końcem świata

P. CZAPLIŃSKI: Pojałtańska sielanka. Pogranicza 2008 nr 5.
J. CZECHOWICZ: O symbolicznej roli literackiego pożegnania. Portret 2008 nr 1.
B. DARSKA: To miał być inny czas. Opcje 2008 nr 1.
P. GULDA: Ocieplanie cienia ojca. Gazeta Wyborcza 2008 nr 31 dod. „Trójmiasto”.
M. JENTYS: Czas przeszły skończony. Wyspa 2008 nr 2.
G. KALINOWSKI: Nokturn. Kwartalnik Artystyczny 2008 nr 1.
T. MIZERKIEWICZ: Wspominać aż do niepamięci. Nowe Książki 2008 nr 4.
D. NOWACKI: Od serca. Tygodnik Powszechny 2008 nr 6.
R. OSTASZEWSKI: Requiem dla ojca. Gazeta Wyborcza 2008 nr 36.
K. RAKOWSKA: Prywatna apokalipsa. Gazeta Wyborcza 2008 nr 31 dod.Łódź”.
D. TAŁAJ: Trzy dni od zgonu do pogrzebu. Świat i Słowo 2008 nr 1.
P. URBANIAK: Tren dla ojca. Odra 2008 nr 4.
A. CZYŻYK: Role dla opłakujących stratę: „Dzień przed końcem świata” Aleksandra Jurewicza i „Umarł mi” Ingi Iwasiów. Poznańskie Studia Slawistyczne 2016 nr 11.

Wiersze prawie wszystkie

W. KALISZEWSKI: Prawie wszystkie wiersze Aleksandra Jurewicza. „Twórczość2023 nr 9.

Nostalgia

P. SUBOCZ-BIAŁEK: Kaskady przypomnień. „Nowe Książki2020 nr 11.