BIO

Urodzony 12 grudnia 1886 w Pławowicach pod Proszowicami (Miechowskie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Ludwika Morstina i Amelii z Lubienieckich; brat Marii Morstin-Górskiej, poetki. Uczył się w III Gimnazjum w Krakowie; w 1905 zdał maturę. Debiutował w 1906 udramatyzowaną pieśnią Na racławickim błoniu, wystawianą tajnie przez zespoły amatorskie we wsiach zaboru rosyjskiego. W 1906-10 studiował filozofię, psychologię i filologię klasyczną na uniwersytetach w Monachium, Berlinie i Lipsku, a także pogłębiał znajomość teatru i dramaturgii. W 1910 przebywał przez kilka miesięcy w Paryżu, gdzie uczęszczał na wykłady filozofii w Collège de France i zaznajamiał się z teatrem francuskim. W 1911, wspólnie z Władysławem Kościelskim założył miesięcznik „Museion”, posiadający redakcje w Paryżu i Krakowie, i prowadził go do grudnia 1913. W 1911 współpracował jako doradca literacki z Ludwikiem Solskim przy przygotowaniu prapremiery Legionu Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Recenzje literackie i teatralne zamieszczał m.in. w czasopismach „Świat” (1910, 1913-14), „Miesięcznik Literacki i Artystyczny” (1911), „Czas” (od 1911), „Tygodnik Ilustrowany” (1913). Po wybuchu I wojny światowej wstąpił w 1914 do Legionów Polskich i służył w 2. Pułku Piechoty I Brygady; wkrótce (jeszcze w 1914) został przeniesiony do pracy w Naczelnym Komitecie Narodowym, w departamencie wojskowym pod kierownictwem Władysława Sikorskiego. Pełnił funkcje propagandowe, był też kurierem frontowym. W 1915 otrzymał stopień chorążego. Współpracował z „Wiadomościami Polskimi” w Piotrkowie Trybunalskim (1916-18). W 1916 należał do delegacji, która wyjechała do Vevey w Szwajcarii, by wręczyć Henrykowi Sienkiewiczowi honorową odznakę Strzelca i Legionów Parasol. Pozostał w Szwajcarii przez kilka miesięcy, lecząc chorobę płuc. W 1917 powrócił do służby wojskowej w randze podporucznika, początkowo w Krajowym Inspektoracie Zaciągu do Wojska w Warszawie, następnie przy Radzie Regencyjnej. W lipcu 1918 ożenił się z Janiną Żółtowską. Wiosną 1919 wyjechał do Paryża w charakterze zastępcy szefa Polskiej Misji Wojskowej, następnie był oficerem łącznikowym polskiego Sztabu Generalnego przy marszałku Ferdynandzie Fochu. Od 1922 pracował w polskim poselstwie w Rzymie jako attaché wojskowy. Służbę wojskowo-dyplomatyczną zakończył w 1924 i zamieszkał w Pławowicach, którymi zarządzał od śmierci ojca w 1926. Publikował w „Przeglądzie Współczesnym” (1922, 1924-25, 1927, 1929), „Czasie” (1924-28), „Wiadomościach Literackich” (1925-29), „Tygodniku Ilustrowanym” (1928-33). W 1928 i 1929 zorganizował we dworze dwa zjazdy poetyckie z udziałem wybitnych pisarzy. W 1930-31 był współredaktorem miesięcznika „Pamiętnik Warszawski”. W następnych latach kontynuował współpracę z „Wiadomościami Literackimi” (1932-35, 1937-38), publikował też m.in. w „Legionie” (1932-33), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1932-33, 1935-38). W 1936 otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. W 1938 został prezesem Oddziału Krakowskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał nadal w Pławowicach. Udzielał schronienia literatom i ludziom sztuki. Uczestniczył w działaniach konspiracyjnych, mających na celu pomoc pisarzom i artystom. Prowadził wraz z żoną młodzieżowy teatr domowy, w którym wystawiał m.in. własne sztuki, zajmował się twórczością przekładową. Po wkroczeniu wojsk radzieckich, zagrożony aresztowaniem, w połowie marca 1945 wyjechał do Krakowa. W tymże roku osiedlił się w Zakopanem. Został członkiem Rady Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, opiekując się teatrami Katowic, Krakowa i Zakopanego. Był kierownikiem literackim Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (1946-47), Starego Teatru (1947/48) oraz Teatru im. J. Słowackiego (1947-49) w Krakowie. Wykładał w Studium Starego Teatru. Współpracował z czasopismem „Teatr” (1945-64) i sporadycznie publikował w „Tygodniku Powszechnym” (1945-63). W 1950-55 był kierownikiem literackim amatorskiego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem. W 1952 otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu w dziedzinie przekładu. Od 1955 był prezesem Towarzystwa Miłośników Teatru im. H. Modrzejewskiej. Publikował m.in. w „Życiu Literackim” (1951-66, stale w 1955-57). W 1956-58 przebywał we Włoszech. W 1958 otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Zakopanego. W 1960 przeniósł się do Warszawy. Podjął współpracę z „Życiem Warszawy”, w którym w 1961-65 publikował recenzje literackie i teatralne. Odznaczony przed 1939 m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1923) i odznaczeniami zagranicznymi: francuską Legią Honorową V klasy, włoską Corona d'Italia, a po 1945 Złotym Krzyżem Zasługi (1945), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1953), Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1963). Zmarł 12 maja 1966 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Na racławickim błoniu. Udramatyzowana pieśń. Kraków: W.L. Anczyc 1906, 34 s.

2. Pieśni. Kraków: D.E. Friedlein 1907, 78 s.

Tu także: Gdy pieśń się poczęła. Dialog dramatyczny w 1 odsłonie, s. 49-74.

3. Psalm ziemi. Kraków: W.L. Anczyc 1908, 22 s.

4. Błogosławione próżniactwo. Rzecz dramatyczna w 1 obrazie. Kraków: Księgarnia Spółki Wydawniczej 1909, 66 s.

5. Chwasty kwitnące na rodzajnym polu. Poezje. Kraków: Nakład autora 1909, 72 s.

6. Przed farą. Poezje i poema. Seria II. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1910, 112 s.

7. Legion” Wyspiańskiego. [Studium]. Kraków: Nakład autora 1911, 26 s.

8. Daniło z Ostrowa. Duma o ruskim bojarze. Museion 1912 z. 10-12. Wyd. osobne Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1913, 32 s.

9. Lilie. Dramat w 4 aktach wierszem. Muzyka: B. Raczyński. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1912. Wyd. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1912, 137 s. Przedruk zob. poz. 61 (t. 1).

Udramatyzowana ballada A. Mickiewicza.

10. Szlakiem legionów. (Za gwiazdą Cesarza). Dramat w 4 aktach. Prapremiera: Poznań, Teatr Polski 1913. Wyd. pt. Szlakiem legionów. Dramat w 4 aktach. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1913, 142 s.

11. La Légion Polonaise. [Broszura]. Berne: F. Wyss 1916, 40 s.

12. Legenda o królu. [Janie Olbrachcie]. Poemat dramatyczny w 5 aktach. Kraków: Księgarnia Spółki Wydawnictwo Polskie 1916, 210 s. Fragment pt. Zabawa w mogile. Z poematu dramatycznego „Legenda o królu”. „Museion” 1913 z. 9/10. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1916.

13. Maryna. Baśń z czasów Wielkiej Wojny. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1918.

14. Raptus puellae. (Porwanie panny). Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1918.

15. Misterium Galilei. [Wiersze]. [Poznań]: Księgarnia św. Wojciecha [1920], XVI, 102 s.

16. Święty. Misterium w 3 aktach. [o Arnolfo di Cambio]. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1923. Wyd. pt. Misterium średniowieczne w 3 aktach. Kraków: Spółka Wydawnicza 1923, 116 s.

Przekłady

włoski

Il santo. [Przeł.] G. Pinelli. Firenze [1924].

17. W cichym dworze. Dramat w 3 aktach. Prapremiera: Poznań, Teatr Polski 1925. Wyd. Warszawa: E. Wende 1926, 134 s.

18. W kraju Latynów. [Wspomnienia z pobytu we Włoszech]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1925, XIII, 214 s. Wyd. nast. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1956. Przedruk zob. poz. (t. 2).

19. Dar Wisły. Dramat. Prapremiera: Łódź, Teatr Miejski 1927.

20. Ecce poeta. [Szkic o Horacym]. Przegląd Współczesny 1929 t. 31 s. 86-109. Wyd. wspólnie ze studium A. Rappaporta: Qu. Horatius Flaccus. Lwów: Filomata 1933, VI, 240 s.

21. Kłos Panny. Powieść [o M. Koperniku]. Warszawa: F. Hoesick 1929, VIII, 310 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1938; wyd. 3 Warszawa: Wiedza 1947. Por. poz. .

Przekłady

francuski

L'épi de la vièrge. [Przeł.] P. Cazin. Paris 1937.

słowacki

Kopernik. [Przeł.] A. Žarnov. Trnava 1948.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio Toruń 1935.

22. Radość i frasunek. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1930, 50 s.

23. Rozgrzeszenie. Powieść współczesna. Tygodnik Ilustrowany 1930 nr 27-52. Wyd. osobne Warszawa: F. Hoesick 1931, 312 s.

24. Dzika pszczoła. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1932.

Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

25. Rzeczpospolita poetów. Komedia satyryczna w 3 aktach wierszem. Kraków: Czas 1933, 148 s. [dod. „Przegląd Teatralny 1933 nr 3]. Wyd. nast. [Kraków:] Księgarnia Krzyżanowskiego 1934, 141 + 8 s. [głosy prasy o utworze]. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1934. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich w Krakowie w 1935.

26. Życie artystyczne i umysłowe Krakowa i Paryża przed dwudziestu pięciu laty. „Museion”. Kraków: Museion 1934, 34 s.

27. Mikołaj Kopernik. Wizja sceniczna w 6 obrazach. Prapremiera: Kraków, Zespół studentów na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego 1935; w teatrze zawodowym Toruń, Teatr Miejski 1935.

Przeróbka sceniczna powieści Kłos Panny [poz. ]. Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Adaptacje

teatralne

fragmentu pt.: Rzecz o Koperniku. Według tekstów: R. Brandstaettera i J. Broszkiewicza. Wystawienie: Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej 1973.
pt.: Rzecz o Koperniku. Według tekstów: L. Morstina i W. Żukrowskiego. Wystawienie: Częstochowa, Studencki Teatr Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 1973.

radiowe

pt. Pochodnie wieków. Kopernik. Oprac.: K. Grzybowska. Polskie Radio (Kraków) 1939.

28. Misterium nocy majowej. Sztuka w 2 częściach z prologiem. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1936. Wyd. Kraków: Gebethner i Wolff 1938, 117 s.

Nagrody

Nagroda literacka miasta Krakowa w 1938.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: L. Pobóg-Kielanowski. Polskie Radio (Katowice) 1938.

29. Panteja. Dramat grecki w 7 odsłonach. Kraków: Gebethner i Wolff 1937 [właśc. 1936], 100 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).

Druk fragmentów: „Pamiętnik Warszawski1931 nr 7/9 s. 92-104 [akt III]; „Wiadomości Literackie1932 nr 7.

30. Exodus. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1938.

Informacja: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1764-1939. T. 3. Warszawa 1971.

31. Bolesław Krzywousty. (Zdobywcy morza). Rapsod rycerski w 6 obrazach. Płock: Drukarnia Braci Detrychów 1939, 58 s.

Utwór przeznaczony dla teatru plenerowego; przygotowany przez reżysera I. Galla do wystawienia w Płocku w IX 1939.

32. Hymn na cześć oręża polskiego. Wizja sceniczna. Prapremiera: Kraków, Wawel 1939.

Utwór przeznaczony dla teatru plenerowego; wystawienie w reżyserii K. Frycza. Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

33. Noce we młynie. Sztuka w 3 aktach wierszem. Powst. przed 1939.

Informacja: jak w poz. ; J. Wilczek: Dramaty konkursowe. „Teatr1951 nr 3.

34. Obrona Ksantypy. Dramat w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1939. Wyd. całości: Kraków: Gebethner i Wolff 1939, 126 s. Przedruk zob. poz. , (t. 1), (t. 2).

Nagrody

Nagroda im. R. Reynela w 1939.

Przekłady

czeski

[Przeł.] M. Solská-Ružičková. Wystawienie: Praha 1947.

niemiecki

Verteidigung der Xantippe. [Przeł.] A. Gutry. Wystawienie: Wien 1945, [Niemcy] 1959. Wyd. Wien [1966], powielone.

słowacki

Obrona Xantipy. [Przeł.] M. Mróz. Bratislava 1960.

węgierski

[Przeł.] T. Csorba. Przekł. powst. w 1939 [informacja tłumacza].

włoski

[Przeł.] L. Panzone [niewyd.; informacja: „Życie Warszawy1976 nr 109 s. 7].

Adaptacje

radiowe

fragment: Polskie Radio 1938.

telewizyjne

Telewizja Polska 1984.

35. Penelopa. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: reżyseria: A. Szyfman. Pławowice 1943. Wystawienie: w teatrze zawodowym: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1945. Druk zob. poz. . Przedruk zob. poz. (t. 1).

Przekłady

węgierski

[Przeł.] T. Csorba ok. 1948 [informacja autora].

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Okońska. Polskie Radio 1966.
Adaptacja: E. Elbanowska. Polskie Radio 1970.

36. Rycerze Antychrysta. Dramat w 6 odsłonach [wierszem]. [O antypapieżu Anaklecie II]. Powst. 1943 [informacja autora]. Wyd. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 102 s. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Druk fragmentów: „Warszawa1946 nr 8 s. 3-4.

37. Ognie nad rzeką. Sztuka w 3 aktach wierszem. Powst. 1945.

Informacja jak w poz. .
Sztuka o tzw. powstaniu kaźmierskim, opanowaniu latem 1944 na kilka tygodni ziemi proszowskiej przez Armię Krajową i Bataliony Chłopskie.

38. Spotkania z ludźmi. [Wspomnienia]. Powst. 1945 [informacja autora]. Wyd. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 261 s.

Zawartość

Przedmowa. – Antoni Wilk; Karol Podkański; Stefan Pawlicki; Stanisław Przybyszewski; Wilhelm Wundt; Henryk Sienkiewicz; Ludwik Solski; Rudolf Starzewski; Karol Hubert Rostworowski; Emil Bourdelle; Leon Schiller; Kazimierz Tetmajer; Tadeusz Boy-Żeleński; Władysław Reymont; Józef Czajkowski; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; Paweł Claudel; Tadeusz Zieliński; Wacław Berent; Maria Curie-Skłodowska; Hugo Hoffmansthal; Stanisław Estreicher; Paweł Valéry; Ludwik Puget; Juliusz Osterwa; Jan Lechoń.

39. W nadodrzańskiej puszczy. Sztuka w 1 akcie. Prapremiera: Wrocław, Teatr Miejski 1946. Druk fragmentów: „Odra” 1946 nr 34 s. 2-3.

40. Taniec księżniczki. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Katowice Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1947. Druk zob. poz. (t. 3).

Adaptacje

telewizyjne

Telewizja Polska 1963.

41. Zakon krzyżowy. Dramat w 6 obrazach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1949.

42. Dziwy kultury antycznej. Eseje. Powst. 1950 [informacja autora]. Druk fragmentów: Uczłowieczeni bogowie i ludzie ubóstwieni. „Życie i Myśl” 1951 nr 1/2 s. 174-196. Druk całości zob. poz. (t. 2).

43. Kleopatra. (Monstrum egipskie). Dramat w 3 aktach. Powst. 1950 [informacja autora]. Prapremiera: Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej 1960. Druk zob. poz. . Przedruk zob. poz. (t. 1), (t. 2).

44. Polacy nie gęsi. Komedia w 3 aktach [o M. Reju]. Twórczość 1952 nr 9 s. 7-55. Wyd. osobne z podtytułem: Sztuka w 3 aktach. Melodie: S. Wiechowicz. Warszawa: Czytelnik 1952, 103 s. Prapremiera: z muzyką S. Wiechowicza. Warszawa, Teatr Polski 1953. Przedruk zob. poz. (t. 3), (t. 3).

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: B. Dąbrowski. Telewizja Polska 1969.

45. Portrety i astronomia. Sceny z życia Mikołaja Kopernika. Zestaw tekstów dla Teatru Rapsodycznego. Prapremiera: Kraków, Teatr Rapsodyczny 1952. Druk fragmentów pt. U Kardynała Merdy. „Świat i My” 1953 nr 66 s. 3. Por. poz. .

46. Burmistrz z Wieliczki. Widowisko buffo w 4 odsłonach z czasów dawnej Polski. Powst. 1953. „Dialog” 1963 nr 3 s. 5-64. Przedruk zob. poz. (t. 4).

47. Trylogia antyczna. [Utwory dramatyczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1955, 351 s.

Zawartość

Penelopa [poz. ]; Obrona Ksantypy [poz. ]; Kleopatra [poz. ].

48. Przygoda florencka. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ludowy 1957. Wyd. [Warszawa 1957], 82 s., powielone Wyd. nast. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 138 s.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: E. Dziewoński. Telewizja Polska 1964.

49. Przędziwo Arachny. Opowieści greckie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 142 s.

Zawartość

Przędziwo Arachny; Prometeusz; Historia Greka Odyseusza; Powrót Agamemnona; Wyprawa Argonautów; Temistokles i wojny Persów z Grekami; Perykles i złoty wiek Aten; Sokrates i boska nauka Platona; Demostenes i zmierzch niepodległości Grecji; Zakończenie.

50. Buntownica. Sztuka w 4 aktach. Prapremiera: Jelenia Góra, Teatr Dolnośląski 1959.

51. W słońcu. Sztuka w 3 aktach. Dialog 1959 nr 6 s. 5-43. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ludowy 1961. Przedruk zob. poz. (t. 4).

52. Z pism Hieronima Ludwika Morstina [Wybór esejów i dramatów]. [T. 1-4]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959-1967.

[T. 1]. Tetralogia antyczna. 1959, 438 s.

Zawartość

Panteja [poz. ]; Obrona Ksantypy [poz. ]; Penelopa [poz. ]; Kleopoatra [poz. ].

[T. 2]. Dziwy kultury antycznej. Eseje. 1959, 400 s.

Zawartość

W kraju Latynów [poz. ]; Dziwy kultury antycznej [poz. ].

[T. 3]. Dramaty polskie. 1960, 396 s.

Zawartość

Taniec księżniczki [poz. ]; Polacy nie gęsi [poz. ] Kopciuszek [poz. ].

[T. 4]. Dramaty polskie. 1967, 472 s.

Zawartość

W słońcu [poz. ]; Burmistrz z Wieliczki [poz. ]; Wybrańcy pod Wiedniem [poz. ] Trudna miłość [poz. ].

53. Jaskółka. Sztuka w 3 aktach. [O królowej Jadwidze]. Dialog 1960 nr 12 s. 5-48 [tu też nota autora]. Prapremiera: Bielsko-Biała, Cieszyn, Teatr Polski 1961. Przedruk zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: L. Orszulska. Polskie Radio 1966.

54. Kopciuszek. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1960. Druk zob. poz. (t. 3).

Przekłady

słowacki

Štyri sestry. [Przeł.] J. Mrázik. Bratislava 1968.

55. Wybrańcy pod Wiedniem. Komedia bohaterska w 5 odsłonach. Powst. 1960. Druk zob. poz. (t. 4).

Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Michalska. Polskie Radio 1983.

56. Moje przygody teatralne. Wspomnienia. Warszawa: Czytelnik 1961, 259 s.

57. Opowieści o ludziach i zdarzeniach. Warszawa: Czytelnik 1964, 221 s. Wyd. 2 tamże 1966.

Zawartość

Od autora. – Z Leopoldem Staffem w ziemi obiecanej; Wizyta w Bolcienikach [dot. A. Mickiewicza i M. Puttkamerowej]; Pan Andrzej; Pierścień Barbary [dot. B. Radziwiłłówny]; Nieśmiertelna plotka [dot. S. Wyspiańskiego]; Matematyk wśród humanistów [dot. W. Natansona]; Sprawa Antygony w perspektywie wieków; Wielcy Hiszpanie – Lope de Vega i Calderon; Paryż; Moje ostatnie przygody teatralne.

58. Trudna miłość. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1966. Druk zob. poz. (t. 4).

59. Z niejednej szuflady. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 289 s.

Zawartość

Cz. 1. Żywoty równoległe: Przedmowa; Leonardo da Vinci i Mikołaj Kopernik; Wiersz Wawrzyńca Korwina; Goethe i Mickiewicz; Karol Hubert Rostworowski i Albert Camus. – Cz. 2. Z niejednej szuflady: Z powrotem w kraju Latynów; Humaniści wędrujący i wojujący; Rozmowy z poetą; Sprawy i ludzie teatru: Scena i widownia. Helena Modrzejewska w świetle wspomnień. Wilam Horzyca. Karol Frycz. Wojciecha Natansona „Godzina teatru”. Nad kolorowym sztychem. Dlaczego wszechświat milczy?

60. Dramaty wybrane. Wybór, wstęp i komentarz: J. Popiel. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987-1990, 293 + 247 + 416 s.

Zawartość

T 1: Lilie [poz. ]; Rzeczpospolita poetów [poz. ]; T. 2: Obrona Ksantypy [poz. ]; Kleopatra [poz. ]; T. 3: Polacy nie gęsi [poz. ]; Rycerze Antychrysta [poz. ]; Jaskółka [poz. ].

Przekłady

1. Sofokles: Antygona. Przeł. i przedmową poprzedził L. Morstin. Kraków: Gebethner i Wolff 1938, 67 s. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1945. Wyd. nast.: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, wyd. 2 [!] tamże 1956; Warszawa: Nasza Księgarnia 1992. Przedruk zob. poz. .
2. Horacy: Pieśni. Cztery księgi ód i Pieśń sekularna. Przeł. i przypisami opatrzył L. Morstin. Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski 1947, 194 s.
Przekład „Ód”. Powst. 1944 [informacja autora].
3. F. Lope de Vega: Owcze źródło. Poemat dramatyczny w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1948. Wyd. w oprac. M. Strzałkowej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, LXXXII, 135 s. Biblioteka Narodowa II, 37. Wyd. 2 tamże 1954.
4. Aktorzy w Elzynorze. [Przekł. fragmentów kilku sztuk W. Shakespeare'a]. Wystawienie: Kraków, Teatr Rapsodyczny 1951.
5. P. Calderon de la Barca: Alkad z Zalamei. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1951. Wyd. ze wstępem J. Iwaszkiewicza Warszawa: Czytelnik 1954, 145 s.
6. J.W. Goethe: Torquato Tasso. Dramat w 5 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 159 s.
7. Sofokles: Król Edyp; Edyp w Kolonie; Antygona. Przedmowa: J. Krókowski. Komentarzem opatrzył L. Joachimowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 253 s. Zob. poz. .
8. Sofokles: Król Edyp. Przekł. i przedmowa: L. Morstin. Posłowie: K. Biedrzycki. [Wyd. 2] Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2002, 94 s. Zob. poz. .

Piosenki do sztuk scenicznych

A. Musset: Kaprys Marianny. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1947.
P. Beaumarchais: Wesele Figara. Komedia w 5 aktach. Piosenki L. Morstin i L. Kydryński. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1948.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1957.

Autor o sobie

L.H. Morstin: Moja praca nad przekładami utworów Sofoklesa, Horacego, Lope de Vegi, Calderona i Goethego. W: O sztuce tłumaczenia. Wrocław 1955.
L.H. Morstin: Stosunek pisarza do tworzywa, które znajduje w historii. [Wypowiedź w ankiecie: Literatura i historia]. Współczesność 1966 nr 9.

Wywiady

Rozmowa z Ludwikiem Hieronimem Morstinem. Rozm. K. Zbijewska. Od A do Z 1952 nr 51.
Z wizytą u Ludwika Hieronima Morstina. Oprac.: J. Czajkowski. Współczesność 1958 nr 17.
Spotkania liryczne. (Trzy rozmowy z Ludwikiem Hieronimem Morstinem). Rozm. H. Platta. Kamena 1964 nr 22/23.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1966” wyd. 1968 (P. Grzegorczyk), przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Polski słownik biograficzny. T. 21 cz. 4 z. 90. Kraków 1976 (S.W. Balicki).
Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2. 1900-1980. Warszawa: 1994 (Redakcja).

Ogólne

Książki

W. Natanson: Morstin. Warszawa: Agencja Autorska 1967, 58 s.

Artykuły

K.W. Zawodziński: O kilku poetach. Przegląd Współczesny 1931 t. 39, przedruk w tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kraków 1964.
J. Janowski: Ludwik Hieronim Morstin. „Kurier Literacko-Naukowy1938 nr 23.
Z. Leśnodorski: Od „Pani, która zabiła pana...” do „Penelopy. Front Teatralny 1945 nr 3.
T. Terlecki: Najlepszy Morstin. „Wiadomości”, Londyn 1960 nr 20.
• [S. Mackiewicz] Cat: Ludwik Hieronim Morstin. „Słowo Powszechne1961 nr 264.
W. Natanson: Z powodu jubileuszu Morstina. „Dialog1962 nr 10.
J. Kłossowicz: Ludwik Hieronim Morstin. „Tygodnik Kulturalny1964 nr 6.
A. Okońska: O niektórych dramatach Morstina. „Dialog1965 nr 3.
K. Koźmiński: Ludwik Hieronim Morstin. „Myśl Społeczna1966 nr 25.
J. Morstinowa: Ze wspomnień... Za i Przeciw 1966 nr 6-8.
W. Natanson: Kilka słów o pisarstwie Ludwika Morstina. Twórczość 1966 nr 7.
W. Natanson: Ludwik Hieronim Morstin. „Życie i Myśl1966 nr 11.
J. Parandowski: Pamięci Ludwika Hieronima Morstina. „Dialog1966 nr 7, przedruk w tegoż: Szkice. Seria 2. Warszawa 1968.
S. Stabryła: Antyczne dramaty Ludwika Hieronima Morstina; G. Żurek: Ludwik Hieronim Morstin. „Meander1966 nr 9.
J. Zawieyski: Pamięci Ludwika Hieronima Morstina. „Dialog1966 nr 7.
M. Józefacka: Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego. Pamiętnik Literacki 1970 z. 3.
J. Zaufall: Misja Ludwika Hieronima Morstina. „Niepodległość”, Londyn t. 8: 1972 [dot. roli pisarza w rozmowach polsko-francuskich w 1933].
J.E. Płomieński: Kopernik we współczesnej literaturze polskiej. Kamena 1973 nr 3.
S.W. Balicki: Plotka o „Święcie Melpomeny. Dialog 1974 nr 5.
B. Dąbrowski: Ludwika Hieronima Morstina przygody teatralne. Teatr 1974 nr 21 [dot. współpracy od 1946 z teatrami w Katowicach i Krakowie].
W. Natanson: Morstin po latach dziesięciu. Twórczość 1976 nr 5.
A. Zaczyński: Morstin od strony kuchni. Kierunki 1976 nr 31.
W. Natanson: Obrona Morstina. „Za i Przeciw1978 nr 41.
B. Kulczyńska: Przypomnieć teatr Morstina. „Za i Przeciw1981 nr 20.
W. Natanson: Pan na Pławowicach. Kierunki 1981 nr 20.
l. Heppen: Dobre chwile, złe chwile. Tygodnik Polski 1984 nr 52/53 [dot. rodziny L.H. Morstina i zjazdów poetyckich w Pławowicach].
Z. Miedziński: Obrońca Ksantypy. Życie Literackie 1986 nr 50.
W. Natanson: O tym, który nie umiał żywić nienawiści. Kierunki 1986 nr 20.
S.M. Przybyszewski: Pławowice – wieś poetów. Sycyna 1997 nr 24.

Legion

S. Kotowicz. „Pamiętnik Literacki1916 z. 3/4.

Lilie

W. Gostomski. „Książka1912 nr 12.
A. Grzymała-Siedlecki: Dramat o balladzie. Gazeta Warszawska 1912 nr 21.
W. Bukowiński. „Sfinks1913 t. 2.
J. Kotarbiński. „Biblioteka Warszawska1914 t. 2.
J. Lorentowicz: Współczesny teatr polski. Cz. 2. Warszawa 1935 [dot. też: Dzika pszczoła; Raptus puellae; W cichym dworze].

Legenda o królu

Z. Jachimecki. „Głos Narodu1916 nr 28.

Raptus puellae

• [S. Krzywoszewski] S.K. „Świat1918 nr 46, 49.
J. Lorentowicz: Współczesny teatr polski. Cz. 2. Warszawa 1935 [dot. też: Dzika pszczoła; Lilie; W cichym dworze].

Misterium Galilei

J.K. „Przegląd Powszechny1921 t. 149/150.

Święty

A. Gruszecka. „Przegląd Warszawski1924 nr 29.
W. Zawistowski. „Scena Polska1924 nr 1.

W cichym dworze

K. Irzykowski. „Robotnik1926 nr 52, przedruk w tegoż: Pisma teatralne. T. 1. Kraków 1995.
A. Słonimski. „Wiadomości Literackie1926 nr 9.
T. Boy-Żeleński. W tegoż: Flirt z Melpomeną. Wieczór siódmy i ósmy. Warszawa 1927, przedruk w: Pisma. T. 22. Warszawa 1964.
J. Lorentowicz: Współczesny teatr polski. Cz. 2. Warszawa 1935 [dot. też: Dzika pszczoła; Lilie; Raptus puellae].

W kraju Latynów

T. Sinko: Polski pokłon geniuszowi Rzymu. Czas 1925 nr 215.

Kłos Panny

R. Bergel: Powieść o Morstinowym Koperniku. Głos Narodowy 1929 nr 244.
T. Sinko: Powieść o Koperniku. Kurier Literacko-Naukowy 1929 nr 26.
E. Woroniecki. „Pamiętnik Warszawski1929 z. 4.
W.L. Jaworski. „Wiadomości Literackie1930 nr 19.
A. Sowiński: Akademicka powieść o Koperniku. Kuźnica 1948 nr 8.
J. Płomieński: Renesans Kopernika we współczesnej prozie polskiej. Życie i Myśl 1960 nr 11/12.

Radość i frasunek

A. Zahorska. „Przegląd Powszechny1930 t. 186.
J. Birkenmajer. „Polonista1932 nr 4.

Rozgrzeszenie

R. Kordęski. „Przegląd Powszechny1931 t. 190.
L. Piwiński. „Wiadomości Literackie1931 nr 14.
J.E. Skiwski. „Tygodnik Ilustrowany1931 nr 15.

Dzika pszczoła

A. Grzymała-Siedlecki. „Kurier Warszawski1932 nr 149.
K. Irzykowski. „Robotnik1932 nr 184, przedruk w tegoż: Pisma teatralne. T. 3. Kraków 1995.
I. Krzywicka. „Wiadomości Literackie1932 nr 24.
T. Boy-Żeleński. W tegoż: Ludzie i bydlątka. Warszawa 1933, przedruk w : Pisma. Seria IV t. 24. Warszawa 1966.
J. Lorentowicz: Współczesny teatr polski. Cz. 2. Warszawa 1935 [dot. też: Lilie; Raptus puellae; W cichym dworze].
W. Brumer: Dzika pszczoła. W tegoż: Tradycja i styl w teatrze. Warszawa 1985.

Rzeczpospolita poetów

• [K. Czachowski] K.Cz.: Ideologia i fantastyka w „Rzeczpospolitej poetów. Gazeta Polska 1934 nr 224.
J. Wittlin. „Wiadomości Literackie1934 nr 25.
J. Birkenmajer. „Nowa Książka1935 nr 7.
K. Irzykowski: Sztuka klerkowska. Prosto z Mostu 1935 nr 13.
K. Irzykowski. „Rocznik Literacki 1934” wyd. 1935.

Mikołaj Kopernik

K. Piotrowski: Mit kopernikowski na Wawelu. Wiadomości Literackie 1937 nr 28.

Misterium nocy majowej

W. Grubiński. „Nowa Książka1938 nr 3.
K. Grzybowska: Dramat o Polsce współczesnej. Pion 1938 nr 9.
W. Kubacki: Dramatyczne utwory Morstina. „Wiadomości Literackie1938 nr 16 [dot. też: Panteja].
H. Michalski: Teatr w poszukiwaniu czytelnika. Kultura 1938 nr 2.

Panteja

L. Fryde: Pisarz, książka i czytelnik. Dramat bohaterski. Tygodnik Ilustrowany 1937 nr 14.
K. Irzykowski: Cyrus pytający. (Z dramatów książkowych). Pion 1937 nr 18.
K. Irzykowski. „Rocznik Literacki 1936” wyd. 1937.
W. Kubacki: Dramatyczne utwory Morstina. „Wiadomości Literackie1938 nr 16 [dot. też: Misterium nocy majowej].

Obrona Ksantypy

S. Helsztyński: Z teatrów warszawskich. Kultura 1939 nr 11.
K. Irzykowski: Brak jest przede wszystkim dobrej szkoły. Obrona Kultury 1939 nr 4.
R. Kołoniecki: Plotka i prawda o Ksantypie. Pion 1939 nr 8, przedruk: „Listy z Teatru 1948 nr 23.
B. Korzeniewski. „Skamander1939 nr 105/107.
S. Piasecki. „Prosto z Mostu1939 nr 9.
J.E. Skiwski: Człowiek, który nie dogonił prawdy. Pion 1939 nr 13.
T. Zieliński: Grecja w komedii „Obrona Ksantypy. Wiadomości Literackie 1939 nr 10, przedruk pt. Ksantypa. „Listy Teatru Polskiego sezon 1957/1958” (Warszawa) nr 11.
A.M. Swinarski: Rzeczpospolita poezji. Listy z Teatru 1947 nr 11 [dot. też: Penelopa].
J. Kleiner: O „Obronie Ksantypy. „Listy Teatru Polskiego sezon 1957/58” (Warszawa) nr 11.
S. Linowska: Antyk w teatrze współczesnym. Meander 1959 nr 2.
I. Wieniewski: Rehabilitacja Ksantypy. Orzeł Biały”, Londyn 1985 nr 1391.

Penelopa

A.M. Swinarski: Rzeczpospolita poezji. Listy z Teatru 1947 nr 11 [dot. też: Obrona Ksantypy].

Rycerze Antychrysta

T. Dworak: Dramat Morstina. „Kierunki1957 nr 49.
Z. Pędziński: Dramat pychy. Tygodnik Powszechny 1957 nr 51.

Spotkania z ludźmi

P. Hertz: De mortuis nil nisi bene. Nowa Kultura 1958 nr 8.
J. Iwaszkiewicz: Spotkanie z Aniołem. Życie Warszawy 1958 nr 47.
K. Morawski: Nowe spotkanie z Morstinem. „Wiadomości”, Londyn 1958 nr 14/15.
S. Podhorska-Okołów: Spotkania z ideami. Twórczość 1958 nr 5.
T.J. Żółciński: Z pamiętnikarskiego szkicownika. Nowe Książki 1958 nr 3.

Taniec księżniczki

K. Grzybowska: Katowice. Teatr 1947 nr 6.
A.M. Swinarski: Nowa sztuka Morstina. Odrodzenie 1947 nr 20.

Zakon krzyżowy

J. Artemski. „Dziś i Jutro1949 nr 2.
J. Szczawiej. „Warszawa1949 nr 2.

Dziwy kultury antycznej

H. Geremek. „Nowe Książki1960 nr 9.
S. Łoś. „Tygodnik Powszechny1960 nr 13.

Polacy nie gęsi

A. Lam: Kochanowski Maliszewskiego i Rej Morstina. Życie Literackie 1953 nr 42.
J. Mikke: Pochwała czy oskarżenie polskiego Odrodzenia. Teatr 1953 nr 18.

Portrety i astronomia

H. Vogler. „Życie Literackie1953 nr 4.

Trylogia antyczna

K. Puzyna. „Rocznik Literacki 1956” wyd. 1937.
W. Natanson: Morstin obronił Ksantypę. Twórczość 1957 nr 7.

Przygoda florencka

Z. Karczewska-Markiewicz. „Tygodnik Demokratyczny1957 nr 42.
K. Morawski: Przygoda florencka” i paryskie rozmowy. (List do Ludwika Hieronima Morstina). Wiadomości”, Londyn 1957 nr 43.
A. Wojciechowski: Nowa sztuka Morstina. „Wiadomości”, Londyn 1957 nr 29.
S. Mijas: Romans patriotyczny. Życie Teatru 1972/1973 nr 10.

Z pism Hieronima Ludwika Morstina

W. Natanson: Z miłością do Hellady. Twórczość 1959 nr 7 [dot. T. 1. Tetralogia antyczna].
L. Eustachiewicz. „Dialog1967 nr 7. [dot. T. 3 i 4. Dramaty polskie].
Z. Florczak: Wierny swojej genezie. Nowe Książki 1967 nr 12 [dot. T. 3 i 4. Dramaty polskie].
Z. Greń. „Życie Literackie1967 nr 41 [dot. T. 3 i 4. Dramaty polskie].
W. Natanson: Dramatopisarstwo polskie w 1967 roku. „Przegląd Humanistyczny1969 nr 1 [dot. T. 3 i 4. Dramaty polskie].

Moje przygody teatralne

D. Żmij. „Nowe Książki1961 nr 23.
T. Terlecki: Pamiętnik dramatopisarza. Wiadomości”, Londyn 1962 nr 14.
B. Wojdowski. „Współczesność1962 nr 24.

Opowieści o ludziach i zdarzeniach

J. Doliński. „Życie Literackie1964 nr 52.
J. Gembicki: Zwierzenia o kulturze. Kultura 1964 nr 50.
A. Grodzicki. „Nowe Książki1965 nr 3.
A. Wanat: Morstinowe opowieści. Twórczość 1965 nr 3.
I. Wieniewski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1965 nr 35.

Z niejednej szuflady

A. Goreń. „Miesięcznik Literacki1967 nr 11.
I. Wieniewski. „Na Antenie”, Monachium 1967 nr 57.

L.H. Morstin: Dramaty wybrane

Z. Greń. „Życie Literackie1988 nr 29.
L. Wójcik: Rzeczpospolita utracona. Odrodzenie 1988 nr 39.
L. Wójcik: Powrót?Teatr1989 nr 1.

Sofokles: Antygona

A. Grzymała-Siedlecki: Z warsztatu poetyckiego Ludwika Hieronima Morstina. „Kurier Warszawski1938 nr 261.

Horacy: Pieśni

A. Sowiński: Nad Horacjuszem. Nowiny Literackie 1948 nr 20.

P. Calderon de la Barca: Alkad z Zalamei

K. Puzyna. „Życie Literackie1951 nr 13, polemika: L.H. Morstin. „Życie Literackie” 1951 nr 14.
W. Natanson. „Twórczość1954 nr 5.
S. Ciesielska-Borkowska. „Pamiętnik Teatralny1955 nr 2.

Sofokles: Król Edyp; Edyp w Kolonie; Antygona

S.J. Kołodziejczyk. „Rocznik Literacki 1956” wyd. 1957.