BIO

Urodzony 11 stycznia 1930 w Wołkowysku; syn Aleksandra Kabatca, kolejarza, i Anny z Grycuków. W czasie II wojny światowej przebywał nadal w Wołkowysku i kontynuował naukę w szkole podstawowej. W 1946 w ramach tzw. akcji repatriacyjnej przyjechał z rodzicami do Kwidzynia, gdzie następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. W tym czasie rozpoczął działalność społeczno-polityczną w Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR); m.in. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Miejskiego OMTUR w Kwidzynie. Po zdaniu matury w 1948 wyjechał do Warszawy i podjął studia na Wydziale Handlu w Wyższej Szkole Handlowej (ukończone 1952) oraz równocześnie na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Akademii Nauk Politycznych (których nie ukończył). Należał do Związku Młodzieży Polskiej. Był działaczem Warszawskiego Klubu Narciarskiego. Debiutował w 1949 wierszem pt. Gołąbek z gałązką oliwną i opowiadaniem zatytułowanym Szofer Jasiota, opublikowanymi w tygodniku „Razem” (nr 45 i 46). W 1952 ożenił się z Krystyną Paradistal, pracownikiem bankowym. Pracował w Banku Handlowym, w Centrali Jubilerskiej, a później w Ministerstwie Finansów. Rozwijając twórczość literacką, publikował prozę oraz artykuły literackie, m.in. w „Sztandarze Młodych” (1953, 1955-56, 1963), „Nowej Kulturze” (1955-57), „Współczesności” (1956, 1959-63, 1965-68; tu m.in. w 1963 cykl felietonów pt. Rekonesanse), „Życiu Literackim” (1956-62 z przerwami, 1975, 1981). W 1953 został członkiem Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1957 zrezygnował z pracy w Ministerstwie Finansów i zajął się wyłącznie twórczością literacką. Od 1959 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983; tu m.in. w 1963-68 i 1974-78 wchodził w skład prezydium Zarządu Głównego, w 1965-68 przewodniczył Komisji Młodzieżowej, a w 1974-78 Komisji Zagranicznej). W 1960-68 był najpierw redaktorem działu prozy, a następnie działu zagranicznego w dwutygodniku „Współczesność”. W 1965 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1968-72 przebywał w Rzymie, gdzie w Ambasadzie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) pełnił funkcję pierwszego sekretarza do spraw kulturalno-naukowych. W 1973-86 (z przerwami) publikował artykuły w „Nowych Książkach”. W 1973-93 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Literatura na Świecie”; tu też publikował liczne artykuły i recenzje literackie, fragmenty prozy oraz tłumaczenia z literatury białoruskiej i włoskiej. W 1975 został członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Zamieszczał artykuły w „Tygodniku Kulturalnym” (1975-88, z przerwami) i „Polityce” (1978-90, z przerwami). W 1979 otrzymał Dyplom Ministra Kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), a w 1980 – medal Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej „Za Zasługi w Rozwoju Współpracy Kulturalnej PRL-ZSRR”. W latach 1982-83 publikował w „Poglądach”. W 1985 dostał nagrodę za przekłady z języka białoruskiego, przyznawaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Białoruskich. Kontynuował twórczość literacką i krytycznoliteracką, ogłaszając fragmenty prozy, artykuły i recenzje m.in. w „Kulturze, Oświacie, Nauce” (1986, 1989)„Kobiecie i Życiu” (1988), „Literaturze Radzieckiej” (1990), „Literaturze” (1991), „Wiadomościach Kulturalnych” (1997), „Sycynie” (1998), „Aneksie” (1999-2000), „Przeglądzie Powszechnym” (2001), „Twórczości” (2001), „Odrze” (2002) i „Res Humana” (2003). W 1990 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1998 otrzymał wraz z żoną Krystyną włoską nagrodę państwową za upowszechnianie literatury włoskiej. W 2005 został wybrany na prezesa Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Odznaczony m.in: Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Warszawy” (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Krzyżem Kawalerskim (1981), Krzyżem Oficerskim (1982) i Krzyżem Komandorskim (2000) Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Gwiazdy Solidarności Włoskiej, przyznawanym przez Prezydenta Republiki Włoskiej (2003). Zmarł 19 marca 2020 w Warszawie.

Twórczość

1. Odpoczynek w wysokiej trawie. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1968, 146 s. Por. Słuchowiska radiowe.

2. Pijany anioł. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1957, 207 s.

Nagrody

Opowiadanie pt. Czerwona wyspa samotności (pierwodruk „Współczesność” 1956 nr 2) zostało wyróżnione Warszawską Literacką Nagrodą Młodych w 1957.

Zawartość

Rozmowa; Śmierć będzie naszym wytchnieniem; Pijany anioł; Czerwona wyspa samotności; Koniec teorii względności; Bez gorzkich chlebów; Nocny wypas; Tryptyk białoruski; Baran pani Matusowej; Masza; Niezmiernie kolorowe brzegi; Denuncjacja; Semafor; Opowiadanie o dziadku Ambrożym; Czterdzieści pięć kilogramów; Dwie drogi z krzyżem; Wiatr; Trójząb Neptuna; Żal; Barmanka z siedmiu księżyców; Dobranoc, Nata.

3. Fałszerz i jego córka. Sztuka w 3 aktach. [Współautor:] A. Minkowski. Prapremiera: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1959.

4. Za dużo słońca. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1959, 166 s.

Nagrody

IV nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Wydawnictwa Łódzkiego w 1958.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio 1969.

5. Decyzja. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1960.

6. Gorzka plaża. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1960, 188 s.

Zawartość

Księżyc na naszym podwórku; Płacz milczących włóczęgów; Za dużo słońca; Bogowie wracają o zmroku; Powiedz głośno: nienawidzę; Gorzka plaża.

7. Romans. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 180 s.

8. Strefa neutralna. [Powieść]. [Współautor:] A. Minkowski. Przedmowa: W. Żukrowski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 151 s.

9. Przygoda z Agnieszką. [Powieść]. Zwierciadło 1961 nr 40-49. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1962, 177 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1963, wyd. 3 1969. Por. poz. .

10. Jedenaste przykazanie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1965, 177 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1978.

11. Oranie morza. Rekonesanse włoskie. [Szkice]. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 237 s.

Pierwodruki szkiców w tygodniku „Współczesność” w 1963-1964.

Zawartość

Oranie morza; Żywe białe mury; Pochwała naturalizmu; Tydzień na Sardynii; Sycylijski złoty dzban; Ucieczka z Matery; Pod wulkanem; Nauczyciel Rafaela Sanzio; Twist w pałacu Gallenga; Wielki Katalończyk; Madonna z cmentarnej kaplicy; Przykład jawnogrzesznicy; Filippo, Filippepi, Filippino; Pasje według Wszystkich Świętych; Podglądanie misteriów; La Sarenissima; Ambasadorowie w cieniu katedr; Duccio i jego kompania; Spiżowa brama śmierci; Obiad w ambasadzie, czyli nowa awangarda.

12. Przygoda z Agnieszką. [Widowisko teatralne]. Telewizja Polska 1965. Por. poz. .

13. Żółwie. Powieść. Warszawa: Iskry 1966, 255 s.

Cz. 1. Requiem dla bohaterów; Cz. 2. Spółkowanie; Cz. 3. Mondo cane.

14. Filip i Dżulietta. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 145 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Filip i Dżulietta; Uprowadzenie Dżulietty tamże 1979, 326 s.

15. Przesłuchanie Roberta W. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Telewizja Polska 1968. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1969 nr 1 s. 5-31.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio 1968.

16. Uprowadzenie Dżulietty. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, 180 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Filip i Dżulietta; Uprowadzenie Dżulietty tamże 1979, 326 s.

17. Patrycja czyli o miłości i sztuce w środku nocy. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 221 s. Wyd. 2 tamże 1976.

18. Autostrada słońca. Opowieść podróżnicza. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 99 s.

Wrażenia z pobytu we Włoszech.

19. Małgorzata, czyli Requiem dla wojowniczki. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 158 s. Wyd. 2 tamże 1981.

20. Śmierć robotnika w hotelu „Savoy. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 174 s.

21. Czarnoruska kronika trędowatych. [Powieść historyczna]. Powst. 1988. Druk fragmentów „Miesięcznik Literacki” 1988 nr 11 s. 4-18. Wyd. osobne całości: Sejny: Pogranicze 2005, 310 s.

22. Pogoda burzy nad Palermo. [Książka o J. Iwaszkiewiczu]. [Powieść dokumentalna]. Druk fragmentów: Odra 1988 nr 12 s. 52-61, „Kultura, Oświata, Nauka” 1989 nr 1/2 s. 129-149, „Autograf” 1989 nr 10 s. 3-13, „Twórczość” 1994 nr 2 s. 53-67, „Wiadomości Kulturalne” 1995 nr 10 s. 12. Wyd. osobne: Warszawa: Kopia 1999, 191 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Helbrecht. Polskie Radio 1988.

23. Tajemnice ojca Pio. [Biografia]. Warszawa: Kopia; Inowrocław: Pozkal 1999, 176 s.

24. Vinum sacrum et profanum. Wino w kulturze, wino w naturze, wino na naszym stole. [Szkice]. Warszawa: Iskry 2003, 188 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Odpoczynek w wysokiej trawie. Polskie Radio 1965. Por. Twórczość poz. .
Pożegnanie z Agnieszką. Polskie Radio 1967. Por. Twórczość poz. .
Patrycja 71. Polskie Radio 1971.
Śmierć hippiesa. Polskie Radio 1972.
Madonna z warkoczem. Polskie Radio 1974.

Przekłady i adaptacje

1. W. Bykau: Trzecia rakieta. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 174 s. Wyd. nast. łącznie z tegoż: Doczekać świtu. Przeł. J. Litwiniuk pt. Trzecia rakieta; Doczekać świtu tamże 1979, 264 s.
2. L. Sbrana: Dni długie jak lata. [Powieść]. Przeł.: E. Kabatc i I. Szabłowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 269 s.
3. I. Mieleż: Ludzie na błotach. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 441 s.
4. W. Lipatow: Wiejski Sherlock Holmes. [Powieść]. Przeł.: E. Kabatc i A. Minkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 209 s.
5. L. Martini: Marco na Sycylii. [Powieść dla młodzieży]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 168 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1980; wyd. t. 1-2 Warszawa: Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych 1985.

Nagrody

Włoska nagroda literacka Premio Europeo za przekład w 1978.
6. E. Torricella: Wirus mutacyjny K 12. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Polskie Radio 1977.
7. Doktor Murek. Scenariusz według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza: W. Lesiewicz i E. Kabatc. Ekranizacja 1979.
Serial w 6 odcinkach.
8. B. Fenoglio: Pewna prywatna sprawa. [Powieść]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 123 s.
9. L. Sciascia: Każdemu, co mu się należy „od mafii. [Powieść]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Książka i Wiedza 1979, 155 s.
10. B. Pitzorno: Chlorofilka z błękitnego nieba. [Powieść dla młodzieży]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981 [właśc. 1982], 152 s.
11. M. Lunetta: Czerwona ręka. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 198 s.
12. F. Tomizza: Lepsze życie. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 307 s.
13. J.C. Pires: Tajemnica Psiej Plaży. Historia pewnej zbrodni. [Powieść]. Przeł.: W. Chabasiński i E. Kabatc. Warszawa: Czytelnik 1990, 191 s.
14. R. Crotti: Sam przeciw wszystkim. [Powieść autobiograficzna]. Warszawa: Fundacja „Literatura Światowa 1991, 200 s.
15. M. Nese: Ośmiornica. [Powieść]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Fundacja „Literatura Światowa 1991, 180 s.
16. O. Fallaci: List do nie narodzonego dziecka. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993, 112 s. Wyd. nast.: tamże 1997, 2001; Warszawa: Świat Książki 2003.
17. C. Collodi: Pinokio. [Powieść dla dzieci]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Wrocław: Siedmioróg 1994, 143 s. Wyd. nast. tamże 1995.
18. A. Disertori: Meble XVIII wieku. [Wydawnictwo albumowe]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie [i in.]. Warszawa: Amber 1996, 319 s.
W przekł. K. i E. Kabatców rozdziały: Włochy, s. 3-76; Wnętrza, s. 259-307.
19. P. Barbaro: Dzienniki z klasztoru w Padwie. [Powieść]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Muza 1997, 188 s.
20. F. Camon: Ołtarz dla mojej matki. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 95 s.
21. F. Camon: Rozmowa z Primo Levim. Oświęcim: Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1997, 61 s.
22. Kwiatki świętego Franciszka. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Wrocław: Siedmioróg 1997, 124 s.
23. C. Magris: Stadelmann. [Utwór dramatyczny]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Dialog 2000 nr 3 s. 52-84.
24. E. Springer: Milczenie żywych. W cieniu Auschwitz, opowieść o śmierci i zmartwychwstaniu. [Pamiętnik]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Oświęcim: Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 2001, 122 s.
25. G. Bonaviri: Opowieści sycylijskie. [Opowieść]. Warszawa: Kopia 2002, 135 s.
26. G. Andreotti: Jezuita w Chinach. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2004, 126 s.
Biografia Matteo Ricci.
27. F. Moccia: Trzy metry ponad niebem. [Powieść]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Warszawa: Muza 2005, 421 s.
28. S. Tamaro: Odpowiedz mi. [Opowiadania]. Przekł.: K. i E. Kabatcowie. Krosno: Bel Med 2005, 210 s.

Prace redakcyjne

1. B. Łopieński: [Trzydzieści pięć] XXXV lat Warszawskiego Klubu Narciarskiego. 1923-1958. Materiał historyczny literacko oprac. i w takiej formie podał do druku E. Kabatc. Warszawa: Sport i Turystyka 1958, 134 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1973, 1978, 1993, 1995, 2005.

Wywiady

Sprawy tego świata. [Rozm.] J. Borkowska. Zarzewie 1965 nr 27.
Społeczny sens kultury. (Każdy pisarz jest działaczem). [Rozm.] J. Termer. Trybuna Ludu 1976 nr 24.
Czym jest sztuka tłumaczenia? [Rozm.] T.J. Żółciński. Radar 1985 nr 8.
O nadziejach, pisarzach i literaturze. [Rozm.] B. Kazimierczyk. Odrodzenie 1987 nr 9.
Głucho mi dudni pańskie pytanie – Dlaczego miałbym należeć? [Rozm.] R. Samsel. Rzeczpospolita 1988 nr 247.
Uczuciowo Białorusi nigdy nie zdradziłem. [Rozm.] T. Zaniewska. W tejże: A dusza jest na Wschodzie. Polsko-białoruskie związki literackie. Białystok 1993.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984. (K. Kuliczkowska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (T. Błażejewski).

Ogólne

Artykuły

W.P. Szymański: Eugeniusz Kabatc. Współczesność 1965 nr 20.
T. Burek: Eugeniusz Kabatc. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 13.
N. Panasiuk: Kilka uwag o przekładzie powieści Iwana Mieleża „Ludzie na błotach. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1982 t. 12.
M. Patkowski: Złoty rok Eugeniusza Kabatca. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. „Przegląd Polski2000 nr z 18 VIII.
E. Reicher: Uroki włoskiej ziemi. Magazyn Literacki 2000 nr 3.

Pijany anioł

J. Kwiatkowski: Znowu chodzimy do szkoły. Życie Literackie 1957 nr 45.
J. Siewierski: Gienek bój się boga!Współczesność1957 nr 10.

Za dużo słońca

J. Błoński: Weltschmerz na wakacjach. Przegląd Kulturalny 1959 nr 43.
B. Danek. „Twórczość1959 nr 11.
J. Maciejewski: Hamlet na łajbie czyli cierpienie wynalazcy. Współczesność 1959 nr 24.

Gorzka plaża

A. Bukowska: Ludzie! Ludzieee! Współczesność 1960 nr 12, przedruk w tejże: Przemiany czasu. Kraków 1967.
K. Rosner: Gorzka plaża i inne opowiadania Kabatca. Nowe Książki 1960 nr 9.
Z. Dolecki: Arkadia inna niż w legendzie. Kierunki 1968 nr 11.

Romans

W. Maciąg: Powieść o naiwnym inspektorze kontroli. Twórczość 1961 nr 5.
K. Meloch: Trzy razy o Kabatcu: 1. Głos ma autor. 2. Uczonym „ze szkiełkiem i okiem”. 3. „O nas – trzydziestoletnich. Współczesność 1961 nr 7.
H. Zaworska: Romans bez wzajemności. Nowa Kultura 1961 nr 8.

Przygoda z Agnieszką [Powieść]

Z. Macużanka: Młodzi o młodych. Nowa Kultura 1962 nr 26.
[S. Stanuch] (n.s.): Realizm bez realizmu. Życie Literackie 1962 nr 23.

Jedenaste przykazanie

D. Cirlić. „Nowe Książki1965 nr 13.
A.K. Lewkowski: Poza Dekalogiem. Odgłosy 1965 nr 15.

Oranie morza

W. Billip: Podróż niebanalna. Nowe Książki 1966 nr 7.
J. Stajuda: Radość znajdowania. Współczesność 1966 nr 10.

Żółwie

J. Kajtoch: Niepokój sumienia. Współczesność 1967 nr 6.
J. Łukasiewicz: Żółw w butonierce. Więź 1967 nr 4.
K. Nowicki: Od sprawozdania do zwierciadła. Życie Literackie 1967 nr 14.

Filip i Dżulietta

B. Olszańska: Proza w dżinsach. Nowe Książki 1968 nr 16.

Uprowadzenie Dżulietty

K. Wojewoda: Filipa i Dżulietty” ciąg dalszy. Nowe Książki 1974 nr 19.

Patrycja czyli o miłości i sztuce w środku nocy

T. Burek: Najwięcej wyrazów albo style modne. Twórczość 1976 nr 4.
S. Burkot: Konwulsje narodzin czy śmierci. Miesięcznik Literacki 1976 nr 2.
W. Sadkowski: Utożsamienie dystansujące. Twórczość 1976 nr 4.
M. Sprusiński: W środku nocy. Literatura 1976 nr 15.
S. Barańczak: Jądra na miejscu. W tegoż: Książki najgorsze (1975-1980). Kraków* 1981.

Autostrada słońca

J.M. Gisges: Autostrada de Sole. Dziennik Ludowy 1980 nr 55, przedruk w tegoż: Moje prywatne miniatury. Warszawa 1982.
A. Kowalski: Trochę Italii. Nowe Książki 1980 nr 1.

Małgorzata, czyli Requiem dla wojowniczki

L. Bugajski: Gazetowe fakty i powieściowa fikcja. Kultura 1980 nr 29, przedruk w tegoż: Pozy prozy. Warszawa 1986.
W. Maciąg: Wokół terroryzmu. Nowe Książki 1980 nr 10.
P. Siekierski: Za co warto umierać?Literatura1980 nr 34.
T. Błażejewski: Requiem dla terrorystki. Miesięcznik Literacki 1981 nr 2.

Śmierć robotnika w hotelu „Savoy”

A. Komorowski: W pogoni za pełnią wzruszeń. Życie Literackie 1985 nr 48.
T. Błażejewski: Katastrofizm nie ponury. Polityka 1986 nr 14.
J. Ciećkiewicz: Gry literackie. Miesięcznik Literacki 1986 nr 4.
[J. Pilch] O. Schlovka: My oba to jedna osoba. „Arka”* 1986 nr 14.

Pogoda burzy nad Palermo

Z. Chojnowski: Portret Iwaszkiewicza. Nowe Książki 1999 nr 11.
S. Jurkowski: Opowieść o starym pisarzu. Twórczość 2000 nr 2.

Tajemnice ojca Pio

S. Jurkowski: Opowieść bez końca. Twórczość 2001 nr 4.

Vinum sacrum et profanum

T. Olszański: Poloniae natus... Nowe Książki 2004 nr 1.

Odpoczynek w wysokiej trawie

L. Herbst: W poszukiwaniu samego siebie. Agora 1968 nr 24.
J.Z. Maciejewski: Moralitet czy psychologia śledztwa?Miesięcznik Literacki1969 nr 9.