BIO

Urodzona 26 stycznia 1913 w Warszawie; córka Karola Muszyńskiego, urzędnika, i Lidii z Felszów. Do szkół uczęszczała w Warszawie; w 1931 zdała maturę w Gimnazjum Humanistycznym Antoniny Walickiej. Następnie przez cztery lata studiowała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie (dyplom w 1936). W 1933 odbyła nadto kurs języka niemieckiego dla dziennikarzy przy uniwersytecie w Wiedniu. Równocześnie od 1932 zajmowała się pracą dziennikarską, publikując stale na łamach „Kuriera Porannego” i „Kuriera Warszawskiego”. Debiutowała jako prozaiczka w 1933 opowiadaniem Dwa pokoje, opublikowanym w „Kurierze Warszawskim” (nr 224). Opowiadania, artykuły, reportaże ogłaszała także m.in. w pismach „Dziś i Jutro” (1936/37; tu m.in. fragment powieści Nawojka, pierwsza studentka polska, nr 15-19), „Praca Obywatelska” (1936-37) i „Zwierciadło” (1938). Była członkiem Syndykatu Dziennikarzy. Współpracowała z Polskim Radiem w programie dla Polaków na obczyźnie. Jako dziennikarka „Kuriera Porannego” wyjeżdżała w 1937-39 do Maroka, na Maderę, do Londynu i Bułgarii, skąd powróciła na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie i pracowała jako ekspedientka w firmie Seniorita, należącej do Ewy Hrabykowej. W 1943 wyszła za mąż za doktora medycyny Bogdana Hoffmanna. Po upadku powstania warszawskiego przebywała u rodziny męża w Żerkowie pod Jarocinem. W 1946 zamieszkała we Wrocławiu i do 1947 współpracowała z „Głosem Wielkopolskim” i „Pionierem”, w 1946-51 była dziennikarką w „Słowie Polskim” (m.in. redagowała w 1946-49 dodatek niedzielny „Zwierciadło”). Należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1945-82). Od 1951 pracowała w rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia w dziale artystycznym. Od 1946 działała m.in. jako sekretarz w Społecznym Funduszu Odbudowy Stolicy (SFOS). W 1953 przeniosła się do Białegostoku, gdzie pracowała w miejscowej rozgłośni radiowej, opracowując m.in. liczne słuchowiska (także pod pseudonimem Maria Kwiecińska). W 1957 otrzymała nagrodę województwa białostockiego. Od 1962 była członkiem Związku Literatów Polskich. W 1963 zamieszkała w Warszawie i kontynuowała twórczość literacką i pracę społeczną; w 1963-66 była dyrektorem SFOS. Od 1970 wygłaszała liczne prelekcje, m.in. w Wilanowie i Nieborowie, w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, w Klubie im. W. Pietrzaka. W 1972, 1977 i 1979 wyjeżdżała do Austrii, gdzie zbierała materiały do książek. Od 1982 należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Za twórczość literacką otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1985) i nagrodę im. W. Pietrzaka (1989), a za pracę społeczną Odznakę Honorową m.st. Warszawy (1966) oraz Złotą Odznakę SFOS za odbudowę Warszawy (1966). Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1964), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1965), Krzyżem Kawalerskim (1967) i Krzyżem Oficerskim (1972) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 6 maja 1995 w Warszawie.

Twórczość

1. Rodaczka z Kamerunu. Powieść konkursowa. Łódź: Republika [1934], 24 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie „Co tydzień powieść” w 1933.

2. W Wersalu Podlaskim. [Opowiadania historyczne]. Olsztyn: Pojezierze 1961, 136 s. Wyd. 2 tamże 1978.

Zawartość

Trochę historii; Panna wojewodzianka wychodzi za mąż; Harce Amora; Poetessa Drużbacka na tureckim kazaniu; „Qui fit Maecenas”?; Michaś starościc brański; Grzechy pana hetmana; Jak ptak oknem...; Zamiast progenitury; Kochanek czterech Justyn; Salusiu, na scenę; Gwiazdy nad Wersalem Podlaskim.

3. Czupiradełko. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie1962, 121 s.

4. SFOS [Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy] ziemi białostockiej. [Publicystyka]. Tekst i red.: H. Muszyńska-Hoffmannowa. Białystok: Wojewódzki Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Białymstoku 1963, 47 s.

5. Wierka i jej towarzysze. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1963, 196 s.

Przekłady

białoruski

Vera i ce tovarišči. [Przeł.] J. Beganskaja. Minsk 1965.

6. Panny z kamienicy „Pod Fortuną. [Powieść biograficzna o K. z Tańskich Hoffmanowej]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1965, 330 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1973, wyd. 4 1977; wyd. 5 poprawione Warszawa: Alfa-Wero 1993.

7. Rycerze syreny. [Publicystyka; współautorka:] K. Szymańska. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy SFOS [Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy] 1965, 48 s.

8. Panie na Wilanowie. [Szkice historyczne]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1967, 330 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1972, wyd. 4 1976, wyd. 5 1983; Warszawa: Alfa-Wero 1994.

Zawartość

Marysieńka [Sobieska]; Elżbieta [z Lubomirskich Sieniawska]; Zofia [z Sieniawskich Lubomirska]; Oleńka [A. z Lubomirskich Potocka]; Anetka [A. Tyszkiewicz]; Pani Augustowa [A. z Potockich Potocka].

Adaptacje

teatralne

gawędy Marysieńka: Pleziary i szagryny królowej jejmości. (Gawęda o Marysieńce). Adaptacja: J. Bryniarska. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Scena Mała 1984.

telewizyjne

Adaptacja: B. Gliszczyńska. Telewizja Polska 1982.

9. Pucharek ze srebra. [Powieść o S. Staszicu]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1968, 305 s.

10. Róże dla pensjonarki. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1969, 204 s.

11. Listy Pauliny. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1970, 206 s.

12. Kwitnące floksy. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1971, 274 s.

13. Kochałam księcia Józefa. [Powieść o M.A. Wettin]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1972. Wyd. 2 tamże 1974.

14. O paniach z krainy szczęścia. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1972, 542 s.

Dotyczy kobiet związanych z Nieborowem.

Zawartość

Konstancja z Niszczyckich Towiańska; Antonina Czartoryska; Konstancja Czartoryska; Aleksandra Czartoryska; Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa; Krystyna Radziwiłłówna; Aniela Radziwiłłówna; Róża Radziwiłłówna i inne hrabiny, – oraz: Pożegnanie Ojczyzny [dot. M. Konopnickiej].

15. Joanna, moja światłość. [Powieść o J. Grudzińskiej]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 274 s.

16. Orlątka z panną. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1974, 248 s.

17. Rumaki księcia Józefa. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 244 s.

Zawartość

Ach, kochany Augustynie; Różne przypadki kotki Chérie; Panna Krakowska i „Gaudeamus”; Prawnuka Sobieska na Zamku Warszawskim; Kiopek króla Jegomości; Pudel Moustache i inni też; Rumaki księcia Józefa; Mopka Legionów Polskich; Pierścień zaręczynowy Bogulinki; Moja siostra tańczy; Wiewiórka; Skarb księcia wojewody; O łabędziu, co się w gęsi zakochał.

18. Amazonki konfederacji barskiej. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1975, 317 s.

19. Córki. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1976, 306 s. Wyd. 2 tamże 1979.

20. Elżbieta z kwitnącej Sieniawszczyzny. [Powieść o E. Sieniawskiej]. Warszawa: Iskry 1978, 252 s.

21. Na mil sześć tysięcy. O życiu i malarstwie Bolesława Czedekowskiego. [Opowieść; współautorka:] A. Okońska. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 217 s.

22. Miłość i sentymenty Tadeusza Kościuszki. [Opowieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 245 s.

23. Portrety miłości. [Szkice biograficzne]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1979, 194 s.

Zawartość

Obrona własna pani pułkownikowej [o M. z Rucińskich, żonie J. Kilińskiego]; Dzieje chorążanki żydaczowskiej [o T. Żurowskiej]; Wszystkie miłości pani Salomei [o S. Bécu]; „Rosła kalina z liściem szerokim” [o Z. z Szymanowskich, żonie T. Lenartowicza]; Pani Puchna [o P. z Lanczów, żonie A. Wilkońskiego]; Matka Boska łaskawa dla zakochanych [o W. Monné]; „Polski Edison” i jego muza [o W. z Dzikowskich Szczepanikowej]; Filemon i Baucis ze Szklarskiej Poręby. (Relacja Ady, małżonki W. Hofmana); Najpiękniejsza [o H. Hirszfeldowej]; Ty mój żywy portrecie! [o H. i J.B. Czedakowskich].

24. Panna Trau. [Powieść o Alojzie Trauguttównie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1980, 282 s. Wyd. 2 tamże 1988.

25. Dziewczyny z Krynoliny. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1982, 266 s.

26. Saga rodu Chętników. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1982, 260 s.

27. Mały chłopiec. [Powieść dla młodzieży]. Powst. 1984.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Nasza Księgarnia w 1984.

28. Płomień na śniegu. Opowieść o Ewie Felińskiej i jej dzieciach. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1986, 352 s.

29. W kręgu Berenta. [Powieść biograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 211 s.

30. Zamorska Jagiellonka. [Powieść biograficzna o Katarzynie Jagiellonce]. Szczecin: Glob 1986, 157 s. Wyd. 2 tamże 1993.

31. Sercem Polskę wybrali. [Opowieści biograficzne]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 135 s.

Zawartość

Budowniczy Locci i jego zgryzoty [dot. A. Locciego]; Najsmutniejszy dzień Wettina Sprawiedliwego F.A. Wettina]; Kwitnące białe magnolie [dot. S.B. Lindego]; Nie uchodzi, monsieur Guillaume [dot. Z. Glogera]; Jak Wenzel został Wacławem [dot. W. Berenta]; Dziękuję za moją Warszawę [dot. S.I. Starynkiewicza]; Wlast, co z ciebie wyrośnie? [dot. W. Hofmana].

32. Zapomniany romans. [Opowiadania]. Warszawa: Alfa-Wero 1993, 103 s.

Zawartość

Zapomniany romans królewicza Władysława z piękną Jadwiżką, – z poz. : Prawnuka Sobieska na Zamku Warszawskim; Rumaki księcia Józefa.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1989.

Wywiady

Kochaj przeszłość dla przyszłości. Rozm. Z. Seweryn. Słowo Powszechne 1979 nr 40.
O historii, ludziach i książkach. Rozm. K. Gerber. Kierunki 1987 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

E. Szonert: Brosza na aksamicie. (W 40-lecie twórczości Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej). Kierunki 1972 nr 26.
E. Szonert: Blask i urok przeszłości. Kierunki 1979 nr 35.
A. Brzozowska: O paniach, panach i historii. Kultura i Życie 1984 nr 11.
K. Marutowicz: Hanna Muszyńska-Hoffmannowa. Kierunki 1988 nr 49.

W Wersalu Podlaskim

E. Martuszewski: Biały Stok Branickich. Kamena 1961 nr 24.
W. Natanson: Opowieść białostocka. Nowe Książki 1978 nr 22.

Czupiradełko

T. Świeżawska: Co robią dziewczęta?Prasa Polska1962 nr 9.

Panny z kamienicy „Pod Fortuną”

W. Billip: Pamiątka po dobrej ciotce. Nowe Książki 1966 nr 10.
E. Szonert: Memuary panny Kunegundy. Kierunki 1966 nr 14.
J. Weiss: Obyczaje i sekrety. Słowo Powszechne 1966 nr 48.

Panie na Wilanowie

J. Doliński: Trzęsienie ziemi i nieba. Życie Literackie 1967 nr 38.
M. Mogielnicka: Portrety pań na Wilanowie. Słowo Powszechne 1970 nr 229.

Pucharek ze srebra

H. Bocheńska: Powieść o Staszicu. Za i Przeciw 1968 nr 37.

Listy Pauliny

J. Siewierski: Pani Paulina Miasto. Nowe Książki 1970 nr 23.

Kwitnące floksy

W. Günther: Kocham przeszłość dla przyszłości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 159.
A. Siewierska: Opowieść podlaska. Nowe Książki 1972 nr 14.

Kochałam księcia Józefa

A. Siewierska: O księciu Pepi i królewnie Auguście. Nowe Książki 1973 nr 1.
W. Dąbkowski: Fikcje domniemania i historyczna prawda. Tygodnik Powszechny 1977 nr 24.

O paniach z krainy szczęścia

A. Siewierska: Książki o staropolskich kobietach. Nowe Książki 1973 nr 11.

Orlątka z panną

K. Olejnik: Comment ça va papa Dombrowski. Słowo Powszechne 1974 nr 204.

Amazonki konfederacji barskiej

M. Ruszczyc: Straszne baby. Nowe Książki 1976 nr 12.

Elżbieta z kwitnącej Sieniawszczyzny

A. Okońska: Baba z piekła rodem. Nowe Książki 1979 nr 8.

Na mil sześć tysięcy

J.L. Krzyżanowski: Malowanie charakterów. Odra 1979 nr 3.

Miłość i sentymenty Tadeusza Kościuszki

B. Sowińska: Miłość i polityka. „Życie Warszawy1979 nr 298.

Saga rodu Chętników

R. Kantor. „Zdanie1983 nr 11/12.

W kręgu Berenta

M. Wierczyński: Żniwo zbyt obfite dla „Żywocika. Życie Literackie 1986 nr 48.
J. Koprowski. „Perspektywy1987 nr 13.
J.T. Baer: Wacław Berent. A writer for our time. The Polish Review”, Nowy Jork 1992 nr 2 [omówienie m.in. opracowań H. Muszyńskiej-Hoffmannowej].

Zamorska Jagiellonka

H. Przybysz: Jagiellonka na szwedzkim tronie. Kierunki 1987 nr 6.