BIO

Urodzona 15 października 1905 w Warszawie; córka Jakuba Mortkowicza, księgarza i wydawcy, i Janiny z domu Horwitz, autorki utworów dla dzieci i młodzieży, tłumaczki. Do 1915 uczyła się prywatnie, następnie uczęszczała do Gimnazjum Państwowego im. K. z Tańskich Hoffmanowej w Warszawie. Od tegoż roku uczyła się w szkole malarstwa i rysunku Konrada Krzyżanowskiego. Debiutowała w 1920 wierszem pt. Wspomnienie, opublikowanym w czasopiśmie „Naród” (nr 242). Po zdaniu w 1922 matury, studiowała polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1926 doktoryzowała się na UW na podstawie pracy pt. Podanie o Wandzie. Dzieje wątku literackiego. Równocześnie w 1923-29 studiowała malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozwijała twórczość literacką; utwory poetyckie i prozą drukowała m.in. w czasopismach „Bluszcz” (1926-34), „Kobieta Współczesna” (1927-31), „Tygodnik Ilustrowany” (1927-36), „Wiadomości Literackie” (1927-33), „Droga” (1929-34). Współpracowała z pismem „Świat Książki” (1928-29) oraz z tygodnikiem „Świat” (1931-35), w którym w 1932 prowadziła dział recenzji literackich. Była członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1928, od 1949 Związku Literatów Polskich, ZLP) i Polskiego PEN Clubu (od 1930). Po śmierci ojca w 1931 objęła wspólnie z matką kierownictwo księgarni i wydawnictwa Towarzystwa Wydawniczego J. Mortkowicza (w 1939 zarządzała także Drukarnią Naukową Wydawnictwa). W 1933 wyszła za mąż za Tadeusza Olczaka, geofizyka i geologa (rozwiedzeni). W okresie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie; była zmuszona do ukrywania się. Po powstaniu warszawskim i przejściu obozu w Pruszkowie, mieszkała na wsi pod Bochnią, a od stycznia 1945 w Krakowie. Początkowo pomagała matce we wznowieniu działalności Wydawnictwa J. Mortkowicza. W 1946-49 pracowała w oddziale krakowskim Spółdzielni Wydawniczej Książka, a następnie jako kierownik graficzny wydawnictwa Atlas polskich strojów ludowych. W 1946/47 uczestniczyła w organizowaniu wystawy polskich książek ilustrowanych w Nowym Jorku. Wznowiła twórczość literacką. Utwory publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim” (1945-47) i jego dodatku „Od A do Z” (1946-47, 1952-56), „Płomyku” (1945-64), „Twórczości” (1950-59), „Nowej Kulturze” (1951-55), „Życiu Literackim” (1951-68). Współpracowała z Polskim Radiem, jako autorka audycji dla dzieci i młodzieży. Była kilkakrotnie wiceprezesem Oddziału Krakowskiego ZLP, prowadziła okresowo sekcję literatury dla dzieci. Była członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; często jeździła po kraju z odczytami. W 1958 otrzymała nagrodę literacką miasta Krakowa. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1955) oraz Krzyżem Kawalerskim (1959) i Krzyżem Oficerskim (1966) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 5 stycznia 1968 w Krakowie.

Twórczość

1. Jarzębiny. [Wiersze]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1924, 67 s.

2. Dzień Krysi. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 1926, [14] s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1933; wyd. 3 Kraków: Książka 1947.

Przekłady

słowacki

Zuzkin den. [Przeł.] J. Elen. Bratislava 1950.

3. Dzień Jędrusia. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1927 [8] k.

4. Podanie o Wandzie. Dzieje wątku literackiego. Warszawa: Skład główny Towarzystwo Wydawnicze 1927, 140 s.

Rozprawa doktorska.

5. Gorycz wiośniana. Powieść. Warszawa: J. Mortkowicz 1928, 223 s.

6. Niepotrzebne serce. [Wiersze]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1930, 46 s.

7. Pawełek w ogrodzie zoologicznym. Wiersze i obrazki. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1931 [antydatowane 1930], [22] s. Wyd. nast. Warszawa: Książka i Wiedza 1949.

8. Po obu stronach szosy. Autem przez Europę. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1932, 83 s.

9. Pologne. Varsovie: Wydawnictwo Dzieł Ilustrowanych [1933], [7] s.

Objaśnienia do albumu „Polska w krajobrazach i zabytkach”, przeznaczonego dla uczestników międzynarodowego Zjazdu Historyków w 1933 w Warszawie.

10. [Trzydziestu] 30 kolegów z całej Polski. Wiersze i obrazki. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1933 [antydatowane 1932], 61 s. Wyd. nast.: wyd. szkolne tamże 1937; [Warszawa:] Książka i Wiedza 1949.

11. Na drogach Polski, z 50 linorytami T. Cieślewskiego (syna). [Warszawa:] Towarzystwo Wydawnicze 1934, 344 s.

12. Skarby ziemi. Warszawa: Gebethner i Wolff 1934, 68 s. Wyd. 2 tamże [1937].

Opracowanie krajoznawcze dla młodzieży.

13. W Palestynie. Obrazy i zagadnienia. Fotografie: E. Poznański. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1936, 143 s.

14. Jesień niezapomniana. Wiersze o oblężonej Warszawie 1939. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1946, 102 s.

15. Jak się wszystko zmieniło. Powieść wierszem dla starszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1946 [antydatowane 1945], 70 s.

16. Janusz Korczak. [Opowieść biograficzna]. Kraków: J. Mortkowicz 1949, 246 s. Wyd. nast.: Warszawa: Czytelnik 1957, tamże: wyd. 2 rozszerzone 1961, wyd. 3 1966, wyd. 5 1978.

Przekłady

angielski

Mister Doctor. The life of Janusz Korczak. [Przeł.:] R.J. Kruk, H. Gressewell. London [1965].

hebrajski

Chajej Janusz Korczak. [Przeł.] C. Arad. Tel Awiw 1961.

hiszpański

Janusz Korczak. Maestro y martir. [Przeł.] E.G. de Adin. Buenos Aires 1963.

niemiecki

Janusz Korczak. Biographie. [Przeł.] H. Bereska. Weimar 1961, wyd. nast.: tamże 1967, München [1967], tamże 1973.

17. Spotkanie z panem Kościuszką. [Utwór dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 34 s. Wyd. 2 tamże 1952.

18. Na budowie. [Utwór dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, [8] k. Wyd. 2 tamże 1954.

19. Piosenka o Nowej Hucie. [Wiersz]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, 19 s. Wyd. 2 tamże 1953.

20. Zmiany w krajobrazie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 155 s.

Reportaże z Nowej Huty.

21. Krzak jaśminu. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 309 s.

22. Początek drogi. Powieść dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 245 s.

23. Powrót. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 62 s.

Nagrody

Nagroda Naszej Księgarni, Polskiego Radia i Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w 1953.

24. Kto ładniejszy? [Utwór dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, [8] k.

25. Zośka. [Opowiadanie]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 61 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Na okładce imię autorki mylnie: Zofia.

26. Piotr Michałowski. Opowieść o życiu i twórczości. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 315 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1958.

27. Zagubione uczucia. Scenariusz filmowy: H. Mortkowicz-Olczakowa, J. Andrzejewski, J. Zarzycki, J. Dziedzina. Ekranizacja 1957.

Adaptacja opowiadania poz. 25.

28. Światłocienie. Historia jednego pleneru. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 316 s.

29. Bunt wspomnień. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 446 s. Wyd. 2 zmienione i poszerzone tamże 1961.

Zawiera wspomnienia dot. następujących osób: K. Baczyński, W. Berent, T. Cieślewski, F. Fiszer, K. Gałczyński, H. Górska, M. Jasnorzewska-Pawlikowska, J. Kaden-Bandrowski, J. Kasprowicz, J. Korczak, K. Krzyżanowski, J. Lechoń, B. Leśmian, J. Lorentowicz, Z. Nałkowska, M. Eiger-Napierski, S. Noakowski, Or-Ot [A. Oppman], J. Osterwa, B. Ostrowska, T. Pruszkowski, [Z.] Miriam-Przesmycki, B. Schulz, S. Sempołowska, W. Skoczylas, L. Staff, K. Szymanowski, J. Tuwim, Z. Uniłowski, M.J. Wielopolska, T. Zieliński, S. Żeromski, Z. Żurakowska. – W wyd. 2 dodane wspomnienia o F. Arnsztajnowej i K. Irzykowskim; pominięte o S. Sempołowskiej.

30. Kolorowe gwiazdy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 215 s. Wyd. nast. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965.

Nagrody

Nagroda w konkursie Naszej Księgarni w 1960.

31. Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołowskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 302 s.

32. Pod znakiem kłoska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 462 s.

Wspomnienia dot. wydawnictwa J. Mortkowicza.
Zawiera też: E. Suchodolska: Bibliografia wydawnictw J. Mortkowicza 1903-1939.

33. O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 451 s. Wyd. 2 tamże 1965.

34. Różne kolory. Opowiadania o malarzach polskich. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 304 s.

Zawartość

Wstęp. – Serce ojca (o A. Orłowskim); Obowiązek (o P. Michałowskim); Wuj Jan (o J. Matejce); List Munia (o H. Rodakowskim); Srebrna sowa (o A. Grottgerze); Młodsza siostra (o M. i A. Gierymskim); Ahawer (o M. Gottliebie); Wizyta w Kuklówce (o J. Chełmońskim); Piosenka dziadzi (o J. Kossaku); Zielone rogi (o J. Malczewskim); Różne kolory (o W. Podkowińskim); Dziewczynki (o J. Pankiewiczu); Co ryczał Wyczół (o L. Wyczółkowskim); Za małe obrazki (o J. Stanisławskim); Żółta kokarda (o S. Wyspiańskim); Dziwne dzieci (o W. Wojtkiewiczu); Kto jest lepszy (o O. Boznańskiej); Miejsce na świecie (o W. Ślewińskim i T. Makowskim); Architektura (o S. Noakowskim); Zyga (o Z. Waliszewskim). – Życiorysy [wyżej wymienionych malarzy].

35. Spadek i inne opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 193 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Spadek; Lepszy los; Pierzyna; Grunt; Rzeczy; Zośka [poz. ]; Jabłoń spod Olkusza; Moulin Rouge; Serce z bursztynu.

Prace redakcyjne

1. S. Żeromski: Dziennik podróżny. Przygotowała do druku H. Mortkowicz-Olczakowa. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1933, 130 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1951, 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1968” (J. Chudek).
Polski słownik biograficzny. T. 22. cz. 1 z. 91. Wrocław; Kraków 1977 (J.Z. Białek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (uzup.).

Ogólne

Artykuły

Ch. Löw: Żydzi w poezji odrodzonej Polski. VI. Poetki. Hanna Mortkowicz. „Miesięcznik Żydowski 1934 nr 4.
• [J. Stempowski] P. Hostowiec: Notatnik niespiesznego przechodnia. Kultura”, Paryż 1954 nr 6.
K. Kuliczkowska. „Życie Literackie1955 nr 20.
J.Z. Białek: Hanna Mortkowicz-Olczakowa – dla dzieci i młodzieży. Życie Literackie 1968 nr 11.

Podanie o Wandzie

M. Dąbrowska: Legenda o Wandzie. Wiadomości Literackie 1928 nr 7.
M. Hartleb. „Ruch Literacki1928 nr 2.

Gorycz wiośniana

J. Toeplitz: Debiut powieściowy. Głos Literacki 1928 nr 11.
M.J. Wielopolska: Z eksperymentu skrótu. Wiadomości Literackie 1928 nr 29.
L. Piwiński. „Przegląd Współczesny1929 t. 28.

Niepotrzebne serce

S. Napierski: U poetów. Wiadomości Literackie 1930 nr 45.
K.W. Zawodziński. „Przegląd Współczesny1931 t. 37.

Po obu stronach szosy

Z. Starowieyska-Morstinowa. „Dziś i Jutro1932/1933 nr 2.

30 kolegów z całej Polski

J. Birkenmajer. „Polonista1933 t. 2.
A. Kopczewska. „Polonista1934 z. 1/2.

Na drogach Polski

P. Hulka-Laskowski: Piękno Polski. Wiadomości Literackie 1935 nr 3.
J. Krzyżanowski. „Ziemia1935.

W Palestynie

K. Górski. „Rocznik Literacki 1936”.
W. Kubacki: Wieczna Palestyna. Wiadomości Literackie 1937 nr 21.

Janusz Korczak

Z. Starowieyska-Morstinowa: Buntownik i marzyciel. Tygodnik Powszechny 1949 nr 36.
K. Kuliczkowska. „Twórczość1950 nr 3.

Zmiany w krajobrazie

J.J. Lipski: Nie marzenie – i nie powieść fantastyczna. „Nowa Kultura1954 nr 22.
A. Polewka. „Życie Literackie1954 nr 25.

Piotr Michałowski

H. Nelken: Książka o Michałowskim. Życie Literackie 1956 nr 50.
J. Guze: Książka o Piotrze Michałowskim. Twórczość 1957 nr 10/11.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Malarz i gospodarz. Tygodnik Powszechny 1957 nr 5.
M. Wallis. „Kronika1957 nr 8.

Światłocienie

W. Leopold: Powieść z kluczem. Twórczość 1958 nr 7.

Bunt wspomnień

Z. Starowieyska-Morstinowa: Pisarska defilada. Tygodnik Powszechny 1960 nr 7.
T. Terlecki: Widzenie bliskie. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 24.
A. Wilkoń: Książka o młodości sztuki. Życie Literackie 1960 nr 8.
H. Zaworska. „Nowe Książki1960 nr 5.
J.N. Miller. „Nowa Kultura1962 nr 10.

Panna Stefania

A. Wilkoń: Wspomnienia z przeszłości. Życie Literackie 1962 nr 47 [dot. też: Pod znakiem kłoska].

Pod znakiem kłoska

Z. Starowieyska-Morstinowa. „Tygodnik Powszechny1962 nr 33.
T. Terlecki: Plenny kłosek. Wiadomości”, Londyn 1962 nr 38.
A. Wilkoń: Wspomnienia z przeszłości. Życie Literackie 1962 nr 47 [dot. też: Panna Stefania].
W. Zawadzki. „Rocznik Warszawski 1963”.

O Stefanie Żeromskim

J. Doliński. „Życie Literackie1964 nr 44.
S. Jończyk. „Kierunki1964 nr 43.
Z. Kozarynowa. „Wiadomości”, Londyn 1965 nr 10.
K. Nastulanka: Książka o losie pisarza. Polityka 1965 nr 5.
I. Szypowska. „Polonistyka1965 nr 2.

Spadek i inne opowiadania

Z. Kozarynowa: Zimne i ciepłe prądy literackie. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 20.
J. Pieszczachowicz: Parada opowieści. Życie Literackie 1966 nr 21.