BIO

Urodzona 29 września 1902 w Krakowie; córka Zygmunta Hofmokla-Ostrowskiego, adwokata, i Marii z domu Kotwicz-Zgórskiej; bratanica Bronisławy Ostrowskiej, poetki. Do czternastego roku życia przebywała z rodzicami w Wiedniu, gdzie uczęszczała do szkół. Po powrocie zamieszkała w Warszawie i kontynuowała naukę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Krystyny Malczewskiej, gdzie zdała maturę. Uczyła się także gry na fortepianie (była uczennicą Zbigniewa Drzewieckiego). Odbyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim zakończone uzyskaniem magisterium. W czasie studiów należała do Stowarzyszenia Poznaj Świat, z którym odbyła wiele podróży. Była członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej; jeździła z koncertami po fabrykach. W 1927 wyszła za mąż za Antoniego Dębczyńskiego, inżyniera rolnika, badacza Konga i Algieru. W związku ze studiami męża wyjechała najpierw na rok do Algieru, a w 1929 mieszkała przez rok w Paryżu. Po powrocie do Polski przez trzy lata odbywała aplikację sądową, a następnie przez cztery lata adwokacką. Debiutowała w 1936 przekładem powieści François Mauriaca pt. Genitrix. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. Po zakończeniu wojny zamieszkała na Dolnym Śląsku, była kierowniczką Izby Przemysłowo-Handlowej w Jeleniej Górze. Po śmierci pierwszego męża, wyszła w 1946 za mąż za Stanisława Mycielskiego, ekonomistę, podróżnika po Afryce. W 1948 została członkiem Stronnictwa Demokratycznego; należała także do Ligi Kobiet. Od 1949 mieszkała w Warszawie. Rozwijała twórczość przekładową z języka francuskiego i niemieckiego. Tłumaczenia drukowała na łamach m.in. „Życia Literackiego” (1956, 1958-59, 1964) i dodatku „Dziennika Polskiego” pt. „Od A do Z” (1951-52, 1955-56). W 1960 została członkiem Związku Literatów Polskich, a w 1964 Polskiego PEN Clubu. Współpracowała z Polskim Radiem jako autorka przekładów słuchowisk. Była członkiem Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Klubu Adwokatów-Pisarzy. W 1976 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, a w 1982 nagrodę miasta Krakowa. Odznaczona m.in. Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Złotą Odznaką Niemieckiej Republiki Demokratycznej za krzewienie przyjaźni między narodami (1988). Zmarła 25 sierpnia 1991 w Krakowie.

Twórczość

Przekłady

1. F. Mauriac: Genitrix. Matka i syn. Powieść. Warszawa: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki [1936], 144 s. Wyd. nast.: Warszawa: Czytelnik 1959; wyd. przejrzane i uzupełnione Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979.
Przekłady z r. 1936 i 1959 podpisane pseudonimem Zenon Wiktor, nadanym przez wydawcę bez wiedzy tłumaczki.
2. S. de Beauvoir: Druga płeć. T. 1. Fakty i mity. Przekł. powst. ok. 1950. Wyd. z przedmową K. Grzybowskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 368 s. Wyd. 2 (łącznie z t. 2) Warszawa: Jacek Santorski & Co 2003, 783 s.
Data powstania przekładu wg informacji G. Mycielskiej.
T. 2 przełożyła K. Leśniewska.
3. B. Uhse: Lustro i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1950, 141 s.
4. A. Goes: Ofiara całopalna. [Nowela]. W: A. Goes: Niespokojna noc. Przeł. M. Morstin-Górska; Ofiara całopalna. Przeł. G. Mycielska. Przedmowa: A. Rogalski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1955, 141 s.
5. A. Döblin: Błękitny tygrys. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 351 s.
6. H. Kesten: Casanova. [Powieść]. Słowo wstępne autora. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 576 s. Wyd. 2 tamże 1975.
7. H.D. Schmidt: Trzy razy dzwonić. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Kraków, Teatr im J. Słowackiego, Scena Kameralna 1962.
8. R. Schneider: Przybysz z Anglii. [Utwór dramatyczny]. Druk „Dialog 1964 nr 9. Wystawienie: Krosno, Zespół Dramatyczny przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1969.
9. M. Bieler: Bonifacy, czyli Marynarz w butelce. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 277 s.
10. H.Ch. Kirsch: Testament Odyseusza. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 217 s.
11. H.J. Rehfisch: Wesele Lizystraty. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 369 s.
12. D. Christoff: Powrót z Elby. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Katowice Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1968.
13. E. Schnabel: Pieśń szósta. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 151 s.
14. H. Zinner: Zamknięty krąg. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Ziemi Łódzkiej 1972.
15. F. Rose: Pierwotni mieszkańcy Australii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 135 s.
Praca z zakresu antropologii i etnologii.
16. F. Morweiser: Ofelia. La vie en rose. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 185 s.
17. J.H. Sell: Na tropach syna. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 127 s.
18. A. Stolper: Balet pruski. [Utwór dramatyczny]. Przekł. songów: T. Śliwiak. Wystawienie: Kraków, Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego 1976.
19. H. Hesse: Wilk stepowy. Powieść. Posłowie: H. Orłowski. Wyd. 2 [!] Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 234 s. Wyd. nast.: wyd. 3 tamże 1984; wyd. 4 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1992; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999, tamże 2000; Warszawa: Porozumienie Wydawców 2001; Kraków: Medisat Poland [2005].
20. H. Mann: Miasteczko. [Powieść]. Przedmowa: H. Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 384 s.
21. H. Mann: Dwa opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 120 s.
22. T. Bernhard: Partyjka. [Opowiadanie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 86 s.
23. H. Mann: Oczarowanie. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 338 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1969, 1988.

Wywiady

W dziedzinie togi i pióra. Rozm. T.Z.B. „Kierunki1982 nr 34.
Każda książka jest zagadką. Rozm. I. Bobbé. Kierunki 1987 nr 22.