BIO

Born on 27 September 1953 in Radom; daughter of the highly-qualified metalworker Tadeusz Rola and the teacher Stanisława, née Ziętek. She attended the Jan Kochanowski Grammar School (No. 6) in Radom. After completing advanced secondary education in 1972, she took a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW). In 1977 she graduated with a master's degree from UW and started working at the Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). She was a researcher at the Department of Contemporary Literature (Pracownia Literatury Współczesnej). At the same time, she studied the history of philosophy at the Christian Philosophy Faculty of the Academy of Catholic Theology in Warsaw (Akademia Teologii Katolickiej, now UKSW – Cardinal Stefan Wyszyński University), doing so until 1983. She made her debut as a literary critic in 1979 with a review of Paavo Juhani Haavikko's novella Białe kamienie (White Stones). The review appeared in "Nowe Książki” (no. 6). Burska continued to contribute to this periodical until 1981. She also regularly published book reviews in "Tygodnik Kulturalny" (1980–81) and "Twórczość" (1981–86). Burska conducted lectures for teachers, middle school pupils, students and doctoral researchers at IBL. She published her debut article, Samoobrona czy walka o nową treść? (Self-defence or the struggle for new content?), on the subject of the periodicals "Puls" and "Zapis", in the underground journal "Wezwanie" in 1982 (no. 2/3). She later became co-editor of this publication. She was made a teaching assistant at IBL PAN the same year. She married the poet and journalist Tomasz Burski (d. 2001) in 1984. They were both active in Poland's democratic opposition under communism. In subsequent years, her reviews, essays and articles appeared in periodicals including "Res Publica Nowa" (1988, 1990–94, 1996–98, 2000 and 2003–05), "Teksty Drugie" (1990–91, 1993–96, 1998–2000 and 2003) and "Gazeta Wyborcza" (1991–91, 1998–2003 and 2006–08). She defended her doctoral thesis Ludzie i dzieje. Literackie ujęcie procesu historycznoliterackiego we współczesnych narracjach o dziejach (People and History: Literary perspectives on the literary-historical process in contemporary narratives on the past) in 1997. It was supervised by Prof. Alina Brodzka. She subsequently received a promotion and was made senior teaching assistant, before being appointed lecturer a year later. She was a member of the jury of the prestigious Nike Literary Prize between 2003 and 2005.
She had two children, Franciszek (b. 1984) and Maryna (b. 1987). She died on 8 August 2008 at her summer house in Jeleńcz in the Kashubian region and is buried at Warsaw's Powązki Cemetery.

Twórczość

1. Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 1998, 243 s. Rozprawy Literackie.

Rozprawa doktorska; w wersji pierwotnej pt.: Ludzie i dzieje. Literackie ujęcia procesu historycznego we współczesnych narracjach o dziejach.

Zawartość

Wstęp. – Kłopotliwe dziedzictwo: 1. [W.] Scott i „wielka narracja” [wpływ powieści „Waverley” i „Rob Roy” na europejską, w tym także polską, powieść historyczną]; 2. Destruktorzy, czyli o narodzinach kłopotliwych pytań [H. Rzewuski: Listopad, B. Prus: Faraon, S. Żeromski: Popioły]. – Tematy [W.] Berenta [dot.: Żywe kamienie]. – Pocieszenie czy samowiedza?: 1. Cień [H.] Sienkiewicza [dot.: Trylogia]; 2. Paradoksy [P.] Jasienicy [dot.: Rzeczpospolita Obojga Narodów]; 3. Koniec historii, czyli nieobliczalny ciąg dalszy [dot.: H. Malewska: Panowie Leszczyńscy]; 4. Zagłoba w piekle i eposie [dot.: T. Parnicki: I u możnych dziwy, J. Łukasiewicz: Zagłoba w piekle]. – Rzecz o gestach: 1. Rewizjoniści i apologeci; 2. 1863 — wszystko inaczej. – Nie kończąca się opowieść: 1. Historia: czasu kurz? [dot.: J. Iwaszkiewicz: Bitwa na równinie Sedgemoor, Czerwone tarcze]; 2. Utopie kultury [dot.: J. Stempowski: Eseje dla Kassandry, Z. Herbert: Barbarzyńca w ogrodzie, G. Herling-Grudziński: Skrzydła ołtarza]; 3. Pochwała historii? [dot. twórczości H. Malewskiej i T. Parnickiego].

2. Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce. Red.: M. Jaworska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2012, 379 s. Idee i Społeczeństwo.

Niedokończona rozprawa habilitacyjna, przygotowana do druku po nagłej śmierci Autorki przez A. Brodzką-Wald oraz dzieci L. Burskiej: Franciszka i Marynę. Niewykorzystane notatki Autorki zamieszczono w Aneksie.

3. Cytaty z życia i literatury. Oprac.: M. Zaleski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2012, 439 s. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Krytyka XX Wieku, 18.

Zawartość

I: Poeta czy dysydent? [dot.: A. Rudnicki: Rogaty warszawiak]; Wiek klęski [dot.: A. Rudnicki: Krakowskie Przedmieście pełne deserów]; Bunty i nostalgie Stanisława Dygata; W zakolu czasu [dot.: T. Konwicki: Zorze wieczorne]; Tyrmand; Salon Karpińskiego [dot.: W. Karpiński: Książki zbójeckie]; W poszukiwaniu treści życia (Konstanty A. Jeleński); Wiara i doświadczenie pustki [dot. H. Malewskiej]; Między kronikami historii a tropami wiary [dot. A. Kijowskiego]; Dziennik Andrzeja Kijowskiego; Nasze lustro [dot.: J. Błoński, T. Mrożek: Listy 1963–1996]. – II: Kultura polska po Jałcie [M. Fik]; Literatura polska i sprawa (też) polska [dot.: M. Zaleski: Mądremu biada?]; O dwu duszach Jana Józefa Lipskiego i naszych czasach; Ten wspaniały mężczyzna od bezkompromisowej krytyki [dot.: R. Grupiński: Dziedziniec strusich samic]; Pochwała nie tylko bibliografii [dot.: J. Kandziora, Z. Szymańska: Bez cenzury]. – III: Porachunki Tomasza Łubieńskiego [dot.: Porachunki sumienia]; Historia sprzed i po historii [dot. H. Malewskiej]; Niebezpieczny urok powiatu [dot. J.M. Rymkiewicza]; Rewizor i mitotwórca [dot. L.L. Beynara (P. Jasienicy)]; Dzieje alla polacca [dot. M. Brandysa]; Poczciwy czarodziej, przewrotny gracz [dot. H. Sienkiewicza]; Strapiony syn nowoczesności [dot. B. Prusa]. – IV: Smak detalu [dot.: P. Sommer: Smak detalu i inne ogólniki]; Hotel Europa [dot. współcz. prozy, m.in. autorów: I. Filipiak, N. Goerke, M. Gretkowska, M. Kędzierski, J. Rudnicki, K. Rutkowski]; Narodziny miasta [dot.: M. Tulli: Sny i kamienie]; Sprawy męskie i nie [dot. A. Stasiuka]; Znowu w okopach [dot. literatury lat osiemdziesiątych]; Klasycy? [dot. twórczości K. Koehlera i W. Wencla]; Inkwizytorzy i Sarmaci [dot. czasopism „Arcana”, „Fronda”, „bruLion”]; Literatura bez historii [nt. literatury lat dziewięćdziesiątych]; Miasto i poezja [w twórczości autorów debiutujących po 1989]. – V: Pokolenie — co to jest i jak używać; Gesty i historie sekretne. O „Wariacjach pocztowych” Kazimierza Brandysa; Testament zbuntowanych [dot. Marca ’68]; Salon rozbitków [dot. Salonu Niezależnych]; Tak to, kotku, wygląda — lecz jak się to kończy? [dot. wierszy poetów debiutujących w czasopiśmie „bruLion”]; Pokazać ogień w głowie [dot. spektakli młodych polskich reżyserów w ocenach krytyków teatralnych]. – VI: Zdrowa degeneracja [dot.: J. Jedlicki: Świat zwyrodniały]; Zderzenie z losem [dot. koncepcji politologicznych S. Huntingtona i F. Fukuyamy].

Prace redakcyjne

1. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. [T. 2–4]. Pod red. [i ze wstępem] A. Brodzkiej i L. Burskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 1995-1998.

[T. 2]. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej — następne pokolenie. 1995, 204 s.

Materiały z konferencji zorganizowanej przez IBL i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Warszawa, 6–7 V 1993.

[T. 3]. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej — kontynuacje. 1996, 245 s.

Materiały z konferencji zorganizowanej przez IBL i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Warszawskim Tygodniu Literatury, 4–5 V 1995.

[T. 4]. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. 1998, 485 s.

Materiały z konferencji zorganizowanej przez IBL i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Warszawa, 30–31 V 1996 .
2. Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Pod red. L. Burskiej i M. Zaleskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2001, 338 s.

Omówienia i recenzje

Kłopotliwe dziedzictwo

A. ZAWADA: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7.

Awangarda i inne złudzenia

M. BUCHOLC: Trudno pamiętać inaczej. O książce Lidii Burskiej „Awangarda i inne złudzenia”. Kultura Liberalna” [on-line] 2013 nr 38. Dostępny w Internecie: Zob. link. [dostęp 9 lutego 2015].
T. MIZERKIEWICZ: Polityczna” historia literatury. Nowe Książki 2013 nr 7.
B. TORUŃCZYK: Biografia Pokolenia ’68. Przegląd Polityczny 2013 nr 119.
A. KOMOROWSKI: Legenda pokolenia ’68. Twórczość 2014 nr 2.
A. Daukszta: Sprzątanie wspólnej pamięci. „Ale Historia2018 nr 2.

Cytaty z życia i literatury

KLUB: W kręgu mądrych myśli. „Dziennik Trybuna2020 nr 122/123.